Show download pdf controls
 • GST - tránh các sai sót thông thường

  Trong tờ thông tin này, chúng tôi đề ra phương cách để tránh các sai sót thông thường có thể xảy ra khi điền tờ tường trình hoạt động, tính toán GST và khai báo các khoản GST đã trả của quý vị. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng phần lớn các sai sót là từ các doanh nghiệp cỡ vừa.

  Hãy tránh các sai sót thường gặp khi điền bản tường trình hoạt động của quý vị

  Attention

  Warning:

  This information may not apply to the current year. Check the content carefully to ensure it is applicable to your circumstances.

  End of attention

  Đôi khi lỗi xảy ra khi quý vị điền bản tường trình hoạt động. Để hoàn thành bản tường trình hoạt động của quý vị một cách chính xác và đảm bảo các khoản hoàn trả thuế được giải quyết một cách nhanh chóng, hãy nhớ:

  • nếu quý vị nộp trực tuyến bản tường trình hoạt động, quý vị không cần gửi bản giấy lên chúng tôi.
  • kiểm tra xem việc mua bán hàng của quý vị được báo cáo trong đúng kỳ khai thuế hay không  
   • nếu quý vị báo cáo trên cơ sở không theo căn bản tiền mặt thì quý vị tính toán GST phải nộp dựa trên doanh số bán hàng do quý vị thực hiện trong kỳ tính thuế khi quý vị phát hành hoá đơn thuế hoặc nhận toàn bộ hoặc một phần thanh toán (bao gồm cả tiền đặt cọc), tùy theo điều kiện nào xảy ra trước
    
  • so cho ăn khớp các số liệu trên bản tường trình hoạt động của quý vị với các hồ sơ kế toán chuẩn bị cho việc khai thuế lợi tức của quý vị
  • báo cáo tất cả các giao dịch có liên quan tại các ô thích hợp trong bản tường trình hoạt động của quý vị, hãy tham khảo phần hướng dẫn bản tường trình hoạt động kinh doanh của chúng tôi để được hướng dẫn thêm.
  • kể cả nếu quý vị không có gì để khai báo thì quý vị vẫn cần phải nộp bản tường trình hoạt động, quý vị có thể gọi điện thoại đến số 13 72 26 và sử dụng dịch vụ tự động của chúng tôi để khai tờ khai với số không.
  • bỏ lại ô trống nếu chúng không ứng dụng cho quý vị, nhưng nếu ô nào có ứng dụng và quý vị không có gì để báo cáo, hãy khai số không.
  • nộp bản tường trình hoạt động của quý vị qua Cổng Doanh nghiệp của chúng tôi vì quý vị sẽ được nhắc nhở để sửa nhiều sai sót đơn giản và quý vị có thể có thêm hai tuần nữa để nộp, xem Sử dụng Cổng Doanh nghiệp để khai nộp và giao dịch.
  • kiểm tra xem quý vị đang sử dụng phương pháp kế toán đúng hay chưa    
  • chỉ điền các ô có liên quan đến quý vị  
   • nếu quý vị báo cáo theo quý ba tháng, quý vị chỉ phải điền vào ô với các cách mà quý vị đã chọn, hãy xem Các cách báo cáo và trả GST
    
  • nếu quý vị đang trả tiền GST theo hình thức trả góp và muốn thay đổi số tiền trả góp của quý vị, hãy cho biết số GST ròng theo ước tính của quý vị trong năm và con số thay đổi phải nộp trong quý và đưa ra mã lý do đúng cho việc thay đổi phần trả góp của quý vị, xem Cách thay đổi số lượng trả góp?
  • Kiểm lại bản tường trình hoạt động của quý vị trước khi nộp và kiểm tra con số tính ra tương đương với những con số quý vị nghĩ là sẽ phải trả hoặc được nhận
  • Nếu quý vị nộp một bản tường trình hoạt động bằng giấy:  
   • nộp bản chính tờ tường trình hoạt động của quý vị cho chúng tôi, vì chúng tôi sẽ không chấp nhận các bản sao.
   • chỉ sử dụng bút màu đen và cung cấp tên người liên lạc, số điện thoại ban ngày, ký tên và ghi ngày trong bản tường trình hoạt động của quý vị trước khi nộp
   • làm tròn số tiền dollar và loại bỏ cent ra
    

  Hoàn tất

  Để bản giấy lại - chọn cách nộp trực tuyến và quý vị có thể đủ điều kiện để được thêm hai tuần nộp và trả tiền. Xem Sử dụng Cổng Doanh nghiệp để khai nộp và giao dịch để biết thêm thông tin.

   Last modified: 14 Jul 2016QC 44069