Show download pdf controls
 • Emeklilik fonu garantisi affı

  COVID-19 etkileri

  Emeklilik fonu garantisi affına (af) başvurmak isteyebileceğinizi ve COVID-19'dan dolayı durumlarınızın değişebileceğini ve yükümlülüklerinizi ödeyemeyebileceğinizi anlıyoruz.

  Affa dahil olmak istiyorsanız yasaya göre 7 Eylül 2020’ye kadar başvurmalısınız.

  Bununla beraber, ödemeleri yapmaya devam etmenize yardımcı olmak amacıyla esnek bir ödeme planı yapmak için beraber çalışacağız. Bu düzenlemeler aşağıdakileri içerir:

  • durumlarınızda değişiklik olursa ayarlama yapacağımız esnek ödeme şartları ve miktarları
  • ödeme planını af süresinin bitimi olan 7 Eylül 2020’nin sonrasına uzatma imkanı. Ne var ki, yalnızca 7 Eylül 2020’ye kadar yapılan ödemeler vergiden düşülebilir.

  Sizinle çalıştıktan sonra ödemeleri sürdüremezseniz yasaya göre aftan yararlanma hakkınız kaybolur ve affın avantajlarından yararlanamazsınız. Ancak:

  • hak kaybı yalnızca ödeme yapılmayan çeyrekler için geçerli olacaktır
  • hangi çeyreklerde ödeme yapılmadığını size bildireceğiz; bu çeyrekler için hak kaybı yaşanan çeyreğe dahil olan çalışan başına $20’lık idare payını yeniden uygulayacağız
  • bildiriminize bir Bölüm 7 cezası uygulanıp uygulanmayacağına karar verirken durumunuzu da dikkate alacağız; durumunuz gözden geçirildiğinde Bölüm 7 cezası sıfıra düşebilir.

  Affa başvurduklarında bazı işverenlerin iade alacaklarını da biliyoruz. Özellikle:

  • yararlanma şartlarını taşıyan ve 24 Mayıs 2018 ile 6 Mart 2020 arasında bir emeklilik fonu garantisi ücreti (SGC) beyanı veren işverenler için, vergi beyannamelerinizde mümkün olduğunca çabuk düzeltme yapıyoruz; böylece, herhangi bir vergi iadesi size yapılabilecektir.
  • çalışan emeklilik fonlarına SGC ödemelerinizi ya da katkılarınızı gelir vergisinden düşme hakkı tanıyan 2017-18 veya 2018-19’da ödediyseniz bu vergi indirimini ilgili senenin vergi beyannamesine dahil etmelisiniz. Biz vergi beyannamenizi düzelttikten sonra ödenmesi gereken tüm vergi iadelerini mümkün olan en kısa sürede ödeyeceğiz. Genellikle bu işlem 14 gün içinde tamamlanacaktır.

  İadelerinizi zamanında ödeyebilmemiz için mali kurum hesap bilgilerinizin güncel ve doğru olduğundan emin olun. Bu işlemi Business Portal aracılığıyla ya da bizi 13 28 66’dan arayarak yapabilirsiniz.

  Halkımızın COVID-19 ve 2019–20 orman yangınlarından dolayı yakın zamanda geçtiği zorlu dönemin farkındayız, ancak yasalar af başvurusunda bulunma tarihini değiştirmemize izin vermiyor. Küçük ya da orta büyüklükte işletmeniz varsa ve vergi ve emeklilik fonu yükümlülüklerinizi yönetmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa 1800 806 218’den Acil Durum Destek Bilgi Hattımızı arayın ya da güvenilir bir vergi danışmanıyla konuşun.

