Show download pdf controls
 • Các khoản khấu trừ cho tiểu thương

  Qúy vị có thể xin khấu trừ phần lớn các chi phí liên quan đến việc kinh doanh, ví dụ như lương trả cho nhân viên, tiếp thị, và chi phí tài chính.

  Xin lưu ý - qúy vị không thể yêu cầu khấu trừ các chi phí tư nhân và qúy vị phải giữ sổ sách để chứng minh/hổ trợ cho yêu cầu khấu trừ.

  Tôi có thể yêu cầu khấu trừ các chi phí công tác kinh doanh nào?

  Nếu qúy vị hoặc nhân viên của qúy vị đi công tác, qúy vị có thể yêu cầu khấu trừ:

  • vé máy bay, vé xe lửa, vé xe điện, vé xe buýt, hoặc vé tắc xi
  • chi phí chổ ở và chi phí bữa ăn cho chuyến đi công tác qua đêm - một số chi phí công tác của nhân viên có thể chịu thuế phụ bổng.

  Tôi có thể khấu trừ phí tổn của một số tài sản ngay lập tức không?

  Nếu qúy vị dùng phương pháp khấu hao đơn giản (simplified depreciation rules), qúy vị có thể yêu cầu khấu trừ ngay lập tức cho mỗi tài sản được sử dụng lần đầu hoặc được lắp đặt/cài đặt sẵn sàng để sử dụng, ít hơn các mức ngưỡng sau:

  • $150,000, từ ngày 12 tháng 3 năm 2020 cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2020
  • $30,000, từ 7.30 tối (giờ mùa hè Đông Úc 'Australian Eastern Daylight Time', AEDT) ngày 2 tháng 4 năm 2019 cho đến ngày 1111 tháng 3 năm 2020
  • $25,000, từ ngày 29 tháng 1 năm 2019 đến 7.30 tối (AEDT) ngày 2 tháng 4 năm 2019
  • $20,000, trước ngày 29 tháng 1 năm 2019.

  Tôi có thể yêu cầu khấu trừ những gì nếu tôi kinh doanh tại nhà?

  Nếu qúy vị điều hành kinh doanh tại nhà, hoặc việc kinh doanh qúy vị có liên quan tới căn nhà qúy vị, thì qúy vị có thể yêu cầu khấu trừ phần liên quan tới kinh doanh của một số chi phí bao gồm lãi suất thế chấp và điện dùng.

  Nếu qúy vị bán căn nhà này, qúy vị có thể phải trả thuế tài sản gia tăng (CGT) cho phần nhà sử dụng cho kinh doanh và khai báo trong tờ khai thuế.

  Tìm hiểu về:

   Last modified: 07 May 2020QC 53352