Show download pdf controls
 • Nếu quý vị được thuê làm việc với tư cách là thợ làm tóc hoặc chuyên gia làm đẹp

  Nếu bạn muốn tải xuống một bản sao riêng, vui lòng sử dụng liên kết sau: thợ làm tóc hoặc chuyên gia làm đẹp (PDF, 146KB)This link will download a file

  Nếu quý vị được thuê làm việc với tư cách là thợ làm tóc hoặc chuyên gia làm đẹp thì việc tìm hiểu những gì quý vị có thể yêu cầu hoàn lại vào mùa thuế là rất cần thiết.

  Để yêu cầu khoản khấu trừ đối với các chi phí liên quan đến công việc

  • chính quý vị phải tiêu tiền và không được hoàn trả
  • nó phải có liên quan trực tiếp đến việc kiếm lợi tức của quý vị
  • quý vị phải có hồ sơ để chứng minh

  Quý vị chỉ có thể yêu cầu hoàn lại các khoản chi phí liên quan đến công việc. Quý vị không thể yêu cầu khấu trừ đối với bất kỳ phần chi phí nào có liên quan đến sử dụng cá nhân.

  Ghi chú: Quý vị có thể sử dụng công cụ myDeductions trong ứng dụng ATO để theo dõi chi phí và biên nhận của quý vị trong suốt cả năm.

  Các chi phí đi lại

  Quý vị có thể yêu cầu khấu trừ đối với các chi phí đi lại nếu quý vị phải đi công tác xa nhà qua đêm - chẳng hạn, đi tham dự hội thảo, tập huấn, tọa đàm hoặc quảng cáo ngành nghề. Khoản khấu trừ có thể bao gồm các bữa ăn, chỗ ở, giá vé và các chi phí phát sinh mà quý vị phải chịu.

  Quý vị không thể yêu cầu khấu trừ nếu chi phí đi lại là do chủ lao động của quý vị hoặc người khác thanh toán.

  Việc nhận phụ cấp đi lại từ chủ lao động của quý vị không tự động nghĩa là quý vị được yêu cầu hoàn lại khoản khấu trừ. Quý vị vẫn cần chứng minh rằng quý vị đã đi công tác qua đêm, quý vị đã tự bỏ tiền túi và chuyến đi có liên quan trực tiếp đến việc kiếm lợi tức trong công việc của quý vị.

  Các chi phí xe hơi

  Quý vị có thể yêu cầu khoản khấu trừ cho chi phí sử dụng xe hơi khi quý vị lái xe:

  • giữa các công việc khác nhau trong cùng một ngày - ví dụ như từ công việc làm tóc đến một công việc thứ hai cho một chủ lao động khác.
  • đến và đi từ một nơi làm việc khác cho cùng một chủ lao động trong cùng một ngày - ví dụ một tiệm làm đẹp khác.

  Quý vị thông thường không thể yêu cầu hoàn lại chi phí các chuyến đi lại thông thường từ nhà đến nơi làm việc và ngược lại, thậm chí nếu quý vị phải làm việc ngoài giờ làm việc thông thường (ví dụ như mua bán vào đêm muộn hoặc vào cuối tuần). Nó bao gồm cả phí đỗ xe và phí cầu đường khi quý vị lái xe đến và đi làm.

  Chi phí quần áo và giặt là

  Quý vị có thể yêu cầu khoản khấu trừ cho chi phí mua, thuê, sửa chữa hoặc giặt ủi một số đồng phục là duy nhất và mang đặc tính riêng cho công việc của quý vị. Quý vị cũng có thể yêu cầu một khoản khấu trừ cho quần áo bảo hộ mà chủ lao động muốn quý vị mặc - ví dụ: khẩu trang và găng tay.

  Quý vị không yêu cầu khoản khấu trừ nếu chủ lao động mua, sửa chữa, hoặc làm sạch quần áo của quý vị. Quý vị cũng không thể yêu cầu khoản khấu trừ cho chi phí mua hoặc giặt ủi quần áo thông thường (chẳng hạn quần đen) mặc tại nơi làm việc, ngay cả khi quý vị chỉ mặc nó để làm việc và ngay cả khi chủ lao động bảo quý vị mặc.

  Dụng cụ và thiết bị

  Quý vị có thể yêu cầu khoản khấu trừ cho chi phí dụng cụ và thiết bị mà quý vị dùng để làm việc, chẳng hạn như các dụng cụ cắt tóc và tạo kiểu tóc. Nếu quý vị sử dụng các dụng cụ và thiết bị cho các mục đích liên quan đến công việc cũng như các mục đích riêng tư - ví dụ: quý vị cắt tóc cho gia đình tại nhà bằng kéo - thì quý vị chỉ có thể yêu cầu khấu trừ cho việc sử dụng các dụng cụ và thiết bị liên quan đến công việc mà thôi.

  Nếu một dụng cụ hoặc vật dụng của thiết bị làm việc có giá:

  • trên 300 đô la Úc - quý vị có thể yêu cầu một khoản khấu trừ cho chi phí qua nhiều năm (khấu hao)
  • bằng hoặc dưới 300 đô la Úc - quý vị có thể yêu cầu khoản khấu trừ trực tiếp đối với toàn bộ chi phí:

  Quý vị không thể yêu cầu khấu trừ nếu các dụng cụ hoặc thiết bị do chủ lao động của quý vị hoặc người khác cung cấp.

  Quý vị có thể yêu cầu khoản khấu trừ cho chi phí sửa chữa thiết bị và dụng cụ mà quý vị sử dụng cho công việc. Nếu quý vị cũng sử dụng dụng cụ hoặc thiết bị phục vụ mục đích cá nhân thì quý vị không thể yêu cầu khấu trừ cho phần chi phí sửa chữa liên quan đến cho mục đích sử dụng cá nhân đó.

  Các chi phí tự học

  Quý vị có thể yêu cầu hoàn lại khoản khấu trừ cho các chi phí tự học nếu khóa học của quý vị có liên quan trực tiếp đến công việc hiện tại của quý vị, ví dụ các khóa học về nhuộm màu tóc và các kiểu dáng tóc tân kì nhất.

  Quý vị không thể yêu cầu khoản khấu trừ nếu việc học của quý vị chỉ liên quan chung chung hoặc được thiết kế để giúp quý vị có được một công việc mới. Ví dụ: nếu quý vị là thợ làm tóc thì quý vị không thể đòi hỏi chi phí học tập để cho phép quý vị trở thành một chuyên gia trang điểm.

  Sản phẩm làm đẹp và trang điểm cá nhân

  Quý vị không thể yêu cầu khấu trừ cho các sản phẩm làm tóc, mỹ phẩm, chăm sóc tóc và da và các sản phẩm làm đẹp khác, ngay cả khi chủ lao động của quý vị bảo quý vị sử dụng chúng - chúng là chi phí cá nhân.

  Các chi phí khác

  Miễn là các chi phí này liên quan đến công việc của quý vị thì quý vị có thể yêu cầu hoàn lại khoản khấu trừ cho chi phí của phần liên quan đến công việc đối với:

  • các cuộc gọi điện thoại di động
  • công đoàn phí và các lệ phí nghiệp đoàn
  • ấn phẩm kỹ thuật hoặc nghề nghiệp.

  Quý vị không thể yêu cầu chiết khấu nếu chi phí được chủ lao động đáp ứng hoặc hoàn lại.

  Đây chỉ là một bản tóm tắt khái quát. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập ato.gov.au/hair

   Last modified: 03 Mar 2020QC 61577