Show download pdf controls
 • Xin cấp hồ sơ thuế (TFN)

  Số hồ sơ thuế (TFN) là số tham chiếu cá nhân của quý vị trong hệ thống thuế và hưu bổng.

  Số hồ sơ thuế của quý vị (TFN) là:

  • số tham chiếu cá nhân của quý vị trong hệ thống thuế và hưu bổng
  • một phần quan trọng của hồ sơ thuế và hưu bổng của quý vị tương tự như lịch cá nhân của quý vị – vì vậy hãy giữ nó an toàn
  • là của quý vị suốt đời – quý vị giữ một TFN duy nhất ngay cả khi quý vị thay đổi tên, thay đổi công việc, di chuyển giữa các bang hay đi nước ngoài.

  Quý vị không cần phải có một TFN, nhưng không có nó quý vị phải trả thuế nhiều hơn. Quý vị cũng sẽ không thể xin trợ cấp của chính phủ, nộp tờ khai thuế điện tử hay nhận được số doanh nghiệp Úc (ABN).

  Xin cấp TFN

  Cách xin cấp TFN sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh của quý vị:

  Người mang hộ chiếu nước ngoài, người di cư lâu dài và du khách tạm thời

  Quý vị có thể xin cấp số hồ sơ thuế trực tuyến nếu quý vị đáp ứng ba điều kiện:

  1. Quý vị là người mang hộ chiếu nước ngoài, người di cư lâu dài và du khách tạm thời.
  2. Quý vị đang ở Úc.
  3. Thị thực của quý vị là một trong những loại sau:
   1. thị thực nhập cư vĩnh viễn
   2. thị thực có quyền làm việc
   3. thị thực lưu học sinh
   4. thị thực cho phép quý vị ở lại Úc vô thời hạn (bao gồm cả những người New Zealand được tự động cấp visa khi nhập cảnh)
    

  Xin cấp TFN (liên kết bằng tiếng Anh)External Link

  Để xin cấp trực tuyến, quý vị phải có hộ chiếu hợp lệ hoặc giấy tờ về việc đi lại có liên quan.

  Quý vị không cần phải cung cấp bằng chứng về lí lịch cá nhân - chúng tôi sẽ so sánh chi tiết dữ liệu cá nhân và dữ liệu đi lại của quý vị với các hồ sơ Bộ Di Trú và Bảo vệ biên giới (DIBP).

  Trong vòng 28 ngày, chúng tôi sẽ gửi TFN của quý vị đến địa chỉ tại Úc mà quý vị cung cấp chúng tôi trên đơn xin cấp.

  Thị thực làm việc

  Thị thực làm việc hợp lệ bao gồm:

  • Thị thực làm việc trong kì nghỉ (diện 417)
  • Giải trí (diện 420)
  • Thể thao (diện 421)
  • Thị thực làm việc và kì nghỉ (diện 417)

  Người xin tị nạn

  Người xin tị nạn có thể sử dụng một thị thực bắc cầu và hộ chiếu hoặc giấy tờ đi lại của họ sẽ là số thẻ IMMI. Tuy nhiên, đối với các thẻ căn cước trước đây thì số hộ chiếu hoặc giấy tờ đi lại sẽ là PLO56 hoặc PL56.

  Công dân Úc hoặc sinh ra ở Úc

  Nếu quý vị sinh ra tại Úc hoặc đã không còn quốc tịch Úc thì quý vị không thể sử dụng dịch vụ này. Hãy tham khảo Công dân Úc.

  Xem thêm:

  Cư dân Úc

  Xin cấp tại Bưu điện Úc

  Quý vị có thể xin cấp TFN tại một cửa hàng bán lẻ trong hệ thống Bưu điện Úc nếu quý vị là công dân Úc và có thể tham dự một cuộc phỏng vấn. Xin cấp TFN không mất phí.

  Nếu quý vị là cư dân Úc thì cách dễ nhất xin cấp TFN là:

  • Điền mẫu đơn trực tuyếnExternal Link. In bản tóm tắt, trong đó sẽ bao gồm số tham chiếu xin cấp, và mang nó đến cuộc phỏng vấn Bưu điện Úc.
  • Tham dự cuộc phỏng vấn tại một cửa hàng bán lẻ trong hệ thống Bưu điện Úc trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn tất mẫu đơn trực tuyến. Quý vị sẽ cần phải đem bản tóm tắt và bằng chứng về giấy tờ tùy thân tới cuộc phỏng vấn. Hãy xem hướng dẫn trên mẫu đơn để biết chi tiết của các giấy tờ quý vị cần.
  Đặt lịch phỏng vấnExternal Link

  Các giấy tờ bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh

  Bản sao các giấy tờ căn cước được cung cấp để hỗ trợ việc xin cấp phải được xác nhận sao y bản chính và chính xác với giấy tờ gốc.

  Nếu quý vị cung cấp các giấy tờ không được viết bằng tiếng Anh thì quý vị cũng phải cung cấp bản dịch tiếng Anh do một dịch vụ dịch thuật đã chấp thuận thực hiện.

  Tất cả các bản dịch phải có một tuyên bố từ người dịch được cấp phép rằng đây là một "bản dịch chân thực và chính xác từ các giấy tờ được nhìn thấy".

