Show download pdf controls
 • การนิรโทษกรรมเงินซุปเปอร์

  ผลกระทบจาก COVID-19

  เราเข้าใจคุณว่าคุณอาจต้องการขอนิรโทษกรรมสำหรับการจ่ายเงินซุปเปอร์ (นิรโทษกรรม) และอาจกังวลว่าสถานการณ์ของคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงและคุณไม่อาจจะชำระหนี้ได้อันเนื่องมาจาก COVID-19

  หากคุณต้องการเข้าร่วมในการนิรโทษกรรม คุณจะต้องส่งเรื่องภายใน 7 กันยายน 2020 ตามกฎหมายที่กฎหมายระบุ

  ทั้งนี้ ทางเราจะร่วมมือกับคุณในการสร้างแผนการชำระเงินที่ยืดหยุ่นเพื่อช่วยให้คุณชำระเงินต่อไปได้ แผนการเหล่านี้ได้แก่:

  • เงื่อนไขการชำระเงินและยอดเงินที่ต้องชำระที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งเราจะปรับให้เมื่อสถานการณ์ของคุณเปลี่ยนแปลง
  • ความสามารถในการขยายแผนการชำระเงินออกไปหลังจากวันที่ 7 กันยายน 2020 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาการนิรโทษกรรม ทั้งนี้ เฉพาะการชำระที่เกิดขึ้น ภายใน 7 กันยายน 2020 เท่านั้นที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

  หลังจากที่เราทำงานร่วมกับคุณแล้ว หากคุณไม่สามารถรักษาสถานะการชำระหนี้ได้ ทางเราจะต้องตัดสิทธิ์คุณออกจากการนิรโทษกรรมและถอนสิทธิประโยชน์ของการนิรโทษกรรมตามที่กฎหมายระบุ แต่ทั้งนี้:

  • การถูกตัดสิทธิ์จะมีผลเฉพาะในไตรมาสที่มีการค้างชำระ
  • เราจะแจ้งให้ทราบว่าไตรมาสใดมีการค้างชำระ โดยสำหรับไตรมาสเหล่านี้ เราจะนำค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ 20 ดอลลาร์ต่อคนที่รวมอยู่ในไตรมาสที่ถูกตัดสิทธิ์มาใช้อีกครั้ง
  • เราจะมีการนำสถานการณ์ของคุณมาพิจารณาเมื่อมีการตัดสินว่าจะใช้ค่าปรับ Part 7 ในการเปิดเผยข้อมูลของคุณหรือไม่ โดยการพิจารณาสถานการณ์ของคุณจะมีผลกับค่าปรับ Part 7 ที่จะถูกลดลงเป็นศูนย์

  นอกจากนี้เรายังรู้ว่าสำหรับนายจ้างบางราย การยื่นเรื่องขอนิรโทษกรรมจะส่งผลให้พวกเขาได้รับเงินคืน โดยเฉพาะ:

  • สำหรับนายจ้างที่มีสิทธิ์และได้ยื่นรายงานการจ่ายค่าปรับเงินซุปเปอร์ (SGC) ระหว่าง 24 พฤษภาคม 2018 ถึง 6 มีนาคม 2020 เรากำลังดำเนินการแก้ไขผลตอบแทนของคุณโดยด่วนที่สุดเพื่อนำเงินชดเชยเหล่านั้นจ่ายคืนให้กับคุณ
  • หากคุณได้ทำการชำระ SGC หรือได้มีการมอบเงินให้กับกองทุนเงินเกษียณสำหรับลูกจ้างในปี 2017- 2018 หรือ 2018 – 2019 ที่สามารถนำมาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ คุณควรใช้การลดหย่อนนี้สำหรับการขอคืนภาษีในปีที่เกี่ยวข้องกัน เมื่อเราแก้ไขผลตอบแทนของคุณเสร็จแล้ว เราจะทำการจ่ายเงินคืนที่ครบกำหนดให้เร็วที่สุด โดยทั่วไปจะใช้เวลาไม่เกิน 14 วัน

  เพื่อให้ทางเราดำเนินการคืนเงินชดเชยได้ตรงเวลา โปรดตรวจสอบรายละเอียดบัญชีของสถาบันการเงินของคุณว่าเป็นข้อมูลที่มีการอัปเดตและมีความถูกต้องแล้ว คุณสามารถตรวจสอบได้ผ่านทาง Business Portal หรือโทรศัพท์หาเราที่หมายเลข 13 28 66

  ทางเรารับทราบความลำบากที่ทางประชาคมกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ ทั้ง COVID-19 และไฟป่า แต่ทั้งนี้กฎหมายไม่อนุญาตให้เราเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดวันสุดท้ายสำหรับการยื่นขอนิรโทษกรรมได้ หากคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางและคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการจัดการภาษีและหน้าที่ในการจ่ายเงินซุปเปอร์ คุณสามารถติดต่อสายด่วนให้ความช่วยเหลือที่ 1800 806 218 หรือปรึกษาที่ปรึกษาด้านภาษีที่เชื่อถือได้

  ในการค้นหาเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับคุณ ธุรกิจของคุณหรือลูกค้าของคุณ เข้าไปที่: 

  การนิรโทษกรรมการจ่ายเงินซุปเปอร์

  รัฐบาลได้ประกาศนิรโทษกรรม (นิรโทษกรรม) การจ่ายเงินุปเปอร์ (SG) ในวันที่ 6 มีนาคม 2020 การนิรโทษกรรมจะอนุญาตให้นายจ้างแสดงข้อมูลและชำระเงินค่าปรับเงินซุปเปอร์ (SGC) ที่ยังไม่ได้ชำระก่อนหน้านี้ รวมทั้งดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินที่นายจ้างยังคงติดค้างลูกจ้าง สำหรับไตรมาสตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 1992 จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2018 โดยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ (20 ดอลลาร์ต่อลูกจ้าง 1 คน ต่อไตรมาส) หรือจ่ายค่าปรับ Part 7

