• การเตรียมตัวสำหรับ SuperStream : คำแนะนำตามลำดับขั้นตอน

  SuperStreamเป็นมาตรฐานที่ใช้สำหรับกระบวนการจัดการข้อมูลกองทุนเงินเกษียณ (superannuation) และการจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

  ภายใต้ SuperStream คุณจำเป็นต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนซุปเปอร์ให้กับลูกจ้างของคุณทางอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่ว่าจะเป็นแบบ EFT หรือ BPAY) แล้วส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเช่นกัน

  ข้อมูลจะเป็นรูปแบบมาตรฐาน ซึ่งสามารถส่งผ่านได้อย่างต่อเนื่องทั่วทั้งระบบซุปเปอร์ - ไม่ว่าจะเป็นระหว่างนายจ้าง กองทุน ผู้ให้บริการ หรือกรมสรรพากรออสเตรเลีย ข้อมูลนี้จะเชื่อมโยงรายการจ่ายเงินด้วยหมายเลขอ้างอิงการจ่ายเงินที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

  นั่นหมายความว่า คุณสามารถจ่ายเงินเข้ากองทุนซุปเปอร์ในการทำรายการเพียงครั้งเดียว ถึงแม้ว่าการจ่ายเงินครั้งนี้ จะส่งไปยังกองทุนซุปเปอร์หลายๆ กองทุนก็ตาม

   

  วีดิโอสั้นเรื่องนี้ จะแนะนำว่า SuperStream คืออะไร และบอกวิธีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ

  ความยาว 1:46 นาทีเรามีบทความจากวีดิโอเรื่องSuperStreamทำให้การนำส่งเงินเข้ากองทุนซุปเปอร์เป็นเรื่องง่ายสำหรับนายจ้างไว้ให้คุณด้วย

  นี่คือสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อจะ SuperStream พร้อมแล้ว:

  ขั้นตอนที่ 1 เลือกเพียงหนึ่งทางเลือก

  เพื่อการใช้งาน SuperStream คุณจำเป็นต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนซุปเปอร์ และส่งข้อมูลให้ลูกจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ หากคุณได้ปฏิบัติตามนี้อยู่แล้ว คุณอาจจำเป็นต้องปรับระบบของคุณเพียงเล็กน้อย เพื่อส่งข้อมูลการจ่ายเงินเข้ากองทุนให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน คุณสามารถใช้ระบบได้ดังนี้

  คุณยังสามารถขอให้นักบัญชีหรือพนักงานบัญชีของคุณ ช่วยปฏิบัติตามทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งเหล่านี้ได้

  หากการนำส่งเงินเข้ากองทุนซุปเปอร์ของคุณเป็นการจ่ายเงินเข้ากองทุนแบบส่วนบุคคลสำหรับตัวคุณเอง หรือเป็นการจ่ายเงินเข้ากองทุนที่เกี่ยวกับกองทุนเงินบำนาญแบบจัดการด้วยตัวเอง (self-managed super fund - SMSF) คุณไม่จำเป็นต้องใช้ SuperStream เพราะรายการเหล่านี้เป็นการจ่ายเงินเข้ากองทุนที่ได้รับการยกเว้น

  ดูด้วยที่:

   ระบบการจ่ายเงินเดือน

  หากคุณใช้ระบบการจ่ายเงินเดือนประเภทใดประเภทหนึ่ง ให้ตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณว่า พร้อมเข้าสู่การใช้งาน SuperStream หรือไม่ คุณอาจต้องปรับระบบซอฟแวร์ของคุณให้ทันสมัย

  ระบบการจ่ายเงินเดือนบางระบบเก็บทั้งข้อมูลและรายการจ่ายเงิน และบางระบบเก็บเฉพาะข้อมูลเท่านั้น นั่นหมายถึง คุณอาจต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนโดยแยกต่างหากตามแต่ละกองทุน แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบใดก็ตาม การจ่ายเงินจะต้องเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EFT หรือ BPAY) เท่านั้น