  Bản dịch cũng cần có một con dấu chính thức hoặc tương tự, thể hiện thẩm quyền được công chứng.

  Các bản dịch cũng phải kèm theo một bản sao công chứng các văn bản gốc trong ngôn ngữ nguồn, đã được đóng dấu và ký nhận với tư cách là một bản sao chân thực và chính xác từ một công chứng viên có thẩm quyền.

  Xin cấp tại một quầy shopfront của ATO

  Nếu quý vị không thể sử dụng dịch vụ Bưu điện Úc, quý vị có thể xin cấp trực tiếp tại một quầy shopfront của ATO bằng cách điền vào mẫu đơn giấy Số hồ sơ thuế – xin cấp hoặc thắc mắc cho cá nhân (NAT 1432).

  Quý vị có thể nhận được bản sao của mẫu đơn này bằng cách:

  • yêu cầu trực tuyếnExternal Link
  • gọi điện tới số 13 28 61, 8h00 đến 18:00 (Giờ Australian Eastern Standard), từ thứ Hai đến thứ Sáu. Nếu quý vị muốn nói chuyện với chúng tôi bằng một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, quý vị có thể gọi cho Bộ phận Dịch vụ Biên dịch và Phiên dịch qua số 13 14 50 để được trợ giúp gọi điện.
  • yêu cầu mẫu đơn từ Centrelink hoặc Bộ Cựu chiến binh nếu quý vị đang xin trợ cấp hay lương hưu của chính phủ.

  Bước tiếp theo

  • Hãy chắc chắn rằng quý vị có bản gốc bằng chứng giấy tờ căn cước (xem hướng dẫn trên mẫu đơn để biết chi tiết về các giấy tờ quý vị cần).
  • Đặt lịch hẹn với
   • một quầy Shopfront của ATO – điện thoại tới số 13 28 61 từ 8h00 đến 18h00, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Nếu quý vị muốn nói chuyện với chúng tôi bằng một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, quý vị có thể gọi cho Bộ phận Dịch vụ Biên dịch và Phiên dịch qua số 13 14 50 để được trợ giúp gọi điện.
   • Bộ Dịch vụ Nhân sinh (Centrelink) nếu quý vị đang nộp đơn cho Austudy hoặc ABSTUDY, hoặc nhận được phúc lợi hay các khoản hỗ trợ thu nhập nhất định.
   • Bộ Cựu Chiến Binh (DVA) nếu quý vị đang nhận được phúc lợi hay các khoản hỗ trợ thu nhập nhất định.
    

  Xem thêm:

  Xin cấp qua đường bưu điện

  Nếu quý vị không thể tham dự cuộc phỏng vấn tạiBưu điện Úc hoặc quầy shopfront của ATO, quý vị sẽ cần phải điền Số hồ sơ thuế - mẫu xin cấp hoặc thắc mắc dành cho cá nhân.

  Quý vị có thể nhận được bản sao của mẫu đơn này bằng cách:

  • yêu cầu trực tuyếnExternal Link
  • gọi điện tới số 13 28 61, 8h00 đến 18:00 (Giờ Australian Eastern Standard), từ thứ Hai đến thứ Sáu. Nếu quý vị muốn nói chuyện với chúng tôi bằng một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, quý vị có thể gọi cho Bộ phận Dịch vụ Biên dịch và Phiên dịch qua số 13 14 50 để được trợ giúp gọi điện.

  Gửi đơn xin cấp TFN và bản sao công chứng của giấy tờ căn cước của quý vị đến địa chỉ ghi trên mẫu đơn.

  Đừng gửi cho chúng tôi giấy tờ gốc. Chúng tôi chấp nhận bản sao công chứng của các giấy tờ. Tuy nhiên, bản sao công chứng các giấy tờ mà quý vị gửi cho chúng tôi có thể không được trả lại cho quý vị.

  TFN của quý vị sẽ không được xử lý nếu thiếu các giấy tờ cần thiết. Chúng tôi cung cấp một danh sách đầy đủ các giấy tờ trong hướng dẫn của mẫu đơn.

  Xem thêm:

  Người dân sống ở ngoài nước Úc

  Nếu quý vị là một người không cư trú tại Úc vì mục đích thuế thì quý vị không cần TFN nếu quý vị chỉ nhận được tiền lời, cổ tức hoặc thanh toán tiền bản quyền từ một nguồn của Úc. Thuế trích thu cho người không cư trú sẽ được khấu trừ trước khi quý vị nhận được các khoản thanh toán này. Số tiền được khấu trừ sẽ khác nhau tùy thuộc vào quốc gia quý vị cư trú cho mục đích thuế.

  Quý vị cần TFN nếu quý vị:

  • nhận được nguồn thu nhập từ một nguồn từ Úc không phải là tiền lãi, cổ tức hoặc khoản thanh toán tiền bản quyền
  • có người phối ngẫu là cư dân Úc và nộp đơn xin Trợ cấp Thuế Gia đình
  • cần phải nộp tờ khai thuế của Úc hoặc xin cấp số doanh nghiệp Úc (ABN).

  Bước tiếp theo:

  Xem thêm:

   Last modified: 20 Jul 2016QC 49680