Show download pdf controls
 • JobKeeper Payment

  Son JobKeeper ödemelerini alabilmek için Mart ayındaki JobKeeper 2 Haftalık Dönemleri için aylık işletme beyanlarının 14 Nisan 2021'ye kadar tamamlanması gerekir. JobKeeper Payment Ödeme planı 28 Mart 2021'de tamamlandı.

  Media: JobKeeper overview - Turkish
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiun9x917jExternal Link (Duration: 00:57)

  Hükümetin JobKeeper Payment ödemesi Coronavirus‘ten (COVID-19) etkilenen işletmelere çalışanlarının ücret maliyetlerini karşılamaları konusunda yardımcı olur; böylece, daha fazla Avustralyalı işini koruyabilir ve gelir sahibi olmaya devam eder.

  Avustralyalıları işte ve işletmeleri faaliyette tutmak Coronavirus krizi geçtikten sonra daha güçlü bir ekonomik toparlanma için temel oluşturur.

  JobKeeper Payment programının bitiş tarihi 28 Eylül 2020'den 28 Mart 2021'e uzatıldı.

  Daha fazla bilgi için:

  Ayrıca bkz:

  Hak sahibi işverenler için bilgi

  Media: JobKeeper sole traders - Turkish
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiun9x917kExternal Link (Duration: 01:47)

  JobKeeper, yararlanma şartlarını taşıyan işverenlerin yararlanma şartlarını taşıyan çalışanlarına iki haftada bir vergi öncesi ödenecek minimum tutarı/tutarları ödemelerinde yardımcı olmaya yöneliktir.

  JobKeeper payment ATO's Business Portal veya serbest çalışansanız myGov aracılığıyla başvurabilirsiniz ya da kayıtlı vergi uzmanınız sizin için başvurabilir.

  Yararlanma şartlarını taşıyan her bir çalışana ödenen bu tutarlar daha sonra yararlanma şartlarını taşıyan işverenlere geri ödenecektir.

  İşverenlerin JobKeeper payment talebinde bulunabilmeleri için yararlanma şartlarını taşıyan çalışanlara iki haftada bir vergi öncesi minimum tutarı/tutarları ödemesi gerekecektir. Bu tutar işverene her ay tarafımızdan gecikmeli olarak ödenecek.

  İşverenler çalışanlarına her bir ödeme döneminde ödeme yapmaya devam etmezse JobKeeper payment haklarını kaybedecektir.

  JobKeeper payment ödemelerinden yararlanabilmek için işverenler ve çalışanları yararlanma kriterlerini yerine getirmelidir.

  JobKeeper Payment programının bitiş tarihi 28 Eylül 2020'den 28 Mart 2021'e uzatıldı. İki ayrı uzatma dönemi vardır. Her bir uzatma dönemi için ilave bir ciroda gerçek azalma testi uygulanır ve JobKeeper payment ödeme oranı farklıdır.

  Daha fazla bilgi için:

  Ayrıca bkz:

  Yararlanma şartlarını taşıyan çalışanlar için bilgi

  İşvereniniz programa katılmayı seçerse ve siz de şartları karşılayan bir çalışansanız işvereniniz size JobKeeper payment – employee nomination notice (İngilizce) vermelidir. İşvereniniz tarafından aday gösterilmeyi kabul ediyorsanız sizin için JobKeeper talebinde bulunabilmesi için formu imzalamalı ve gecikmeden işvereninize teslim etmelisiniz.

  İşvereninizin JobKeeper'a katılması isteğe bağlıdır. Katılmazsa sizin adınıza JobKeeper talebinde bulunamazlar.

  JobKeeper'dan yararlanma şartları taşıyorsanız işvereninizin sizin adınıza JobKeeper ödemesi alabilmesi için size iki haftada bir minimum tutarı/tutarları (vergi öncesi) ödemelidir.

  İki veya daha fazla işiniz olabilir ama sizin için yalnızca tek bir işveren JobKeeper talebinde bulunabilir. Hem daimi hem de gündelik bir işiniz varsa yalnızca daimi işvereniniz tarafından aday gösterilmeyi kabul edebilirsiniz. Bu amaçla, daimi işvereniniz için JobKeeper payment – employee nomination notice (İngilizce) belgesini doldurmalısınız.

  JobKeeper programının bitiş tarihi 28 Eylül 2020'den 28 Mart 2021'e uzatıldı. İki ayrı uzatma dönemi vardır. Her bir uzatma dönemi için JobKeeper payment ödeme oranı farklıdır.

