Show download pdf controls
 • Haklarınız

  Bizden şunları bekleyebilirsiniz:

  Size adil ve makul bir şekilde davranmak

  Şunları yapacağız:

  • size incelikli, d ş nceli ve saygılı davranacağız
  • doğru ve d r st davranacağız
  • tarafsız hareket edeceğiz
  • Avustralya toplumumun  eşitliliğine saygı g sterecek ve buna karşı duyarlı olacağız
  • yasaya g re adil ve eşitlik i kararlar vereceğiz
  • endişelerinizi, sorunlarınızı veya şikayetlerinizi adil ve m mk n olduğunca  abuk   z mleyeceğiz

  Adil ve tarafsiz kararlar vermek

  İşleriniz konusunda bir karar verdiğimizde yasayı tutarlı bir şekilde uygularız.

  Ancak, sizi dinler ve kararla ilgileri varsa ve yasa bize izin veriyorsa, koşullarınızı hesaba katarız.

  Further Information

  Daha fazla bilgi i in www.ato.gov.au adresindeki sitemizi ziyaret edin ve 'Treating you fairly and reasonably' (Size adil ve makul bir şekilde davranmak) b l m n  arayın.

  End of further information

  Size, başka t rl  davranmadiğiniz s rece, d r st hareket ettiğinizi kabul ederek davranmak

  Başka t rl  d ş nmemiz i in bir nedenimiz yoksa, bize ger eği s ylediğinizi ve bize verdiğiniz bilginin tam ve doğru olduğunu farzederiz.

  Genellikle, haklarınızı talep etmek ve y k ml l klerinizi yerine getirmek i in gerekli bilgileri siz hazırlar, bize verirsiniz. Bu bilgiler temelinde ya bir  deme alırsınız veya bir  demede bulunursunuz.

  İnsanların bazen yanlışlıklar yaptığını kabul ediyoruz. Yanlışlıklarla bilerek yapılan hareketleri ayırırız. Yanlışlık yaparsanız, bunu a ıklamak i in size fırsat tanırız. Sizi dinler, a ıklamanızı hesaba katarız.

  Topluma karşı, y r tt ğ m z yasalara herkesin uymasını sağlama sorumluluğumuz vardır. Bu yasalar, verdiğiniz bilgileri incelemek i in bize belirli zamanlar tanır. Bilgilerinizi incelemek sizin d r st olmadığınızı d ş nd ğ m z anlamına gelmez, ancak farklılıklar bulursak, bunları izleriz.

  Further Information

  Daha fazla bilgi i in www.ato.gov.au adresindeki sitemizi ziyaret edin ve 'Treating you fairly and reasonably' (Size d r st hareket ettiğinizi kabul ederek davranmak) b l m n  arayın.

  End of further information

  Size profesyonel hizmet ve yardim sunmak

  Bunu yapmak i in:

  • bizimle olan ilişkilerinizde haklarınızı ve y k ml l klerinizi anlamanıza yardımcı oluruz
  • size isimlerimizi s yleriz
  Attention

  G venliğin s z konusu olduğu  ok sınırlı koşullarda, başka t rl  bir kimlik verebiliriz.  oğu durumda kendimizi ilk adımızla tanıtırız. Ancak, sizinle teması,  rneğin verdiğiniz bilgiyi kontrol etmek i in, biz başlatırsak veya siz  zellikle sorarsanız, tam isimleri veririz.

  End of attention
  • ihtiyacınız olduğunda daha fazla bilgi almanız i in size iletişim ayrıntılarını veririz, ama daha karmaşık bir sorunuz varsa, sizi size yardım edecek biriyle iletişme ge iririz
  • size geri d neceğimizi s ylersek, bunu yaparız, ancak size hemen yardım edemiyorsak, sizin iletişim bilgilerinizi alır, en kısa zamanda size geri d neriz
  • sorularınıza ve isteklerinize zamanında yanıt vermeyi hedefleriz
  • yanlışlıklarımız i in  z r diler, onları en kısa zamanda d zeltiriz
  • yayınlarımızda ve sizinle konuşurken veya yazarken, basit ve a ık bir dil kullanmaya  alışırız ve
  • kimi bilgilerimizi www.ato.gov.au sitemizde İngilizce'den başka dillerde veririz
  • tavsiye ve bilgileri, m mk n olduğunca ihtiya larınızı karşılayacak şekilde sağlarız;  rneğin Yazılı ve S zl   eviri Servisi, (duyma engelliler veya işitme ya da konuşma sorunları olanlar i in) Ulusal İletişim Servisi ve Aborijin ve Adalılar merkezine erişim dahil.

