• Bản tin truyền thông

  Tháng Tư

  ATO ghé thăm Gold Coast

  Sở Thuế Vụ Úc sẽ ghé thăm các nhà hàng, quán cà phê và quán takeaway cùng với các tiệm làm tóc và tiệm làm móng tay tại Gold Coast theo chương trình làm việc với các ngành nghề này trên toàn nước Úc.

  Trợ lý Tổng Uỷ viên Thuế vụ Matthew Bambrick cho biết chương trình nhằm mục đích bảo vệ các doanh nghiệp trung thực khỏi những cạnh tranh không lành mạnh.

  "Các doanh nghiệp trung thực có thể phải đối mặt với sự cạnh tranh về thuế không công bằng khi đối thủ cạnh tranh không nộp, không báo cáo tất cả các thu nhập của họ, trả lương bằng tiền mặt mà không ghi vào sổ sách phù hợp hoặc không đóng hưu bổng cho nhân viên của họ."

  "Tổng cộng, chúng tôi sẽ ghé thăm khoảng 250 doanh nghiệp tại Gold Coast để nói về một loạt các chủ đề bao gồm đăng ký kinh doanh, lưu trữ hồ sơ, hưu bổng và khai thuế," ông Bambrick nói.

  Ông Bambrick cho biết, chương trình là một cách thức rất tốt để cho cộng đồng thấy được công việc mà ATO đang làm để hỗ trợ và bảo vệ các doanh nghiệp trung thực.

  "Cho đến nay chúng tôi đã gặp gỡ hơn 650 doanh nghiệp trong các hoạt động cộng đồng địa phương tại Sydney, Melbourne và Adelaide," ông Bambrick nói.

  "Những phản hồi mà chúng tôi đã nhận được về các chuyến thăm là rất tích cực và trong nhiều trường hợp chúng tôi đã giúp được doanh nghiệp tuân thủ đúng lại theo các nghĩa vụ thuế và hưu bổng của họ.

  "Trường hợp người thọ thuế không sẵn sàng làm việc với chúng tôi hoặc tiếp tục khiến chúng tôi quan ngại, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra thêm. Chẳng hạn ở Sydney và Melbourne, chúng tôi đã tới các doanh nghiệp kiểm toán không muốn làm việc với chúng tôi."

  Tiền mặt và nền kinh tế ngầm là về các doanh nghiệp trung thực đang phải đối diện với cạnh tranh thuế không lành mạnh. ATO mong muốn giúp đỡ để bảo vệ các doanh nghiệp trung thực. Do đó, ATO sẽ có hành động kiên quyết với các doanh nghiệp liên tục tham gia vào các hành vi không lành mạnh. Nếu một doanh nghiệp cảm thấy họ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh không lành mạnh, họ có thể báo cáo những điều quan ngại của mình.

  Để biết thêm về chương trình ghé thăm, hãy truy cập trang ato.gov.au/workingwithindustry

   Last modified: 14 Apr 2016QC 48722