  นอกจากนี้ การชำระ SCG ที่ชำระให้กับ ATO หลังวันที่ 24 พฤษภาคม 2018 และก่อนเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 7 กันยายน 2020 จะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

  นายจ้างที่ได้เปิดเผยข้อมูล SGC ที่ค้างชำระให้กับ ATO แล้ว ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม 2018 ถึง 6 มีนาคม 2020 ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนหรือยื่นเรื่องอีก ตรวจสอบได้ที่ ข้อมูล SGC ที่ค้างชำระตั้งแต่ 24 พฤษภาคม 2018 ถึง 6 มีนาคม 2020

  นายจ้างที่แสดงตัวตั้งแต่ 6 มีนาคม 2020 จำเป็นต้อง ลงทะเบียนขอนิรโทษกรรม ภายในวันที่ 7 กันยายน 2020

  ATO จะดำเนินการทบทวนและตรวจสอบต่อไปเพื่อหาว่านายจ้างรายใดที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน SG ให้กับลูกจ้างของตน หากเราพบว่านายจ้างรายใดที่ไม่ได้จ่ายเงิน SG ให้กับลูกจ้างของตนก่อนที่จะแสดงตัว นายจ้างเหล่านั้นจะไม่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์จากการนิรโทษกรรม นอกจากนี้ นายจ้างเหล่านั้นยังต้องชำระ:

  • SG ที่ชำระไม่ครบ
  • ดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงิน (10%)
  • ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ (20 ดอลลาร์ต่อลูกจ้าง 1 คน ต่อไตรมาส)
  • ค่าปรับ Part 7 (สูงสุดไม่เกิน 200% ของ SGC)

  นอกจากนี้ การชำระ SGC จะไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

  การจ่ายเงินซุปเปอร์เป็นเรื่องที่สำคัญของนายจ้าง หากคุณไม่มีสิทธิ์ในการนิรโทษกรรมหรือคุณมีเงินซุปเปอร์ที่ไม่ได้ชำระของไตรมาสที่ไม่เข้าข่าย คุณยังคงต้องยื่น รายงาน SGC

  ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ:

  สื่อ: [การนิรโทษกรรมการจ่ายเงินซุปเปอร์]
  https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiun3unsbfExternal Link (ระยะเวลา: 00:39)

  ดูเพิ่มเติมที่ :

  ทำไมคุณต้องดำเนินการเดี๋ยวนี้

  ATO มีความสามารถในการหา SG ที่มีการชำระน้อยเกินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้การเปิดเผยข้อมูลที่มากขึ้น อันเป็นผลมาจากข้อกำหนดในการรายงานที่มีความถี่มากขึ้นจากกองทุนซุปเปอร์และนายจ้าง

  เรากำลังใช้ความสามารถนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ในการหานายจ้างที่ชำระเงิน SG ต่ำกว่าปกติ

  หากเราพบยอดเงิน SG ที่มีการชำระต่ำกว่าปกติในไตรมาสที่การนิรโทษกรรมครอบคลุม ที่คุณยังไม่ได้ทำการเปิดเผยให้ทราบ นอกเหนือจาก SG ที่ชำระไม่ครบแล้ว คุณยังจะต้องรับผิดชอบ:

  • ค่าธรรมเนียมดำเนินการ (20 ดอลลาร์ต่อลูกจ้าง 1 คนต่อไตรมาส)
  • ค่าปรับ Part 7 สูงสุดไม่เกิน 200 เปอร์เซ็นต์ (ต่ำสุดอยู่ที่ 100 เปอร์เซ็นต์หากได้รับการลดหย่อน)
  • ดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงิน (10%)
  • ดอกเบี้ยทั่วไป (GIC)

  นอกจากนี้ คุณจะไม่สามารถเคลมการลดหย่อนภาษีสำหรับ SCG ที่มีการชำระไป

  ตัวอย่าง: ความล้มเหลวในการเปิดเผยข้อมูลระหว่างการนิรโทษกรรม SG

  เบนเป็นเจ้าของซาลอนและมีพนักงาน 5 คน บางครั้งเขาก็มีปัญหาในการจ่ายเงินสมทบให้กับลูกจ้างที่ได้รับสิทธิ์ เบนทราบเรื่องการนิรโทษกรรม SG แต่เขาไม่มีเวลาที่จะตรวจสอบดูว่ามีอะไรที่เขายังไม่ได้จ่ายและตัดสินใจว่าจะไปตรวจดูทีหลัง

  ATO ใช้ข้อมูลการชำระเงินที่มีอยู่จากกองทุนเงินซุปเปอร์และพบว่าเบนไม่สามารถจัดการภาระในการจ่าย SG ตลอดสี่ไตรมาสในปี 2017 ได้

  ในวันที่ 14 ตุลาคม 2020 เบนได้รับจดหมายจาก ATO ว่าทาง ATO ได้เริ่มทำการตรวจสอบแล้ว ATO ขอหลักฐานการชำระเงินซุปเปอร์ในไตรมาสที่มีการพบ

  เบนทำการตรวจสอบบันทึกทั้งหมดและพบว่าเขาชำระ SG ไม่ครบถ้วน ยอดรวมหนี้ของ SCG ทั้งหมดคือ 12,800 ดอลลาร์ ซึ่งประกอบด้วย SG ที่ชำระไม่ครบ ดอกเบี้ยและค่าดำเนินการ

