ภาษีในออสเตรเลีย - เรื่องที่ท่านควรทราบ

ถ้าท่านใหม่กับเรื่องภาษี โปรดทำตามตัวเชื่อม (ลิงค์) ข้างใต้นี้ต่อการนำเสนอหัวข้อต่างๆ ซึ่งจะ:

  • ให้ข้อมูลที่ท่านจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับภาษีในออสเตรเลีย
  • แจ้งให้ท่านทราบว่าหน้าที่ของท่านจำเป็นต้องทำอะไรบ้าง

ภาษีในออสเตรเลียเริ่มด้วยคำกล่าวต้อนรับของนายไมเคิล ดาเซ็นโซ อธิบดีกรมสรรพากร หลังจากนั้นเป็นการแนะนำระบบภาษี ซึ่งรวมถึง:

  • ทำไมเราจึงต้องเสียภาษี
  • เราเก็บภาษีอย่างไร
  • บทบาทของเรา

หัวข้อที่สองเกี่ยวกับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (แทกซ์ ไฟล์ นัมเบอร์) รวมถึงวิธีการยื่นขอและการเก็บรักษาหมายเลขนี้ให้ปลอดภัย

จากนั้นจะเป็นการพูดถึงเรื่องภาษีที่จำเป็นต้องทราบเมื่อท่านเริ่มทำงาน

หัวข้อสุดท้ายจะเป็นการอธิบายเรื่องภาษีรายได้ และการแสดงผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือท่าน

Attention

ข้อมูลในการนำเสนอเหล่านี้ใช้ได้จนถึงเดือนมิถุนายน 2009

End of attention
Further Information

จะไปขอรับการนำเสนอหัวข้อเหล่านี้ได้จากที่ไหน

End of further information

ภาษีในออสเตรเลีย - เรื่องที่ท่านจำเป็นต้องทราบอยู่ในดีวีดี (NAT 73079) ท่านสามารถสั่งดีวีดีนี้ได้ทางออนไลน์ หรือโทรศัพท์หมายเลข 1300 720 092

เพื่อที่จะดูวิดีโอออนไลน์ โปรดเลือกบทหนึ่งบทใดต่อไปนี้:

 

หรือท่านจะฟังจากเครื่องบันทึกเสียงเท่านั้น:

 

หรือมิฉะนั้น ท่านสามารถอ่านได้จาก สำเนาเต็มฉบับ

Further Information

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวข้อที่ระบุไว้ในการนำเสนอ โปรดไปที่:

End of further information

ท่านสามารถโทรศัพท์สอบถามเกี่ยวกับภาษีส่วนบุคคลของท่านได้ที่ 13 28 61

ถ้าท่านพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องและต้องการจะติดต่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร โปรดโทรศัพท์ไปที่บริการแปลและล่าม 13 14 50 เพื่อช่วยในการติดต่อได้

    Last modified: 15 Mar 2011QC 22177