Show download pdf controls
 • Xin cấp hồ sơ thuế (TFN)

  Số hồ sơ thuế của quý vị (TFN) là:

  • số tham chiếu cá nhân của quý vị trong hệ thống thuế và hưu bổng
  • một phần quan trọng của hồ sơ thuế và hưu bổng của quý vị tương tự như lý lịch cá nhân của quý vị - vì vậy hãy giữ nó an toàn
  • là của quý vị suốt đời - quý vị giữ một TFN duy nhất ngay cả khi quý vị thay đổi tên, thay đổi công việc, di chuyển giữa các bang hay đi nước ngoài.

  Quý vị không cần phải có một TFN, nhưng không có nó quý vị phải trả thuế nhiều hơn. Quý vị cũng sẽ không thể xin trợ cấp của chính phủ, nộp tờ khai thuế điện tử hay nhận được số doanh nghiệp Úc (ABN).

  Xin cấp TFN

  Cách xin cấp TFN sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh của quý vị:

  Người mang hộ chiếu nước ngoài, người di cư lâu dài và du khách tạm thời

  Quý vị có thể xin cấp số hồ sơ thuế trực tuyến nếu quý vị đáp ứng ba điều kiện:

  1. Quý vị là người mang hộ chiếu nước ngoài, người di cư lâu dài và du khách tạm thời.
  2. Quý vị đang ở Úc.
  3. Thị thực của quý vị thuộc một trong những diện sau đây:
   • thị thực thường trú nhân
   • thị thực có quyền làm việc
   • thị thực lưu học sinh
   • thị thực cho phép quý vị ở lại Úc vô thời hạn (bao gồm cả người New Zealand tự động được cấp thị thực khi đến). 
  Đăng ký TFN trực tuyến

  Để xin cấp trực tuyến, quý vị phải có hộ chiếu hợp lệ hoặc các giấy tờ về việc đi lại có liên quan.

  Xin vui lòng không gửi hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân cho chúng tôi - chúng tôi sẽ xác minh danh tính của quý vị theo hồ sơ của Bộ Nội vụ.

  Trong vòng 28 ngày, chúng tôi sẽ gửi TFN của quý vị đến địa chỉ tại Úc mà quý vị cung cấp chúng tôi trên đơn xin cấp.

  Sau khi quý vị nhận được TFN của mình, quý vị cần giữ nó và tất cả các thông tin cá nhân của quý vị an toàn để ngăn chặn các vụ ăn trộm danh tính.

  Thị thực làm việc

  Thị thực làm việc hợp lệ bao gồm:

  • Thị thực làm việc trong kì nghỉ (diện 417)
  • Giải trí (diện 420)
  • Thể thao (diện 421)
  • Thị thực làm việc và kì nghỉ (diện 462)

  Người xin tị nạn

  Người xin tị nạn có thể sử dụng một thị thực bắc cầu và hộ chiếu hoặc giấy tờ đi lại của họ sẽ là số thẻ IMMI. Tuy nhiên, đối với các thẻ căn cước trước đây thì số hộ chiếu hoặc giấy tờ đi lại sẽ là PLO56 hoặc PL56.

  Cư dân Úc hoặc sinh ra ở Úc

  Nếu quý vị sinh ra tại Úc hoặc đã không còn quốc tịch Úc thì quý vị không thể sử dụng dịch vụ này. Đi tới Cư dân Úc - Xin cấp TFN

  Xem thêm:

  Cư dân Úc

  Nếu quý vị là cư dân Úc, quý vị có thể xin cấp số hồ sơ thuế (TFN) theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào hoàn cảnh của quý vị.

  Quý vị có thể đăng ký TFN:

  Xin cấp tại Bưu điện Úc

  Quý vị có thể xin cấp TFN tại một cửa hàng bán lẻ được đăng ký trong hệ thống Bưu điện ÚcExternal Link nếu quý vị là cư dân Úc và có thể tham dự một cuộc phỏng vấn. Xin cấp TFN không mất phí.

  Nếu quý vị là cư dân Úc thì cách dễ nhất xin cấp TFN là:

  1. Điền mẫu đơn trực tuyếnExternal Link.
  2. In bản tóm tắt, trong đó sẽ bao gồm số tham chiếu xin cấp, và mang nó đến cuộc phỏng vấn Bưu điện Úc.
  3. Tham dự cuộc phỏng vấn tại một cửa hàng bán lẻ được đăng ký trong hệ thống Bưu điện Úc trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn tất mẫu đơn trực tuyến. Quý vị sẽ cần phải đem theo bản tóm tắt in của mình và các giấy tờ tùy thânExternal Link đến phỏng vấn. Quý vị sẽ cần phải ký vào mẫu đơn tại Bưu điện Úc khi hoàn tất cuộc phỏng vấn.

  Bước tiếp theo:

  Các giấy tờ bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh

  Bản sao các giấy tờ căn cước được cung cấp để hỗ trợ việc xin cấp phải được xác nhận sao y bản chính và chính xác với giấy tờ gốc.

