• Sở Thuế Vụ cảnh báo: một cách lừa đảo mới bằng email có chưá virus

  Tổng Ủy Viên Thuế Vụ, ông Michael D'Ascenzo đã cảnh báo cộng đồng hãy thận trọng về một email lừa đảo vô cùng trắng trợn tự cho là có thể cấp tiền bồi hoàn của ATO.

  Ông D'Ascenzo cho biết "Kiểu lừa đảo mới này bằng cách giả mạo Sở Thuế có chứa virus trong phần đính kèm của ̣điện thư."

  Email này có một thông điệp gởi trong một file nén (̣̣̣̣̣̣zip file) có tên là "Restore your account" (Khôi phục tài khoản của quý vị) và yêu cầu quí vị cung cấp các chi tiét cá nhân, thẻ tín dụng hoặc thẻ debit card để Sở Thuế có thể trả tiền bồi hoàn thuế.

  Ông D'Ascenzo cho biết "Sở Thuế Vụ không bao giờ gửi email yêu cầu quí vị cung cấp chi tiết cá nhân hay thẻ tín dụng của mình".

  "Bất kỳ email nào yêu cầu cung cấp chi tiết cá nhân hay thẻ tín dụng hay thẻ debit card trước khi tiền bồi hoàn được phát ra ̣được coi như là thư lừa đảo."

  Những hình thức lừa đảo khác được báo cáo cho Sở Thuế Vụ bao gồm việc bị yêu cầu cung cấp chi tiết liên quan đến tài chính hoặc cá nhân qua điện thoại, email và ngay cả gặp mặt trực tiếp.

  Ông D'Ascenzo kêu gọi moi người hãy nên cẩn trọng và luôn cảnh giác với vấn đề này và những hành vi lừa đảo khác.

  "Chúng tôi khuyên mọi người hãy luôn sử dụng những dịch vụ trực tuyến của Sở Thuế Vụ bằng cách ghé vào trang www.ato.gov.au. Làm như vậy, qúi vị có thể an tâm là mình đang truy cập vào trang web thật của Sở Thuế.

  Ông D'Ascenzo cho biết."Để thận trọng hơn, chúng tôi khuyến mọi người nên đánh máy địa chỉ internet trực tiếp vào internet browser, thay vì nhấn vào những đường dẫn (link) trong email hay các phần đính kèm,"

  Trang mạng của Sở Thuế hiện có lưu trữ những thông tin liên quan đến vụ này và cả những vụ lừa đảo khác gần đây cùng với các ví dụ lừa đảo mà đã được báo cho Sở Thuế biết.

  Qúi vị có thể báo cáo những hành vi khả nghi cho Sở Thuế bằng cách gọi số 1800 060 062 trong giờ làm việc. Chi tiết cung cấp sẽ được giữ kín hoàn toàn. Hãy chuyển những email khả nghi tự nhận là từ Sở Thuế mà quí không mong đợi cho ReportEmailFraud@ato.gov.au.

   Last modified: 25 Feb 2011QC 24006