Show download pdf controls
 • Các khoản khấu trừ mà quý vị có thể yêu cầu

  Khi hoàn thành tờ khai thuế, quý vị có khả năng yêu cầu khấu trừ một số chi phí. Hầu hết là chi phí quý vị phải trả để kiếm thu nhập từ công việc làm của mình.

  Trong trang này:

  Các chi phí liên quan đến công việc

  Để yêu cầu khoản khấu trừ đối với các chi phí liên quan đến công việc:

  • chính quý vị phải tiêu tiền và không được hoàn trả
  • các chi phí phải trực tiếp liên quan đến việc kiếm lợi tức của quý vị
  • quý vị phải có hồ sơ để chứng minh (thường là biên lai).

  Nếu chi phí dành cho cả mục đích công việc lẫn riêng tư, thì quý vị chỉ yêu cầu khấu trừ cho phần liên quan đến công việc. Các chi phí công việc mà chủ lao động của quý vị hoàn lại cho quý vị không được khấu trừ.

  Nếu chúng tôi nghĩ rằng chủ lao động của quý vị có thể hoàn trả chi phí của quý vị, chúng tôi có thể yêu cầu họ.

  Quý vị có thể yêu cầu khấu trừ các chi phí mình phải trả liên quan đến công việc của mình, bao gồm:

  Nhân viên (bao gồm cả người làm tạm thời) có thể yêu cầu các chi phí liên quan đến công việc trong năm thu nhập mà họ phải chịu. Điều này có nghĩa là quý vị bắt đầu làm việc vào tháng 6 quý vị có thể yêu cầu khấu trừ cho các chi phí liên quan đến công việc phát sinh vào tháng 6. Ngay cả nếu quý vị không nhận được thu nhập từ công việc cho đến năm thu nhập tiếp theo.

  Nếu quý vị thuê một người nào đó hỗ trợ quý vị trong công việc thì quý vị không thể yêu cầu khoản khấu trừ cho việc thuê người đó.

  Các khoản khấu trừ khác

  Quý vị cũng có thể yêu cầu khấu trừ đối với:

  Các hướng dẫn cụ thể về nghề nghiệp và ngành nghề

  Các hướng dẫn cụ thể về nghề nghiệp và ngành nghề của chúng tôi cung cấp thông tin về lợi tức, các khoản phụ cấp và các khoản khấu trừ mà quý vị có thể yêu cầu hoàn lại cho những chi phí liên quan đến công việc.

  Xem: Nhận được đúng các khoản khấu trừ

  This video shows how to get your deductions right.

  Media: Get your deductions right
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiubgwof44External Link (Duration: 1:08)

  Quản lý các khoản khấu trừ

  Cần lưu giữ hồ sơ cho hầu hết các khoản chi phí. Sử dụng công cụ myDeductions trong ứng dụng ATO để theo dõi hồ sơ của chi phí liên quan đến công việc và chi phí chung của quý vị ở cùng một nơi. Đây là một cách dễ dàng để nắm bắt thông tin khi đang di chuyển và giúp quý vị hoàn thành kê khai thuế nhanh hơn.

  Quý vị có thể sử dụng công cụ myDeductions để:

  • đăng tải hồ sơ
  • điền trước tờ khai thuế myTax.

  Nếu quý vị sử dụng một đại lý thuế đã đăng ký thì quý vị có thể chia sẻ hồ sơ của mình trực tiếp với họ bằng việc email cho họ một bản sao hoặc họ có thể truy cập vào hồ sơ quý vị đã đăng tải từ quản trị phần mềm của họ.

  Công cụ lưu giữ hồ sơ myDeductions giúp quý vị lưu giữ hồ sơ cho:

  • tất cả các chi phí liên quan đến công việc (bao gồm cả các chuyến đi bằng xe hơi)
  • khấu trừ tiền lời và cổ tức
  • quà biếu hoặc tiền quyên góp
  • chi phí quản lý các vấn đề thuế
  • chi phí kinh doanh cá thể và lợi tức kinh doanh
  • các khoản khấu trừ khác.

  Xem: Làm thế nào để bổ sung và rà soát các khoản khấu trừ trong myTax

  This video shows how easy it is to keep your records using myDeductions.

  Media: How to add and review deductions in myTax
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiuboi3ynbExternal Link (Duration: 2:53)

   Last modified: 23 Jul 2021QC 60105