Show download pdf controls
 • GST and property transactions - Turkish

  Mal ve hizmetler vergisi (GST) ve gayrimenkul alım satım işlemleri

  Giriş

  Gayrimenkul alım, satım, kiralama ya da geliştirme işlemleri yapmakta olmanız durumunda, GST için kaydolmanız gerekebilir. Bunun nedeni, bir girişimci olarak kabul edilebilecek olmanızdır. Girişim, kar amacıyla üstlenmiş olduğunuz işletme faaliyetlerini ya da etkinlikleri içerir. Birçok kişi, gayrımenkul alım satımları yaparken girişimcilik uygulamakta ancak, gerekli bulunmasına karşın GST için kaydolmamaktadır. 'Bir kez' olmak kaydıyla araziyi parselleyerek üstünde inşaat yapmakta bulunsanız dahi, GST için kaydolmanız gerekebilir.

  Sürekli 12 aylık dönem içinde toplam satışlarınızın tutarı 75,000 Dolar ya da bu meblağın üstünde bulunması ya da böyle olacağını düşünmeniz dururmunda, GST için kaydınızı yaptırmanız zorunludur.

  Gayrimenkulün aşağıda belirtilen hususlardan birini içermesi, GST için kaydolmayı gerektirir:

  • arazi
  • arazi ve binalar
  • arazide hisse
  • arazi üstünde haklar
  • araziyi kullanım izni.

  Gayrimenkulün;

  • konut, ya da
  • ticari
  • olmasına göre, GST için değişik şekillerde başvurursunuz.
  Attention

  Gayrimenkul alım satımı ile ilgili GST yükümlülük ve haklarını anlamak zor olabilir. Emin olmamanız durumunda, kayıtlı bir vergi acentası ile ya da 13 28 66 numaralı telefonu arayarak bizimle görüşün.

  End of attention

  Konut binalari

  Konut binaları, evler, unitler (ünite evler) ve apartman dairelerini içerir. Boş arazi genellikle konut binası olarak göz önüne alınmaz. Gayrimenkuller, konut olarak kullanılabilecek olmaları, kullanılmakta bulunmaları ya da o amaçla kullanılacak olma durumunda, konut binaları niteliğinde kabul edilirler.

  Önceden inşa edilmiş konut binaları

  Gayrimenkulün inşaatı yeni yapılmış olmadıkça, önceden inşa edilmiş konut binalarının satışında GST ödemeniz gerekmez (aşağıda yer alan yeni konut binaları bölümüne bakın).

  Önceden inşa edilmiş bir konut binası satın almanız durumunda, bu alımla ilgili olarak GST kredisi isteğinde bulunamazsınız.

  Önceden inşa edilmiş konut binalarının satışı için satın aldığınız hiçbir şey için GST kredisi isteğinde bulunamazsınız. Bu gayrimenkulü sattığınız zaman GST ödemek zorunda olmazsınız.

  Bu binaların sahibi olup, hem konutsal hem ticari amaçla kullanıyorsanız, GST uygulanabilir. (ticari konut binaları bölümüne bakın).

  Yeni konut binaları

  Aşağıda belirtilen hususlardan herhangi birine uyan konut binaları yeni olarak tanımlanır:

  • daha önce konut binası niteliğinde satılmamış olmaları
  • önemli onarımlarla yenilenmiş bulunmaları
  • aynı arazi üstünde bulunan binaların yıkılarak, yerlerine yeni binaların yapılmış olması.

  Yeni bir konut binası, beş yıl sürekli olarak kiralanmış olması durumunda yeni konut binası olarak nitelendirilemez.

  Yeni bir konut binasını satmak için yaptığınız herhangi bir satın alımla ilgili olarak, GST kredileri isteğinde bulunabilirsiniz (normal GST kredi kurallarına uygun olarak). Konut binasını sattığınızda GST ödemeniz gerekir.

  Kiralık konut binaları

  Yeni olmayan bir konutu kiraya vermeniz durumunda;

  • aldığınız kiraya GST ödemek zorunda olmazsınız
  • bu binaları kiralamak için yaptığınız herhangi bir satın alım ya da ithal ettiğiniz herhangi bir madde ile ilgili olarak GST kredileri isteğinde bulunamazsınız.

