Show download pdf controls
 • Tiền mã hóa (Cryptocurrency) và thuế

  Tiền mã hóa còn được biết đến với tên gọi là tiền ảo hoặc tiền điện tử. Chúng là một hình thức mật tính điện tử.

  Có nhiều loại tiền mã hóa mà trong đó bao gồm Bitcoin, Tether, Ether và nhiều loại khác. Chúng được tạo ra từ mã bằng cách sử dụng một chuỗi khối dữ liệu được mã hóa, được gọi là blockchain.

  Tiền mã hóa (Cryptocurrency) và thuế

  Quý vị cần nhận thức được trách nhiệm nộp thuế của mình nếu mua, bán hoặc đầu tư vào tiền mã hóa.

  Trách nhiệm thuế của quý vị thay đổi tùy thuộc vào hoàn cảnh của quý vị, nhưng quý vị cần lưu trữ hồ sơ cho tất cả giao dịch tiền mã hóa.

  Nếu quý vị giao dịch với một sàn giao dịch tiền mã hóa nước ngoài, quý vị có thể phải chịu trách nhiệm về thuế ở một quốc gia khác.

  Nếu quý vị cần giúp đỡ để hiểu được thông tin này áp dụng ra sao với bản thân mình, hãy liên hệ với chúng tôi hoặc nói chuyện với một đại diện thuế đã đăng ký.

  Quý vị cũng có thể đọc về Tax treatment of cryptocurrencies in Australia (Xử lý thuế đối với tiền mã hóa ở Úc) bằng tiếng Anh.

  Thực hiện theo ba bước sau để giúp quý vị quản lý trách nhiệm thuế của mình với tiền mã hóa:

  1. Chuyển nhượng tiền mã hóa

  Quý vị buộc phải khai báo việc chuyển nhượng tiền mã hóa cho mục đích khai thuế tài sản gia tăng. Chuyển nhượng là trường hợp quý vị thực hiện một trong số các hoạt động sau:

  • đổi một loại tiền mã hóa này lấy một loại tiền mã hóa khác
  • giao dịch, bán hoặc tặng tiền mã hóa
  • chuyển đổi tiền mã hóa sang tiền pháp định (một loại tiền tệ được thiết lập theo quy định hoặc luật pháp của chính phủ), ví dụ: đổi sang Úc kim (AUD).

  Chuyển tiền mã hóa từ ví kỹ thuật số này sang ví kỹ thuật số khác không được coi là chuyển nhượng miễn là quý vị duy trì quyền sở hữu đối với nó.

  Nếu việc nắm giữ tiền mã hóa của quý vị giảm trong quá trình chuyển giao này để bù đắp chi phí mạng, phí giao dịch này sẽ tính là khoản thu được do chuyển nhượng phần tiền mã hóa bị giảm của quý vị và dẫn tới hậu quả chuyển nhượng tài sản gia tăng.

  2. Tính capital gains tax (CGT) lên tiền mã hóa

  Nếu quý vị đổi tiền mã hóa để lấy hàng hóa, tiền mặt hoặc các loại tiền mã hóa khác, thông thường nó được coi là một hoạt động chuyển nhượng vì mục đích capital gains tax (CGT)(thuế tài sản gia tăng (CGT)) (bằng tiếng Anh) và quý vị có thể cần phải kê khai lãi hoặc lỗ vốn trong tờ khai thuế của mình.

  Để tính toán khoản tài sản gia tăng hoặc lỗ của mình, quý vị cần xác định giá trị của các giao dịch mua và bán tiền mã hóa của mình bằng Úc kim. Tài sản gia tăng hoặc lỗ là sự khác biệt giữa:

  • cơ sở chi phí (chi phí sở hữu - bao gồm giá mua cộng với một số chi phí khác liên quan đến việc mua lại, nắm giữ và chuyển nhượng nó) và
  • tiền thu được (những thứ quý vị nhận được hoặc giá trị thị trường của những thứ quý vị nhận được) khi quý vị chuyển nhượng tiền mã hóa của mình.

  Nếu quý vị:

  • mua tiền mã hóa bằng Úc kim, số tiền quý vị đã trả được bao gồm trong cơ sở chi phí của quý vị (xem ví dụ 1)
  • đổi một loại tiền mã hóa này thành một loại tiền mã hóa khác, cơ sở chi phí của quý vị là giá trị thị trường tính bằng Úc kim của tiền mã hóa tại thời điểm giao dịch (xem ví dụ 2).