  Daha fazla bilgi için:

  Ayrıca bkz:

  İşverenler için önemli tarihler ve ödeme bilgileri

  • JobKeeper uzatması 1: 28 Eylül 2020'den 3 Ocak 2021'e
  • JobKeeper uzatması 2: 4 Ocak 2021'den 28 Mart 2021'e
  • JobKeeper Payment ödemesine program kapanana kadar istediğiniz zaman başvurabilirsiniz. Yararlanıp yararlanamayacağınızı Enrol for JobKeeper (İngilizce) adresinden öğrenebilirsiniz.
  • JobKeeper payments ödemeleri için başvuruyorsanız talep etmek istediğiniz ayın sonuna kadar bunu tamamlamanız gerekir.
  • Bir önceki aya ait JobKeeper payments ödemelerini talep etmek için her ay bir işletme aylık beyanında bulunmalısınız. Bunu ayın 1'i ile 14'ü arasında yapmanız gerekir.

  Ayrıca bkz:

  JobKeeper Payments Ödemelerindeki Değişiklikler

  Media: JobKeeper extension - Turkish
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiun9x917nExternal Link (Duration: 01:50)

  28 Eylül 2020 tarihinden uzatma

  JobKeeper programının bitiş tarihi 28 Eylül 2020'den 28 Mart 2021'e uzatıldı.

  İki ayrı uzatma dönemi vardır. Her bir uzatma dönemi için ilave bir ciroda gerçek azalma testi uygulanır ve JobKeeper payment ödeme oranı farklıdır.

  Uzatma dönemli şu şekildedir:

  • Uzatma 1: 28 Eylül 2020'den 3 Ocak 2021'e
  • Uzatma 2: 4 Ocak 2021'den 28 Mart 2021'e

  Ödeme oranları değişecektir

  Her bir uzatma dönemi için JobKeeper payment ödeme oranı aşağıdaki saat sayısına bağlı olacaktır:

  • yararlanma şartlarını taşıyan bir çalışanın çalışma saati ya da
  • yararlanma şartlarını taşıyan bir işletme ortağının aktif olarak işte meşgul olduğu saat.
  İki orana bölünecektir.

  Kademe 1 oranı:

  Kademe 2 oranı:

  Bu oran aşağıdakiler için geçerlidir:

  • 1 Mart 2020'den ya da 1 Temmuz 2020'den önceki ödeme dönemlerinin dört haftasında 80 saat veya daha fazla çalışan ve yararlanma şartlarını taşıyan çalışanlar ve
  • Şubat 2020 ayında işte 80 saat veya daha fazla aktif olarak meşgul olan, bunu gösteren bir beyan veren ve yararlanma şartlarını taşıyan işletme ortakları.

   

  Bu oran aşağıdakiler için geçerlidir:

  yararlanma şartlarını taşıyan diğer tüm çalışanlar ve işletme ortakları.

  İşverenlerin ve işletmelerin, kendileri için talepte bulundukları ve yararlanma şartlarını taşıyan her bir çalışan ve/veya işletme ortağı için oranı belirtmesi gerekecektir.

  Yararlanma şartlarını taşıyan din görevlileri için kural yararlanma şartlarını taşıyan işletme ortaklarıyla benzer olup ödeme oranı Şubat 2020 ayında mesleklerinde faaliyet yürüttükleri saate bağlı olacaktır.

  Bazı durumlarda yararlanma şartlarını taşıyan bir çalışan, işletme ortağı ya da din görevlisi için uygulanacak ödeme oranlarını belirlemeye yönelik alternatif testler mevcut olabilir.

  JobKeeper payment ödeme oranı her bir uzatma dönemi için de farklıdır.

  JobKeeper uzatması 1

  Bu uzatma dönemi 28 Eylül 2020 - 3 Ocak 2021 arasındadır.

  Gerçek GST cironuzun karşılaştırılabilir bir döneme (genellikle 2019'daki karşılık gelen çeyrek) kıyasla Eylül 2020 çeyreğinde azaldığını göstermeniz gerekecektir. Bkz. ciroda gerçek azalma testi (İngilizce).

  Ciroda orijinal azalma testinden geçmiş olmanız da gereklidir. Ancak:

  • 28 Eylül'den önceki iki haftalık dönemler için JobKeeper almaya hak kazandıysanız ciroda orijinal azalma testinden geçmişsiniz demektir
  • 28 Eylül 2020'den sonra JobKeeper‹a ilk defa başvuruyorsanız ve ciroda gerçek azalma testinden geçerseniz ciroda orijinal azalma testinden de geçmişsiniz demektir (belli üniversiteler hariç). Bu temel üzerinde başvuru yapabilirsiniz.

  Bu uzatma döneminde JobKeeper payment ödeme oranları şu şekildedir:

  • Kademe 1: iki haftada bir $1,200 (vergi öncesi)
  • Kademe 2: iki haftada bir $750 (vergi öncesi).

  JobKeeper uzatması 2

  Bu uzatma dönemi 4 Ocak 2021 - 28 Mart 2021 arasındadır.

  Gerçek GST cironuzun karşılaştırılabilir bir döneme (genellikle 2019'daki karşılık gelen çeyrek) kıyasla Aralık 2020 çeyreğinde azaldığını göstermeniz gerekecektir. Bkz. ciroda gerçek azalma testi (İngilizce).

