Show download pdf controls
 • Dürüst işletmeleri nasıl koruruz

  İşletme sahiplerinin çoğunun dürüst olduğunu ve bir işletmeyi yönetmenin zor olabileceğini biliyoruz.

  Maalesef, nakit ödeme ile kayıtdışı ekonomi içinde işlerini yürüten işletmeler bulunmaktadır. Bu işletmeler, gelirini açıklayan ve doğru biçimde davranan işletmelere kıyasla haksız kazanç sağlamaktadırlar. Amacımız, dürüst işletmeleri bu adil olmayan rekabete karşı korumaktır.

  Karşılaşmış olabilecekleri herhangi bir sorunu anlayabilmek amacıyla, sanayi birlikleri, vergi işlemlerini düzenleyen kuruluşlar ve işletmeler ile birlikte çalışırız. Kimin doğru davranmadığını ya da kimin daha fazla yardıma gerek gösterdiğini saptamak için, güncel üçüncü taraf veri ve risk analizlerini kullanırız.

  Toplum, adil olmayan uygulamaları hoş görmez. Doğru görünmeyen bir uygulama ile karşılaşmanız halinde, durumu izleyebilmemiz için bize bildirin.

  Bir bilgilendirme oturumuna katılmak için kaydınızı yaptırın

  Dürüst işletmelerin korunmasına yardımcı olmak amacıyla, ülke çapında bilgilendirme oturumları düzenlemekte ve işletmeleri ziyaret etmekteyiz.

  Bir bilgilendirme oturumuna kaydınızı yaptırmak için:

  İşletmeleri ziyaret etme

  Bilgilendirme oturumlarından sonra, ilgili bölgede bulunan işletmeleri ziyaret edeceğiz.

  İşletmeler ile görüşeceğimiz konular aşağıda belirtilmektedir.

  • elektronik ödeme ve kayıt tutma olanaklarının yararları
  • internet kanalıyla bildirimde bulunma dahil, araç gereçlerimiz ve bunların nasıl kullanılacağının gösterimi
  • doğru şekilde kayıtların sağlanması
  • gelirlerinin tümünü beyan ederek ve vergi indiriminin ne tür masraflara uygulanabileceğini bilerek, tüm işletmelerin doğru meblağda vergi ve emeklilik primi ödemelerini sağlamaları
  • gelir vergisi bildirimlerini ve iş faaliyet raporlarını vergi dairesine sunmaları
  • zorluk çekmeleri durumunda vergi yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olmak. Özel durumlarını inceleyerek vergi işlerini yeniden rayına oturtmalarına yardımcı olmak.
  • Diğer herhangi bir alanda gerek duydukları yardımı sağlamak.

  Bir işletmenin kasten yanlış uygulamalarda bulunduğunu saptamamız durumunda bu konuda önlem alma sorumluluğumuz bulunur. Bu tür bir durumda denetleme ve hatta yasal kovuşturma uygulanabilir.

  Bir işletme sahibi olmanız ve verginizi doğru uygulamanız durumunda, kaygılanmanız gerekmez.

  Yanlış bir uygulamada bulunmuş olmanız durumunda

  Yanlış bir uygulamada bulunmuş olmanız ya da bir hususu atladığınızın farkına varmanız durumunda, önce bize bildirmeniz yerinde olur. Herhangi bir cezada indirim yapılabilir, sözgelimi:

  • nakit para ödemeleri dahil sağladığınız geliri bize bildirmemeniz
  • hakkınız olmayan vergi indirim taleplerinde bulunmanız
  • diğer herhangi bir yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunmanız.

  Yanlış bir uygulamanızı düzeltmekte yardıma gerek duymanız durumunda:

  • kayıtlı vergi ya da BAS acentanıza danışın
  • 13 14 50 numaralı telefondan ücretsiz yazılı veya sözlü tercüme servisimizi arayın.

  İşletmelerin yerine getirmesi gereken hususlar

  Tüm işletmeler:

  • nakit para, internet üzerinden, EFTPOS ve kredi kartı ya da borçlandırma kartı (debit card) ile yaptığınız satışlar dahil tüm kazancınızı beyan edin
  • vergi bildiriminde bulunun
  • GST’ye kaydolma ve iş faaliyet raporu sunumlarınız gibi size uygulanan GST yükümlülüğünüzü yerine getirin
  • toplu sözleşme ile uygulanan asgari ücreti ve emeklilik primlerini ödemeniz gibi, işletmenizde çalışanlarınıza (bulunması durumunda) olan yükümlülüklerinizi yerine getirin
  • kayıtlarınızı doğru bir şekilde tutun. Kayıtlar tüm mali işlemleri açıklamalı, İngilizce yazılı olmalı ve en az beş yıl saklanmalıdır.

  Kaygınızı bildirin

  Bir kimsenin kasden vergi kaçırdığını düşünmeniz durumunda, bunu gizlilik ilkeleri içinde bize bildirebilirsiniz.

  Tam olarak değerlendirebilmemiz için, mümkün olduğunca ayrıntılı bilgi sağlamaya çalışın. Kaygınızı bildirmek için 13 14 50 numaralı telefondan ücretsiz yazılı veya sözlü tercüme servisimizi arayabilirsiniz.

   Last modified: 13 Mar 2019QC 52625