Show download pdf controls
 • Nhân viên làm việc tại nhà

  Nếu là nhân viên thường xuyên làm việc tại nhà, quý vị có thể xin khấu trừ thuế cho các chi phí liên quan đến việc làm đó.

  Chi phí vận hành

  Nhân viên làm việc tại nhà có sử dụng một phần diện tích nhà – chẳng hạn như phòng học – để làm việc, có thể xin khấu trừ thuế cho tỷ lệ liên quan tới việc làm của chi phí vận hành. Các chi phí này là khoản chi sử dụng thiết bị và phương tiện trong nhà để làm việc, bao gồm:

  • đèn điện
  • máy sưởi và máy lạnh
  • chi phí vệ sinh
  • khấu hao giá trị thiết bị, đồ gỗ và đồ nội thất cho diện tích nhà quý vị sử dụng để làm việc, và
  • chi phí sửa chữa cho các thiết bị, đồ gỗ và đồ nội thất.

  Chi phí sử dụng nhà ở

  Là người làm công, nói chung quý vị không thể xin khấu trừ thuế cho chi phí sử dụng nhà ở như tiền thuê nhà, lãi suất cho khoản vay mua nhà, bảo hiểm nhà, thuế đất và lệ phí tiện ích địa phương.

  Chi phí điện thoại và internet

  Nếu có dùng điện thoại và internet cho việc làm, quý vị có thể xin khấu trừ thuế cho tỷ lệ phần trăm chi phí liên quan tới việc làm nếu quý vị tự mình trả các chi phí đó và có hoá đơn làm chứng.

  Quý vị cần giữ hoá đơn chứng từ cho khoảng thời gian đại diện là bốn tuần cho từng năm có thu nhập để xin khấu trừ thuế từ 50 đô la trở lên. Hoá đơn chứng từ có thể bao gồm hoá đơn điện thoại (bằng giấy hoặc điện tử), và ghi nhật ký. Bằng chứng cho thấy là chủ hãng yêu cầu quý vị làm việc ở nhà hoặc gọi các cuộc điện thoại liên quan tới việc làm cũng sẽ giúp để chứng minh rằng quý vị hội đủ điều kiện được khấu trừ thuế.

  Phương pháp tắt

  Nếu bạn đang làm việc tại nhà trong COVID-19, chúng tôi xin giới thiệu một phương pháp tắt tạm thời để đơn giản hóa cách bạn tính toán khoản khấu trừ làm việc tại nhà. Phương pháp này chỉ áp dụng trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Nếu bạn đáp ứng đủ điều kiện và yêu cầu lưu trữ hồ sơ, bạn có thể khấu trừ 80 xu mỗi giờ làm việc bằng phương pháp này.

  Xem thêm:

  Phép tính các chi phí vận hành

  Có hai cách tính chi phí vận hành:

  • quý vị có thể xin khấu trừ thuế với định mức 52 xu một giờ, hoặc
  • quý vị có thể tính ra con số thực chi

  Định mức

  Quý vị có thể lấy định mức 52 xu một giờ cho mỗi giờ làm việc ở nhà. Phương pháp này đã bao gồm trong đó tất cả các khoản có thể khấu trừ thuế kể cả khấu hao thiết bị đồ gỗ và nội thất chỗ ngồi làm việc – ví dụ như bàn ghế.

  Quý vị có thể làm sổ nhật ký ghi lại việc sử dụng điển hình cho chỗ làm văn phòng trong thời gian tối thiểu là bốn tuần trong một năm tài khoá. Nhật ký cần nêu khái quát việc sử dụng thiết bị, văn phòng tại nhà và điện thoại cho công việc trong thời gian bốn tuần đại diện. Rồi quý vị lấy con số này để tính cho thời gian còn lại trong năm để xác định tổng số tiền xin khấu trừ thuế.

  Thực chi

  Cách tính khoản thực chi

  • giữ hoá đơn tất cả các khoản chi cho đèn điện, vệ sinh, máy sưởi, máy lạnh của nhà trong cả năm
  • tính ra tỷ lệ phần trăm phần diện tích sàn trong nhà quý vị dùng làm việc, rồi áp dụng tỷ lệ này để tính tổng phần thực chi, sau đó
  • tính ra tỷ lệ phần trăm thời gian trong năm quý vị dùng chỗ đó hoàn toàn để làm việc – ví dụ nếu quý vị sử dụng chỗ đó để làm việc trong sáu tháng trong năm thì tỷ lệ đó là 50%. Dùng tỷ lệ này cho phép tính ở trên sẽ ra số tiền có thể xin khấu trừ thuế.

  Quý vị có thể tính khấu hao giá trị từng món đồ trong nhà trong cả năm, rồi lấy tỷ lệ liên quan đến việc làm để tính mức khấu hao trừ thuế. Sở thuế ATO có công cụ để giúp quý vị áp dụng tính khấu hao tại trang mạng Depreciation and capital allowances tool.