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  • ทะเบียนผลิตภัณฑ์External LinkของSuperStream มีรายการระบบจ่ายเงินเดือนทางอิเล็กทรอนิกส์และรายการผู้ให้บริการอื่นๆ เป็นภาษาอังกฤษจัดไว้ให้ด้วย ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโซลูชั่นของระบบ SuperStream

  ระบบออนไลน์ของกองทุนซุปเปอร์ของคุณ

  กองทุนซุปเปอร์ขนาดใหญ่มีบริการจ่ายเงินออนไลน์ที่คุณสามารถใช้ได้ กรุณาตรวจสอบกับกองทุนของคุณ

  ผู้ประสานงานรับ-จ่ายตรงเงินเกษียณ (Super clearing house)

  ผู้ประสานงานรับ-จ่ายตรง (clearing house) เป็นองค์กรที่นำส่งเงินเข้ากองทุนซุปเปอร์ของลูกจ้างแทนคุณ เพียงคุณจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ประสานงานฯ เพียงรายการเดียว พร้อมด้วยข้อมูลการจ่ายเงินเข้ากองทุนสำหรับลูกจ้างทุกคน ผู้ประสานงานฯ ก็จะเป็นผู้ทำหน้าที่ในส่วนที่เหลือแทนคุณ

  หากคุณมีลูกจ้าง 19 คน หรือน้อยกว่า หรือมีเงินหมุนเวียนน้อยกว่า 2 ล้านดอลลาร์ต่อปี คุณสามารถใช้บริการผู้ประสานงานรับ-จ่ายตรงเงินเกษียณสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก (SBSCH)ของเราได้ฟรี

  บริการทางออนไลน์ฟรีที่เป็นภาษาอังกฤษนี้ มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างองค์กรขนาดเล็กในการจ่ายเงินเข้ากองทุนซุปเปอร์ไปยังที่หมายเดียวด้วยการทำรายการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายๆ เพียงรายการเดียว SBSCH จะมีวิธีการแก้ปัญหาการร้องเรียนที่เกี่ยวกับ SuperStream ให้กับนายจ้าง ไม่ว่าคุณจะสมัครเข้าระบบในเวลาใดก็ตาม

  คุณยังสามารถเลือกทางเลือกเชิงพาณิชย์ได้อีกหลายทางด้วยกัน หรือกองทุนซุปเปอร์ของคุณอาจมีผู้ประสานงานฯ ที่คุณสามารถใช้งานได้ กรุณาปรึกษากับกองทุนของคุณดูว่า มีทางเลือกใดให้เลือกบ้าง

  โปรดจำไว้ว่า แม้ว่าคุณจะใช้บริการภายนอกองค์กรบางรายในการนำส่งเงินเข้ากองทุนซุปเปอร์ให้กับลูกจ้าง คุณก็ยังคงมีความรับผิดชอบในเรื่องที่คุณจำเป็นต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนซุปเปอร์ของลูกจ้างอย่างถูกต้องครบถ้วน

  ประตูข้อความ (Messaging Portal)

  ประตูข้อความสามารถเปลี่ยนข้อมูลการจ่ายเงินสำหรับลูกจ้างของท่านไปเป็นรูปแบบที่ถูกต้องของ SuperStream แล้วส่งต่อไปยังกองทุนเงินที่เกี่ยวข้องให้คุณ อย่างไรก็ตาม คุณยังจะต้องจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์หหนึ่งครั้ง คุณควรปรึกษาผู้ให้บริการประตูข้อความและสถาบันการเงินของคุณ

  ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลและปรับข้อมูลในบันทึกของคุณให้เป็นปัจจุบัน

  ในการใช้งาน SuperStream คุณจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลใหม่บางรายการจากลูกจ้างของคุณ เพิ่มเติมเข้าไปจากข้อมูลที่คุณมีอยู่เดิมสำหรับการจ่ายเงินซุปเปอร์

  เมื่อคุณได้รับข้อมูลเหล่านี้แล้ว ให้ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบของคุณ พร้อมกับรายละเอียดอื่นๆ ที่คุณใช้ในการจ่ายเงินซุปเปอร์ และคุณก็จะพร้อมใช้งาน SuperStream ได้ในทันที