  Nếu quý vị có khoản lỗ tài sản ròng, quý vị có thể sử dụng nó để giảm bớt một khoản tài sản gia tăng mà quý vị kiếm được trong một năm sau đó. Quý vị không thể khấu trừ khoản lỗ tài sản ròng từ nguồn lợi tức khác của mình.

  3. Lưu giữ hồ sơ

  Quý vị cần lưu giữ hồ sơ của tất cả các giao dịch liên quan đến việc mua, giữ và chuyển nhượng tiền mã hóa. Quý vị cần lưu giữ hồ sơ trong vòng năm năm sau khi chuyển nhượng tiền mã hóa.

  Mua (mua lại)

  Quý vị cần lưu giữ hồ sơ:

  • các biên nhận giao dịch, hoặc
  • các văn bản thể hiện:
   • tiền mã hóa
   • giá mua bằng Úc kim
   • ngày và thời điểm giao dịch
   • giao dịch để làm gì
    
  • hoa hồng hoặc phí môi giới khi mua
  • chi phí đại diện, kế toán và pháp lý
  • hồ sơ thông tin trao đổi.

  Sở hữu (nắm giữ)

  Quý vị cần lưu giữ hồ sơ:

  • chi phí phần mềm liên quan đến quản lý các vấn đề thuế của của quý vị
  • hồ sơ và khóa ví kỹ thuật số
  • tài liệu hiển thị ngày và số lượng tiền mã hóa nhận được thông qua khóa thưởng (staking) hoặc airdrop.

  Chuyển nhượng

  Quý vị cần lưu giữ hồ sơ:

  • biên nhận bán hoặc chuyển khoản, hoặc
  • các văn bản thể hiện:
   • tiền mã hóa
   • giá bán hoặc chuyển khoản bằng Úc kim
   • ngày và thời điểm giao dịch
   • giao dịch để làm gì
    
  • hoa hồng hoặc phí môi giới khi bán hoặc chuyển nhượng
  • hồ sơ trao đổi
  • tính toán tài sản gia tăng hoặc lỗ.

  Cách lưu giữ hồ sơ

  Để giúp lưu giữ hồ sơ chính xác:

  • Thiết lập một hệ thống lưu giữ hồ sơ. Hệ thống này có thể đơn giản như một một tệp bảng tính hoặc quý vị có thể sử dụng phần mềm chuyên nghiệp.
  • Quét ảnh (Scan) điện tử của hồ sơ để dễ dàng lưu trữ và tiếp cận chúng.

  Tài sản sử dụng cá nhân và tiền mã hóa

  Một số khoản lãi hoặc lỗ vốn phát sinh từ việc chuyển nhượng tiền mã hóa là tài sản sử dụng cá nhân có thể được bỏ qua.

  Tiền mã hóa là tài sản sử dụng cá nhân nếu nó được giữ hoặc sử dụng chủ yếu để mua các mặt hàng cho mục đích sử dụng hoặc tiêu dùng cá nhân (xem ví dụ 3).

  Tiền mã hóa không phải là tài sản sử dụng cá nhân nếu nó được giữ hoặc sử dụng chủ yếu như:

  • một khoản đầu tư;
  • một phần của kế hoạch tạo lợi nhuận; hoặc
  • trong quá trình thực hiện một doanh vụ.

  Khi tiền mã hóa được mua lại và sử dụng trong một khoảng thời gian ngắn, để mua các mặt hàng cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc tiêu dùng thì tiền mã hóa có nhiều khả năng là tài sản sử dụng cá nhân.

  Tuy nhiên, nếu tiền mã hóa được mua lại và giữ trong một thời gian trước khi bất kỳ giao dịch nào như vậy được thực hiện hoặc chỉ một phần nhỏ của tiền mã hóa thu được được sử dụng để thực hiện các giao dịch đó thì ít có khả năng tiền mã hóa là tài sản sử dụng cá nhân. Trong những tình huống đó, tiền mã hóa có nhiều khả năng được giữ cho một số mục đích khác.

  Trong hầu hết các tình huống, tiền mã hóa không phải là tài sản sử dụng cá nhân và có thể là tài sản gia tăng. Tuy nhiên, một số trường hợp ngoại lệ được áp dụng.

  Lưu ý: Chỉ các khoản tài sản gia tăng mà quý vị kiếm được từ việc chuyển nhượng các tài sản sử dụng cá nhân mua lại với giá dưới 10.000 Úc kim mới được miễn trừ cho mục đích thuế tài sản gia tăng.