  Satış amacıyla yeni konut binaları yapmanız durumunda, inşaat ile ilgili olarak GST kredileri isteğinde bulunabilirsiniz.

  Attention

  Satış amacıyla yeni konut binaları yapmanız ve bunları satmayı planlarken kiraya vermeniz durumunda, istekte bulunmuş olabileceğiniz GST kredilerinde ayarlama yapılmasını bildirmeniz gerekir.

  End of attention

  Ticari konut binalari

  Ticari konut binaları aşağıda belirtilen türleri içerir:

  • oteller, moteller, konaklama yerleri
  • hosteller, pansiyonlar
  • karavan parkları, kamp alanları
  • otel, motel, konaklama yeri, hostel ve pansiyon benzeri konut hizmeti sağlayan işletmeler.

  Ticari binalar

  Ticari binaların satın alımı

  GST için kayıtlı işletmenizde kullanmak amacıyla ticari binalar satın almanız durumunda, bu binaların satın alım fiyatı kapsamında ödenmiş bulunan GST'yi genellikle geri isteyebilirsiniz.

  Aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birinin oluşması halinde, GST kredileri isteğinde bulunamazsınız:

  • fiyatın içinde bulunan GST'yi hesaplamak için, satıcının gayrimenkul kazanç payı vergi programı uygulamış olması
  • GST için kayıtlı olmayan (ya da kaydolması gerekmemiş) bir kimseden gayrimenkul satın almış olmanız
  • GST'den muaf olarak sağlanan bir gayrimenkul satın almış bulunmanız
  • GST için kayıtlı olmamanız (ya da kaydolmanız gerekmemiş).

  Ticari binaların satışı

  Dükkanlar ve fabrikalar gibi ticari binalar satmanız durumunda, genellikle size ödenen bedel üzerinden GST ödemekle yükümlü bulunursunuz. Ayrıca, gayrimenkulün satışıyla ilgili olarak yaptığınız satın alımlarda ödediğiniz GST'ler (örneğin; emlak acentalarının ücretleri kapsamında bulunan GST'ler gibi) için kredi isteğinde de bulunabilirsiniz (normal GST kredi kurallarına uygun olarak).

  Ticari binalar satmanız durumunda, satış işlemine uygulanan GST'yi hesaplamak için gayrimenkul kazanç payı vergi programını kullanabilirsiniz. Aşağıda yer alan gayrimenkul kazanç payı vergi programı bölümüne bakın.

  Ticari binanızı sattığınızda kiralanmış olması ve kiralamanın işletmenizin temel çalışma alanını oluşturması durumunda, "işler durumda olan teşebbüs" kapsamında, GST'den muaf olan işler durumda teşebbüs olarak değerlendirerek, satışta bulunabilirsiniz. Aşağıda yer alan, bir işletmenin satışı bölümüne bakın.

  Ticari binaları kiralamanız durumunda

  Gayrimenkulü kiralayan kişi olarak kiraya vermeniz durumunda, aşağıda belirtilen koşullarda aldığınız kira bedeli için GST ödersiniz:

  • fabrika ya da dükkan kiralamanız ve
  • GST için kayıtlı bulunmanız (ya da kaydolmanızın gerekmesi).

  Ticari binaları kiracı olarak kiralamanız durumunda, aşağıda belirtilen koşullarda ödediğiniz kira bedeli kapsamındaki GST ile ilgili olarak GST kredileri isteğinde bulunabilirsiniz:

  • işinizi sürdürmek için başka bir kimseden gayrimenkulü kiralamanız ve
  • siz ve kiralayan kişinin GST için kayıtlı bulunması (ya da kaydolunmasının gerekmesi).

  Bir işletmeyi satma

  İşler durumda olan teşebbüs

  GST amacıyla, bir işletmeyi satarken, işletme faaliyetlerinin devamı için gerekli her şeyi de satmanız ve satış gününe kadar işletmenin faaliyetlerini sürdürmeniz (ya da sürdürecek olmanız) durumunda, 'işler durumda olan teşebbüsü' satmış olursunuz.