  คุณเพียงแค่ต้องรวบรวมข้อมูลเหล่านี้สำหรับลูกจ้างปัจจุบัน ลูกจ้างรายใหม่ผู้ซึ่งเลือกกองทุนซุปเปอร์ของเขาเอง พวกเขาต้องกรอกแบบฟอร์มมาตรฐานเพื่อเลือกกองทุน ซึ่งจะมีข้อมูลที่คุณต้องใช้อย่างครบถ้วนอยู่แล้ว

  สอบถามข้อมูลดังต่อไปนี้จากลูกจ้างของคุณ หากคุณยังไม่มี

  • หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TFN) ของลูกจ้าง
  • หมายเลขธุรกิจออสเตรเลีย (ABN) ของกองทุน
  • unique superannuation identifier (USI)ของกองทุน

  ดูด้วยที่:

  หากลูกจ้างของคุณมีกองทุนเงินบำนาญแบบจัดการด้วยตัวเอง (SMSF) พวกเขาจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่แตกต่างออกไปเพียงเล็กน้อยแก่คุณ อันได้แก่

  • หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TFN) ของลูกจ้าง
  • หมายเลขธุรกิจออสเตรเลีย (ABN) ของกองทุน
  • รายละเอียดบัญชีธนาคารของกองทุน
  • ที่อยู่บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronic service address) ของกองทุน

  ดูด้วยที่:

  หากคุณเป็นนายจ้างที่จ่ายเงินเข้าสู่กองทุน SMSF ของคุณเอง คุณไม่จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ สำหรับการจ่ายเงินเข้ากองทุนซุปเปอร์

  หาข้อมูลนี้ได้ที่ใดบ้าง

  ลูกจ้างสามารถค้นหาหมายเลข ABN และ USI ของกองทุนได้จากเอกสารสรุปการจ่ายเงินเข้าซุปเปอร์ฉบับล่าสุด หรือโทรหากองทุนของพวกเขาก็ได้

  คุณยังสามารถค้นหาหมายเลข ABN และ USI ของกองทุนได้โดยใช้Super Fund Lookup in Englishอย่างไรก็ตามกองทุนหนึ่งๆอาจมี USI มากกว่าหนึ่งชุดก็ได้ ดังนั้น คุณจะจำเป็นต้องยืนยัน USI ที่ถูกต้องกับลูกจ้างของคุณ

  หากในปัจจุบันนี้ ในฐานะนายจ้างคุณได้นำส่งเงินเข้ากองทุนซุปเปอร์โดยใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์ (superannuation product identification number - SPIN) คุณจะต้องได้รับ USI ของผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์ที่ตรงกันกับหมายเลข SPIN นี้ - คุณสามารถค้นหาข้อมูลนี้ได้ที่Fund SPIN and USI Lookup Table in English

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ขั้นที่ 3: ใช้SuperStream

  เริ่มใช้ SuperStream ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

  คุณอาจใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูล และทำความคุ้นเคยกับระบบใหม่ หากมีข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนซุปเปอร์ก็อาจได้รับการปฏิเสธ

  ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองแล้ว ที่จะต้องปฏิบัติตามพันธะหน้าที่ด้านการนำส่งเงินเข้ากองทุนซุปเปอร์ให้ทันวันครบกำหนด

  หากคุณใช้ผู้ประสานงานรับ-จ่ายตรง ให้ตรวจดูว่า ทางผู้ประสานงานฯ ใช้เวลาในการนำส่งเงินและข้อมูลไปยังกองทุนซุปเปอร์นานเท่าใด โดยทั่วไปแล้ว การจ่ายเงินเข้ากองทุนซุปเปอร์ของลูกจ้าง จะนับจากวันที่กองทุนได้รับเงิน ไม่ใช้วันที่ผู้ประสานงานฯ ได้รับเงินจากคุณ

  คำถามที่พบบ่อยจากนายจ้างเกี่ยวกับ SuperStream

  การนำส่งเงินเข้ากองทุนประเภทใดบ้างที่ได้รับการยกเว้น?