  เบนจำการนิรโทษกรรมนี้ได้ จึงโทรหา ATO เพื่อจะดูว่าเขามีสิทธิ์หรือไม่ ATO บอกเบนว่าการนิรโทษกรรมจะสิ้นสุดในวันที่ 7 กันยายน 2020

  เบนต้องจ่าย SCG เต็มจำนวนเป็นเงิน 12,800 ดอลลาร์ เงินจำนวนนี้รวมค่าดำเนินการ (20$ × 5 คน × 4 ไตรมาส) ด้วย เนื่องจากเบนไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลของเงินที่จ่ายไม่ครบระหว่างช่วงเวลาที่มีการนิรโทษกรรม นอกจากนี้ ATO ยังปรับด้วยค่าปรับ Part 7 ขั้นต่ำของ 100% หลังการลดหย่อนจาก 200% เพิ่มเติมนอกเหนือจาก 12,800 ดอลลาร์

  ยอดรวมทั้งหมดที่เบนจะต้องชำระให้กับ ATO คือ 25,600 ดอลลาร์ อีกทั้งเบนยังไม่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจาก SCG จำนวน 12,800 ดอลลาร์หรือค่าปรับเงินเพิ่มจำนวน 12,800 ดอลลาร์ได้

  หากเบนได้มีการตรวจสอบเอกสารและเปิดเผยยอดที่ชำระขาดไปภายในระยะเวลาที่มีการนิรโทษกรรม เขาก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าปรับอีก 12,800 ดอลลาร์ และคงจะไม่ต้องจ่ายเงินค่าดำเนินการอีก 400 ดอลลาร์ นอกจากนี้ เขาคงจะสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสำหรับ SCG ที่มีการชำระก่อนวันที่ 7 กันยายน 2020

  End of example

  ขั้นตอนถัดไป:

  คุณสมบัติในการรับนิรโทษกรรม

  คุณจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นี้ทั้งหมดเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ในการนิรโทษกรรม คุณจะต้อง:

  • ไม่ได้รับการแจ้งจาก ATO ว่ากำลังทำการตรวจสอบหรือจะทำการตรวจสอบภาระหน้าที่การจ่าย SG ของไตรมาสที่มีความเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของคุณ
  • เปิดเผยข้อมูล SG ที่ชำระไม่ครบถ้วนสำหรับลูกจ้างที่คุณยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลให้กับทางเรา (หรือเปิดเผยข้อมูลยอดเพิ่มเติมของ SG ที่ชำระไม่ครบของไตรมาสที่มีการเปิดเผยข้อมูลไปก่อนหน้านี้)
  • เปิดเผยข้อมูลของไตรมาสตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 1992 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2018
  • ยื่นแบบฟอร์มขอนิรโทษกรรม SG ที่กรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กับ ATO โดยที่เราจะต้องได้รับเอกสารดังกล่าวภายในวันที่ 7 กันยายน 2020

  หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณจะต้องชำระเงินให้กับ ATO หรือกำหนดแผนการชำระเงินหลังจากยื่นแบบฟอร์มนิรโทษกรรม SG คุณต้องทำตามขั้นตอนนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตัดสิทธิ์และการเสียสิทธิประโยชน์จากการนิรโทษกรรม

  ตัวอย่าง: คุณสมบัติในการรับนิรโทษกรรม

  โคลอี้เป็นเจ้าของคาเฟ่ที่มีพนักงานห้าคน โคลอี้พบว่าเธอไม่ได้จ่าย SG ให้กับพนักงานของเธอมาสี่ไตรมาสในปีงบการเงิน 2015-16 จากการตรวจสอบเอกสารของเธอ พอโคลอี้ได้รับรู้ถึงความผิดพลาดนี้ เธอจีงกรอกแบบฟอร์มนิรโทษกรรม SG แล้วยื่นเรื่องไปสำหรับไตรมาสเหล่านี้

  โคลอี้มีคุณสมบัติที่จะยื่นเรื่องขอสิทธิประโยชน์จากการนิรโทษกรรม SG เพราะว่า:

  • โคลอี้ยังไม่ได้รับการแจ้งว่า ATO กำลังตรวจสอบหรือจะตรวจสอบภาระหน้าที่ SG ของเธอสำหรับไตรมาสที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลนั้น
  • ก่อนหน้านี้ โคลอี้ยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลให้กับ ATO สำหรับพนักงานที่มีรายชื่ออยู่ในแบบฟอร์มนิรโทษกรรม SG และสำหรับไตรมาสที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลนั้น
  • การเปิดเผยข้อมูลมีไว้สำหรับไตรมาสที่มีสิทธิ์ขอนิรโทษกรรมคือไตรมาสตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 1992 จนถึง ไตรมาสที่สิ้นสุด 31 มีนาคม 2018
  • ATO ได้รับแบบฟอร์มนิรโทษกรรม SG ของโคลอี้ก่อนวันที่ 7 กันยายน 2020
  End of example

  สิทธิประโยชน์ของการนิรโทษกรรม

  หากคุณได้รับการนิรโทษกรรม

  • คุณจะสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากยอดเงิน SGC ที่คุณชำระให้กับ ATO ภายในวันที่ 7 กันยายน 2020
  • คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าดำเนินการ (20 ดอลลาร์ต่อลูกจ้าง 1 คนต่อไตรมาส) ของค่าปรับเงินซุปเปอร์ (SGC)
  • คุณไม่ต้องจ่าย ค่าปรับ Part 7

