Show download pdf controls
 • JobMaker Hiring Credit scheme

  JobMaker Hiring Credit scheme işyerlerinin 16-35 yaş grubunda iş arayan gençleri ilaveten işe almaları için bir özendirmedir.

  Uygun işverenler, 7 Ekim 2020 ile 6 Ekim 2021 tarihleri arasında işe aldıkları her uygun ilave çalışan için JobMaker Hiring Credit ’e erişebilirler.

  Media: JobMaker Hiring Credit (Turkish)
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudnajhhjExternal Link (Duration: 00:01)

  Daha fazla bilgi:

  Ek bilgiler:

  Uygunluk

  Uygun işverenler

  İşverenler aşağıda belirtilen koşullar varsa JobMaker Hiring Credit ödemeleri için uygun olabilir.

  İşveren:

  • JobMaker Hiring Credit scheme için kayıt yaptırmıştır
  • ya
   • Avustralya’da bir işyeri çalıştırmaktadır
   • Avustralya’da kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur
   • bir kamu fonu olarak veya Overseas Aid Gift Deductibility Scheme (DGR item 9.1.1)altında işletilen bir kamu fonu için veya gelişmiş ülke yardımı (DGR item 9.1.2)için onaylanan indirilebilir bir bağış alıcısıdır.
    
  • bir Avustralya işletme numarası (ABN) vardır
  • Bildirdikçe Ödemede Bulunma Sistemi (PAYG) programına kayıtlıdır
  • Jobmaker programı döneminde başlayan iki haftalık JobKeeper ödemeleri talep etmemiştir
  • talep ettikleri JobMaker döneminin sonundan önceki iki yılı kapsayan dönem için gelir vergisi ve Mal ve Hizmetler Vergisi (GST) beyannameleri günceldir
  • ücret bordrosu artışı ve bordrolu çalışan sayısı artışı şartlarını karşılamıştır
  • Güncelleşmiş Single Touch Payroll (STP) bildirimi de dahil, bildirim gerekliliklerini karşılamıştır
  • uygun olmayan işveren kategorilerinden birine ait değildir.

  Ek bilgiler:

  Uygun olan çalışanlar

  Aşağıdaki koşullara sahip çalışanlar uygundur:

  • JobMaker süresinde kuruluşun bir çalışanıdır
  • İşe girdiğinde 16-35 yaş arasındadır
  • İşe başlama tarihi 7 Ekim 2020’den sonra ve 7 Ekim 2021’den öncedir
  • JobMaker döneminde çalıştıkları sürede haftada ortalama en az 20 saat çalışmış veya para almıştır
  • işverene bir JobMaker Hiring Credit çalışanı bildirimi vermiştir
  • başka bir işverene bir JobMaker Hiring Credit çalışanı bildirimi vermemiş olmalıdır
  • Parenting Payment, Youth Allowance (bireyin tam zamanlı eğitim aldığı veya yeni bir çırak olduğu durumlar dışında) veya işe başlamadan önce 84 gün (12 hafta) içinde peşpeşe en az 28 gün (dört hafta) için JobSeeker Payment almıştır.

  Ek bilgiler:

  Kayıt yaptıramayacaklar

  Aşağıda belirtilen durumlar varsa kayıt yaptıramazsınız: Siz:

  • 30 Eylül 2020 tarihinden önce herhangi bir üç aylık dönemde Major Bank Levy ’ye tabi bir kuruluş veya aynı vergiye tabi konsolide şirketler grubunun bir üyesi iseniz
  • (Income Tax Assessment Act 1997)anlamına giren) bir Avustralya devlet kuruluşu iseniz
  • yerel yönetim kurumu iseniz
  • bir Avustralya devlet kuruluşu veya bir yerel yönetim kurumunun tamamen sahibi olduğu bir kuruluş iseniz
  • egemen bir tüzel kişilik iseniz
  • tasfiye veya koşullu tasfiye halinde bir şirketseniz
  • iflas sürecinde bir bireyseniz

  İşverenler için bilgiler

  Koşulları uygun bir işverenseniz, aşağıda belirtilenleri yapabilirsiniz:

  • 6 Aralık 2020’den itibaren bize kayıt yaptırabilirsiniz
  • 1 Şubat 2021’den başlayarak geçmiş dönem ödemelerini talep edebilirsiniz
  • işe başlama tarihinden itibaren 12 aya kadar uygun ilave çalışanlar için ödeme talep edebilirsiniz.
  • JobKeeper Ödemesini ve JobMaker Hiring Credit ’i aynı zamanda talep edemezsiniz.