  Ví dụ 1: chuyển nhượng tiền mã hóa mua được bằng tiền pháp định (một loại tiền tệ được thiết lập theo quy định hoặc luật pháp của chính phủ)

  Tim mua 400 USD Tether (USDT) với giá $800 AUD. Vài ngày sau, Tim đã đổi 400 USDT của mình lấy 2 Ether (ETH). Tim cần báo cáo khoản lãi hoặc lỗ vốn của mình từ việc chuyển nhượng tiền mã hóa (USDT) trong tờ khai thuế của mình.

  Biên lai của Tim cho thấy ông:

  • đã sử dụng $800 AUD để mua 400 USDT
  • đã bị tính phí 5 Úc kim cho việc môi giới.

  Cơ sở chi phí của Tim là 800 Úc kim+5 Úc kim, tức tổng cộng805 Úc kim.

  Giao dịch của Tim cung cấp biên nhận cho việc mua 2 ETH nhưng nó không ghi giá bằng AUD. Theo hồ sơ giao dịch, Tim đã đổi 400 USDT lấy 2 ETH vào ngày 25/06/2019 lúc 13h30.

  Tại thời điểm giao dịch này, giá trị thị trường của 2 ETH là $900 AUD. Số tiền thu được từ vốn của Tim là 900 Úc kim.

  Tim trừ cơ sở chi phí của mình (805 Úc kim) vào số tiền thu được từ vốn (900 Úc kim), được lãi tài sản gia tăng là95 Úc kim.

  Tim khai báo khoản tài sản gia tăng là 95 Úc kim trong tờ khai thuế năm 2019 của mình.

  End of example

   

  Ví dụ 2: đổi một loại tiền mã hóa này lấy một loại tiền mã hóa khác

  Vài tháng sau, Tim đã đổi 2 Ether (ETH) của mình lấy 0,08 Bitcoin (BTC).

  Hồ sơ giao dịch của Tim cho thấy ông đã mua được 2 ETH vào ngày 25/06/2019 lúc 13h30 với giá 400 USD Tether (USDT). Tại thời điểm giao dịch này, giá thị trường của USDT là $900 AUD.

  Sàn giao dịch của Tim tính phí cho ông ấy 10 Úc kim phí môi giới để giao dịch 2 ETH cho 0,08 BTC.

  Cơ sở chi phí của Tim là 900 Úc kim + 10 Úc kim, tức tổng cộng 910 Úc kim.

  Giao dịch của Tim cung cấp biên nhận cho việc mua 0,08 BTC nhưng nó không ghi giá bằng AUD. Biên nhận của Tim cho thấy ông đã chuyển nhượng 2 ETH của mình với giá 0,08 BTC vào ngày 13/07/2019 lúc 14h00.

  Tại thời điểm giao dịch này, giá thị trường của 0,08 BTC là 1.055 Úc kim. Tiền thu được từ việc trao đổi 2 ETH lấy 0,08 BTC là 1.055 Úc kim.

  Tim trừ cơ sở chi phí của mình (910 Úc kim) vào số tiền thu được từ vốn (1.055 Úc kim), được lãi tài sản gia tăng là 145 Úc kim.

  Tim khai báo khoản tài sản gia tăng là 145 Úc kim trong tờ khai thuế năm 2020 của mình.

  End of example

   

  Ví dụ 3: Tài sản sử dụng cá nhân

  Mỗi hai tuần, Josh chi 50 Úc kim để mua lại tiền mã hóa. Trong mỗi hai tuần như vậy, anh lại sử dụng tiền mã hóa để trực tiếp giao dịch và mua trò chơi điện tử. Josh không nắm giữ bất kỳ loại tiền mã hóa nào khác.

  Trong một tuần, Josh nhìn thấy một trò chơi điện tử mà anh ấy muốn mua từ một nhà bán lẻ trực tuyến không chấp nhận tiền mã hóa. Josh sử dụng cổng thanh toán trực tuyến để mua trò chơi. Trong những trường hợp này, khi Josh mua và sử dụng tiền mã hóa, thì tiền mã hóa (bao gồm cả số tiền được sử dụng thông qua cổng thanh toán trực tuyến) là tài sản sử dụng cá nhân.

  End of example

   

  Ví dụ 4: đầu tư vào tiền mã hóa

  Rose mua tiền mã hóa với hi vọng bán ở mức tỷ giá tốt hơn. Cô quyết định mua một số hàng hóa và dịch vụ trực tiếp bằng một phần tiền mã hóa của mình. Bởi Rose sử dụng tiền mã hóa với mục đích đầu tư, tiền mã hóa không phải tài sản sử dụng cá nhân.

  End of example
   Last modified: 08 Dec 2021QC 67450