  Sizin, işletmenizin ya da müşterilerinizin yararlanabileceği destek hakkında daha fazlasını öğrenmek için aşağıdaki adresi ziyaret edin: 

  Emeklilik fonu garantisi affı

  6 Mart 2020’de hükümet bir emeklilik fonu garantisi (SG) affı (af) getirdi. Bu af sayesinde işverenler 1 Temmuz 1992 - 31 Mart 2018 arasındaki çeyrekte/çeyreklerde çalışanlarına borçlu oldukları nominal faiz dahil daha önce ödenmemiş emeklilik fonu garantisi ücretini (SGC) idare payına (her bir çeyrek için çalışan başına $20) ya da Bölüm 7 cezasına maruz kalmadan bildirebilir ve ödeyebilir.

  Ayrıca, ATO’ya 24 Mayıs 2018’den sonra ve 7 Eylül 2020 23:59’dan önce yapılan SGC ödemeleri vergiden indirilecektir.

  Ödenmemiş SGC’yi ATO’ya 24 Mayıs 2018 - 6 Mart 2020 arasında bildirmiş olan işverenlerin yeniden başvurmasına ya da form teslim etmesine gerek yoktur; bkz. Ödenmemiş SG’nin 24 Mayıs 2018 - 6 Mart 2020 arasında bildirimi.

  6 Mart 2020 tarihinden sonra durumlarını bildiren işverenler 7 Eylül 2020’ye kadar af başvurusunda bulunabilir.

  ATO, çalışanlarının SG’sini ödemeyen işverenleri belirlemek için gözden geçirmelere ve denetimlere devam edecektir. Bu işverenleri onlar durumlarını bildirmeden önce belirlersek affın avantajlarından yararlanamayacaklardır. Aşağıdakileri de ödemeleri gerekecektir:

  • Eksik SG’ler
  • nominal faiz (%10)
  • idare payı (her bir çeyrek için çalışan başına $20)
  • Bölüm 7 cezası (SGC’nin %200’üne kadar).

  Ayrıca, SGC ödemeleri vergi indirimine tabi değildir.

  Emeklilik fonu ödemek işveren olmanın önemli bir parçasıdır. Aftan yararlanma şartlarını taşımıyorsanız ya da yararlanma şartlarını taşımadığınız çeyreklerde ödenmemiş emeklilik fonlarınız varsa yine de SGC beyanı sunmalısınız.

  Aşağıdaki konularda bilgi edinin:

  Medya: [Emeklilik fonu garantisi affı]
  https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiun3unsbfExternal Link (Süre: 00:39)

  Ayrıca bkz:

  Neden şimdi harekete geçmelisiniz

  Emeklilik fonlarının ve işverenlerin daha sık bildirimde bulunma gerekliliklerinin sonucunda ortaya çıkan daha büyük veri görünürlüğü sayesinde ATO’nun ödenmemiş SG’leri belirleme yeteneği artmıştır.

  Eksik SG'si olan işverenleri belirlemek için bu imkandan gittikçe daha fazla yararlanıyoruz.

  Af kapsamındaki bir çeyreğe ait bildirmediğiniz eksik SG ödemesi tespit edersek eksik SG’ye ilave olarak aşağıdakilerle de yükümlü olacaksınız:

  • idare payı (her bir çeyrek için çalışan başına $20)
  • %200’e kadar Bölüm 7 cezası (indirim uygulanırsa en az %100)
  • nominal faiz (%10)
  • genel faiz ücreti (GIC).

  Ayrıca, ödenen SGC için vergi indirimi talebinde bulunamayacaksınız.

  Örnek: SG affı sırasında bildirimde bulunmama

  Ben’in beş kişiyi çalıştırdığı bir dükkanı var. Çalışanlarına SG haklarını ödemekte bazen zorlanıyor. Ben SG affını duydu ama ne kadar ödeme eksiği olduğunu hesaplamaya vakti olmadığını düşünüp daha sonra ilgilenip halletmeye karar verdi.

  ATO, emeklilik fonlarından edindiği ödeme verilerini kullanarak Ben’in 2017’nin dört çeyreğinin hiçbirisinde SG yükümlülüklerini yerine getirmediğini tespit etti.

