Show download pdf controls
 • Hầu hết các doanh vụ đều có thể đòi tín dụng thuế nhiên liệu. Số tiền tín dụng thuế nhiên liệu quý vị có thể đòi, tùy thuộc vào loại nhiên liệu quý vị sử dụng, quý vị đã cần nhiên liệu đó vào khi nào và quý vị sử dụng nó thế nào. Tùy thuộc vào các hoàn cảnh của quý vị mà quý vị cũng có thể cần phải đáp ứng các tiêu chí về môi trường đối với các phương tiện hạng nặng sử dụng điêzen, được sản xuất trước ngày
  1 tháng Một năm 1996.

  Các loại nhiên liệu hội đủ điều kiện

  Attention

  Warning:

  This information may not apply to the current year. Check the content carefully to ensure it is applicable to your circumstances.

  End of attention

  Quý vị có thể đòi tín dụng thuế nhiên liệu cho bất kỳ nhiên liệu bị tính thuế nào mà quý vị đã cần, đã sản xuất hay đã nhập khẩu để sử dụng trong doanh vụ của mình.

  Nhiên liệu thường được coi là nhiên liệu bị tính thuế nếu một khoản thuế hay thuế hải quan tương đương thuế cần phải được trả trên nhiên liệu này. Các ví dụ về nhiên liệu bị tính thuế là:

  • điêzen
  • xăng
  • dầu nhớt nhiên liệu
  • dầu đốt nóng
  • toluen
  • dầu nhớt nhiên liệu
  • khí dầu mỏ hóa lỏng (liquefied petroleum gas - LPG) cho giao thông vận tải
  • khí tự nhiên hóa lỏng (liquefied natural gas (LNG) cho giao thông vận tải
  • khí nén tự nhiên (compressed natural gas - CNG) cho giao thông vận tải.

  Các hoạt động hội đủ điều kiện

  Quý vị có thể đòi tín dụng thuế nhiên liệu cho nhiên liệu quý vị sử dụng trong giao thông vận tải đường lộ, tất cả cácTất cả các mục đích sử dụng khác cho doanh vụ mục đích sử dụng khác cho doanh vụ, và nhiên liệu đóng gói hay cung cấp.

  Giao thông vận tải đường lộ

  Quý vị có thể đòi tín dụng thuế nhiên liệu cho nhiên liệu quý vị sử dụng trong giao thông vận tải đường lộ dùng:

  • các phương tiện có trọng tải tối đa của xe (gross vehicle mass - GVM) lớn hơn 4,5 tấn đi lại trên công lộ
  • các phương tiện sử dụng điêzen mà quý vị mua trước ngày 1 tháng Bảy năm 2006, có trọng tải tối đa của xe (gross vehicle mass – GVM) tương đương hoặc vượt quá 4,5 tấn đi lại trên công lộ.
   Last modified: 11 May 2016QC 38214