Show download pdf controls
 • Podcast của ATO – bằng tiếng Việt

  Podcast của chúng tôi là cách dễ dàng để luôn nắm được các thông tin cập nhật về thuế và hưu bổng. Mỗi bài của tháng cung cấp tin tức và thông tin mới nhất cho các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ. Chúng tôi trình bày chi tiết về các đề tài quan trọng và cung cấp cho quý vị thông tin về những nơi để nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ.

  Quý vị có thể nghe các podcast của chúng tôi ở đây, bằng cách nhấp vào bài mà quý vị chọn.

  Quý vị còn có thể nghe các bài này trên các nền tảng khác bao gồm Apple PodcastsExternal Link, StitcherExternal LinkSpotifyExternal Link. Xin quý vị đừng quên đăng ký nghe podcast để được báo cho biết mỗi khi các bài mới nhất được phát hành.

  Nếu muốn cung cấp cho chúng tôi ý kiến phản hồi hay gợi ý một đề tài podcast nào đó, xin quý vị gửi thư điện tử cho chúng tôi đến địa chỉ diverseaudiences@ato.gov.au.

  Bài 3 – Làm thế nào để bảo vệ bản thân khỏi các trò lừa đảo

  Trong bài này, chúng tôi nói về các cách để luôn an toàn đối với các trò lừa đảo về thuế và tiền hưu bổng, làm thế nào để bảo vệ nhân dạng của quý vị và nên làm gì nếu có trò lừa đảo nhắm đến quý vị. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp thông tin về các trò lừa đảo mới để quý vị biết.

  Media: ATO podcast in Vietnamese – How to protect yourself from scams (Episode 3)
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudj4hma3External Link (Duration: 00:09:48)

  Bài 2 – Lưu giữ hồ sơ đầy đủ

  Trong bài này, chúng tôi nói về tầm quan trọng của việc lưu giữ hồ sơ đầy đủ đối với cá nhân và doanh nghiệp. Chúng tôi còn chia sẻ những nhắc nhở về Taxable payments annual report và JobMaker Hiring Credit scheme.

  Media: ATO podcast in Vietnamese – Good record keeping (Episode 2)
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiude9n6x3External Link (Duration: 00:09:57)

  Bài 1 – Mùa Thuế

  Giờ đang là mùa thuế và trong bài này, chúng tôi sẽ trình bày về các cách để việc nộp hồ sơ khai thuế của quý vị được dễ dàng hơn, các cách để lấy lại các chi phí làm việc ở nhà và quý vị có thể kỳ vọng những gì sau khi nộp hồ sơ khai thuế. Chúng tôi còn sẽ chia sẻ các cập nhật của ATO để quý vị nắm được các tin tức mới nhất.

  Media: Bài 1 – Mùa Thuế
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud84iptpExternal Link (Duration: 14:12)

   Last modified: 22 Sep 2021QC 66492