  หมายเหตุ: ถ้าคุณได้รับการประเมินสำหรับไตรมาสแล้ว คุณสามารถแก้ไข SG ที่ชำระไม่ครบที่มีการเปิดเผยข้อมูลก่อนหน้านี้ได้ ทั้งนี้ เฉพาะยอดเงินเพิ่มเติมที่เปิดเผยใหม่เท่านั้นที่จะนำไปพิจารณาเป็นสิทธิประโยชน์ของการนิรโทษกรรม

  ที่ปรึกษามืออาชีพของคุณสามารถให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการเข้าร่วมในการนิรโทษกรรม เป็นไปตามสถานการณ์เฉพาะของคุณ

  ข้อมูลของ SG ที่ชำระไม่ครบถ้วนตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2018 จนถึง 6 มีนาคม 2020

  หากก่อนหน้านี้คุณได้ทำการเปิดเผยข้อมูล SG ที่ชำระไม่ครบถ้วนกับ ATO ในการรอรับการนิรโทษกรรม คุณไม่จำเป็นต้องยื่นอีกครั้งหรือส่งแบบฟอร์มนิรโทษกรรม SG

  ATO จะทบทวนการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2018 จนถึง 6 มีนาคม 2020

  ถ้าการเปิดเผยข้อมูลของคุณผ่าน เราจะใช้กฎหมายการนิรโทษกรรมและแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวเกณฑ์ของคุณ

  หากคุณยังไม่ได้ชำระหรือจัดทำแผนการชำระ คุณควรดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตัดสิทธิ์และสูญเสียสิทธิประโยชน์จากนิรโทษกรรม

  คุณควรตรวจสอบว่าข้อมูลบัญชีของสถาบันการเงินของคุณได้มีการอัปเดตและมีความถูกต้องผ่านทาง Business Portal หรือโทรศัพท์13 28 66 หากคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินจำนวนใดๆ ็ตามคืนก่อนหน้าเข้าบัญชีของคุณ จะทำให้เราสามารถทำเรื่องคืนเงินให้คุณได้ตามเวลาที่กำหนด

  ตัวอย่าง: ข้อมูลเปิดเผยของ SG ที่ค้างชำระตั้งแต่ 24 พฤษภาคม 2018 ถึง 6 มีนาคม 2020

  แกรห์มเป็นผู้อำนวยการของบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่ง ในฐานะของส่วนหนึ่งในการปรับปรุงระบบการจ่ายเงินเดือนของเขาในปี 2018 แกรห์มได้พบว่าบริษัทของเขาจ่าย SG ของพนักงานบางคนไม่ครบถ้วนเป็นเวลาหลายปี ย้อนไปจนถึงปี 2012

  แกรห์มจึงได้ติดต่อสำนักงานบัญชีตัวแทนของเขาและประสานงานกัน เพื่อจัดเตรียมและยื่นรายงาน SGC รวมทั้งหมด 24 ไตรมาส ในเดือนสิงหาคม ปี 2018 แกรห์ม ได้เริ่มจัดทำข้อตกลงการชำระเงิน SGC ให้แก่ ATO เป็นงวดๆ และทำการชำระอย่างสม่ำเสมอ

  แกรห์มได้ยินข่าวเกี่ยวกับนิรโทษกรรม SG และถามสำนักงานบัญชีตัวแทนของเขาว่าเขามีสิทธิ์หรือไม่ สำนักงานบัญชีตัวแทนของแกรห์มได้อธิบายว่าเขามีสิทธิ์เพราะการเปิดเผยข้อมูล:

  • มีความเกี่ยวเนื่องมาจากไตรมาสก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2018
  • ได้ถูกจัดทำขึ้นหลังจากวันที่ 24 พฤษภาคม 2018
  • และไม่ได้เป็นผลจากการตรวจสอบของ ATO

  ATO พบว่าแกรห์มได้เปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมและจะแจ้งแกรห์มเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเขาได้รับสิทธิ์ ATO ยังได้มีการแก้ไขหนี้สิน SGC ของแกรห์มเพื่อนำส่วนของค่าดำเนินการออก เนื่องจากแกรห์มได้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลสถาบันการเงินของเขาผ่านทาง Business Portal เขาจะได้รับเงินทดแทนตามเวลาที่กำหนด

  ตราบใดที่แกรห์มยังคงยึดตามแผนการชำระของเขา เแกรห์มก็จะยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ของการนิรโทษกรรม สิ่งนี้รวมไปถึงการที่เขาสามารถใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีสำหรับการชำระเงินที่เกิดขึ้นภายในวันที่ 7 กันยายน 2020

  End of example

  วิธีขอรับการนิรโทษกรรม

  ในการขอนิรโทษกรรม คุณจะต้อง

  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม SG amnesty form (XLS 613KB)This link will download a file ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
  • กรอกแบบฟอร์ม 1 ใบต่อ 1 ไตรมาส โดยทำตามคำแนะนำที่มากับแบบฟอร์ม
  • ตรวจสอบจำนวนเงินว่ามีความถูกต้องและไม่มีข้อผิดพลาดในแบบฟอร์มของคุณ
  • กรอกการสำแดงเพื่อยืนยันว่าคุณจะขอรับนิรโทษกรรม
  • บันทึกแบบฟอร์มเป็นไฟล์ .xls

  คุณจะต้องเก็บเอกสารเป็นเวลา 5 ปีหลังการเปิดเผยข้อมูลของคุณที่แสดงข้อมูลพนักงานและจำนวนเงิน SGC ที่คุณได้เปิดเผย

  เราทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลของคุณอาจมีความเกี่ยวเนื่องเกิน 1 ปีของข้อกำหนดในการเก็บเอกสารโดยทั่วไปสำหรับการประกอบธุรกิจ ในกรณีแบบนี้ การเปิดเผยข้อมูลของคุณสามารถขึ้นอยู่กับขอบเขตของแหล่งข้อมูล

