Show download pdf controls
 • ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเงินเกษียณของท่าน

  คำแนะนำพื้นฐานเกี่ยวกับ:

  • เงินเกษียณคืออะไร
  • วิธีการออมเงินเกษียณ
  • ท่านสามารถเพิ่มเงินเกษียณได้อย่างไร

  เงินเกษียณคืออะไร

  เงินเกษียณ หรือ 'เงินบำนาญ' คือเงินที่นายจ้างมอบให้ตลอดชีวิตการทำงานของท่าน เพื่อให้ท่านใช้เมื่อเกษียณจากการทำงาน

  เงินเกษียณมีความสำคัญต่อท่าน เนื่องจากยิ่งท่านออมมากเท่าไหร่ ท่านจะมีเงินสำหรับเกษียณมากขึ้นเท่านั้น

  ท่านสามารถถอนเงินเกษียณได้ในบางสถานการณ์เท่านั้น ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านปลดเกษียณหรือมีอายุ 65 ปีบริบูรณ์

  ฉันจะออมเงินเกษียณของฉันได้อย่างไร

  สำหรับคนส่วนใหญ่ นายจ้างของท่านจะจ่ายเงินที่เรียกว่า 'เงินสมทบ' เข้าไปในบัญชีเงินเกษียณสำหรับท่าน ซึ่งเรียกว่า 'การรับประกันเงินเกษียณ' พวกเขาจะจ่ายเงินสมทบเหล่านี้นอกเหนือไปจากเงินเดือนและค่าจ้างของท่าน มีกฏหมายที่กำหนดจำนวนเงินเกษียณที่นายจ้างจะต้องจ่าย

  โดยทั่วไป นายจ้างของท่านจะต้องจ่ายเงินเกษียณให้แก่ท่าน หากท่าน:

  • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และได้ค่าจ้าง 450 ดอลลาร์ขึ้นไป (ก่อนหักภาษี) ในเดือนปฏิทิน
  • มีอายุน้อยกว่า 18 ปี และได้ค่าจ้าง 450 ดอลลาร์ขึ้นไป (ก่อนหักภาษี) ในเดือนปฏิทิน และทำงานเกินกว่า 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

  สิ่งนี้ใช้ได้ไม่ว่าคุณจะทำงานชั่วคราว งานนอกเวลาหรืองานเต็มเวลา หรือคุณเป็นผู้อยู่อาศัยชั่วคราวก็ตาม นอกจากนี้คุณอาจมีสิทธิ์หากคุณเป็นผู้ทำสัญญาที่ได้ค่าแรงเป็นหลัก แม้ว่าคุณจะมีหมายเลขทะเบียนการค้า (Australian business number - ABN) ก็ตาม

  จะจ่ายเงินเข้าเงินเกษียณของฉันอย่างไร

  นับจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2014 นายจ้างของท่านจะต้องจ่ายเงินขั้นต่ำ 9.5% ของรายได้ตามเวลาทำงานปกติของท่านเข้าไปในเงินเกษียณ ซึ่งกำหนดให้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในปีต่อ ๆ ไป

  รายได้ตามเวลาทำงานปกติ คือรายได้ที่ท่านจะได้รับจากชั่วโมงการทำงานตามปกติ รวมถึงการจ่ายเงินรางวัล โบนัสบางอย่าง เบี้ยเลี้ยง และการลาที่ได้รับค่าจ้าง โดยทั่วไปการจ่ายเงินสำหรับชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาจะไม่รวมอยู่ในรายได้ตามเวลาทำงานปกติ

  นอกจากนี้ท่านสามารถเพิ่มเงินของท่านเองเข้าไปในเงินออมเกษียณได้ และบางครั้งรัฐบาลออสเตรเลียก็เพิ่มเงินเข้าไปให้เช่นกัน

  จะเกิดอะไรขึ้นหากนายจ้างของฉันจ่ายเงินเกษียณไม่ถูกต้อง

  พูดคุยกับนายจ้างของท่าน สอบถามว่าพวกเขาจ่ายเงินเกษียณของท่านบ่อยเพียงไร จ่ายเข้าไปในกองทุนใด และจ่ายอย่างไร

  ท่านสามารถตรวจสอบใบแจ้งยอดสมาชิกล่าสุดของท่านจากกองทุนเงินเกษียณ หรือติดต่อกองทุนเพื่อยืนยันว่านายจ้างได้จ่ายเงินเกษียณของท่านหรือไม่

  หากท่านยังคงเชื่อว่านายจ้างของท่านไม่ได้จ่ายเงินเกษียณที่ท่านมีสิทธิ์ได้รับ ท่านสามารถโทรหาเราได้ที่ 13 10 20