  Tính chi phí điện thoại và internet

  Có hai cách tính chi phí điện thoại và internet:

  • quý vị có thể xin trừ thuế tối đa 50 đô la mà không cần hoá đơn, hoặc
  • quý vị tính con số thực chi

  Xin khấu trừ thuế tối đa 50 đô la

  Nếu phần sử dụng cho việc làm là không cố định và tổng cộng khoản xin khấu trừ thuế không vượt quá 50 đô la thì quý vị có thể lấy cơ sở để tính như dưới đây, mà không cần phải phân tích giấy báo thanh toán:

  • 25 xu cho các cuộc gọi vì công việc từ điện thoại cố định
  • 75 xu cho các cuộc gọi vì công việc từ điện thoại di động
  • 10 xu cho các tin nhắn gửi từ điện thoại di động

  Thực chi

  Nếu có hợp đồng điện thoại /internet và nhận giấy báo thanh toán có liệt kê chi tiết, quý vị cần phải xác định tỷ lệ phần trăm dùng cho việc làm trong một khoảng thời gian đại diện là bốn tuần để tính cho cả năm.

  Quý vị cần phải tính ra tỷ lệ phần trăm theo cơ sở hợp lý. Có thể bao gồm:

  • số các cuộc gọi vì công việc tính ra là bao nhiêu phần trăm của tổng số tất cả các cuộc gọi
  • khoảng thời gian cho các cuộc gọi vì công việc tính ra là bao nhiêu phần trăm của tổng số tất cả các cuộc gọi
  • khối dữ liệu tải về vì công việc tính ra là bao nhiêu phần trăm của toàn bộ khối tải về

  Nếu có hợp đồng trọn gói hoặc hợp đồng không ghi chi tiết từng hạng mục dịch vụ thì quý vị cần phải xác định phần sử dụng cho công việc ở từng dịch vụ trong khoảng thời gian đại diện là bốn tuần cho năm có thu nhập, rồi tính ra cho cả năm.

  Tham khảo để biết thêm chi tiết tại trang mạng Claiming mobile phone, internet and home phone expenses

  Các trường hợp phổ biến

  Julia – dành một phòng để làm việc

  Julia là luật sư làm việc cho một hãng luật lớn ở thành phố. Chủ hãng đồng ý cho chị ấy được làm việc ở nhà 2 ngày một tuần. Chị ấy có phòng làm việc ở nhà trong những ngày không tới văn phòng thành phố. Julia và những người trong gia đình cũng có dùng phòng đó cho việc cá nhân, như dùng máy vi tính cho việc riêng và cất đồ gia đình trong phòng đó.

  • Julia có thể xin khấu trừ thuế phần chi phí vận hành, nhưng chỉ được tính tỷ lệ phần sử dụng văn phòng liên quan tới việc làm

  James – không có vị trí cụ thể để làm việc

  James là giáo viên trung học. Anh thỉnh thoảng ngồi ở phòng khách ở nhà để làm việc – chẳng hạn như khi phải chấm bài và soạn báo cáo cuối học kỳ. Anh không có phòng nào ở nhà dành riêng cho công việc.

  • James chỉ có thể xin khấu trừ thuế cho những chi phí nhất định liên quan tới việc làm ở nhà – ví dụ như phần khấu hao máy tính xách tay cho công việc khi anh dùng máy soạn báo cáo.
  • Anh không thể xin khấu trừ thuế theo phần trăm cho những chi phí khác như đèn điện, vệ sinh, máy sưởi, máy lạnh bởi vì phòng khách ở nhà anh có rất nhiều mục đích sử dụng và không phải là phòng dành riêng để làm việc.

  Natalie – chọn cách làm việc tại nhà

  Natalie là chuyên viên xây dựng trang mạng cho một hãng lớn, bình thường chị ấy làm việc tại văn phòng ở trung tâm thành phố. Mặc dầu Natalie không cần phải làm việc ở nhà, nhưng chủ hãng ủng hộ chị làm việc ở nhà. Natalie không được trang bị để làm việc ở nhà nên chị ấy dùng các phương tiện của cá nhân là máy tính xách tay, internet, điện thoại di động và ổ USB. Chị ấy không được chủ hãng thanh toán cho các chi phí đó.

  • Natalie hội đủ tiêu chuẩn xin khấu trừ thuế cho chi phí vận hành bao gồm tỷ lệ của phần liên quan tới công việc cho khấu hao máy tính xách tay, bàn ghế làm việc, phần trăm chi phí đèn điện, máy sưởi và máy lạnh tương ứng phần chị ấy sử dụng cho công việc, cùng với chi phí internet và điện thoại di động dùng cho công việc. Natalie cần phải làm rõ tỷ lệ phần trăm giữa phần cho công việc và phần cho cá nhân.

  Hoá đơn chứng từ cần lưu

  Quý vị cần lưu hoá đơn chứng từ về chi phí như là:

  • hoá đơn hoặc các giấy tờ khác làm bằng chứng, kể cả chứng từ để tính khấu hao cho tài sản quý vị đã mua
  • sổ ghi nhật ký lưu chi tiết các khoản chi nhỏ (10 đô la hoặc ít hơn) với tổng số không vượt quá 200 đô la, hoặc chi phí quý vị không thể lấy bằng chứng dù là hình thức nào,
  • trương mục điện thoại có liệt kê chi tiết để quý vị có thể xác định các cuộc gọi liên quan tới việc làm, hoặc
  • các bằng chứng nào khác, như là ghi sổ nhật ký, nếu quý vị không có hoá đơn liệt kê chi tiết

  Đây chỉ là phần tóm tắt khái quát. Muốn biết thêm chi tiết, hãy nói chuyện với đại diện thuế của quý vị hoặc vào trang mạng Home office expenses

   Last modified: 21 Dec 2020QC 59452