  İstediğiniz kişi tarafindan temsil edilebileceğinizi ve tavsiye alabileceğinizi kabul etmek

  İşlerinizde veya bizimle iş yaparken yardım alabilirsiniz. Bizimle iş yapmak i in farklı konularda farklı kişileri kullanabilirsiniz. Yardım, vergi beyannamelerinin, faaliyet raporlarının ve değerlendirmelere karşı itirazların hazırlanmasını ve işlerinizle ilgili tavsiye almayı i erebilir.

  Bir kişinin sizin adınıza hareket etmesini veya işlerinizi bizimle g r şmesini istiyorsanız, bize s ylemelisiniz.

   oğu durumlarda size yardımcı olması i in herhangi bir kişiyi se ebilirsiniz ama bu yardımı sağlamanın karşılığında kimin  cret isteyebileceğini yasa saptar. Genellikle, vergi acentesi hizmetlerini sağlamak i in sadece ruhsatlı bir vergi acentesi veya BAS acentesi (kayıtlı acente)  cret isteyebilir.

  Vergi Pratisyenleri Kurulu, vergi acenteleri hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin kurallardan sorumludur.

  Further Information

  'Vergi acenteleri hizmetlerinin' neler kapsadığı da dahil daha fazla bilgi i in Vergi Pratisyenleri Kurulu'nun www.tpb.gov.au adresindeki sitesini ziyaret edin.

  End of further information
  Attention

  Bir vergi beyannamesinin veya diğer vergi belgelerinin hazırlanmasında ruhsatlı bir acente de dahil olmak  zere size başka biri yardımcı olsa da, bize verdiğiniz bilgilerin doğruluğundan siz sorumlusunuz.

  End of attention

  Gizliliğinize saygi g stermek

  Yasaları y r t rken, sizin hakkınızda bilgi toplarız. Bu bilgileri sizden veya başkalarından alabiliriz. Gizliliğinize saygı g stermek ve bilgilerinizi gizli tutmak zorundayız.

  Kimi durumlarda, yasa size ait bilgileri belirli ama lar i in başkalarına a ıklamamıza izin verir.

  Gizliliğinizin veya vergiye ilişkin size ait bilgilerin gizliliğinin bizim hareketimiz nedeniyle  iğnendiğini d ş n yorsanız, atacağınız ilk adım, bunu sizinle iş yapan vergi memuruyla (veya size verilen telefon numarasıyla)   z mlemeye  alışmak olmalıdır.

  Tatmin olmazsanız, vergi memurunun m d r yle konuşun. Yine de tatmin olmazsanız, bir şikayette bulunabilirsiniz ('Şikayet etme hakkınıza saygı duymak' b l m ne bakın).

  Gizlilik dairesi başkani

  Şikayetinizi ele alma şeklimizden memnun kalmazsanız, Gizlilik Dairesi Başkanı size yardımcı olabilir. Gizlilik Dairesi Başkanı'na ilişkin daha fazla bilgi www.privacy.gov.au sitesinden alınabilir veya 1300 363 992 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

  Further Information

  Daha fazla bilgi i in www.ato.gov.au adresindeki sitemizi ziyaret edin ve 'Respecting your privacy and confidentiality' (ve Gizliliğinize ve saklılığınıza saygı duymak) b l m n  araştırın.

  End of further information

  Hakkinizda tuttuğumuz bilgileri gizli tutmak

  Vergi yasalarının size ait bilgilerin kullanılması ve a ıklanmasına ilişkin gizlilik h k mleri vardır.

  Size ait bilgileri işimizin gerekli bir par ası ise veya yasanın bunu yapabileceğimizi belirttiği yerlerde kaydedebilir,  zerinde konuşabilir veya a ıklayabiliriz. Size ait bilgileri a ıklamak i in en yaygın nedenler, h k met  demelerine hakkınız olup olmadığını kontrol etmek i in veya yasa yaptırımı nedenleri dolayısıyladır.

