Show download pdf controls
 • Đoạn video chỉ dẫn về Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST)

  Các video chỉ dẫn ngắn này gồm những thông tin đơn giản, thiết thực để giúp bạn quản lý GST trong doanh vụ của mình.

  Bạn có thể xem thêm các đoạn video ngắn trên kênh YouTubeExternal Link.

  Làm thế nào để điền Tờ Tường trình Hoạt động Kinh doanh (BAS) của bạn?

  Đoạn video ngắn này sẽ giúp bạn tránh các lỗi thông thường khi bạn điền tờ BAS của mình.

   
  Further information

  Đoạn video này dài 2 phút và 2 giây. Nhấn vào nút play trên hình để xem video.

  End of further information

  Nộp Tờ Tường trình Hoạt động Kinh doanh của bạn đúng hạn

  Đoạn video ngắn này giúp bạn nộp Tờ Tường trình hoạt động Kinh doanh của bạn chuẩn xác và đúng hạn.

   
  Further information

  Đoạn video này dài 1 phút và 45 giây. Nhấn vào nút play trên hình để xem video.

  End of further information

  Làm thế nào để lưu trữ hồ sơ của bạn cho GST

  Đoạn video ngắn này đem lại cho bạn những chỉ dẫn về việc lưu trữ hồ sơ, có thể giúp cho bạn điền tờ tường trình hoạt động của bạn một cách nhanh chóng và chuẩn xác.

   
  Further information

  Đoạn video này dài 2 phút và 0 giây. Nhấn vào nút play trên hình để xem video.

  End of further information

  Hãy giữ cho doanh vụ của bạn trong tầm mức kiểm soát

  Đoạn video ngắn này sẽ nói cho bạn biết về việc chúng tôi có thể trợ giúp bạn như thế nào nếu bạn gặp trở ngại trong việc trả một món nợ GST.

  Nếu bạn gặp khó khăn trong việc trả nợ thuế đúng hạn, hãy gọi điện cho chúng tôi theo số 13 11 42 càng sớm càng tốt để nói chuyện với nhân viên thuế vụ.

   
  Further information

  Đoạn video này dài 1 phút và 35 giây. Nhấn vào nút play trên hình để xem video.

  End of further information
   Last modified: 10 Dec 2013QC 38046