  Nếu quý vị cung cấp các giấy tờ không được viết bằng tiếng Anh thì quý vị cũng phải cung cấp bản dịch tiếng Anh do một dịch vụ dịch thuật đã chấp thuận thực hiện.

  Tất cả các bản dịch phải có một tuyên bố từ người dịch được cấp phép rằng đây là một "bản dịch chân thực và chính xác từ các giấy tờ được nhìn thấy".

  Bản dịch cũng cần có một con dấu chính thức hoặc tương tự, thể hiện thẩm quyền được công chứng.

  Các bản dịch cũng phải kèm theo một bản sao công chứng các văn bản gốc trong ngôn ngữ nguồn, đã được đóng dấu và ký nhận với tư cách là một bản sao chân thực và chính xác từ một công chứng viên có thẩm quyền.

  Đăng ký tại một trung tâm Dịch vụ Úc (Centrelink)

  Nếu quý vị là khách hàng của trung tâm Dịch vụ Úc (Centrelink), quý vị có thể nộp đơn tại Bưu điện Úc để nhận TFN nếu quý vị là cư dân Úc và có thể tham dự phỏng vấn.

  Nếu quý vị không thể sử dụng dịch vụ Bưu điện Úc, đồng thời quý vị là khách hàng của trung tâm Dịch vụ Úc (Centrelink), quý vị có thể nộp trực tiếp tại một trung tâm Dịch vụ Úc (Centrelink)External Link bằng cách hoàn thành mẫu đơn Số hồ sơ thuế - đăng ký hoặc thắc mắc dành cho cá nhân (NAT 1432).

  Cần chắc chắn rằng bằng chứng nhận dạng là giấy tờ gốc - xem hướng dẫn trên mẫu đơn để biết chi tiết về các giấy tờ mà quý vị cần.

  Nếu quý vị đã ủy quyền cho Centrelink nhận TFN từ ATO:

  • chọn 'để đưa cho Centrelink' trong mục lý do cần TFN.

  Sau khi xử lý, chúng tôi sẽ gửi TFN của quý vị đến Centrelink.

  Nộp qua đường bưu điện

  Nếu quý vị không thể tham dự một cuộc phỏng vấn tại một cửa hàng bán lẻ của Bưu điện Úc hoặc quý vị không phải là khách hàng của Dịch vụ Úc (Centrelink), quý vị sẽ cần phải hoàn thành một số hồ sơ thuế giấy - đơn đăng ký hoặc yêu cầu đối với mẫu đơn cá nhân.

  Quý vị có thể nhận được mẫu đơn này bằng cách:

  • yêu cầu trực tuyếnExternal Link
  • gọi điện thoại tới số 1300 720 092 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần Nếu quý vị muốn nói chuyện với chúng tôi bằng một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, quý vị có thể gọi cho Bộ phận Dịch vụ Biên dịch và Phiên dịch theo số 13 14 50 để được trợ giúp gọi điện.

  Gửi mẫu đơn đăng ký TFN đã hoàn thành và bản sao có công chứng các giấy tờ tùy thân của quý vị đến địa chỉ được liệt kê trong mẫu đơn.

  Lưu ý: Không gửi giấy tờ tùy thân gốc của quý vị cho chúng tôi - chúng có thể không được trả lại cho quý vị.

  Người dân sống ở ngoài nước Úc

  Nếu quý vị là một người không cư trú tại Úc vì mục đích thuế thì quý vị không cần TFN nếu quý vị chỉ nhận được tiền lời, cổ tức hoặc tiền bản quyền từ một nguồn của Úc.

  Quý vị không cần phải khai báo thu nhập này trong tờ khai thuế của Úc. Thuế trích thu cuối cùng sẽ được tổ chức tài chính Úc (người trả tiền của quý vị) khấu trừ tại thời điểm thanh toán.

  Bước tiếp theo:

  Tuy nhiên, quý vị sẽ cần có TFN nếu quý vị muốn nộp tờ khai thuế lợi tức của Úc để yêu cầu hoàn lại tiền thuế đã được khấu trừ từ tài khoản ngân hàng Úc hoặc từ các cổ tức từ cổ phiếu Úc.

  Quý vị có thể xin cấp TFN nếu quý vị:

  • nhận được nguồn thu nhập từ một nguồn từ Úc không phải là tiền lời, cổ tức hoặc tiền bản quyền
  • có người phối ngẫu là cư dân Úc và nộp đơn xin Trợ cấp Thuế Gia đình
  • là thành viên của một quỹ hưu bổng Úc và  
   • quý vị mong đợi nhận được lợi ích từ quỹ đó
   • quý vị định đóng góp cá nhân vào quỹ đó, hoặc
   • đóng góp được thực hiện vào quỹ đó thay mặt quý vị
    
  • iar
  • cần phải nộp tờ khai thuế của Úc hoặc xin cấp số doanh nghiệp Úc (ABN).

  Bước tiếp theo:

  Xem thêm:

   Last modified: 11 May 2020QC 49680