Show download pdf controls
 • Getting an Australian business number (ABN) - Vietnamese

  Số Doanh nghiệp Úc là gì?

  Attention

  Warning:

  This information may not apply to the current year. Check the content carefully to ensure it is applicable to your circumstances.

  End of attention
  Further Information

  Getting an Australian business number (ABN) is available in PDF form.

  End of further information

  Số Doanh nghiệp Úc, hoặc ABN là số gồm 11 con số được sử dụng để nhận dạng doanh nghiệp. Quý vị sử dụng ABN để giao dịch với các doanh nghiệp khác và các cơ quan cũng như ban ngành chính phủ chẳng hạn như Sở Thuế Úc (ATO). Ngay cả khi doanh nghiệp của quý vị trùng tên với doanh nghiệp khác, không một ai khác sẽ có cùng một ABN.

  ABN không thay thế số hồ sơ thuế (TFN) của quý vị. Doanh nghiệp của quý vị thường phải cần có TFN riêng, trừ khi quý vị là doanh thương cá thể - trong trường hợp này quý vị có thể sử dụng TFN cá nhân.

  Tôi có cần ABN hay không?

  Quý vị không bắt buộc phải có ABN, nhưng khi có ABN, số tiền trả cho quý vị sẽ không bị giữ lại những khoản thuế. Đồng thời khi có ABN, quý vị sẽ dễ đăng bạ cho GST và đăng bạ các loại thuế doanh nghiệp khác chẳng hạn như thuế trả khi nhận lợi tức (PAYG).

  Có ABN đem lại lợi ích gì?

  Nhờ có ABN:

  • doanh nghiệp khác dễ xác nhận chi tiết của quý vị để đặt hàng và làm hóa đơn
  • có nghĩa là quý vị không có nguy cơ bị doanh nghiệp khác tạm thời giữ lại một khoản tiền khi họ trả tiền cho quý vị trong khuôn khổ hệ thống giữ lại tiền thuế trả khi nhận lợi tức (PAYG).

  Bất kỳ ai cũng có thể xin ABN phải không?

  Không phải ai cũng hội đủ điều kiện để xin ABN. Muốn hội đủ điều kiện để xin ABN, quý vị phải kinh doanh tại Úc. Điều này có nghĩa là quý vị phải bắt đầu kinh doanh rồi hoặc thực hiện những hoạt động liên quan tới doanh thương để bắt đầu kinh doanh.

  Nếu quý vị cung cấp dịch vụ như là một công nhân viên hoặc thực hiện những hoạt động như là sở thích, quý vị không hội đủ điều kiện để xin ABN cho những dịch vụ và hoạt động đó.

  Further Information

  Nếu là doanh thương cá thể, quý vị có thể xem xét liệu mình có hội đủ điều kiện để xin ABN hay không bằng cách:

  End of further information
  • sử dụng công cụ xét điều kiện phải hội đủ để xin ABN bằng tiếng Anh tại trang mạng abr.gov.au/  
  • gọi cho ATO qua số 13 28 66.

  NẾU TÔI ĐƯỢC YÊU CẦU PHẢI XIN ABN TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU VIỆC LÀM MỚI THÌ SAO?

  Không phải ai cũng hội đủ điều kiện để xin ABN hoặc cần có ABN. Nếu có người yêu cầu quý vị xin ABN, quý vị hãy suy nghĩ kỹ xem liệu mình có hội đủ điều kiện để xin ABN hay không.

  Đôi khi chủ nhân/hãng sở yêu cầu người họ định tuyển dụng xin ABN nhằm mục đích xếp người đó vào diện doanh nghiệp hoặc người làm theo hợp đồng thay vì là công nhân viên. Điều này có thể ảnh hưởng đến những quyền lợi của quý vị như là công nhân viên.

  Có ABN và là người làm theo hợp đồng độc lập có nghĩa là quý vị:

  • thuộc vào hệ thống thuế doanh nghiệp và không còn được xem là công nhân viên
  • có khi không được hưởng tiền trả hưu bổng từ chủ nhân/hãng sở
  • sẽ phải tự trả thuế của mình thẳng cho ATO
  • có khi không được hưởng quyền lợi bồi thường công nhân nếu quý vị bị thương tật tại nơi làm việc
  • có khi cần phải tự thu xếp mua bảo hiểm.
  Further Information

  Nếu cho rằng mình bị xếp không đúng vào diện người làm theo hợp đồng thay vì công nhân viên, quý vị nên gọi cho Fair Work Ombudsman (Giám sát viên Việc làm Công bằng) qua số 13 13 94.

  End of further information

  NẾU XIN ABN KHI TÔI KHÔNG HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN XIN ABN THÌ SAO?

  Khi xin ABN, điều quan trọng là thông tin quý vị cung cấp phải đúng và là sự thật.

  Mỗi chi tiết khai man hay gây hiểu sai lệch trong đơn xin ABN có thể bị phạt tới 10.200 đô-la.

