Show download pdf controls
 • Taxpayers' charter - what you need to know in Turkish

  d k manı PDF şeklinde y kle

  Vergi m kelleflerinin hakları ve sorumlulukları bildirgesi

   ns z

  Avustralya'nın vergi ve emeklilik sistemleri toplum varlıklarıdır ve onların  zen ve bakımında hepimizin oynayacağı bir rol vardır. Bu sistemler Avustralya'da zevk aldığımız yaşam şekline dayanak oluşturur.

  Toplum  yeleri, yasal sorumluluklarını yerine getirerek  zerlerine d şen rol  oynarlar, ki buna, kendileri i in var olan yararlara erişebilmek de dahildir. Y neticiler olarak bizim rol m z, insanları doğruyu yapmaya  zendiren bu sistemler i in toplumsal g veni oluşturmaktır.

  Bu g veni teşvik etmek i in toplumla, karşılıklı g ven ve saygıya dayanan bir ilişkimiz olmalıdır. Bu ilişkiyi ş yle besleriz:

  • toplumla olan işlemlerimizde a ık, şeffaf olup sorumluluk  stlenerek
  • profesyonel, duyarlı ve adil olarak, insanların koşullarını ve yasalara uymada  nceki davranışlarını g z  n ne alarak
  • y k ml l klerini yerine getirmelerini insanlar i in m mk n olduğunca kolaylaştırarak
  • bu sistemlerde doğru bir şekilde yer almak isteyenleri destekleyerek
  • y k ml l klerinden ka ınmayı deneyenlere karşı kararlı ve hesap sormada etkin olarak

  Vergi Y k ml leri Bildirgesi (bildirge) bunu yapmada bizden neler bekleyebileceğinizi anlatır ve sizinle işlemlerimizde bunu izlemekle y k ml y z.   Last modified: 30 Jun 2010QC 24117