  İşlerinizi konuşmak i in bizimle ilişkiye ge erseniz, kimliğinizin yanınızda olması gerekir. Bu, size ait kişisel bilgilerin sadece size veya sizin adınıza hareket edebileceği yetkisini kanıtlayabilen birine verilmesini sağlamak i indir.  rneğin, bize telefon ederseniz, doğum tarihinizi, (bize  nceden bildirilen adresinizi) adresinizi ve ATO tarafından  ıkarılan bildirimden ayrıntıları vererek kimliğinizi kanıtlayabilirsiniz. Kanıt olarak kullanılabilecek diğer bilgiler koşullarınıza bağlıdır.

  Further Information

  Daha fazla bilgi i in www.ato.gov.au sitemize girin ve 'Respecting your privacy and confidentiality' (Gizliliğinize ve saklılığınıza saygı duymak) b l m n  araştırın.

  End of further information

  Bizde bulunan size ait bilgilere erişiminizi sağlamak

  1982 Bilgilenme  zg rl ğ  Yasası, hakkınızda bizde bulunan belgelere erişim hakkını size tanımaktadır. Ayrıca, karar vermemizde yardımcı olan, kamu h k mleri, ATO işlemleri ve kuralları gibi belgelere de erişiminiz olabilir.

  Bilgi eksikse, yanlışsa, tarihi ge mişse veya yanıltıcı ise, bizde bulunan size ait kişisel bilginin değiştirilmesini isteme hakkınız da vardır.

  Muaf tutulan belgelere erişiminize izin vermeyebiliriz;  rneğin a ıklamanın bir araştırmayı veya yasanın doğru bir şekilde y r t lmesini etkilemesi makul nedenlerle bekleneniyorsa.

  Bilgilenme  zg rl ğ  isteklerinin maliyeti yasa tarafından saptanır.

  Belgelerimize erişmek istiyorsanız,  nce bizimle ilişkiye ge meniz gerekir. Daha yaygın bir şekilde istenen belgelerin bazılarını bilgilenme  zg rl ğ  başvurusu yapmanıza gerek kalmadan sağlayabiliriz.  rneğin, en son değerelendirme bildirimlerinizin kopyalarını,  cretsiz olarak sağlayabiliriz. Ayrıca en son vergi beyannamelerinizin kopyalarını da sağlayabiliriz ama, bunun i in k   k bir  cret gerekebilir.

  Further Information

  Daha fazla bilgi i in www.ato.gov.au sitesini ziyaret edin ve 'Accessing information under the Freedom of Information Act' (Bilgilenme Yasası kapsamında bilgilere erişmek) b l m ne bakın.

  End of further information

  Doğru yapmaniza yardimci olmak

  Haklarınızı ve kazanımlarınızı anlamanız ve y k ml l klerinizi yerine getirmeniz i in doğru, tutarlı ve a ık bilgiler sağlamayı ama larız.

  Verdiğimiz bilgiler, yasanın genel olarak nasıl uygulandığına ilişkin yayınlanmış bilgilerden, yasanın kişisel olarak sizin koşullarınıza nasıl uygulandığı konusundaki tavsiyelere kadar değişir.

  Yayınlanmış bilgilerimizin sizin koşullarınızı tam olarak kapsamadığı d ş ncesindeyseniz veya size nasıl uygulandığı konusunda emin değilseniz, bizimle iletişme ge in, ihtiya larınız i in en uygun olanı bulmakta size yardımcı olalım.

  Bizdeki bilgiler yanliş veya yaniltici ise

  Bizim bilgilerimizi kullanırsanız ve bunların yanlış veya yanıltcı olduğu ortaya  ıkarsa ve bunun sonucu olarak siz bir yanlışlık yaparsanız, bizim veya sizin ne gibi bir tutumda bulunmamız gerektiğine karar verirken bunu hesaba katarız.

  Bizim bilgilerimize nasil erişilir

  www.ato.gov.au adresindeki sitemizden bilgi alabilirsiniz veya basılı yayınlarımızın size g nderilmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca bize yazabilirsiniz veya telefonda ya da şahsen bizimle konuşabilirsiniz.

  Further Information

  Daha fazla bilgi i in www.ato.gov.au sitemizi ziyeret edin ve 'Helping you to get things right' (Doğru yapmanızda yardımcı olmak) b l m n  araştırın.