  14 Ekim 2020’de Ben ATO’dan bir denetim başlatıldığına ilişkin bir mektup aldı. Kendisinden belirlenen çeyreklere ilişkin emeklilik fonu ödemesinin delilleri istendi.

  Ben kayıtlarına baktı ve SG eksiği olduğunu gördü. SG eksiği, faiz ve idare payı dahil ödemesi gereken toplam SG $12.800’dır.

  Ben affı hatırladı ve ATO’yu arayıp yararlanıp yararlanamayacağını sordu. ATO ona affa başvuru süresinin 7 Eylül 2020’de sona erdiğini söyledi.

  Ben af döneminde eksiklerini bildirmediğinden $400 (beş çalışan x $20 x dört çeyrek) idare payı dahil $12.800’lık tüm SGC tutarını ödemek zorunda. Ayrıca, ATO %200’den indirime giderek minimum %100’lük Bölüm 7 cezası uygulayarak $12.800 daha ekledi.

  Ben’in ATO’ya toplam borcu $25.600’dır. Ben $12.800’lık SGC ve $12.800’lık ilave ceza için vergi indirimi talebinde bulunamaz.

  Ben af döneminde kayıtlarını gözden geçirip eksik ödemelerini bildirseydi $12.800’lık cezaya maruz kalmayacaktı ve $400 idare payı ödemeyecekti. Ayrıca, 7 Eylül 2020’den önce ödenen SGC için vergi indirimi talebinde bulunabilecekti.

  End of example

  Sonraki adım:

  Aftan yararlanabilme

  Aftan yararlanabilmeniz için aşağıdaki kriterlerin tümünü karşılayıp yerine getirmelisiniz. Şartlar:

  • ATO’nun bildiriminizle ilgili çeyrek/çeyrekler için SG yükümlülüğünüzü incelediğine ya da inceleme niyetinde olduğuna dair bilgilendirilmemiş olmalısınız
  • bize bir çalışan için daha önce bildirmediğiniz SG eksiği bildirimi yapmalısınız (ya da daha önce bildirilmiş bir çeyreğe ait SG eksiklerinin ilave tutarlarını bildirmelisiniz)
  • 1 Temmuz 1992 - 31 Mart 2018 dönemi çeyreğini/çeyreklerini bildirmelisiniz.
  • doldurduğunuz SG affı formunu elimize 7 Eylül 2020’den önce geçecek şekilde ATO’ya teslim etmelisiniz.

  Not: SG affı formunu teslim ettikten sonra ATO’ya olan borcunuzu da ödemeniz ya da bir ödeme planı yapmanız gerekecektir. Bunu yararlanma hakkınızı kaybetmemek ve affın avantajlarını kaçırmamak için yapmalısınız.

  Örnek: Aftan yararlanabilme

  Chloe beş çalışanı olan bir kafe işletiyor. Kayıtlarını incelediğinde 2015–16 mali yılında dört çeyrekte çalışanlarının SG ödemelerini yapmadığını gördü. Hatayı fark ettiğinde Chloe bu çeyrekler için SG affı formlarını doldurup teslim etti.

  Chloe’nin SG affının avantajlarından yararlanmak için başvurmaya hakkı var çünkü:

  • ATO’nun bildirimlerle ilgili çeyrekler için onun SG yükümlülüğünü incelediğine ya da inceleme niyetinde olduğuna dair bilgilendirilmedi
  • SG affı formlarında belirtilen çalışanlar ve bildirimlerle ilgili çeyrekler için ATO’ya daha önce bildirimde bulunmadı
  • bildirimlerini af kapsamındaki çeyrekler için yani 1 Temmuz 1992 - 31 Mart 2018 (bu tarihte biten çeyrek dahil) dönemi için yaptı.
  • SG bildirimi ATO’ya 7 Eylül 2020’den önce ulaştı.
  End of example

  Affın avantajları

  Aftan yararlanma şartlarını taşıyorsanız:

  Not: Bir çeyrek için daha önce değerlendirildiyseniz daha önce bildirdiğiniz SG eksiğinde değişiklik yapamazsınız. Bununla birlikte, yalnızca yeni bildirilmiş ilave tutarlar affın avantajları açısından göz önünde bulundurulacaktır.