  ฉันควรระวังผู้ส่งเสริมที่เสนอการเข้าถึงเงินเกษียณก่อนหรือไม่

  ควรระวังผู้ส่งเสริมที่เสนอแผนการหลากหลายเพื่อเข้าถึงเงินออมเกษียณของท่านก่อนที่ท่านจะปลดเกษียณ ผู้ส่งเสริมแผนการเหล่านี้จะบอกท่านว่าพวกเขาสามารถช่วยให้ท่านเข้าถึงเงินออมเกษียณของท่านด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น การจ่ายหนี้ ซื้อบ้านหรือรถ หรือแม้แต่การไปเที่ยว แผนการเหล่านี้ผิดกฎหมายและมีบทลงโทษหนักหากคุณมีส่วนร่วม

  ตัวอย่างPhil หลีกเลี่ยงกับดัก

  ฉันออมเงินเพื่อซื้อรถยนต์ในไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งบอกฉันว่าเพื่อนของเขาสามารถช่วยให้ฉันถอนเงินบางส่วนจากเงินเกษียณเพื่อนำไปช่วยจ่ายค่ารถได้

  โชคดีที่ฉันตรวจสอบในเว็บไซต์ ATO และพบว่าเรื่องนี้ผิดกฎหมาย เงินที่ฉันจะนำออกมานั้นจะต้องถูกหักภาษี 45% นอกจากนี้ฉันจะต้องเสียค่าปรับและอาจติดคุกก็เป็นได้ นี่เป็นความผิดพลาดที่มีราคาแพงมาก

  End of example

  ดูเพิ่มเติมที่:

  ฉันจะเลือกกองทุนเงินเกษียณได้อย่างไร

  คนส่วนใหญ่สามารถเลือกกองทุนเงินเกษียณที่พวกเขาต้องการให้จ่ายเงินสมทบได้ หากท่านมีสิทธิ์ นายจ้างของท่านจะต้องให้แบบฟอร์มตัวเลือกมาตรฐานแก่ท่านภายใน 28 วันนับจากวันที่ท่านเริ่มทำงานให้พวกเขา ท่านจึงสามารถเลือกเป็นลายลักษณ์อักษรได้ หากท่านไม่เลือกกองทุน นายจ้างของท่านจะเป็นผู้เลือกให้แก่ท่าน

  นายจ้างทุกคนมีกองทุนเงินเกษียณที่ได้รับการเสนอชื่อ หรือ ‘กองทุนเริ่มต้น’ ซึ่งพวกเขาจ่ายเงินรับประกันเงินเกษียณสำหรับลูกจ้างของตนที่ไม่ได้เลือกกองทุนที่ต้องการ

  หากท่านต้องการให้จ่ายเงินสมทบของท่านเข้าไปในบัญชีเงินเกษียณที่มีอยู่ แต่ท่านจำรายละเอียดบัญชีกองทุนเงินเกษียณไม่ได้ ท่านสามารถใช้ myGov เพื่อดูบัญชีเงินเกษียณทั้งหมดของท่าน

  ฉันจะติดตามการออมเงินเกษียณของฉันได้อย่างไร

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากองทุนเงินเกษียณของท่านมีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax File Number - TFN) ซึ่งจะช่วยให้ง่ายต่อการติดตามเงินเกษียณของท่าน ย้ายระหว่างบัญชี และรับการจ่ายเงินเกษียณจากนายจ้างของท่านหรือจากรัฐบาล

  ท่านสามารถตรวจสอบว่ากองทุนของท่านมี TFN ของท่านหรือไม่ โดยดูที่ใบแจ้งยอดที่พวกเขาส่งให้ท่าน

  ติดตามการออมเงินเกษียณของท่านด้วย myGov

  ท่านสามารถสร้างบัญชี myGov และเชื่อมโยง ATO เข้ากับบัญชีนี้เพื่อให้ท่านสามารถ:

  • ดูรายละเอียดบัญชีเงินเกษียณทั้งหมดของท่าน รวมถึงรายการที่ท่านได้สูญเสียการติดตามหรือลืมไปแล้ว
  • ค้นหาเงินเกษียณที่จัดเก็บไว้ใน ATO หากรัฐบาล กองทุนเงินเกษียณของท่าน หรือนายจ้างของท่านไม่สามารถค้นหาบัญชีที่จะโอนเงินเกษียณของท่านได้ เราจะถือครองบัญชีนี้ให้ในนามของท่าน
  • รวมหลายบัญชีเงินเกษียณโดยการโอนเงินเกษียณของท่านไปยังบัญชีเงินเกษียณที่ต้องการ หากเป็นการโอนเงินจากกองทุนไปกองทุน โดยทั่วไปจะใช้เวลาดำเนินการภายในสามวันทำการ