  หมายเหตุ: รายงาน SGC ที่ยื่นหลัง 5 มีนาคม 2020 จะไม่ได้รับการพิจารณาสำหรับนิรโทษกรรม ถ้าคุณไม่ใช้แบบฟอร์มที่ได้รับการอนุมัติหรือคุณไม่บันทึกไฟล์เป็นประเภท .xls ใบคำร้องของคุณจะไม่ได้รับยอมรับ

  ตัวอย่าง: การเปิดเผยข้อมูลที่เก่ากว่าห้าปีล่าสุด

  จางมีบริษัทด้านการจัดเลี้ยงที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 20 ปี เขามีลูกจ้างมากมายมากว่า 20 ปี บางคนก็อยู่ไม่นาน บางคนก็ทำมายาวนาน เนื่องจากเขาได้จ้างพนักงานเป็นจำนวนมาก เขาจึงไม่แน่ใจว่าเขาได้จ่ายเงินซุปเปอร์ให้กับพนักงานของเขาทุกคนอย่างถูกต้องหรือไม่ เขาจึงตัดใจสินใจที่จะตรวจสอบเอกสารของเขา

  จางได้ยินเกี่ยวกับการนิรโทษกรรม SG และโทรหา ATO จางต้องการทราบว่าเขาต้องย้อนกลับไปนานแค่ไหน ยิ่งเขาได้มีการเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเดือนสองสามครั้งในหลายๆ ปีที่ผ่านมา

  ATO แจ้งจางให้ตรวจสอบการชำระของเขาย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ต้องมีการเก็บเอกสารเหล่านี้ไว้ ATO แนะนำว่าถ้าจางมีเอกสารที่เก่ากว่านั้น เขาควรใช้โอกาสนี้ในการแก้ไขการชำระเงินที่ไม่ครบถ้วนในอดีตที่เขาสามารถหาเจอ ซึ่งอาจจะรวมไปถึงรายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร สลิปเงินเดือน และเอกสารรางวัลต่าง ๆ เป็นการอ้างอิง

  เป็นเพราะว่า ต่อให้นายจ้างจะหาเอกสารไม่เจอ ข้อมูลที่ผ่านมาที่พนักงานคนเก่าหรือในปัจจุบันได้จัดทำไว้อาจจะส่งผลในการตรวจสอบของไตรมาสใดๆ ก็ตามตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 1992 ATO ไม่ได้ถูกจำกัดเวลาในการประเมิน SGC

  End of example

  ขั้นตอนถัดไป:

  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม SG amnesty form (XLS 613KB)This link will download a file
  • หากคุณมีพนักงานมากกว่า 3,000 คน โทรหาเราที่หมายเลข 13 10 20 เพื่อขอรับแบบฟอร์มที่ใหญ่กว่า
  • หากคุณต้องการแบบฟอร์มนิรโทษกรรม SG ที่ได้รับการอนุมัติแล้วที่เข้าถึงได้มากกว่านี้ โทรหาเราที่ 13 10 20

  ยื่นแบบฟอร์มนิรโทษกรรม SG ผ่านจดหมายที่มีความปลอดภัย

  ห้ามใช้ SGC Calculator ใน Business Portal หากคุณต้องการสมัครขอนิรโทษกรรม

  เพื่อตรวจสอบว่าการคำนวณยอด SGC ที่คุณติดค้างอยู่มีความถูกต้องและขั้นตอนการนิรโทษกรรมของคุณมีประสิทธิภาพ คุณจะต้อง

  • ใช้ฟังก์ชั่น จดหมาย ใน Business Portal หรือ บริการออนไลน์สำหรับตัวแทน
  • เลือก ข้อความใหม่
  • พิมพ์หัวข้อ: เงินซุปเปอร์
  • พิมพ์เรื่อง: ยื่นนิรโทษกรรม SG
  • แนบไฟล์ SG amnesty form (XLS 613KB)This link will download a file ที่กรอกเสร็จแล้วของแต่ละไตรมาสไปยังข้อความจดหมายที่มีความปลอดภัย คุณสามารถแนบไฟล์ได้สูงสุด 6 ไฟล์รวมกัน ขนาดไม่เกิน 4 MB

  ที่ปรึกษามืออาชีพของคุณสามารถให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการเข้าร่วมในการนิรโทษกรรม เป็นไปตามสถานการณ์เฉพาะของคุณ

  รับการยืนยันการได้รับสิทธิ์ของคุณ

  หากคุณได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

  • คุณจะได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 14 วันทำการหลังจากทางเราได้รับใบคำร้อง
  • จะไม่มีการเก็บค่าดำเนินการ (20 ดอลลาร์ต่อลูกจ้าง 1 คนต่อไตรมาส)
  • จะไม่มีการเรียกเก็บค่าปรับ Part 7
  • คุณจะต้องจ่ายหรือหรือจัดทำแผนการชำระเงินเพื่อจ่ายยอดทั้งหมดของ SGC ที่คุณติดค้างอยู่ เราจะทำการส่งหมายเลขอ้างอิงการชำระเงิน (PRN) ให้กับคุณ

  คุณจะสามารถใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีสำหรับการชำระใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นตั้งแต่ที่ 24 พฤษภาคม 2018 จนถึงวันที่ 7 กันยายตามยอด SGC ที่เข้าข่ายสำหรับการนิรโทษกรรม

  การชำระ SGC ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 7 กันยายน 2020 จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี

