ธุรกิจของท่าน และการเสียภาษี

หากท่านกำลังจะเริ่มธุรกิจขนาดเล็ก กรุณาดูตามลิงค์ข้างล่างนี้เพื่อดูการนำเสนอที่:

 • ให้ข้อมูลที่ท่านจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับธุรกิจและภาษีในออสเตรเลีย
 • บอกให้ท่านทราบถึงภาระหน้าที่ของท่านและะสิ่งที่ท่านจำเป็นต้องทำ

การนำเสนอเรื่อง ธุรกิจของท่าน และการเสียภาษี มีแปลไว้ถึง 11 ภาษา รวมทั้งภาษาอังกฤษ ซึ่งจะแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการเสียภาษีของท่าน อันรวมถึง:

 • สิ่งที่ท่านจำเป็นต้องทราบ
 • การเลือกโครงสร้างที่ถูกต้อง
 • ภาษีประเภทต่างๆ
 • การจดทะเบียนธุรกิจของท่าน
 • ค่าใช้จ่ายที่ใช้หักภาษีได้ และ ภาษีชดเชย
 • การว่าจ้างบุคคลอื่น
 • กองทุนเงินเกษียญ
 • การจัดเก็บข้อมูล
 • การจัดทำการต่างๆด้วยระบบออนไลน์
 • การทำตามภาระหน้าที่ของท่าน

และจบลงด้วยข้อความพิเศษจากอธิบดีกรมสรรพากรของออสเตรเลีย, ไมเคิล ดาเซ็นโซ

ข้อมูลในการนำเสนอนี้เป็นปัจจุบัน ณ เดือนธันวาคม 2011

เพื่อดูวีดีโอออนไลน์ โปรดเลือกตามบท

ดูที่: สิ่งที่ท่านจำเป็นต้องทราบ

ดูที่: การเลือกโครงสร้างที่ถูกต้อง

ดูที่: ภาษีประเภทต่างๆ

ดูที่: การจดทะเบียนธุรกิจของท่าน

ดูที่: ค่าใช้จ่ายที่ใช้หักภาษีได้ และ ภาษีชดเชย

ดูที่: การว่าจ้างบุคคลอื่น

ดูที่: กองทุนเงินเกษียญ

ดูที่: การจัดเก็บข้อมูล

ดูที่: การจัดทำการต่างๆด้วยระบบออนไลน์

ดูที่: การทำตามภาระหน้าที่ของท่าน, และ

ดูที่: ไมเคิล ดาเซ็นโซ, อธิบดีกรมสรรพากรของออสเตรเลีย

  Last modified: 01 Aug 2013QC 24339