  คุณไม่ต้องใช้ SuperStream หาก

  • การนำส่งเงินเข้ากองทุนเงินบำนาญแบบจัดการด้วยตัวเอง (SMSF) ของคุณเอง (นั่นคือ หากคุณมีความเกี่ยวข้องกับนายจ้าง ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นลูกจ้างของธุรกิจครอบครัว และเงินประกันซุปเปอร์ของคุณจ่ายเข้าไปยังกองทน SMSF ของคุณเอง)
  • การนำส่งเงินเข้ากองทุนเป็นการส่วนตัว ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นผู้ประกอบการเดี่ยว (sole trader) และคุณนำส่งเงินเข้ากองทุนซุปเปอร์ให้กับตัวคุณเอง

  สำหรับประเภทของการนำส่งเงินเข้ากองทุนซุปเปอร์เหล่านี้ คุณสามารถใช้กระบวนการที่คุณใช้งานอยู่เดิมได้

  USI คืออะไร?

  unique superannuation identifier หรือ USI เป็นการบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์เฉพาะรูปแบบ สำหรับการนำส่งเงินเข้ากองทุนให้กับลูกจ้าง USI นี้เป็นการทำให้มั่นใจได้ว่ามีการนำส่งเงินสู่ปลายทางที่ถูกต้อง ทุกกองทุนซุปเปอร์จะต้องมี USI อย่างน้อยหนึ่งชุด

  กองทุนซุปเปอร์ส่วนใหญ่จะมี USI หนึ่งชุดสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกประเภท ข้อมูลนี้ เป็นข้อมูลสาธารณะ ทั้ง USI และข้อมูลที่ใช้บ่งชี้กองทุนอื่นๆ (เช่นหมายเลข ABN) โดยทั่วไปแล้วจะมีปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของกองทุน บางกองทุนมี USI มากกว่าหนึ่งชุด ดังนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ลูกจ้างของคุณจะต้องแจ้งให้คุณทราบว่า พวกเขาใช้ผลิตภัณฑ์กองทุนประเภทใดอยู่

  นายจ้างสามารถใช้Super Fund Lookupซึ่งเป็นเว็บไซต์ภาษาอังกฤษในการค้นหา USI และข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับกองทุนซุปเปอร์

  ฉันจะได้รับที่อยู่บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างไร?

  เพื่อให้ได้รับข้อมูล SuperStream กองทุน SMSF ของคุณจะต้องมีที่อยู่บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronic service address)

  ที่อยู่บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นนามสมมติของกองทุน SMSF ของคุณ ซึ่งใช้เป็นตัวแทนของ URL (uniform resource locator) หรือที่อยู่ IP (internet protocol) ของผู้ให้บริการข้อความ (messaging provider) ที่อยู่อีเมลไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

  คุณสามารถรับที่อยู่บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้จากผู้ให้บริการข้อความ SMSF หรือผ่านผู้บริหาร SMSF ตัวแทนการยื่นภาษี นักบัญชี หรือธนาคารของคุณได้ ทางเลือกต่างๆ เหล่านี้หลายทางเลือกไม่มีค่าใช้จ่าย หรือมีค่าใช้จ่ายต่ำ

  หากกองทุน SMSF ของคุณไม่ได้ใช้ผู้ให้บริการแบบมืออาชีพ คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนโดยตรงกับผู้ให้บริการข้อความ SMSF

  จะเกิดอะไรขึ้น หากฉันไม่ได้รับข้อมูลที่ฉันจำเป็นต้องใช้จากลูกจ้างที่มีกองทุน SMSF?

  หากลูกจ้างที่มีกองทุน SMSF ไม่ได้ให้ข้อมูลที่คุณจำเป็นต้องใช้สำหรับการจ่ายเงินเข้ากองทุนด้วยระบบ SuperStream คุณอาจสามารถโอนการจ่ายเงินเข้าสู่กองทุนของลูกจ้างของคุณไปยังกองทุนเริ่มต้น (default fund) ของคุณได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการ

  คุณจะต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบว่า ข้อมูลใดบ้างที่คุณจำเป็นต้องใช้ และให้เวลาพอสมควรแก่ลูกจ้างเพื่อไปหามา หากคุณยังไม่ได้รับข้อมูล ให้ลูกจ้างกรอกแบบฟอร์มมาตรฐานเพื่อเลือกกองทุน และให้ส่งคืนคุณภายใน 28 วัน แบบฟอร์มนี้ จะรวบรวมข้อมูลที่คุณจำเป็นต้องใช้สำหรับการนำส่งเงินเข้ากองทุนซุปเปอร์ SMSF ของพวกเขา

  หากยังไม่ได้รับข้อมูลอีก คุณอาจนำส่งเงินของพวกเขาเข้ากองทุนเริ่มต้นได้

  คุณยังสามารถให้เวลาลูกจ้างไปหาข้อมูลได้อีก

  ดูด้วยที่:

  บทความ - SuperStream ทำให้การนำส่งเงินเข้ากองทุนซุปเปอร์เป็นเรื่องง่ายสำหรับนายจ้าง

  SuperStream ทำให้การนำส่งเงินเข้ากองทุนซุปเปอร์ง่ายขึ้น นายจ้างทุกคนจำเป็นต้องใช้ SuperStream เมื่อนำส่งเงินเข้ากองทุนซุปเปอร์ และวีดิโอสั้นๆ ชุดนี้จะสาธิตวิธีใช้งานให้คุณทราบ

  แม้กระทั่งขณะนี้ การนำส่งเงินเข้ากองทุนซุปเปอร์สำหรับนายจ้าง บ่อยครั้งหมายถึงการจ่ายเงินหลายๆ ก้อนไปสู่กองทุนต่างๆ ด้วยวิธีที่ต่างกัน ทำให้การดำเนินงานต้องใช้เวลานานมาก

  SuperStream มีไว้เพื่อเปลี่ยนระบบการดำเนินงานแบบนั้นให้ง่ายยิ่งขึ้น รวดเร็วขึ้น และดีขึ้นกว่าเดิม

  ด้วยระบบ SuperStream การนำส่งเงินเข้ากองทุนซุปเปอร์ จะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ และคุณจะสามารถนำส่งเงินเข้ากองทุนซุปเปอร์ของลูกจ้าง พร้อมทั้งส่งข้อมูลของพวกเขาผ่านเพียงช่องทางเดียว ซึ่งจะทำให้คุณประหยัดเวลาและแรงงาน

  เพื่อเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ระบบ คุณจำเป็นต้องเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งในการนำส่งเงินเข้ากองทุนซุปเปอร์ทางอิเล็กทรอนิกส์

  ทั้งหมดนี้ รวมถึง ระบบการจ่ายเงินเดือน ระบบออนไลน์ของกองทุนซุปเปอร์ หรือผู้ประสานงานรับ-จ่ายตรงเงินเกษียณของคุณ

  คุณยังสามารถขอให้นักบัญชีหรือพนักงานบัญชีของคุณ ช่วยปฏิบัติตามทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งเหล่านี้ได้

  ตรวจสอบดูว่า ทางเลือกของคุณพร้อมเข้าสู่ระบบ SuperStream แล้วหรือยัง

  ต่อไป คุณจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลสำคัญจากลูกจ้างของคุณ ซึ่งรวมถึงหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และ unique super identifier

  หลังจากที่คุณได้ข้อมูลครบแล้ว ให้บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบของคุณ

  ท้ายที่สุด คุณควรเริ่มต้นใช้งาน SuperStream ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้คุณแน่ใจได้ว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น และคุณได้ประโยชน์จากการใช้งานนี้

  นายจ้างหลายคนในขณะนี้ นำเงินส่งเข้ากองทุนซุปเปอร์โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที

  หากคุณมีลูกจ้าง 19 คน หรือน้อยกว่า คุณจะต้องเข้าสู่ระบบการใช้งาน SuperStream ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2016 นี้

  หากคุณมีลูกจ้าง 20 คน หรือมากกว่า คุณควรที่จะใช้งาน SuperStream อยู่แล้วในขณะนี้

  สำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อการใช้งานSuperStreamไปที่เว็บไซต์ato.gov.au/superstreamchecklist

   Last modified: 20 Jan 2017QC 44041