  Ciroda orijinal azalma testinden geçmiş olmanız da gereklidir. Ancak:

  • 28 Eylül'den önceki iki haftalık dönemler için JobKeeper almaya hak kazandıysanız ciroda orijinal azalma testinden geçmişsiniz demektir
  • 28 Eylül 2020'den sonra JobKeeper‹a ilk defa başvuruyorsanız ve ciroda gerçek azalma testinden geçerseniz ciroda orijinal azalma testinden de geçmişsiniz demektir (belli üniversiteler hariç). Bu temel üzerinde başvuru yapabilirsiniz.

  JobKeeper uzatması 2'de yararlanma şartlarını karşılamıyor olsanız bile JobKeeper uzatması 1'den yararlanma şartlarını karşılıyor olabilirsiniz.

  Bu uzatma döneminde JobKeeper payment ödeme oranları şu şekildedir:

  • Kademe 1: iki haftada bir $1,000 (vergi öncesi)
  • Kademe 2: iki haftada bir $650 (vergi öncesi).

  Ayrıca bkz:

  İşletmeler ve kar amacı gütmeyenler

  Yapmanız gerekenler

  28 Eylül 2020 tarihinden itibaren aşağıdakilerin tümünü yapmalısınız:

  • yararlanma şartlarını taşıyan her bir çalışanınız ve/veya işletme ortağınız ve/veya din görevliniz için kademe 1 ya da kademe 2'nin geçerlilik durumunu belirleyin
  • yararlanma şartlarını taşıyan çalışanlarınız ve/veya işletme ortaklarınız ve/veya din görevliniz için hangi ödeme oranının geçerli olduğunu bize ve onlara bildirin
  • JobKeeper uzatması 1 sırasında – yararlanma şartlarını taşıyan çalışanlarınıza en az aşağıdaki tutarların ödendiğinden emin olun:  
   • kademe 1 çalışanlarına iki haftada bir $1,200
   • kademe 2 çalışanlarına iki haftada bir $750
    
  • JobKeeper uzatması 2 sırasında – yararlanma şartlarını taşıyan çalışanlarınıza en az aşağıdaki tutarların ödendiğinden emin olun:  
   • kademe 1 çalışanlarına iki haftada bir $1,000
   • kademe 2 çalışanlarına iki haftada bir $650
    

  GST'ye kayıtlıysanız ve verilmemiş BAS beyannameleriniz varsa Eylül 2019 ve Aralık 2019 çeyreklerine (ya da aylık bildirimde bulunuyorsanız eşdeğer aylara) yönelik BAS'ınızı mümkün olan en kısa sürede vermelisiniz. Verilmeyen BAS beyannameleri JobKeeper uzatma dönemlerinde JobKeeper Payments başvurusunda bulunmanızı engelleyebilir.

  Ciroda azalma

  Her bir uzatma dönemi için ilave bir ciroda gerçek azalma testi uygulanır:

  • Uzatma 1: Gerçek GST cironuzun karşılaştırılabilir bir döneme (genellikle 2019'daki karşılık gelen çeyrek) kıyasla Eylül 2020 çeyreğinde (Temmuz, Ağustos, Eylül) azaldığını göstermeniz gerekecektir
  • Uzatma 2: Gerçek GST cironuzun karşılaştırılabilir bir döneme (genellikle 2019'daki karşılık gelen çeyrek) kıyasla Aralık 2020 çeyreğinde (Ekim, Kasım, Aralık) azaldığını göstermeniz gerekecektir

  Yardım için ciroda gerçek azalma testi‹ne (İngilizce) bakın ya da kayıtlı vergi acentenizle görüşün.

  Ne değişmedi

  JobKeeper uzatması 1 ya da 2'deki iki haftalık dönemlerde talepte bulunmak için:

  • 28 Eylül'den önceki iki haftalık dönemlerde JobKeeper başvurusunda bulunduysanız JobKeeper uzatması için yeniden başvurmanız gerekmez.
  • Çalışanlarınız için 28 Eylül'den önce zaten başvuru yapıyorsanız çalışanlarınızın yararlanıp yararlanamayacaklarını yeniden değerlendirmeniz ya da onların isimlerini yararlanma şartlarını taşıyan çalışanlar olarak vermek için onların onaylarını almanız gerekmez.
  • Yararlanma şartlarını taşıyan bir işletme ortağı için talepte bulunuyorsanız aşağıdakilerle ilgili olarak JobKeeper‹ın başlangıcından itibaren geçerli olanlar dışında başka şartı karşılamanız gerekmez:
   • ABN sahibi olma ve
   • değerlendirilebilir gelir ve tedarikler beyan etme.
    

  Yeni JobKeeper katılımcıları

  JobKeeper programı, ilgili dönem için yararlanma şartlarını karşılamaları kaydıyla yeni katılımcılara açık olmaya devam edecektir.

  Avustralya Hükümeti, Canberra tarafından yetkilendirilmiştir 

   Last modified: 14 Apr 2021QC 62285