  End of further information

  Hakkinizda verdiğimiz kararlari a iklamak

  Meseleleriniz hakkında bir karar verirsek, o kararı size anlatırız. Ayrıca, işinize bakan kişi veya ATO b l m n n telefon numarasını da sağlarız. Kararlarımızı a ık bir şekilde anlatmaya  alışırız. Ancak, sorularınız varsa, veya yanlış yaptığımızı veya kararımız i in size yeterli bir neden g stermediğimizi d ş n yorsanız, size verdiğimiz numaradan bizimle iletişme ge in.

  Genellikle, kararlarımızı yazılı olarak anlatırız. Kararımızı size s zl  olarak bildirirsek, a ıklamayı da aynı zamanda yaparız. Kimi  ok sınırlı durumlarda, m mk n olduğunca fazla bilgi sağlayacaksak da, kararımızın nedenini tam olarak anlatamayabiliriz.  rneğin:

  • işin i inde başka bir kişi varsa, kararımız hakkında bilgi vermek o kişinin yasadaki saklılık veya gizliliğine ilişkin h k mleri  iğneyebilir
  • dolandırıcılıktan kuşkulanırsak, araştırmamızı tehlikeye d ş receğinden bilgi yayımlamayabiliriz.
  Further Information

  Vergi işleriniz hakkında verdiğimiz kararları belirten  cretsiz bir yazılı a ıklama alma 1977 Y netim Kararları (Hukuki İnceleme) Yasası (ADJR)  er evesinde hakkınızdır. Yasa t m kararları kapsamaz ve bazı  nemli istisnalar vardır;  rneğin, değerlendirmelere ilişkin kararlar. ADJR hakkında daha fazla bilgi i in www.ato.gov.au sitemize girin ve 'Accountability and Review of Decisions' (Sorumluluk  stlenmek ve Kararların G zden Ge irilmesi) b l m n  araştırın. Araştırma alanı altındaki 'legal database' (yasal veri tabanı) b l m n  se meniz gerekir.

  End of further information

  Yeniden g zden ge irme hakkiniza saygi duymak

  İşleriniz hakkında size bir karar bildirirsek, kararın yeniden g zden ge irilmesini nasıl sağlayabileceğini de a ıklar ve zaman sınırları olup olmadığını s yleriz.

  Birka  g zden ge irme se eneği varsa, bunların farkını da anlatırız.  rneğin, g zden ge irmelerin bazıları yasal sorulara bakarken diğerleri karara varmada doğru s reci işletip işletmediğimizi kontrol eder.

  Sorunları m mk n olduğunca  abuk   z mlemeye  alışırız. Yanlışlık yapmışsak, her ikimiz i in de en d ş k harcama ile bunu d zeltmek isteriz.

  Bir kararı g zden ge irmemizi isterseniz, işinize bakan kişi veya ATO b l m  ile iletişime ge meniz i in verdiğimiz numarayı arayın.

  Yeniden g zden ge irmeler, asıl kararı vermemiş olan bir vergi memuru tarafından yapılır.

   oğu durumlarda, g zden ge irme kararımıza katılmıyorsanız, dışarda bağımsız bir şekilde yapılacak bir g zden ge irme isteyebilirsiniz. Kimi kararların g zden ge irilmesi i in İdari Kararlar Mahkemesi'ne başvurma veya Federal Mahkeme'de temyize gitme se eneğiniz vardır.

  Further Information

  Yeniden g zden ge irme hakkınıza ilişkin bilgi i in www.ato.gov.au sitemize girin ve 'Review rights' (Yeniden g zden ge irme haklarınız) b l m n  araştırın.

  End of further information

  Tazminat

  Kimi durumlarda, tazminat almaya hak kazanabilirsiniz. İcraatımızın mali kayba uğramanıza neden olduğunu d ş n yorsanız, 1800 005 172 den, tazminat yardımcı hattı ile   retsiz iletişime ge in.

  Further Information

  Tazminat ve ne zaman mevcut olabileceğine ilişkin bilgi i in www.ato.gov.au sitemize girin ve 'Compensation' (Tazminat) b l m n  araştırın.

  End of further information

  Şikayet etme hakkiniza saygi g stermek

  Kararlarımızdan, hizmetimizden veya icraatımızdan memnun kalmamışsanız, şikayette bulunma hakkınız vardır.