  Profesyonel danışmanınız sizin özel durumunuzu esas alarak aftan yararlanma hakkında daha fazla önerilerde bulunabilir.

  24 Mayıs 2018 - 6 Mart 2020 arasında ödenmemiş SG’nin bildirimi

  SG affı beklentisiyle ATO’ya ödenmemiş SG’yi daha önce bildirdiyseniz SG affı formunu yeniden vermenize ve başvuru yapmanıza gerek yoktur.

  ATO 24 Mayıs 2018 - 6 Mart 2020 arasında kendisine ulaşan tüm bildirimleri gözden geçirecektir.

  Bildiriminiz yararlanma şartlarını taşıyorsa af yasasını uygulayacak ve yararlanabileceğinizi size bildireceğiz.

  Ödeme ya da bir ödeme planı yapmadıysanız yararlanma hakkını kaybetmemek ve affın avantajlarını kaçırmamak için şimdi harekete geçmelisiniz.

  Business Portal aracılığıyla ya da bizi 13 28 66’dan arayarak mali kurum hesap bilgilerinizin güncel ve doğru olduğundan emin olun. Hesabınıza daha önce uygulanmış herhangi bir tutar için iadeden yararlanma şartını taşıyorsanız bu sayede vergi iadenizi size zamanında ödeyebiliriz.

  Örnek: 24 Mayıs 2018 - 6 Mart 2020 arasında ödenmemiş SG’nin bildirimi

  Graham bir inşaat şirketinin müdürüdür. Temmuz 2018’de bordro sistemini güncellerken şirketin 2012’ye kadar uzanan dönemde birkaç yıl işçilerinin bazı SG’lerini eksik ödediğini fark etti.

  Bunun üzerine Graham vergi acentesine başvurdu ve onlarla çalışarak toplam 24 çeyrek için SGC beyanı hazırlayıp sundu. Ağustos 2018’de Graham ATO’ya SGC’yi taksitler halinde ödemek için bir ödeme düzenlemesi yaptı ve o zamandan beri düzenli ödeme yapıyor.

  Graham SG affını haber aldı ve vergi acentesine bundan yararlanıp yararlanamayacağını sordu. Graham’ın vergi acentesi yararlanabileceğini söyledi çünkü bildirimleri:

  • 31 Mart 2018’den önceki çeyreklerle ilgilidir
  • 24 Mayıs 2018’den sonra yapıldı
  • ATO incelemesi sonucunda değildi.

  ATO Graham’ın bildiriminin af kapsamında olduğunu belirledi ve yararlanabileceğini ona yazılı olarak bildirdi. ATO idare payını iptal etmek için Graham’ın SGC yükümlülüğünde de düzeltme yaptı. Graham Business Portal aracılığıyla mali kurum bilgilerini kontrol edip güncellediğinden her türlü idare payı iadesini zamanında alacak.

  Graham ödeme planına bağlı kaldığı sürece affın avantajlarından yararlanabilecek. Buna 7 Eylül 2020’ye kadar yapacağı ödemeler için vergi indirimi talebinde bulunabilmesi dahildir.

  End of example

  Af başvurusu nasıl yapılır

  Af başvurusunda bulunmak için:

  • onaylı SG affı formunu (XLS 613KB)This link will download a file indirmelisiniz
  • formdaki talimatlara uyarak çeyrek başına bir form doldurmalısınız
  • tutarların doğru olduğunu ve formda hata olmadığını kontrol etmelisiniz
  • af için başvurduğunuzu onaylamak için beyanı doldurmalısınız
  • formu .xls dosya türünde kaydetmelisiniz.

