Show download pdf controls
 • Nếu là công nhân xây dựng

  Để tải về các bản riêng, hãy dùng các đường dẫn trực tiếp sau đây: Nếu là công nhân xây dựng (PDF 276KB).This link will download a file

  Để xin khấu trừ thuế cho các chi phí liên quan việc làm

  • quý vị phải là người chi tiền và chi phí đó không được hoàn trả lại cho quý vị
  • chi phí đó phải trực tiếp liên quan tới việc làm để có được thu nhập
  • quý vị phải có hoá đơn chứng từ để chứng minh khoản chi đó.

  Quý vị chỉ có thể xin khấu trừ thuế cho phần chi phí liên quan tới việc làm. Quý vị không thể xin khấu trừ thuế cho bất cứ phần chi phí nào liên quan tới việc riêng.

  Quý vị có thể sử dụng ứng dụng của ATO – công cụ khấu trừ thuế của tôi – myDeductions để theo dõi các chi phí và lưu giữ hoá đơn trong cả năm.

  Chi phí xe cộ

  • Quý vị có thể xin khấu trừ thuế khi:
   • lái xe giữa các việc làm khác nhau trong cùng một ngày – ví dụ như từ nơi làm xây dựng tới nơi làm việc thứ hai là nhân viên bảo vệ
   • lái xe để tới một chỗ làm khác cho cùng chủ hãng trong cùng một ngày – ví dụ như phải đi từ đề pô này tới đề pô khác hoặc từ địa điểm làm việc này tới địa điểm làm việc khác.
    
  • Nói chung quý vị không thể xin khấu trừ thuế cho chi phí đi lại từ nhà tới nơi làm việc, dù rằng quý vị sống ở rất xa nơi làm việc hoặc phải đi làm ngoài giờ làm việc bình thường – chẳng hạn như cuối tuần hoặc làm ca từ sáng sớm.

  Trong một số trường hợp quý vị có thể xin khấu trừ thuế cho chi phí đi lại từ nhà tới nơi làm việc, như khi phải mang đồ dùng hoặc thiết bị cồng kềnh để làm việc – chẳng hạn thang gấp cỡ lớn. Chi phí cho các chuyến đi như vậy chỉ có thể được khấu trừ thuế nếu:

  • chủ hãng yêu cầu quý vị phải chuyên chở thiết bị đó để làm việc
  • thiết bị thiết yếu cho việc làm để quý vị có thu nhập
  • tại địa điểm làm việc không có nơi an toàn để cất giữ thiết bị đó, và
  • thiết bị cồng kềnh – ít nhất là nặng 20 kg hoặc là loại khó chuyên chở

  Nếu xin khấu trừ thuế cho chi phí xe cộ, quý vị cần phải giữ sổ lộ trình để xác định tỷ lệ phần trăm liên quan tới việc làm, hoặc cho ATO thấy cách quý vị tính là hợp lý nếu áp dụng phương pháp tính xu trên cây số để xin khấu trừ thuế.

  Chi phí trang phục

  • Quý vị có thể xin khấu trừ thuế cho chi phí mua, thuê, sửa hoặc giặt ủi một số đồng phục là loại đặc biệt và mang đặc tính riêng cho việc làm – hoặc cho môi trường nơi làm việc – hoặc quần áo bảo hộ lao động mà chủ hãng yêu cầu quý vị mặc – ví dụ như giầy cao cổ mũi bọc thép, áo gi-lê an toàn dễ nhìn thấy, trang phục chống cháy và chống nắng.
  • Quý vị không thể xin khấu trừ thuế cho chi phí mua hoặc giặt ủi quần áo bình thường mặc khi làm việc, dù là quý vị chỉ mặc trang phục đó để đi làm và ngay cả trường hợp chủ hãng yêu cầu quý vị mặc như thế – ví dụ như quần bò bình thường, áo sơ mi vải thô và quần dài.

  Chi phí đi lại

  Quý vị có thể xin khấu trừ thuế cho chi phí đi lại do yêu cầu đi làm xa nhà qua đêm và không tới sở làm như mọi ngày – ví dụ đi tới nơi hẻo lánh, với điều kiện là chi phí đó là để quý vị thực thi việc làm. Chi phí đó có thể là tiền ăn ở, vé đi lại và tiêu vặt trong khi thực thi công việc và quý vị không nhận phụ cấp nào, hoặc khoản hoàn tiền nào từ chủ hãng.

  Việc được chủ hãng cấp phụ cấp đi lại không tự động khiến quý vị hội đủ điều kiện để được khấu trừ thuế. Quý vị cần phải chứng minh được là đã đi làm xa nhà qua đêm, đã chi tiêu như thế và việc đi lại liên quan trực tiếp tới việc làm để có thu nhập.

  Trường hợp đối với công nhân FIFO* có thể khác.

  Chi phí khấu hao đồ dùng và thiết bị

  Quý vị có thể xin khấu trừ thuế cho chị phí mua đồ dùng và thiết bị cần để sử dụng cho việc làm. Quý vị không thể xin khấu trừ thuế cho bất cứ phần sử dụng nào cho cá nhân từ các thiết bị đó hoặc nếu đồ dùng và thiết bị được cấp cho quý vị bởi chủ hãng hoặc người nào khác.

  Nếu đồ dùng hoặc một thiết bị chỉ sử dụng để làm việc:

  • giá trên 300 đô la – quý vị xin khấu trừ thuế dần trong một số năm (khấu hao)
  • giá 300 đô la trở xuống – quý vị có thể xin khấu trừ thuế ngay cho tổng số tiền.

  Quý vị có thể xin khấu trừ thuế cho chi phí sửa chữa đồ dùng và thiết bị làm việc. Nếu đồ dùng hoặc thiết bị cũng sử dụng cả cho việc riêng, thì quý vị không thể xin khấu trừ thuế cho phần chi phí sửa chữa cho việc riêng.

  Các khoản thông thường khác liên quan tới việc làm được khấu trừ thuế

  Đối với các chi phí có liên quan tới việc làm quý vị có thể xin khấu trừ thuế cho phần liên quan tới công việccho các chi phí như:

  • othiết bị bảo hộ lao động như là kính râm, mũ chống nắng và kem chống nắng
  • othiết bị an toàn như là dây an toàn, kính che mắt và mặt nạ gắn ống thở
  • olệ phí nghiệp đoàn

  Quý vị không thể xin khấu trừ thuế cho khoản đã được chủ hãng thanh toán hoặc hoàn tiền cho quý vị.

  Đây chỉ là phần tóm tắt khái quát. Muốn biết thêm chi tiết, hãy vào trang mạng ato.gov.au/buildingconstruction.

   Last modified: 26 Jun 2019QC 59451