Show download pdf controls
 • Chi phí xe cộ

  Để tải về các bản riêng, hãy dùng các đường dẫn trực tiếp sau đây: Chi phí xe cộ (PDF 541KB).This link will download a file

  Nếu quý vị dùng xe của mình cho mục đích việc làm, quý vị có thể xin trừ thuế bằng cách tính xu theo cây số hoặc bằng cách ghi sổ. Nếu quý vị dùng xe của người khác cho mục đích việc làm, quý vị chỉ có thể xin hoàn thuế cho chi phí trực tiếp mà quý vị đã trả - chẳng hạn như tiền xăng.

  Quý vị có thể xin trừ thuế cho chi phí xe cộ nếu:

  • quý vị dùng xe của mình trong quá trình thực thi việc làm
  • quý vị dự hội nghị hoặc cuộc họp liên quan tới công việc ở nơi nào đó không phải là nơi mình thường làm việc
  • quý vị phải di chuyển trực tiếp giữa hai nơi làm việc mà một trong hai nơi đó không phải là nhà riêng
  • quý vị phải di chuyển từ nơi thường làm việc tới chỗ làm khác rồi lại trở lại nơi thường làm việc.
  • quý vị phải di chuyển từ nhà tới nơi làm khác và rồi lại trở lại nơi thường làm việc
  • quý vị thực thi công việc lưu động

  Ghi nhớ

  • Quý vị không thể trừ thuế cho chi phí đi lại từ nhà tới nơi làm việc hàng ngày trừ một số trường hợp hãn hữu khi quý vị phải chở máy móc thiết bị cồng kềnh (như là thang gấp hoặc đàn cello) nếu:
   • chủ hãng yêu cầu quý vị phải sử dụng thiết bị cho việc làm
   • quý vị không thể để thiết bị ở nơi làm việc
    
  • Nếu việc di chuyển có một phần là cho việc riêng, thì quý vị chỉ có thể xin hoàn thuế cho phần liên quan tới việc làm mà thôi.
  • Quý vị không thể xin hoàn thuế cho chi phí xe cộ đã được trừ thẳng từ tiền lương.
  • Quý vị không thể xin hoàn thuế nếu khoản chi đó đã được trả lại cho quý vị.

  Có hai cách để quý vị có thể tính chi phí xe cộ

  Cách tính xu theo cây số

  • Với cách tính này quý vị có thể xin hoàn thuế tối đa 5000 cây số mỗi xe cho việc làm.
  • Xin hoàn thuế dựa trên cách tính 68 xu mỗi cây số
  • Tuy không cần phải có giấy tờ làm bằng chứng nhưng quý vị cần phải trình bầy được cách tính số cây số cho việc làm (chẳng hạn bằng cách trình ra sổ ghi hành trình các chuyến đi liên quan tới việc làm).

  Cách ghi sổ

  • Xin hoàn thuế dựa trên tỷ lệ phần trăm chi phí dùng xe cho việc làm.
  • Chi phí bao gồm phí tổn chạy xe và khấu hao giá trị xe. Quý vị không thể xin hoàn thuế cho chi phí vốn cơ bản như là giá mua xe, khoản gốc tiền vay mua xe và bất cứ khoản nào cho việc nâng cấp xe (chẳng hạn như: thêm lớp bảo vệ sơn xe và phủ sơn chống nắng cho kính xe).
  • Để tính được tỷ lệ phần trăm sử dụng xe cho việc làm, quý vị cần có sổ ghi chép và ghi lại quãng đường chạy xe trong thời gian đó. Thời gian ghi sổ tối thiểu phải là liên tục trong 12 tuần.
  • Quý vị có thể xin hoàn thuế tiền xăng dầu dựa trên hoá đơn thực chi hoặc có thể ước tính chi phí dựa trên quãng đường ghi lại cho thấy số đồng hồ từ lúc bắt đầu tới lúc kết thúc thời gian quý vị dùng xe trong năm.
  • Quý vị cần có giấy tờ làm bằng chứng cho tất cả các chi phí khác cho xe.

  Xe của quý vị không được coi là xe hơi nếu đó là xe máy hoặc xe với trọng tải là:

  • từ một tấn trở lên, như là xe tải thành thấp hoặc xe tải nhỏ chở hàng
  • xe chở khách chín chỗ trở lên, ví dụ như loại xe minivan.