  Çalışanları ve bildirdiğiniz SGC tutarlarını belirten kayıtları bildirimden sonra beş yıl boyunca saklamalısınız.

  Bildiriminizin işletmelere yönelik bu genel kayıt tutma gerekliliğini aşan bir yılla ilgili olabileceğinin farkındayız. Böyle bir durumda, bildiriminizi çeşitli bilgi kaynaklarına dayandırabilirsiniz.

  Not: 5 Mart 2020’den sonra teslim edilen SGC beyanları af kapsamında değerlendirilmeyecektir. Onaylı SG affı formunu kullanmazsanız ya da .xls formu olarak kaydetmezseniz başvurunuz kabul edilmeyebilir.

  Örnek: Beş yıldan eski bildirimler

  Zhang 20 yılı aşkın süredir başarılı bir yemek şirketi işletmektedir. 20 yıl zarfında bazıları kısa bazıları uzun süreli çok sayıda çalışanı oldu. Çok fazla kişi çalıştırdığından tüm çalışanlarının emeklilik fonu haklarını her zaman doğru şekilde ödediğinden emin değil. Kayıtlarını gözden geçirmeye karar verdi.

  Zhang SG affını duydu ve ATO’ya telefon etti. Özellikle geçmiş yıllarda bordro sistemini birkaç defa değiştirdiğinden ne kadar geriye gitmesi gerektiğini bilmek istiyor.

  ATO Zhang’a yasa bu kayıtların tutulmasını gerektirdiğinden en az son beş senelik ödemelerini gözden geçirmesini söyledi. Bundan daha eski kayıtları varsa geçmiş yıllara ait belirleyebildiği her türlü eksik ödemeyi düzeltme fırsatından yararlanmasını önerdi. Bu, referans olarak banka hesap özetlerini, maaş makbuzlarını ve karar belgelerini kullanmayı içerebilir.

  Çünkü işverenler bulamasa bile mevcut ya da geçmiş çalışanların sağladığı geçmişe ait bilgiler 1 Temmuz 1992’den itibaren herhangi bir çeyrek için denetime yol açabilir. ATO’nun bir SGC değerlendirmesi yapması için bir zaman kısıtlaması yoktur.

  End of example

  Sonraki adımlar:

  SG affı formunuzu güvenli postayla teslim etme

  Affa başvurmak istiyorsanız Business Portal’daki SGC hesap makinesini kullanmayın.

  Borcunuz olan SGC tutarını doğru hesapladığınızdan ve af başvurunuzun verimli işlendiğinden emin olmak için:

  Profesyonel danışmanınız sizin özel durumunuzu esas alarak aftan yararlanma hakkında daha fazla önerilerde bulunabilir.

  Yararlanabileceğinizin onayını alma

  Af kapsamına giriyorsanız:

  • başvurunuz bize ulaştıktan sonra 14 iş günü içinde yazılı olarak bildirim alacaksınız
  • sizden idare payı (her bir çeyrek için çalışan başına $20) alınmayacak
  • bölüm 7 cezası ödemeyeceksiniz
  • borçlu olduğunuz toplam SGC tutarını ödemeniz ya da bunu ödemek için bir ödeme planı yapmanız gerekecek. Size ödeme referans numaranızı (PRN) göndereceğiz.

  Af kapsamındaki SGC tutarına yönelik olarak 24 Mayıs 2018 ile 7 Eylül 2020 arasında yaptığınız tüm ödemeler için vergi indirimi talebinde bulunabileceksiniz.

  7 Eylül 2020’den sonra yapılan SGC ödemeleri vergiden düşülemez.

  Tamamını ödeme veya bir ödeme planı yapma

  Affın avantajlarını kaçırmaktan sakınma

  Doğrudan bir emeklilik fonuna ödediyseniz ve af formunu teslim etmediyseniz bir geç ödeme mahsuplaşması talep etmelisiniz.

