Show download pdf controls
 • Tín dụng thuế nhiên liệu cho nhiên liệu sử dụng trong phương tiện hạng nặng cho việc đi lại trên công lộ bị giảm đi bởi lệ phí của người sử dụng đường lộ (việc này có thể được thay đổi). Nhiên liệu sử dụng trong thiết bị phụ (như máy trộn xi-măng hay thiết bị làm lạnh) trong các phương tiện hạng nặng trong khi đi lại trên công lộ không bị giảm đi bởi lệ phí của người sử dụng đường lộ.

  Tất cả các mục đích sử dụng khác cho doanh vụ

  Attention

  Warning:

  This information may not apply to the current year. Check the content carefully to ensure it is applicable to your circumstances.

  End of attention

  Quý vị có thể đòi tín dụng thuế nhiên liệu cho nhiên liệu quý vị sử dụng trong tất cả các mục đích sử dụng khác cho kinh doanh trên tư lộ, đường lộ không phải là công lộ và cho các mục đích sử dụng không phải là nhiên liệu.

  Các ví dụ về các hoạt động này

  • Nông nghiệp
  • Ngư nghiệp
  • Lâm nghiệp
  • Khai thác mỏ
  • Xây dựng
  • Sản xuất
  • Giao thông vận tải biển và hỏa xa (kể cả tàu thuyền cứu cấp)
  • Chăm sóc điều dưỡng và y khoa
  • Các áp dụng vào việc đốt, nung
  • Phát điện do nhà máy phát điện thương mại, máy phát điện tại chỗ hay máy phát điện mang đi được
  • Kinh doanh sỉ/lẻ
  • Quản lý bất động sản
  • Tạo phong cảnh
  • Các mục đích sử dụng không phải là nhiên liệu bao gồm nhiên liệu quý vị sử dụng  
   • trực tiếp như một chất tách khuôn
   • như một nguyên liệu trong việc sản xuất các sản phẩm mà không thể được sử dụng như nhiên liệu trong động cơ đốt trong.
    
   Last modified: 11 May 2016QC 38214