  Ek bilgiler:

  Önemli tarihler

  • 7 Ekim 2020 - programın başlama tarihi
  • 6 Aralık 2020 - kayıtların açıldığı tarih (sadece bir kere kayıt olmanız gerekir ve talepte bulunmadan)önce kayıt olmalısınız)
  • 1 Şubat 2021 - ilk talep döneminin açıldığı tarih
  • 30 Nisan 2021 - ilk talep döneminin kapandığı tarih
  • 6 Ekim 2021 - bu tarihe kadar işe alınan çalışanlarla ilgili ödemeleri talep edebilirsiniz
  • 6 Ekim 2022 - JobMaker talep dönemlerinin sona erdiği tarih

  JobMakerdönemleri ve talep dönemleri için tarihler

  Dönem

  JobMaker dönemi

  Talep dönemi

  1

  7 Ekim 2020 - 6 Ocak 2021

  1 Şubat 2021 - 30 Nisan 2021

  2

  7 Ocak 2021 - 6 Nisan 2021

  1 Mayıs 2021 - 31 Temmuz 2021

  3

  7 Nisan 2021 - 6 Temmuz 2021

  1 Ağustos 2021 - 31 Ekim 2021

  4

  7 Temmuz - 6 Ekim 2021

  1 Kasım 2021 - 31 Ocak 2022

  5

  7 Ekim 2021 - 6 Ocak 2022

  1 Şubat 2022 - 30 Nisan 2022

  6

  7 Ocak 2022 - 6 Nisan 2022

  1 Mayıs 2022 - 31 Temmuz 2022

  7

  7 Nisan 2022 - 6 Temmuz 2022

  1 Ağustos 2022 - 31 Ekim 2022

  8

  7 Temmuz 2022 - 6 Ekim 2022

  1 Kasım 2022 - 31 Ocak 2023

  JobMaker Hiring Credit için kayıt yaptırın

  Uygun işverenler 6 Aralık 2020 tarihinden başlayarak JobMaker Hiring Credit scheme için kayıt yaptırabilir.

  Kayıt yaptırdıktan sonra, uygun işverenler her bir JobMaker dönemi için JobMaker Hiring Credit talep edebilir. Birinci JobMaker dönemi için 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren talepte bulunabilirsiniz. Ödemeler geriye dönük olarak yapılır.

  Uygun olup olmadığınızı kontrol için Uygun işverenler bölümüne bakın.

  İşverenler JobMaker Hiring Credit programına kayıtlarını tamamlamak için aşağıda belirtilenleri sağlamalıdır:

  • temel çalışan sayısı
  • temel ücret bordrosu miktarı
  • iletişim bilgileri.

  Bu bilgiler aşağıda belirtilen yollardan biri kullanılarak sağlanabilir:

  Kaydın zamanlaması

  İşverenler bir JobMaker Hiring Credit ödemeleri için talepte bulunmadan önce kayıtlarını yaptırmalıdır. Koşulları uygun çalışanları işe almadan önce kayıt yaptırmanız gerekmiyor.

  Talep süresinin sona ermesinden önceki herhangi bir zamanda kayıt yaptırabilirsiniz.

  Kayıt ve talep süreci

  ABN numarası aktif olan işyerleri kayıt işlemine ATO online services veya Business Portal ’dan erişebilir. 'JobMaker Hiring Credit ödemesi’ altında aşağıdaki bilgileri ve adım adım açıklamaları bulabilirsiniz:

  • kayıt
  • talebin nasıl yapılacağı
  • çalışanlarınızın nasıl aday gösterebilirsiniz
  • ödemeler.

  JobMaker Hiring Credit guide kayıt yaptırma, çalışanların saptanması ve ödeme taleplerinin nasıl yapılacağı hakkında adım adım açıklamaları içerir (İngilizce).

  Ücretler

  JobMaker Hiring Credityoluyla, uygun olan işverenler aşağıda gösterilen miktarlara kadar ödeme alabilir:

  • Haftada 200 dolar - 16-29 yaşları arasındaki (16 ve 29 dahil) uygun olan her bir ilave çalışan için.
  • Haftada 100 dolar - 30-35 yaşları arasındaki (30 ve 35 dahil) uygun olan her bir ilave çalışan için.

  Çalışanların bu işverenle çalışmaya başladıkları tarihteki yaşları esas alınacaktır.

  Ödemeler her bir JobMakerdöneminin arkasından geriye dönük olarak yapılacaktır.

  Çalışanlar için bilgiler

  JobMaker Hiring Credit , eğer siz uygun olan ilave bir çalışan iseniz, işvereninize sizi işe almanın maliyetini desteklemek için ödenir.

  Siz kendi maaş, ücret veya diğer gelirinizin içinde JobMaker Hiring Credit ödemesi almayacaksınız.

  JobMaker Hiring Credit ödemesi talebinde bulunmayacaksınız. İşvereniniz uygun ise başvuru yapmayı seçebilir.

  Çalışan olarak yapmanız gereken nedir?

  İşvereniniz JobMaker Hiring Credit scheme ’e katılmayı düşünüyorsa, sizden bir JobMaker çalışan bildirimi doldurmanızı isteyecektir. Yapmanız gereken sadece budur. Tüm diğer şeyler işvereniniz tarafından yapılır.

  Ek bilgiler:

   Last modified: 08 Jan 2021QC 64509