  Genellikle, aşağıda belirtilen koşulların tümüne uygun olması durumunda, işler durumda olan teşebbüsün satışı GST'den muaftır:

  • satışın ödenecek meblağ karşılığında olması
  • alıcının GST için kayıtlı olması (ya da kaydolmasının gerekmesi)
  • alıcının ve satıcının, sözkonusu satışın işler durumda olan teşebbüsü içerdiği konusunda anlaştıklarını yazılı olarak beyan etmeleri
  • satıcının, işletmenin faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli her şeyi satmakta olması.

  Satıcı ve alıcı, gayrimenkulün satım ve alımıyla ilgili diğer giderler kapsamındaki GST'ler için kredi isteğinde bulunabilirler (örneğin; avukatlık ücretleri kapsamındaki GST'ler gibi).

  Boş arazi

  Tekrar satmak ya da araziyi işletme benzeri bir amaçla kullanmak için satın almanız durumunda, GST için kaydolmanız gerekebilir.

  Parsellemek

  Aşağıda belirtilenlerden herhangi birini uygulamanız durumunda, GST için kaydolmanız gerekebilir:

  • araziyi satın alıp parselleyerek tekrar satmak
  • evinizin yanındaki arazi dahil, araziyi parselleyip üstünde inşaat yapmak
  • araziyi parselleyip, işletme benzeri şekilde kullanmak.

  Gayrimenkul geliştirme, inşaat ve yenileme

  Kar etme amacıyla yenileme

  Bir gayrimenkulü, yenileyip kar ederek satmak amacıyla almanız durumunda, satacağınız zaman GST için kaydolmanız gerekebilir. Bununla beraber, alımda bulunduğunuz zaman GST için kayıtlı olmamanız durumunda, gayrımenkulü yenilemeniz için satın aldığınız maddelerle ilgili hiçbir GST kredisi isteğinde bulunamazsınız.

  Yeni konut binaları inşaatı

  Satmak amacıyla yeni konut binaları inşa etmeniz durumunda;

  • inşaat ve binaların satışı amacıyla yapılmış herhangi bir satın alım ile ilgili GST kredileri için istekte bulunabilirsiniz (normal GST kredi kurallarına uygun olarak)
  • satışta GST ödemeniz gerekir.

  GST'nin uygulanması durumunda, genellikle satış fiyatının onbirde biri oranında GST ödersiniz. Ayrıca, ödemek zorunda bulunduğunuz GST'yi hesaplamak için gayrimenkul marjinal vergi programını da uygulayabilirsiniz.

  Gayrimenkul kazanç pyi vergi programi

  Gayrimenkul satışlarında ödemek zorunda olduğunuz GST, genellikle satış fiyatının onbirde biri oranına eşittir. Gayrimenkul kazanç payı l vergi programı ise, satış fiyatı üstünden ödemek zorunda olduğunuz GST meblağını hesaplamak için uygulanan diğer bir yöntemdir.

  kazanç payı, genellikle satış fiyatı ile aşağıda belirtilen hususlardan biri arasındaki farktır:

  • gayrimenkul için ödediğiniz meblağ
  • uygun bir gayrimenkul değerlendirmesi.

  Gayrimenkul kazanç payı vergi programını kullanıp kullanamayacağınız, gayrimenkulünüzü ne zaman ve nasıl satın almış olduğunuzun yanısıra, bu gayrimenkulün size satıldığı zamandaki GST statüsüne de bağlıdır.

  Attention

  Daha fazla bilgi edinmek için, ato.gov.au/otherlanguages adresli websitesine girin ve gayrimenkul marjinal vergi programı ile ilgili bilgi metnini gözden geçirin.

  End of attention

  Avustralya'da ikamet etmek için şartlari uygun olmayan gayrimenkul sahipleri

  GST için kayıtlı olan (ya da kaydolması gereken) ve Avustralya'da ikamet etmek için şartları uygun bulunmayan bir kişi olmanız durumunda;

  • Avustralya'da, herhangi bir ticari ya da konut gayrimenkulü kiralamanız ya da satmanız durumunda, genellikle vergi uygulanabilir
  • Avustralya'da sattığınız yeni yapılmış konut gayrimenkullerin tümüne genellikle vergi uygulanabilir.