  จ่ายเงินเต็มจำนวนหรือจัดทำแผนการชำระเงิน

  คุณจะต้องชำระยอด SGC ที่ติดค้างเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียสิทธิประโยชน์จากการนิรโทษกรรม

  ถ้าคุณได้ทำการชำระโดยตรงให้กับกองทุนเงินสมทบและไม่ได้ยื่นแบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการ คุณจะต้องมีการทำเรื่องขอชำระเงินล่าช้า

  หากคุณยื่นฟอร์มนิรโทษกรรมให้ ATO คุณจะต้องชำระเงินให้เรา อย่าทำจ่ายยอด SGC ที่ติดค้างโดยตรงไปยังกองทุนของพนักงานหรือระบบเคลียริงเฮาส์

  เป็นสิ่งที่สำคัญที่คุณจะต้องดำเนินการโดยเร็วในการ:

  • ชำระเงินคงค้างเต็มจำนวน
  • จัดทำแผนการชำระเงินสำหรับยอด SGC ที่คุณติดค้าง

  คุณจะต้องทราบหมายเลขอ้างอิงการชำระเงินของคุณ (PRN) คุณสามารถหาหมายเลขอ้างอิงการชำระเงิน (PRN) ได้ในใบแจ้งเตือนหรือใบเสร็จการชำระ SGC ที่คุณได้รับจากเราก่อนหน้านี้สำหรับเลข ABN เดียวกัน

  หากคุณไม่ทราบเลขอ้างอิงการชำระเงิน (PRN) คุณสามารถสอบถามได้ที่เบอร์ 1800 815 886 ระหว่างเวลา 8.00 am – 6.00 pm ในวันจันทร์ถึงศุกร์ แจ้งเราว่าคุณต้องการขอหมายเลขอ้างอิงการชำระเงิน (PRN) สำหรับ SG ส่วนของนายจ้าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเลขทะเบียนการค้า ABN และรายละเอียดสำหรับติดต่อพร้อม

  เมื่อคุณมีเลข PRN แล้ว ให้อ้างอิง วิธีการชำระ สำหรับรายละเอียดในวิธีการชำระเงิน

  หมายเหตุ: เฉพาะยอดที่ชำระให้กับ SGC ที่มีการระบุว่ามีสิทธิ์ได้รับการนิรโทษกรรมและและมีการชำระก่อนวันที่ 7 กันยายน 2020 ที่จะมีสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้

  ตัวอย่างที่ 1: การชำระเงินให้ ATO เต็มจำนวน

  ซูยื่นแบบฟอร์มนิรโทษกรรม SG ของ 6 ไตรมาสหลังวันที่ 6 มีนาคม 2020 ATO บอกซูว่าเธอได้รับสิทธิ์นิรโทษกรรมสำหรับทุกไตรมาสที่มีการแจ้งข้อมูล

  ซูได้รับ PRN จาก ATO และชำระ SGC ให้กับ ATO เต็มจำนวน

  ดังนั้นซูจึงยังมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์จากการนิรโทษกรรม ขณะที่ซูยังต้องจ่าย SG ที่ชำระไม่ครบและดอกเบี้ย เธอไม่ต้องเสียค่าดำเนินการและค่าปรับ Part 7 ซูยังสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสำหรับการชำระเงินที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 7 กันยายน 2020

  End of example

   

  ตัวอย่างที่ 2: การกำหนดและการทำตามเงื่อนไขของแผนการชำระเงิน

  บ็อบยื่นแบบฟอร์มนิรโทษกรรม SG สำหรับ 4 ไตรมาสหลังจากวันที่ 6 มีนาคม 2020 ATO บอกบ๊อบว่าเขาได้รับสิทธิ์ในการนิรโทษกรรม SG ยอดรวมของเงินที่ชำระไม่ครบถ้วนของบ๊อบรวมกันทุกไตรมาสเท่ากับ 30,000 ดอลลาร์

  บ็อบไม่สามารถจ่ายเงินทั้งหมด 30,000 ดอลลาร์ได้ในช่วงเวลาของการยื่นแบบฟอร์มนิรโทษกรรม SG บ็อบเข้าไปที่เว็บไซต์ ATO เพื่อจัดทำแผนการชำระ บ็อบได้เข้าสู่แผนการชำระเงินเพื่อทำการชำเงินเป็นจำนวนเท่ากันทุกเดือนเพื่อจ่ายยอด SGC ที่ครบกำหนดชำระ

  บ็อบได้ทำการชำระยอดเงินที่ต้องชำระทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขของแผนการชำระเงิน เขาจึงยังคงได้สิทธิ์ในการรับสิทธิประโยชน์จากการนิรโทษกรรม บ๊อบสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสำหรับการชำระที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 7 กันยายน 2020

  End of example

  ดูเพิ่มเติมที่ :

  การหลีกเลี่ยงการเสียสิทธิประโยชน์จากการนิรโทษกรรม

  กฎหมายได้แนะนำเงื่อนไขที่สามารถใช้ได้กับสิทธิ์ของการนิรโทษกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

  หลังจากเราได้แจ้งว่าคุณได้รับสิทธิ์ในการนิรโทษกรรม คุณจะถูกตัดสิทธิ์และสูญเสียสิทธิประโยชน์จากการนิรโทษกรรม หากคุณไม่ปฏิบัติดังต่อไปนี้

  • จ่ายยอดเงิน SGC ที่ต้องชำระหรือ
  • เข้าสู่แผนการชำระเงินเพื่อจ่ายยอด SG ที่ต้องชำระให้แก่ ATO และ
  • ทำตามเงินเงื่อนไขของแผนการชำระเงินของคุณศสำหรับยอด SGC ที่ติดค้าง