  Quý vị chỉ có thể xin hoàn thuế cho các khoản thực chi cho các loại xe này. Quý vị không thể dùng phương pháp tính xu theo cây số và phải có sổ ghi chép để chứng minh việc dùng xe liên quan tới việc làm.

  Giữ sổ ghi chép

  Sổ ghi chép của quý vị phải bao trùm thời gian ít nhất là 12 tuần liên tục. Nếu quý vị bắt đầu dùng xe cho mục đích liên quan tới việc làm ít hơn 12 tuần trước lúc cuối năm, thì quý vị có thể kéo thời gian 12 tuần sang năm tài chính kế tiếp.

  Nếu quý vị dùng cách làm sổ ghi chép cho hai xe trở lên, thì mỗi xe phải có sổ ghi chép riêng và phải chắc chắn là các sổ đó ghi cho cùng thời gian.

  Sổ ghi chép trong 12 tuần của quý vị sẽ có hiệu lực 5 năm. Tuy thế, nếu hoàn cảnh của quý vị thay đổi (chẳng hạn như thay đổi việc làm) và sổ ghi chép không còn áp dụng như trước thì quý vị sẽ cần phải làm sổ ghi chép cho 12 tuần mới.

  Sổ ghi chép của quý vị có thể là dạng sổ điện tử hoặc sổ bằng giấy. Ví dụ dưới đây là những chi tiết quý vị cần ghi lại.

  Example of car details you need to keep

  Loại xe:

  Holden

  Mẫu xe:

  Barina

  Công suất động cơ:

  2.4L

  Số đăng ký xe:

  ABC 123

   

  End of example

   

  Example of logbook details you need to keep

  Ngày bắt đầu hành trình

  Số đồng hồ lúc bắt đầu hành trình

  Ngày kết thúc hành trình

  Số đồng hồ lúc kết thúc hành trình

  Lý do hành trình

  Tổng số cây số di chuyển

  27 August 2017

  10,200km

  27 August 2017

  10,210km

  Private - take kids to school

  10km

  27 August 2017

  10,210km

  27 August 2017

  10230km

  Private - travel to work

  20km

  27 August 2017

  10,230km

  27 August 2017

  10245km

  Business - travel to offsite client meeting

  15km

  27 August 2017

  10,245km

  27 August 2017

  10260km

  Business - return to office

  15km

  27 August 2017

  10,260km

  27 August 2017

  10280km

  Private - travel from office to home

  20km

   

  End of example

  Tính mức sử dụng xe liên quan việc làm

  (Hoàn tất mục này sau 12 tuần liên tục sử dụng sổ ghi chép)

  Thời gian ghi sổ (ngày/tháng/năm tới ngày/tháng/năm)

  1. Tính tổng số cây số di chuyển trong thời gian ghi sổ
  2. Tính số cây số quý vị đã di chuyển để có thu nhập trong thời gian ghi sổ
  3. Tính mức sử dụng liên quan tới việc làm bằng cách chia con số mục (b) cho con số mục (a). Lấy kết quả nhân với 100 de tim Tỷ lệ phần trăm sử dụng cho việc làm là.

  Khi quý vị đã tính được tỷ lệ phần trăm sử dụng cho việc làm, nhân với chi phí xe để tính khoản xin hoàn thuế.

  Chi phí xe cộ có thể bao gồm các khoản chi phí vận hành như là xăng, dầu và bảo dưỡng xe, đăng ký, bảo hiểm và khấu hao xe. Quý vị có thể xin hoàn thuế cho chi phí xăng dầu dựa trên các hoá đơn hoặc quý vị có thể ước tính chi phí dựa trên quãng đường ghi lại cho thấy số đồng hồ từ lúc bắt đầu tới lúc kết thúc thời gian quý vị dùng xe trong năm.

  Quý vị cần có giấy tờ làm bằng chứng cho tất cả các khoản chi nào khác cho xe.

  Quý vị có thể sử dụng công cụ myDeductions trong Ứng dụng ATO để ghi lại chi tiết các chuyến đi vì việc làm và các khoản phải chi cho xe. Quý vị có thể chuyển các chi tiết lưu tại myDeductions thẳng cho đại diện thuế của mình khi làm thuế. Muốn biết thêm chi tiết, xem trang mạng ato.gov.au/mydeductions.

  Muốn biết thêm chi tiết, hãy nói chuyện với đại diện thuế của mình hoặc xem trang mạng ato.gov.au/carexpenses

   Last modified: 26 Jun 2019QC 59449