  GST için kayıtlı bulunmanız ve ticari gayrimenkul sahibi olmanız durumunda, bu gayrimenkulünüzü kiralamak için yaptığınız satın alımlar ile ilgili GST kredileri isteğinde bulunabilirsiniz.

  Daha fazla bilgi

  Daha fazla bilgi edinmek için:

  • aşağıda belirtilen websitelerimizi ziyaret edin;  
  • websitemizdeki aşağıda belirtilen broşürlere (İngilizce) bakın;
   • GST ve gayrimenkul (NAT 72957)
   • küçük işletmeler için GST (NAT 3014)
    
  • 13 dile kadar çevrilmiş ve çevrimiçinde bulabileceğiniz aşağıda belirtilen broşür ve bilgi metinlerine bakın;
   • Mal ve Hizmetler Vergisi'nin Tanıtımı (GST) (NAT 74240)
   • Mal ve Hizmetler Vergisi (GST) gayrimenkul kazanç payı vergi programı (NAT 15145)
    
  • aşağıda belirtilen telefonları arayın;
   • 13 28 66 numaralı telefondan ATO işletme vergisi bilgi hattını, Pazartesi'den Cuma gününe kadar Doğu Bölgesi Standard Saat'i (EST) 08:00 ile 18:00 arasında arayabilirsiniz
   • İngilizce’yi iyi derecede konuşamamanız ve bir vergi görevlisiyle görüşmek istemeniz durumunda, görüşmenizde yardımcı olmaları için, Yazılı ve Sözlü Çevirmenlik Servisi'ni (TIS) 13 14 50 numaralı telefondan arayabilirsiniz
    
  • Ofislerimizden birini ziyaret edin
  • Kayıtlı vergi acentanızla konuşun

  Size karşi olan yükümlülüğümüz

  ATO, size güvenebileceğiniz bir rehberlik sağlamakla yükümlüdür, bu nedenle yayınlarımızın doğru bilgi içermesini sağlamak konusunda her tür çabayı göstermekteyiz.

  Bu yayındaki bilgileri rehber olarak kullanmanız ve bilgilerin yanlış ya da yanıltıcı olması ve bu nedenle hata yapmanız durumunda, yine de yasaları doğru şekilde uygularız. Böyle bir durumda bize borçlu çıkmanız durumunda bu borcu ödemenizi talep ederiz ancak, para cezası uygulamayız. Ayrıca, makul ve iyi niyetli davranmanız durumunda size faiz de uygulamayız.

  Bu yayında sunulan rehber bilgilerimizi uygulamaya çalışarak dürüstçe bir hata yapmanız ve bu nedenle bize borçlu çıkmanız durumunda size para cezası uygulamayız. Bununla birlikte, borcunuzu ödemenizi isteriz ve ayrıca faiz ödemenizi de isteyebiliriz.

  Yanlışlıkların düzeltilmesi aşamasında bizim size borçlu çıkmamız söz konusu olduğunda, bu borcu size öderiz. Ayrıca herhangi bir faiz ödenmesine hak kazanmış olmanız durumında, bu da size ödenir. Bu yayının, koşullarınızı tümüyle kapsamadığı düşüncesinde olmanız ya da size nasıl uygulanabileceğinden emin bulunmamanız durumunda, bizden daha fazla yardım isteyebilirsiniz.

  Yasaya getirilen herhangi bir değişikliği dikkate alarak, size güncel bilgi sunmak amacıyla yayınlarımızı düzenli olarak gözden geçirip düzeltmeler yaparız. Bu nedenle elinizdeki bilgilerin en son bilgiler olmasını sağlayın. Emin değilseniz, ato.gov.au adresli websitesine girerek en son bilgileri kontrol edin.

  Bu yayın Haziran 2012 tarihi itibariyle günceldir.

   Last modified: 30 Nov 2012QC 26741