Show download pdf controls
 • Các khoản khấu trừ mà quý vị có thể yêu cầu

  Khi hoàn thành tờ khai thuế, quý vị có quyền yêu cầu khấu trừ một số chi phí, hầu hết đều liên quan trực tiếp đến việc kiếm lợi tức của quý vị.

  Các chi phí liên quan đến công việc

  Để yêu cầu các khoản khấu trừ liên quan đến công việc thì:

  • chính quý vị phải tiêu tiền và không được hoàn trả
  • nó phải trực tiếp liên quan đến việc kiếm lợi tức của quý vị
  • quý vị phải có hồ sơ để chứng minh

  Nếu chi phí dành cho cả mục đích công việc lẫn riêng tư thì quý vị chỉ có thể yêu cầu khấu trừ cho phần liên quan đến công việc. Chi phí công việc được hoàn trả cho quý vị bởi chủ lao động của quý vị sẽ không được khấu trừ.

  Chúng tôi có thể tìm kiếm thông tin từ chủ lao động của quý vị nếu chúng tôi nghĩ rằng quý vị đã yêu cầu khoản khấu trừ cho chi phí mà quý vị đã được hoàn trả.

  Quý vị có thể yêu cầu khấu trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến công việc của mình, bao gồm:

  Nhân viên (bao gồm cả người làm tạm thời) có thể yêu cầu các chi phí liên quan đến công việc trong năm tài chính mà họ phải chịu. Ngay cả khi quý vị bắt đầu làm việc vào tháng 6 nhưng không nhận được lợi tức cho đến năm tài khóa tiếp theo thì quý vị có thể yêu cầu khấu trừ cho các chi phí liên quan đến công việc phát sinh vào tháng 6.

  Nếu quý vị thuê một người nào đó hỗ trợ quý vị trong công việc thì quý vị không thể yêu cầu khoản khấu trừ cho việc thuê người đó.

  Các khoản khấu trừ khác

  Quý vị cũng có thể yêu cầu khấu trừ đối với:

  Các hướng dẫn cụ thể về nghề nghiệp và ngành nghề

  Để tìm hiểu thêm về lợi tức, các khoản phụ cấp và các khoản khấu trừ mà quý vị có thể yêu cầu hoàn lại cho những chi phí liên quan đến công việc trong ngành hoặc nghề nghiệp của quý vị, hãy xem Các hướng dẫn cụ thể về nghề nghiệp và ngành nghề.

  Xem:

  Video này cho quý vị biết cách thức để nhận được đúng các khoản khấu trừ.

  Media: [Nhận được đúng các khoản khấu trừ]
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiubgwof44External Link (Thời lượng: 1:08)

  Quản lý các khoản khấu trừ

  Quý vị thường xuyên di chuyển? Hãy tiết kiệm thời gian và thu xếp ổn thỏa các khoản thuế của quý vị bằng công cụ ứng dụng myDeductions của ATO.

  myDeductions là một công cụ lưu giữ hồ sơ giúp quý vị theo dõi tất cả các hồ sơ của mình ở một nơi dễ dàng và thuận tiện hơn.

  Quý vị có thể tải các hồ sơ đã hoàn thành của mình lên ATO từ công cụ myDeductions và điền trước mẫu khai hoàn thuế myTax của quý vị. Nếu quý vị sử dụng một đại lý thuế đã đăng ký thì quý vị có thể chia sẻ hồ sơ của mình trực tiếp với họ qua email.

  Công cụ lưu giữ hồ sơ myDeductions của ứng dụng ATO giúp quý vị lưu giữ hồ sơ cho:

  • tất cả các chi phí liên quan đến công việc (bao gồm cả các chuyến đi bằng xe hơi)
  • khấu trừ tiền lời và cổ tức
  • quà biếu hoặc tiền quyên góp
  • chi phí quản lý các vấn đề thuế
  • chi phí kinh doanh cá thể và lợi tức kinh doanh
  • các khoản khấu trừ khác.

  Xem:

  Video này cho quý vị thấy việc lưu giữ hồ sơ bằng myDeductions thật dễ dàng.

  Media: [Làm thế nào để bổ sung và rà soát các khoản khấu trừ trong myTax]
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiuboi3ynbExternal Link(Thời lượng: 2:53)

  Xem thêm:

   Last modified: 12 Sep 2019QC 60105