Show download pdf controls
 • Nếu quý vị là một người làm nghề dọn dẹp vệ sinh

  Nếu bạn muốn tải xuống một bản sao riêng, vui lòng sử dụng liên kết sau: người làm nghề dọn dẹp vệ sinh (PDF, 259KB)This link will download a file

  Nếu quý vị là một người làm nghề dọn dẹp vệ sinh thì việc tìm hiểu những gì quý vị có thể yêu cầu hoàn lại vào mùa thuế là rất cần thiết

  Để yêu cầu khoản khấu trừ đối với các chi phí liên quan đến công việc

  • chính quý vị phải tiêu tiền và không được hoàn trả
  • nó phải có liên quan trực tiếp đến việc kiếm lợi tức của quý vị
  • quý vị phải có hồ sơ để chứng minh.

  Quý vị chỉ có thể yêu cầu hoàn lại các khoản chi phí liên quan đến công việc. Quý vị không thể yêu cầu khấu trừ đối với bất kỳ phần chi phí nào có liên quan đến sử dụng cá nhân.

  Ghi chú: Quý vị có thể sử dụng công cụ ứng dụng myDeductions của ATO để theo dõi chi phí và biên nhận của quý vị trong suốt cả năm.

  Chi phí quần áo

  Quý vị có thể yêu cầu khoản khấu trừ cho chi phí mua, thuê, sửa chữa hoặc giặt ủi một số đồng phục là duy nhất và mang đặc tính riêng cho công việc của quý vị, hoặc quần áo bảo hộ mà chủ lao động yêu cầu quý vị mặc. Quần áo có thể bao gồm tạp dề hoặc áo liền quần để bảo vệ quần áo thông thường của quý vị khỏi bị bẩn hoặc hư hại, hoặc găng tay hay mặt nạ thở để phòng ngừa hóa chất.

  Quý vị không thể yêu cầu khoản khấu trừ cho chi phí mua hoặc giặt ủi quần áo thông thường mặc tại nơi làm việc, ngay cả khi chủ lao động của quý vị bảo quý vị mặc - ví dụ như quần bò hay giày.

  Chi phí xe hơi

  Quý vị có thể yêu cầu hoàn lại khoản khấu trừ khi quý vị:

  • lái xe giữa các nơi làm việc riêng biệt trong cùng một ngày - ví dụ: đi tới chỗ công việc thứ hai là bồi bàn
  • lái xe đến và đi từ một nơi làm việc khác cho cùng một chủ lao động trong cùng một ngày - ví dụ lái xe đến các nhà khác nhau để dọn dẹp.

  Quý vị thông thường không thể yêu cầu hoàn lại chi phí các chuyến đi lại từ nhà đến nơi làm việc và ngược lại, thậm chí nếu quý vị sống xa nơi làm việc thông thường của quý vị hoặc phải làm việc ngoài giờ làm việc thông thường - ví dụ như làm dọn dẹp ca đêm.

  Có những hoàn cảnh nhất định mà quý vị có thể yêu cầu hoàn lại chi phí các chuyến đi lại giữa nhà và nơi làm việc, chẳng hạn như khi quý vị chở các dụng cụ, thiết bị cồng kềnh để làm việc - ví dụ như chiếc thang dài để lau cửa kính. Chi phí của những chuyến đi này chỉ được khấu trừ nếu:

  • chủ lao động yêu cầu quý vị phải vận chuyển các thiết bị cho công việc
  • nó phải trực tiếp liên quan đến việc kiếm lợi tức của quý vị
  • không có khu vực an toàn để lưu trữ các thiết bị tại vị trí làm việc, và
  • thiết bị cồng kềnh - ít nhất 20kg hoặc cồng kềnh để vận chuyển.

  Nếu quý vị yêu cầu hoàn lại chi phí xe hơi thì quý vị cần giữ sổ lộ trình để xác định tỷ lệ phần trăm liên quan đến công việc hoặc có thể chứng minh cho ATO một phép tính hợp lý nếu quý vị sử dụng cách tính cent trên mỗi km để yêu cầu hoàn lại.

  Chi phí ăn uống

  Quý vị có thể yêu cầu khoản khấu trừ cho chi phí của các bữa ăn quá giờ trong các trường hợp.

  • quý vị làm thêm giờ và nghỉ ăn ngoài giờ, và
  • chủ lao động của quý vị trả cho quý vị một khoản trợ cấp bữa ăn ngoài giờ theo một luật công nghiệp, quy chế hoặc thỏa thuận làm việc.

  Quý vị không thể yêu cầu hoàn lại khoản khấu trừ cho chi phí của bữa ăn trong một ngày làm việc bình thường vì nó là một chi phí cá nhân, ngay cả khi quý vị nhận được một khoản hỗ trợ để trang trải các chi phí bữa ăn.

  Chi phí dụng cụ và thiết bị

  Quý vị có thể yêu cầu khoản khấu trừ cho các dụng cụ hoặc thiết bị mà quý vị phải mua để làm việc.

  Quý vị không thể yêu cầu khoản khấu trừ liên quan đến bất kỳ việc sử dụng thiết bị mang tính cá nhân (ví dụ, nếu quý vị có một máy hút bụi được sử dụng cho mục đích cá nhân một nửa thời gian thì quý vị chỉ có thể được khấu trừ 50% chi phí) hoặc nếu các dụng cụ và thiết bị do chủ lao động hoặc người khác cung cấp.

  Nếu một dụng cụ hoặc vật dụng của thiết bị làm việc được sử dụng cho công việc:

  • có giá trên 300 đô la Úc - quý vị yêu cầu một khoản khấu trừ cho chi phí qua nhiều năm (khấu hao)
  • có giá bằng hoặc dưới 300 đô la Úc - quý vị có thể yêu cầu khoản khấu trừ trực tiếp đối với toàn bộ chi phí:

  Các chi phí liên quan đến công việc khác có thể được khấu trừ

  Các chi phí khác mà quý vị có thể yêu cầu khấu trừ gồm:

  • công đoàn phí
  • phần chi phí điện thoại liên quan đến công việc nếu quý vị phải gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn cho công việc.

  Đây chỉ là một bản tóm tắt khái quát. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập ato.gov.au/cleaner

   Last modified: 03 Mar 2020QC 61576