  Af formlarınızı ATO’ya teslim ettiyseniz bize ödeme yapmalısınız. Borçlu olduğunuz SGC tutarını çalışanlarınızın fonlarına ya da bir takas kurumuna ödemeyin.

  Aşağıdakileri yapmada hızlı davranmanız önemlidir:

  • borcunuz olan tutarın hepsini ödeme
  • borcunuz olan SGC tutarı için bir ödeme planı yapma.

  PRN’nizi bilmelisiniz. PRN’nizi SGC ile ilgili tüm bildirimlerde ya da aynı ABN için bizden daha önce aldığınız SGC ödeme makbuzunda bulabilirsiniz.

  PRN’nizi bilmiyorsanız bizi Pazartesi - Cuma günleri 8:00 - 18:00 arasında 1800 815 886’dan arayarak öğrenebilirsiniz. SG işveren rolünüz için bir PRN’ye ihtiyacınız olduğunu bize bildirin. Aradığınızda ABN’niz ve iletişim bilgileriniz yanınızda olsun.

  PRN’nizi aldıktan sonra ödemeyi nasıl yapacağınıza öğrenmek için How to pay (Nasıl ödenir) kısmına başvurun.

  Not: Yalnızca af kapsamında olduğu belirlenen SGC’ye yönelik ödediğiniz tutarlar ve 7 Eylül 2020’den önce yapılan ödemeler için vergi indiriminden yararlanabilirsiniz.

  Örnek 1: ATO’ya tamamını ödeme

  Sue 6 Mart 2020’den sonra altı çeyreğe ait SG affı formlarını teslim etti. ATO ona bildirdiği tüm çeyrekler için aftan yararlanabileceğini söyledi.

  Sue ATO’dan PRN’sini aldı ve ATO’ya SGC’nin tamamını ödedi.

  Sonuç olarak Sue affın avantajlarından yararlanabilecek. Hala eksik SG’yi ve faizi ödemesi gerekmekle birlikte idare payını ödemeyecek ve Bölüm 7 cezası ona uygulanmayacak. Sue 7 Eylül 2020’den önce yaptığı ödemeler için vergi indirimi talebinde bulunabilir.

  End of example

   

  Örnek 2: Bir ödeme planı yapma ve şartlarına uyma

  Bob 6 Mart 2020’den sonra dört çeyrek için SG affı formu teslim etti. ATO ona SG affından yararlanabileceğini söyledi. Bob’un tüm çeyrekler için toplam eksiği $30.000.

  Bob SG affı formlarını teslim ettiğinde $30.000’ın tamamını ödeyecek durumda değildi. Bir ödeme planı yapmak için ATO’nun internet sitesine girdi. Bob ödemesi gereken SGC tutarlarını eşit aylık tutarlarda ödemek için bir ödeme planı yaptı.

  Bob ödeme planı şartları uyarınca gerekli tüm ödemelerini yaptı. Dolayısıyla, Bob affın avantajlarından yararlanabilecek. Bob 7 Eylül 2020’den önce yaptığı ödemeler için vergi indirimi talebinde bulunabilir.

  End of example

  Ayrıca bkz:

  Affın avantajlarını kaçırmaktan sakınma

  Yasa aftan mevcut yararlanma şartlarına uygulanacak koşullar getirdi.

  Af kapsamına girdiğiniz size bildirildikten sonra aşağıdakileri yapmazsanız yararlanma hakkınızı ve affın avantajlarını kaybedersiniz:

  • ödenmesi gereken SGC tutarını ödemezseniz veya
  • ATO’ya ödenmesi gereken SGC tutarını ödemek için bir ödeme planı yapmazsanız ve
  • borçlu olduğunuz SGC tutarına yönelik ödeme planının şartlarına uymazsanız.

