Show download pdf controls
 • Lời nhắc nộp Tờ Tường trình Hoạt động Kinh doanh (Business Activity Statement - BAS) và các gợi ý

  Tờ Tường trình Hoạt động Kinh doanh (Business Activity Statement - BAS) là một trong những yêu cầu báo cáo thuế đối với doanh nghiệp do chúng tôi gửi đến quý vị mỗi tháng hoặc mỗi ba tháng. Mục đích của Tờ Tường trình này là để quý vị báo cáo và đóng Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST), các khoản làm đâu trả đó định kỳ (Pay As You Go (PAYG) instalments), phần tiền chủ nhân giữ lại cho người làm đâu trả đó (PAYG withholding) và các nghĩa vụ thuế khác nữa.

  Khi quý vị đăng ký Số Doanh nghiệp Úc (ABN) và GST, chúng tôi sẽ tự động gửi BAS đến quý vị khi đã đến lúc nộp BAS.

  Tất cả doanh nghiệp có đăng ký GST đều phải nộp BAS trước ngày đáo hạn.

  Cách thức nộp:

  Quý vị có thể nộp qua mạng Internet:

  • tại Cổng Doanh nghiệp tại bp.ato.gov.auExternal Link của ATO hoặc
  • trực tiếp từ phần mềm doanh nghiệp của quý vị nếu phần mềm này được cài đặt chức năng Báo cáo Doanh nghiệp Tiêu chuẩn (Standard Business Reporting - SBR).

  Quý vị cũng có thể gửi Tờ Tường trình Hoạt động Kinh doanh bản gốc, đã điền kèm chi phiếu bằng bao thư đề sẵn địa chỉ có ghi trong tờ BAS của quý vị.

  Nếu nộp gian đại diện thuế, quý vi hãy kiểm tra xem họ có đăng ký với Hội đồng Người Hành nghề Thuế tại tpb.gov.au/onlineregisterExternal Link hay không.

  Chúng tôi có thể giúp quý vị bằng cách nào:

  ATO luôn sẵn sàng giúp quý vị. Quý vị không cần phải đợi đến sau khi đã nộp BAS mới nói chuyện với chúng tôi. Một khi quý vị gọi điện thoại cho chúng tôi, chúng tôi có thể tính ra cách tốt nhất để giúp quý vị.

  Nếu bị mất hoặc chưa nhận được BAS của mình hoặc quý vị cho rằng mình sẽ nộp hay đóng trễ, xin quý vị liên lạc với chúng tôi càng sớm càng tốt qua số 13 28 66.

  ATO đã thực hiện một số video trình bày những gợi ý để thực hiện BAS đạt yêu cầu. Trên Kênh YouTube ATO có các video phụ đề tiếng Việt.

  Nếu quý vị không nói thạo tiếng Anh và cần có người giúp khi nói chuyện trên điện thoại, quý vị có thể gọi cho Dịch vụ Thông Phiên dịch qua số 13 14 50 để nhờ họ giúp đỡ.

   Last modified: 03 Jul 2015QC 46182