  Thông thường quý vị không bị phạt:

  • nếu quý vị tình thực phạm sai lầm và chúng tôi cho rằng quý vị đã cẩn thận ở mức hợp lý để không phạm sai lầm, hay
  • nếu quý vị tự nguyện khai báo về chi tiết khai man hay gây hiểu sai lệch trước khi ABR liên lạc với quý vị.
  Further Information

  Muốn biết thêm thông tin về hình phạt, xin quý vị xem tờ thông tin 'Penalties for false or misleading statements made to the Australian Business Register' ('Hình phạt đối với chi tiết khai man hay gây hiểu sai lệch với Cơ quan Đăng bạ Doanh nghiệp Úc').

  End of further information

  Thủ tục xin ABN?

  Cách xin ABN nhanh nhất là trực tuyến tại trang mạng www.abr.gov.au.

  Quý vị không phải trả lệ phí khi xin ABN. Tuy nhiên nếu quý vị sử dụng người hành nghề khai thuế hoặc nơi cung cấp dịch vụ khác làm đơn cho mình thì họ có thể tính lệ phí dịch vụ.

  Điều quan trọng là chọn đại diện khai thuế hoặc đại diện BAS có đăng bạ. Khi sử dụng đại diện có đăng bạ, có nghĩa là họ chuyên nghiệp và có kinh nghiệm về thuế và theo luật chỉ có đại diện có đăng bạ mới được tính lệ phí.

  Further Information

  Quý vị có thể kiểm tra đại diện khai thuế hoặc đại diện BAS của mình có đăng bạ hay không bằng cách xem danh sách tại trang mạng tpb.gov.au hoặc gọi cho Hội đồng Người Hành nghề Khai Thuế (Tax Practitioners Board) qua số 1300 362 829.

  End of further information

  Trong khuôn khổ thủ tục xin ABN trực tuyến, quý vị có thể:

  • xin tên doanh nghiệp toàn quốc
  • xin AUSkey - chứng chỉ kỹ thuật số để quý vị có thể đăng nhập những dịch vụ trực tuyến khác nhau của chính phủ
  • đăng bạ cho các loại thuế kể cả GST và khoản giữ lại cho thuế trả khi nhận lợi tức (PAYG).

  Quý vị sẽ chỉ phải điền chi tiết trực tuyến một lần duy nhất vì thông tin của quý vị sẽ được điền sẵn cho lần đăng bạ kế tiếp.

  Nếu không xin những điều nêu trên cùng lúc với đơn xin ABN, quý vị sẽ cần phải xin trực tiếp với các cơ quan khác của chính phủ phụ trách việc đăng bạ cho những điều đó. ATO phụ trách việc đăng bạ AUSkey, GST và PAYG và Ủy hội Chứng khoán và Đầu tư Úc châu (Australian Securities and Investments Commission - ASIC) phụ trách việc đăng bạ tên doanh nghiệp toàn quốc.

  Miễn là quý vị hội đủ điều kiện và chúng tôi có thể xác minh chi tiết của quý vị, quý vị sẽ nhận được ABN khi quý vị làm đơn xin. Sau đó chúng tôi sẽ gởi thư xác nhận cho quý vị. Nếu quý vị không cung cấp đầy đủ thông tin chúng tôi đòi hỏi hoặc chúng tôi không thể xác minh chi tiết của quý vị, nhân viên chúng tôi sẽ tự tay xét đơn của quý vị, như vậy có thể mất đến 28 ngày.

  Là người có ABN tôi có nghĩa vụ gì?

  Nếu có ABN, theo luật quý vị phải báo cho ABR biết trong vòng 28 ngày khi có bất kỳ thay đổi nào, chẳng hạn như đổi tên, địa chỉ và chi tiết liên lạc khác.

  Nếu ABR viết thư yêu cầu quý vị cung cấp thông tin liên quan tới việc quý vị hội đủ điều kiện xin ABN hoặc xác nhận chi tiết lý lịch của quý vị hoặc chi tiết khác trong cơ sở dữ liệu đăng bạ, quý vị phải thực hiện điều đó.

  Nếu không còn kinh doanh nữa, quý vị cần phải xin hủy bỏ đăng bạ ABN. Quý vị phải xin hủy bỏ ABN một khi đã thanh toán hết nghĩa vụ thuế của mình.

  Further Information

  Nếu có AUSkey, quý vị có thể kiểm tra và cập nhật chi tiết của mình trực tuyến tại trang mạng abr.gov.au, nếu không quý vị có thể gọi số 13 28 66 trong khoảng thời gian từ 8g sáng đến 6g chiều (AEST), thứ Hai đến thứ Sáu.

  End of further information

  Muốn biết thêm thông tin?

  Nếu muốn biết thêm thông tin bằng tiếng Anh, xin vào trang mạng abr.gov.au.

  Gọi cho đường dây thông tin thuế doanh nghiệp của ATO qua số 13 28 66 trong khoảng thời gian từ 8g sáng đến 6g chiều, thứ Hai đến thứ Sáu.

  Nếu không nói thạo tiếng Anh và cần ATO giúp đỡ, quý vị hãy gọi cho Dịch vụ Thông Phiên dịch (TIS) qua số 13 14 50.

   Last modified: 14 May 2013QC 32394