  Bildiriminiz af kapsamından çıkarsa:

  • kapsam dışına çıkarılan çeyrek ya da çeyrekleri yazılı olarak size bildireceğiz
  • sizden SGC idare payını (her bir çeyrek için çalışan başına $20) alacağız
  • size Bölüm 7 cezası uygulanıp uygulanmayacağını belirlemek için PS LA 2019/1’i uygulayacağız
  • artan borç tutarını içeren düzeltilmiş matraha dair bir bildirim düzenleyeceğiz
  • bakiye tutarı tahsil etmek için borç işlemlerimiz aracılığıyla sizinle çalışmaya devam edeceğiz.

  Ayrıca, söz konusu tutar için yaptığınız ödemeler vergi indirimine tabi olmayacak. Bu ödemeleri 7 Eylül 2020’den önce yapsanız bile durum bu şekilde olacak.

  Vergi beyannamenizi teslim edip vergi iadesi talebinden bulunduktan sonra af kapsamından çıkartılırsanız vergi beyannamenizi düzeltmeniz gerekir.

  Örnek: SG affı ödeme planı

  Lucia 1 Ocak 2016 - 31 Mart 2017 arasındaki beş çeyrek için SG affı başvurusunda bulundu. ATO ona bu çeyreklerin tamamı için aftan yararlanabileceğini söyledi. Borcu olan SG eksiği ve nominal faiz tutarı çeyrek başına $500 olup toplamı $2.500’dır.

  Lucia beş ay boyunca ayda $500 ödeyecek şekilde bir ödeme planı yaptı.

  Lucia 1 Ocak 2016 - 30 Haziran 2016 dönemindeki çeyreklere dair borcunu kapsayan $500’lık iki taksit (toplamda $1.000) ödedi.

  Ne var ki, ödeme planındaki bir sonraki taksiti ödemedi. Ödeme planını ATO ile yeniden görüşmedi. Daha sonraki taksitleri de kaçırdı.

  Sonuç olarak, Lucia’nın 1 Ocak 2016 - 30 Haziran 2016 dönemindeki çeyreklere dair bildirimleri ve ödediği taksitler af kapsamında kalmaya devam edecektir. Ancak, 1 Temmuz 2016 - 31 Mart 2017 dönemine dair bildirimi af kapsamından çıkmıştır.

  ATO af kapsamından çıkartılan çeyreklere idare payını eklemek için matrahlarda düzeltme yaptı ve Lucia’ya yazılı bildirimde bulundu. Af kapsamından çıkartılan çeyreklere Bölüm 7 cezaları da uygulandı ve bildirim, ATO tarafından bildirimde bulunulmadan ve af dönemi bitmeden önce yapıldığından ceza %100’e indirilebilir.

  ATO Lucia’nın çalışanlarına borcu olan kalan SGC tutarını tahsil etmek için borç tahsili işlemleri aracılığıyla Lucia ile çalışmaya devam etti. Bu tutar $1.500’lık ödenmemiş SG tutarı ile idare payı ve genel faiz ücretinin toplamıdır.

  End of example

  Aftan yararlanamayacak başvurular

  Başvurunuzun af kapsamında olmadığını belirlersek:

  • bildiriminizin neden af kapsamına girmediğini yazılı olarak size bildireceğiz
  • sizden emeklilik fonu garantisi ücretinin (SGC) idare payı (her bir çeyrek için çalışan başına $20) tahsil edilecektir
  • hakkınızda Bölüm 7 cezası uygulanabilir. Bildirim olmadan bir değerlendirme yapılırsa ya da bildirim bir ATO soruşturması bildiriminden sonra yapılırsa af sona erdikten sonra minimum %100 ceza uygulanacaktır. Bölüm 7 cezaları indirimi PS LA 2019/1’e göre belirlenecektir.

  Ayrıca, SGC mahsuplaşması için kullanılan SGC ödemeleri ve katkılarının hiçbiri vergi indirimine tabi değildir.

