Show download pdf controls
 • Y k ml l kleriniz

  Sizden şunları bekleriz:

  D r st olunmasi

  Vergi ve emeklilik sistemleri, tam ve doğru bilgiler vermenizi temel alır. Bu, şunları i erir:

  • vergi beyannamelerinizde, faaliyet raporlarınızda ve diğer belgelerde doğru bilgileri vermek
  • tavsiye istediğinizde t m unsurları ve koşulları sağlamak
  • soruları tam, doğru ve d r st olarak yanıtlamak.
  Further Information

  Daha fazla bilgi i in www.ato.gov.au sitemize girin ve 'Treating you as being honest' (Size d r st hareket ettiğinizi kabul ederek davranmak) b l m n  arayın.

  End of further information

  Gerekli kayitlari saklamak

  Saklamanız gereken kayıtları yasa belirler.

  Kayıtları iyi saklamak, vergi beyannamelerini, faaliyet raporlarını ve diğer belgeleri doğru olarak hazırlamanızı olanaklı kılmanın yanı sıra mali işlerinizi iyi takip etmenize yardımcı olur. Genellikle, kayıtlarınız İngilizce olmalı ve onları beş yıl s reyle saklamalısınız.

  Further Information

  Farklı durumlar i in saklanacak kayıtlar hakkında  eşitli bilgiler yayınlarız. Daha fazla bilgi isterseniz, www.ato.gov.au sitemize girin veya bizimle iletişime ge in.

  End of further information

  Makul şekilde  zen g stermek

  Vergi beyannamelerinizde, faaliyet raporlarınızda ve diğer belgelerde tam ve doğru bilgiler sağlamanıza ilişkin olarak makul şekilde  zen g stermelisiniz. Bu, y k ml l klerini yerine getirmek  zere sizin koşullarınızdaki mantıklı bir kişinin g stereceği  zeni g stermek demektir.

  Başka bir kişi, hatta ruhsatlı bir vergi acentesi size yardımcı olsa bile, işlerinizden siz sorumlusunuz.

  Daha fazla bilgi i in www.ato.gov.au sitemize girin ve 'Treating you as being honest' (Size d r st hareket ettiğinizi kabul ederek davranmak) b l m n  arayın.

  Further Information

  Daha fazla bilgi i in www.ato.gov.au sitemize girin ve 'Treating you as being honest' (Size d r st hareket ettiğinizi kabul ederek davranmak) b l m n  arayın.

  End of further information

  Yatirilmasi gereken g ne g re yatirmak

  Vergi beyannameleri, faaliyet raporları ve kimi diğer belgeler ve bilgiler, belirli g nlere g re yatırılmalıdır. Bu g nlere uymakta g  l k  ekiyorsanız, belge veya bilginin yatırılması gereken g nden  nce bizi arayın. Size, koşullara bağlı olarak, daha fazla zaman tanıma olanağımız olabilir.

  Bor lu olduğunuz tutarı  deyemeyecekseniz bile, vergi beyannamenizi veya faaliyet raporunuzu zamanında yatırmalısınız.  demek i in size fazladan zaman verebiliriz. (' denmesi gereken g nden  nce  demek' b l m ne bakın).

  Zamanında yatırmazsanız para cezaları uygulanabilir.

   denmesi gereken g ne g re  demek

  Vergileri ve bor lu olduğunuz diğer tutarları zamanında  demeniz gerekir. Bunu yapmakta g  l k  ekiyorsanız, durumunuzu g r şmek i in, bizimle m mk n olan en kısa zamanda, tercihen  deme yapılması gereken g nden  nce iletişime ge in. Faizsiz olarak  deme yapmanız veya taksitli  deme yapmak  zere anlaşmaya varmanız i in size fazladan zaman tanımak m mk n olabilir. Bu t r bir anlaşmaya varırsak, gecikmiş  demelerde normal olarak faiz  demeniz gerekecektir.

  İşbirliği g stermek

  Y k ml l klerinizi g n ll  olarak yerine getirmeniz i in size yardım sağlayarak sizinle işbirliği i inde  alışmayı tercih ederiz. Ancak, işbirliği g stermezseniz veya engelleyici olursanız, daha kararlı hareket etmek zorunda kalabiliriz.  rneğin, gerekirse kullanabileceğimiz resmi erişim ve bilgi toplama yetkilerimiz vardır. Engelleyici olan kişiler hakkında soruşturma da a ılabilir.

  Bize, bizden size karşı beklenen incelik, d ş ncelilik ve saygı ile davranmanızı istiyoruz. Kaba ve hakaret i eren davranışlara maruz kalırsak, bir g r şmeyi veye telefon konuşmasını kesebiliriz.

  Haklarınız ve y k ml l kleriniz hakkında daha fazla bilgi i in www.ato.gov.au sitemize girin ve 'Charter' (Bildirge) b l m ne bakın.

  Further Information

  Haklarınız ve y k ml l kleriniz hakkında daha fazla bilgi i in www.ato.gov.au sitemize girin ve 'Charter' (Bildirge) b l m ne bakın.

  Bu bildirge hakkında herhangi bir soru veya g r ş n z varsa, bize charterreview@ato.gov.au adresinden elektronik posta g nderebilirsiniz

  End of further information
   Last modified: 30 Jun 2010QC 24117