  หากการเปิดเผยข้อมูลของคุณถูกตัดสิทธิ์จากการนิรโทษกรรม ทางเราจะดำเนินการดังนี้

  • จะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในส่วนของไตรมาสที่คุณถูกตัดสิทธิ์
  • เรียกเก็บเงินค่าดำเนินการ (20 ดอลลาร์ต่อลูกจ้าง 1 คนต่อไตรมาส) ของ SGC
  • ใช้ PS LA 2019/1 เพื่อจะกำหนดว่าควรมีการปรับด้วย Part 7 หรือไม่
  • ออกการแจ้งเตือนการประเมินที่มีการแก้ไขด้วยยอดคงค้างที่เพิ่มขึ้น
  • ร่วมมือกับคุณต่อไปตลอดตลอดกระบวนการหนี้ของเราเพื่อเก็บยอดที่ค้าง

  นอกจากนั้น การชำระใดๆ ที่เกิดขึ้นในไตรมาสนั้นจะไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ต่อให้คุณจะชำระก่อนวันที่ 7 กันยายน 2020 ก็ตาม

  หากคุณถูกตัดสิทธิ์จากการนิรโทษกรรมหลังจาได้ยื่นขอภาษีคืนและขอลดหย่อนภาษีแล้ว คุณจะต้อง แก้ไขการขอคืนภาษี

  ตัวอย่าง: แผนการชำระเงินนิรโทษกรรม SG

  ลูเซียสมัครขอนิรโทษกรรม SG สำหรับ 5 ไตรมาสจากวันที่ 1 มกราคม 2016 ถึง 31 มีนาคม 2017 ATO แจ้งลูเซียว่าเธอได้รับสิทธิ์นิรโทษกรรมทุกไตรมาส ยอดของ SG ที่ชำระไม่ครบและดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินที่เธอติดค้างคือ 500 ดอลลาร์ต่อไตรมาส รวมเป็น 2,500 ดอลลาร์

  ลูเซียจัดทำแผนการชำระเพื่อชำระ 500 ดอลลาร์ต่อเดือนเป็นเวลา 5 เดือน

  ลูเซียจ่ายได้ 2 งวด งวดละ 500 ดอลลาร์ (รวมเป็น 1,000 ดอลลาร์) ซึ่งจะครอบคลุมถึงยอดคงค้างในไตรมาสที่ 1 มกราคม 2016 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2016

  อย่างไรก็ตาม เธอไม่สามารถชำระเงินงวดต่อไปตามแผนการชำระเงินได้ เธอไม่ได้เจรจาเรื่องแผนการชำระเงินกับ ATO อีกครั้ง นอกจากนี้เธอยังคงพลาดงวดถัดไปอีกด้วย

  ผลก็คือ การเปิดเผยข้อมูลและงวดที่ลูเซียจ่ายไปของไตรมาสวันที่ 1 มกราคม 2016 ถึง 30 มิถุนายน 2016 ยังคงได้รับสิทธิ์นิรโทษกรรม แต่ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลของวันที่ 1 กรกฎาคม 2016 ถึง 31 มีนาคม 2017 จะถูกตัดสิทธิ์จากโครงการ

  ATO จะแก้ไขการประเมินเพื่อเพิ่มค่าดำเนินการในไตรมาสที่ถูกตัดสินภายใต้การนิรโทษกรรมและจะแจ้งให้ลูเซียทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ค่าปรับ Part 7 จะถูกนำไปใช้กับไตรมาสที่ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลเกิดขึ้นก่อนระยะสิ้นสุดของการนิรโทษกรรมโดยไม่ได้รับการแจ้งจาก ATO ซึ่งค่าปรับสามารถลดหย่อนได้ต่ำกว่า 100%

  ATO ยังจะร่วมมือกับกับลูเซียต่อไป ผ่านกระบวนการเรียกเก็บหนี้เพื่อรวบรวมยอดคงเหลือของ SGC ที่ลูเซียติดค้างพนักงานของเธอ ยอดเงินนี้คือ SG ที่ชำระไม่ครบ 1,500 ดอลลาร์บวกกับค่าดำเนินการและดอกเบี้ยทั่วไป

  End of example

  ใบคำร้องที่ไม่ได้รับสิทธิ์นิรโทษกรรม

  หากเราตัดสินว่าการสมัครของคุณไม่ผ่านสำหรับการนิรโทษกรรม:

  • คุณจะได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรว่าทำไมการเปิดเผยข้อมูลของคุณจึงไม่ผ่าน
  • คุณจะถูกเรียกเก็บค่าดำเนินการ (20 ดอลลาร์ต่อลูกจ้าง 1 คนต่อไตรมาส) ของ ค่าปรับเงินซูปเปอร์ (SGC)
  • จะมีการเรียกเก็บ ค่าปรับ Part 7 ค่าปรับขั้นต่ำจะอยู่ที่ 100% จะมีผลบังคับใช้หลังจากการนิรโทษกรรมสิ้นสุดลง ถ้าหากการประมาณเกิดขึ้นโดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลหรือการเปิดเผยข้อมูลเกิดขึ้นหลังจากการประกาศของการสอบสวนที่ดำเนินการโดย ATO การลดหย่อนค่าปรับ Part 7 จะถูกพิจารณาภายใต้ PS LA 2019/1

  นอกจากนี้การจ่าย SGC และเงินสมทบที่ใช้หักลบ SGC จะไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้

