• ATO, Digital by default girişimi hakkında toplumdan görüş beklemektedir

  Avustralya Vergi Dairesi (ATO), tüm vergi mükelleflerine daha iyi ürünler ve hizmetler sunma arzusunu sürdürürken, Digital by default girişimi hakkında topluma danışmayı başlatmıştır.

  Önerilen değişiklik bizimle dijital olarak daha basit, kolay, esnek ve uyumlu bir etkileşim yolu sunacak ve vergi yükümlülerinin deneyimlerini hizmet sunmanın en önüne koyacaktır.

  Komisyon Başkanı Vekili Michelle Crosby, Digital by default girişiminin, bu beceriye sahip olmadıkları durumlar dışında, çoğu vergi yükümlüsünün bilgi ve ödemeleri gönderip almaları için ATO dijital hizmetlerini kullanmalarını gerekli kılacaktır.

  Bayan Crosby, “İnsanlar günlük işlerini gitgide daha çok çevrimiçinde yapmaktadır ve son birkaç yıldır odak noktamız, dijital hizmetlerimizin toplumun ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak olmuştur. Digital default girişimi, bu yükümlülüğün genişletilmesidir” demiştir.

  Bayan Crosby, dijital yaklaşımın, seçime bağlı cihaz veya yazılımda, bilgiye, uygun zamanlarda iyileştirilmiş erişim ve daha hızlı yanıt dönüşü süresi gibi çok sayıda yararı varken, ATO, bunun kâğıt ürünlere itibar edenler için büyük bir değişiklik olacağını bilmektedir, demiştir.

  Bayan Crosby, “ATO öncülüğündeki bu girişim, hâlâ kâğıt ürünler kullananların ATO’nun dijital hizmetlerine geçmesini gerektirecektir. Kâğıttan dijitale geçmek için yardıma ihtiyacı olanlara zaman ve destek sağlayacağız” demiştir.

  “Bir danışma belgesi yayınladık ve düşüncelerinizi istiyoruz, böylece geçişi mümkün olduğunca kolaylaştırmak için sizinle çalışacağız. Dijital hizmetlere geçmek için gerekli desteğin, dijital hizmetleri kullanamayanlar için yaklaşımımızın ve insanların sahip olabileceği endişelerin geniş kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlamak istiyoruz.”

  Bayan Crosby, bireysel koşullar nedeniyle dijitale geçmenin mümkün olamayacağı durumların olacağını söylemiştir. Bayan Crosby, “bu küçük grup için alternatif hizmetlerin olmasını sağlayacağız” demiştir.

  Digital by default görüşmelerinde yer almak ve düşüncelerinizi belirtmek için Let’s Talk internet sayfamızı ziyaret edin: lets-talk.ato.gov.au/DigitalbydefaultExternal Link

  Digital by default hakkında görüş bildirmek için danışma belgesi 30 Kasım’dan 29 Ocak 2016’ya kadar açıktır.

   Last modified: 14 Jan 2016QC 47515