  Şunları  neririz:

  • sorununuzu  nce, işlerinizi yaptığınız vergi memuru ile   zmeye  alışın (veya size verilen numarayı arayın)
  • tatmin olmazsanız veya konuyu bu vergi memuru ile g r şmek zor oluyorsa, vergi memurunun m d r  ile g r ş n
  • şikayetinizin ele alınma yolundan memnun değilseniz, 1800 199 010 numaralı şikayetler hattımızı arayın.

  Ayrıca şu şekilde de şikayette bulunabilirsiniz:

  • şikayet formunu internette yatırarak; www.ato.gov.au sitemizi ziyaret edin 'Complaint' (Şikayet) b l m n  araştırın
  • 1800 060 063e bir  cretsiz Faks g ndererek
  • bize yazarak
   ATO Complaints
   PO Box 1271
   ALBURY NSW 2640

  Şikayetleri ciddiye alırız. Herhangi bir sorun veya şikayetle bize gelirseniz, bunları  abucak ve adil bir şekilde   zmeye  alışırız. Şikayetler ayrıca bize  nemli g r şler sağlar ve hizmetlerimizi nasıl geliştirebileceğimizi saptamamıza yardımcı olur.

  Commonwealth kamu temsilcisi

  Bir şikayetiniz varsa,  nce bizimle   zmeye  alışmalısınız. Bunu yapamıyorsanız veya şikayetinizi ele alma yolumuzdan memnun olmamışsanız, Commonwealth Kamu Temsilcisi size yardımcı olabilir.

  Kamu Temsilcisi hakkında daha fazla bilgi www.ombudsman.gov.au sitesinde mevcuttur veya 1300 362 072 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

  Further Information

  Daha fazla bilgi i in www.ato.gov.au sitemize girin ve 'Complaint' (Şikayet) b l m n  araştırın.

  End of further information

  Yasalara uymanizi sizin i in kolaylaştirmak

  Bizimle olan işlerinizi, şunları ger ekleştirerek, m mk n olduğunca a ık ve elverişli bir şekilde yapmaya  alışırız:

  • Y k ml l klerinizi ve onları nasıl yerine getirebileceğinizi anlamanızı kolaylaştırarak
  • yasalara uymanızı, gereken iş y k , zaman ve  abayı azaltıp daha ucuz hale getirerek
  • sizin i in anlam ifade eden ve g nl k olarak kullandığınız sistemlere uyan  r n ve hizmetler  reterek.

  Bunu verimli bir şekilde yapmak i in:

  • D zenli olarak topluma danışırız
  • toplumu  r n ve hizmetlerimizin tasarımına katarız
  • model  r n ve hizmetlerimizi, onları kullanacak kişilerle deneyerek.

  Sorumluluk y klenmek

  Sorumluluk y klenme ve bu bildirgede bulunulan taahh tleri karşılama gereksinimini  ok ciddiye alırız.

  İşlerinizle ilgili bir karar verirsek o kararı a ıklarız ve onunla ilgili hak ve y k ml l klerinizi size s yleriz. Ayrıca herhangi bir sorunuz varsa veya daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, size iletişim bilgilerini de sağlarız.

  Bir sorunu  abucak   zemezsek, ilerlemesi hakkında size bilgi sağlarız. Sorunların   z m  i in t m sorumlu adımları atarız.

  Hizmet (vaktindelik) standartlarımızı ve bunlarla icraatımızın karşılaştırmasını www.ato.gov.au sitemizde yayınlarız.

  Karşılaştığımız sorunların ve icraatımızın sonu larının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaşırız.

  Profesyonelliğimizi ve bu bildirgede belirttiğimiz y k ml l kler karşısında ne kadar iyi bir icraatta bulunduğumuzu  l mek i in topluma danışırız.

  Parlamento'ya ve Avustralya toplumuna karşı sorumluyuz.

  Haklarınız ve y k ml l kleriniz hakkında daha fazla bilgi i in www.ato.gov.au sitemize girin ve 'Charter' (Bildirge) b l m ne bakın.

  Bu bildirge hakkında herhangi bir soru veya g r ş n z varsa, bize charterreview@ato.gov.au adresinden elektronik posta g nderebilirsiniz

   Last modified: 30 Jun 2010QC 24117