  ขั้นตอนถัดไป:

  ฉันจะเพิ่มเงินเกษียณของฉันได้อย่างไร

  เช่นเดียวกับเงินสมทบที่นายจ้างของท่านจ่ายให้ ท่านสามารถเพิ่มเงินเกษียณของท่านโดยการสร้างเงินสมทบของตนเอง ท่านอาจจะทำ ‘การละทิ้งเงินเดือน หรือ salary sacrifice’ กับเงินเกษียณจากรายได้ก่อนหักภาษีของท่าน หรือจ่ายเงินสมทบเข้าเงินเกษียณจากรายได้หลังหักภาษีของท่าน

  หากท่านเลือกจ่ายเงินสมทบแบบการละทิ้งเงินเดือน นายจ้างของท่านอาจให้เงินสมทบการรับประกันเงินเกษียณโดยอิงตามเงินเดือนที่ลดลงใหม่ของท่าน

  มีข้อจำกัดที่เรียกว่า ‘มูลค่า หรือ caps’ ต่อจำนวนเงินที่ท่านสามารถจ่ายสมทบกับเงินเกษียณของท่านในแต่ละปีการเงินโดยไม่ต้องจ่ายภาษีเพิ่มเติม หากท่านสมทบเงินเข้าไปมากกว่ามูลค่าเหล่านี้ ท่านอาจต้องเสียภาษีเพิ่มเติม หากท่านกำลังวางแผนที่จะนำเงินสมทบในเงินเกษียณของท่านมากกว่า 25,000 ดอลลาร์ (รวมเงินสมทบของนายจ้าง) ให้ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

  เงินสมทบเงินเกษียณของรัฐบาล

  หากท่านเป็นผู้มีรายได้น้อยหรือปานกลาง ท่านอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินสมทบเงินเกษียณจากรัฐบาลออสเตรเลีย

  ดูเพิ่มเติมที่:

  ฉันจะเข้าถึงผลประโยชน์เงินเกษียณของฉันได้อย่างไร

  โดยทั่วไป ท่านสามารถเข้าถึงเงินเกษียณของท่านได้เมื่อท่านปลดเกษียณ อย่างไรก็ตาม มีบางสถานการณ์ที่ท่านสามารถเข้าถึงเงินเกษียณที่ออมไว้ได้ก่อน เช่น ประสบวิกฤติทางการเงินขั้นรุนแรง และเงื่อนไขทางการแพทย์ที่เฉพาะเจาะจง

  หากท่านมีความจำเป็นที่ชอบด้วยกฎหมายในการนำเงินเกษียณที่ออมไว้มาใช้ก่อน ให้สอบถามกองทุนเงินเกษียณของท่านว่าท่านสามารถเข้าถึงเงินนี้ได้หรือไม่ก่อนทำการสมัคร

  ผู้อยู่อาศัยชั่วคราวที่จะเดินทางออกจากออสเตรเลีย

  หากท่านเป็นผู้อยู่อาศัยชั่วคราวที่ทำงานในออสเตรเลียและท่านมีสิทธิ์ได้รับเงินเกษียณ นายจ้างของท่านจะต้องจ่ายเงินสมทบการรับประกันการเกษียณของท่าน ท่านอาจได้รับเงินเกษียณของท่านเมื่อท่านได้เดินทางออกจากออสเตรเลีย การจ่ายเงินนี้เรียกว่าการจ่ายเงินเกษียณเมื่อออกจากออสเตรเลีย (DASP)

  พลเมืองนิวซีแลนด์และผู้อยู่อาศัยถาวรของออสเตรเลียไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินนี้

  หากต้องการดูว่าท่านมีสิทธิ์หรือไม่ และหากต้องการสมัคร DASP ออนไลน์ หรือการดาวน์โหลดในสมัครเป็นเอกสาร โปรดไปที่ ato.gov.au/departaustralia

  เงินเกษียณจากต่างประเทศ

  หากท่านกำลังนำเงินหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญของท่านเองเข้ามาจากต่างประเทศ อาจมีกฎระเบียบด้านภาษีพิเศษที่จำเป็นต้องทราบ พูดคุยกับที่ปรึกษาด้านการเงินหรือตัวเแทนด้านการย้ายถิ่นฐาน

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินเกษียณ โปรดไปที่ ato.gov.au/super หรือโทรศัพท์ถึงเราที่หมายเลข 13 10 20

  หากท่านพูดภาษาอังกฤษไม่คล่อง และต้องการพูดกับเจ้าหน้าที่สรรพากร โปรดโทรไปที่แผนกบริการแปลและล่าม ที่หมายเลข 13 14 50 เพื่อขอความช่วยเหลือเรื่องการโทร

   Last modified: 06 Apr 2020QC 38428