Show download pdf controls
 • GST cho doanh nghiệp nhỏ

  Thuế hàng hóa và dịch vụ hoặc (GST) là khoản thuế 10% đánh vào hầu hết các loại hàng hóa và dịch vụ được bán tại Úc.

  Nếu quý vị đang điều hành một doanh nghiệp, quý vị có thể phải có nghĩa vụ GST.

  Nếu doanh nghiệp của quý vị được đăng ký GST, quý vị cần phải:

  • đưa GST vào trong giá của những mặt hàng bán cho khách
  • yêu cầu hoàn lại các khoản GST đã đóng được đưa vào trong giá mua cho doanh nghiệp của quý vị.

  Điều này có nghĩa là nếu doanh nghiệp của quý vị được đăng ký GST, khách hàng của quý vị sẽ trả chi phí mà quý vị tính cộng thêm 10% nữa. 10% này là GST. Khi áp dụng GST, quý vị phải luôn đưa GST vào trong giá bán của mình.

  Sau đó, quý vị phải thanh toán số tiền 10% GST, thường là bốn lần mỗi năm. Để thanh toán, chúng tôi gửi cho quý vị một tờ tường trình hoạt động kinh doanh (BAS), và quý vị cần điền và gửi lại cho chúng tôi.

  Ví dụ: tính phí khách hàng GST

  Chị Ánh điều hành một tiệm bánh nhỏ bán sandwich, bánh ngọt, đồ ăn nóng và đồ uống. Chị tính phí cho khách hàng của mình thêm 10% để chi trả GST. Ví dụ, chị bán bánh sandwich salad với giá 5,50 đô la bao gồm cả GST. Chị giữ lại 5 đô la rồi gửi số tiền GST là 50 cent cho ATO khi chị kê khai vào BAS tiếp theo của mình.

  End of example

  Media: Cách thức hoạt động của GST và khi nào đăng ký GST
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiunj6q7e3External Link (Thời lượng: 1:57)

  Bản gỡ băng Tiếng Việt (DOCX 16.6KB)This link will download a file

  Đại diện thuế hoặc đại diện BAS đã đăng ký

  Đại diện thuế hay BAS đã đăng ký với Hội đồng Hành nghề Thuế vụ có thể hỗ trợ quý vị các vấn đề về nghĩa vụ thuế.

  Hãy tìm kiếm trong danh mục TPBExternal Link để lựa chọn một đại diện đã đăng ký.

  Tìm hiểu thêm:

  Xem thêm:

   Last modified: 24 Jul 2019QC 59747