  สิทธิของลูกจ้าง

  เมื่อคุณจ่ายเงินสมทบที่เหลืออยู่ ลูกจ้างของคุณจะได้รับยอดเงินดังนี้

  • SG ที่ชำระไม่ครบถ้วน
  • ดอกเบี้ยเป็นตัวเงินตั้งแต่เริ่มต้นไตรมาสที่เกี่ยวข้องจนถึงวันที่ ATO ได้รับการเปิดเผยข้อมูลของคุณ
  • ดอกเบี้ยทั่วไปที่เพิ่มขึ้นจากยอด SG ที่ชำระไม่ครบถ้วนจนถึงยอดที่ SG ได้รับการชำระเต็มจำนวน

  ในกรณีที่พนักงานได้รับเงินมากเกิน เกณฑ์เงินสมทบสูงสุด เพราะเงินสมทบเหล่านี้ คณะกรรมการการจัดเก็บภาษีจะใช้ดุลยพินิจในการเพิกเฉยต่อเงินสมทบภายใต้การนิรโทษกรรม

  เงินช่วยเหลือที่เกิดขึ้นภายใต้การนิรโทษกรรมจะไม่ถูกนับไปกับรายได้ของพนักงานของคุณหรือเงินสมทบสำหรับวัตถุประสงค์ Division 293

  ตัวอย่าง: เกณฑ์สูงสุดของการจ่ายเงินสมทบซุปเปอร์

  อาลีทำงานในบริษัทเกี่ยวกับเครื่องใช้สำนักงาน บริษัทได้พบว่ายังไม่ได้มีการจ่ายสิทธิ์ SG ให้กับพนักงาน พวกเขาเปิดเผยข้อมูลด้วยความสมัครใจภายใต้การนิรโทษกรรม SG

  บริษัทจ่าย 5,300 ดอลลาร์ให้กับ ATO ซึ่งต่อมา ATO ก็จ่ายใหกับกองทุนซุปเปอร์ของอาลี

  อาลีเองก็ได้แบ่งเงินบางส่วนของเขาเข้าไปในเงินซุปเปอร์ด้วย เขากังวลว่าส่วนเกิน 5,300 ดอลลาร์จะทำเกณฑ์สูงสุดของเงินสมทบประเภทที่ต้องเสียภาษีประจำปีของเขาจะเกิน 25,000 ดอลลาร์

  อาลีโทรหา ATO เพื่อสอบถามว่าเขาจะต้องทำอย่างไร ATO แจ้งอาลีว่าทาง ATO จะไม่สนใจในเงินสมทบที่เกินมาตามวัตถุประสงค์ของเกณฑ์สูงสุดของเงินสมทบ เพราะว่านายจ้างของอาลีได้ใส่ชื่อของเขาไปในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการนิรโทษกรรม ดังนั้นอาลีจึงไม่ต้องทำอะไรเลย เงินสมทบของบริษัทที่จ่ายภายใต้การนิรโทษกรรมจะไม่ถูกนำมานับกับเกณฑ์สูงสุดของเงินสมทบของเขา

  End of example

  วันที่กำหนดของการนิรโทษกรรมเงินซุปเปอร์

  วันครบกำหนดการนิรโทษกรรมเงินซุปเปอร์

  รายละเอียด

  วันที่

  ไตรมาสที่คุณสมบัติผ่าน

  1 กรกฎาคม 1992 ถึง 31 มีนาคม 2018

  ไตรมาสที่คุณสมบัติไม่ผ่าน

  ไตรมาสตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2018 เป็นต้นไป

  ระยะเวลาการนิรโทษกรรม

  24 พฤษภาคม 2018 ถึง 6 กันยายน 2020
  (ดู หมายเหตุ 1)

  ไม่จำเป็นต้องสมัครหรือยื่นอีกครั้งหากมีการแจ้งเราเรื่องเงินซุปเปอร์ที่ชำระไม่ครบถ้วนแล้ว

  24 พฤษภาคม 2018 ถึง 6 มีนาคม 2020
  (ดู หมายเหตุ 2)

  จำเป็นต้องสมัครขอนิรโทษกรรมด้วยแบบฟอร์มนิรโทษกรรม SG เพื่อรับการพิจารณาสำหรับการนิรโทษกรรม

  วันที่ได้รับพระบรมราชานุญาต 6 มีนาคม 2020 ถึง 7 กันยายน 2020
  (ดู หมายเหตุ 1)

  การจ่าย SGC ที่มีสิทธิ์สำหรับการลดหย่อนภาษี

  24 พฤษภาคม 2018 ถึง 7 กันยายน 2020 (ดู หมายเหตุ 1)

  การชำระ SGC ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษี

  ก่อนวันที่ 24 พฤษภาคม 2018 และหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการนิรโทษกรรม 7 กันยายน 2020
  (ดู หมายเหตุ 1)

  ค่าปรับ Part 7 ขั้นต่ำจาก 100%
  (ดู หมายเหตุ 3)

  โดยทั่วไปจะมีค่าปรับขั้นต่ำจาก 100%  

  หลังจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการนิรโทษกรรม 7 กันยายน 2020
  (ดู หมายเหตุ 1)

  หมายเหตุของตาราง:

  • หมายเหตุ 1: 6 เดือนหลังจากที่การนิรโทษกรรมได้รับพระบรมราชานุญาต แต่ทั้งนี้ เนื่องจากวันสุดท้ายตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ นายจ้างจะมีเวลาจนถึง 11:59 น. ที่จะเปิดเผยข้อมูล ยื่นและชำระเงินภายใต้การนิรโทษกรรม
  • หมายเหตุ 2: วันก่อนได้รับพระบรมราชานุญาต
  • หมายเหตุ 3: ค่าปรับ Part 7 ขั้นต่ำจาก 100% ของ SGC

  ดูเพิ่มเติมที่ :

   Last modified: 21 May 2020QC 62667