  Çalışanların hakları

  Bakiye SG katkılarını ödediğinizde çalışanlarınız aşağıdaki tutarları alırlar:

  • SG eksikleri
  • ilgili çeyreğin başlangıcından bildiriminizin ATO’ya ulaştığı tarihe kadar olan nominal faiz
  • eksik SG tutarına SGC tutarının tamamen ödenmesi kadar tahakkuk eden genel faiz.

  Bir çalışanın bu katkılardan dolayı katkı üst sınırını aştığı durumlarda ATO Genel Başkanı af uyarınca ödenen katkıları dikkate almamak için tasarrufta bulunacaktır.

  Af uyarınca ödenen katkılar Kısım 293 açısından çalışanlarınızın geliri ya da katkıları için dikkate alınmayacaktır.

  Örnek: Emeklilik fonu katkısı üst sınırı

  Ali bir ofis malzemeleri şirketinde çalışmaktadır. Şirketi çalışanlara onların SG haklarını ödemediğini belirledi. SG affı kapsamında gönüllü bir bildirimde bulundu.

  Şirket ATO’ya $5.300 ödedi, ATO da Ali’nin emeklilik fonuna ödeme yaptı.

  Ali kendi parasının bir kısmıyla emeklilik fonuna katkıda bulundu. Bu fazladan $5.300’ın kendisini yıllık ayrıcalıklı katkı üst sınırı olan $25.000’ın üstüne çıkaracağından endişe etti.

  Ali ne yapacağını öğrenmek için ATO’yu telefonla aradı. ATO ona bu fazladan ödenen katkıları katkı üst sınırı açısından göz ardı edeceklerini söyledi. Ali’nin işvereni affın parçası olarak onu bildirimine dahil ettiğinden Ali’nin yapacağı bir şey yok. Şirketin af uyarınca ödediği katkılar onun katkı üst sınırı açısından dikkate alınmayacak.

  End of example

  Emeklilik fonu garantisi affında önemli tarihler

  Emeklilik fonu garantisi affında önemli tarihler

  Açıklama

  Tarihler

  Yararlanılabilecek çeyrekler

  1 Temmuz 1992 - 31 Mart 2018

  Yararlanılamayacak çeyrekler

  1 Nisan 2018’de başlayan çeyrekten günümüze kadar

  Af dönemi

  24 Mayıs 2018 - 06/09/2020
  (bkz. not 1)

  Ödenmemiş emeklilik fonunu daha önce bize bildirdiyseniz yeniden başvurmanız ya da form teslim etmeniz gerekmez

  24 Mayıs 2018 - 06/03/2020
  (bkz. Not 2)

  Af değerlendirmesine girebilmek için SG affı formunda af başvurusu yapılmalıdır

  Üst düzey onay 06/03/2020 - 07/09/2020
  (bkz. Not 1)

  SGC ödemeleri vergi indiriminden yararlanabilir

  24 Mayıs 2018 - 07/09/2020 (bkz. Not 1)

  SGC ödemeleri vergi indiriminden yararlanamaz

  24 Mayıs 2018’den önce ve af döneminin bitmesinden sonra 07/09/2020
  (bkz. Not 1)

  %100’lük minimum Bölüm 7 cezası
  (bkz. Not 3)

  genellikle %100’lük ceza uygulanır  

  Af döneminin bitmesinden sonraki günden itibaren 07/09/2020
  (bkz. Not 1)

  Tablo notları:

  • Not 1: Affın yüksek onay aldığı günden altı ay sonra. Bununla beraber, son tarih hafta sonuna denk gelirse işverenler 7 Eylül 23:59’a kadar af kapsamında bildirim, başvuru ve ödeme yapmalıdır.
  • Not 2: yüksek onay tarihinden önceki gün
  • Not 3: asgari olarak SGC’nin %100’lük bölüm 7 cezası

  Ayrıca bkz:

   Last modified: 21 May 2020QC 62669