Show download pdf controls
 • Nếu làm ngành dịch vụ

  Để tải về các bản riêng, hãy dùng các đường dẫn trực tiếp sau đây: Nếu làm ngành dịch vụ (PDF 259KB).This link will download a file

  Nếu làm ngành dịch vụ nhà hàng khách sạn, rất bõ công biết được những gì quý vị có thể xin khấu trừ thuế vào dịp thuế

  Để xin khấu trừ thuế cho các chi phí liên quan tới việc làm

  • quý vị phải là người chi tiền và chi phí đó không được hoàn trả lại cho quý vị
  • chi phí đó phải trực tiếp liên quan tới việc làm để có được thu nhập
  • quý vị phải có hoá đơn chứng từ để chứng minh khoản chi đó.

  Quý vị chỉ có thể xin khấu trừ thuế cho phần chi phí liên quan tới việc làm. Quý vị không thể xin khấu trừ thuế cho bất cứ phần chi phí nào liên quan tới việc riêng.

  Quý vị có thể sử dụng ứng dụng của ATO – công cụ khấu trừ thuế của tôi – myDeductions để theo dõi các chi phí và lưu giữ hoá đơn trong cả năm.

  Chi phí trang phục và làm đẹp

  Quý vị có thể xin khấu trừ thuế cho chi phí mua, thuê, sửa hoặc giặt ủi một số đồng phục là loại đặc biệt và mang đặc tính riêng cho việc làm – ví dụ như quần kẻ sọc và mũ của đầu bếp, hoặc trang phục để bảo vệ như là chiếc yếm mà chủ hãng yêu cầu quý vị mặc.

  Quý vị không thể xin khấu trừ thuế cho chi phí mua hoặc giặt ủi quần áo bình thường mặc khi làm việc, ngay cả trường hợp chủ hãng yêu cầu quý vị mặc như thế, và dù là quý vị chỉ mặc trang phục đó để đi làm (ví dụ như quần đen và áo sơ mi trắng).

  Quý vị không thể xin khấu trừ thuế tiền làm đầu, mỹ phẩm, sản phẩm dưỡng da và dưỡng tóc, ngay cả trường hợp chủ hãng muốn là quý vị phải làm đẹp. Tất cả sản phẩm làm đẹp là chi phí cá nhân.

  Chi phí xe cộ

  Quý vị có thể xin khấu trừ thuế khi:

  • lái xe giữa các việc làm khác nhau trong cùng một ngày – ví dụ như đi từ chỗ làm chạy bàn tới nơi làm việc khác như là làm vệ sinh.
  • lái xe tới địa điểm làm việc khác cho cùng chủ hãng trong cùng một ngày – ví dụ, đi từ chỗ nhà hàng đang làm tới chỗ phục vụ ăn uống cho một bữa tiệc.

  Nói chung quý vị không thể xin khấu trừ thuế cho chi phí đi lại từ nhà tới nơi làm việc, dù rằng quý vị sống ở rất xa nơi làm việc hoặc phải đi làm ngoài giờ làm việc bình thường – chẳng hạn như vào ngày lễ hay làm ca đêm.

  Trong một số trường hợp quý vị có thể xin khấu trừ thuế chi phí đi lại từ nhà tới nơi làm việc, như khi phải mang đồ dùng hoặc thiết bị cồng kềnh để làm việc – chẳng hạn như nồi nấu cách thuỷ (bain-marie) cần cho việc phục vụ ăn uống cho bữa tiệc. Chi phí cho các chuyến đi như vậy chỉ có thể được khấu trừ thuế nếu:

  • chủ hãng yêu cầu quý vị phải chuyên chở thiết bị đó để làm việc
  • thiết bị thiết yếu cho việc làm để quý vị có thu nhập
  • tại địa điểm làm việc không có nơi an toàn để cất giữ thiết bị đó, và
  • thiết bị cồng kềnh – ít nhất là nặng 20 kg hoặc là loại khó chuyên chở

  Nếu xin khấu trừ thuế cho chi phí xe cộ, quý vị cần phải giữ sổ lộ trình để xác định tỷ lệ phần trăm liên quan tới việc làm, hoặc cho ATO thấy cách quý vị tính là hợp lý nếu áp dụng phương pháp tính xu trên cây số để xin khấu trừ thuế.

  Chi phí đồ dùng và thiết bị

  Quý vị có thể xin khấu trừ thuế cho chi phí mua đồ dùng và thiết bị cần để sử dụng cho việc làm, ví dụ như dao cho đầu bếp. Quý vị không thể xin trừ thuế cho phần sử dụng cá nhân cho thiết bị đó hoặc nếu đồ dùng và thiết bị được cấp cho quý vị bởi chủ hãng hoặc người nào khác.

  Nếu đồ dùng hoặc thiết bị được sử dụng cho việc làm:

  • ogiá trên 300 đô la – quý vị xin khấu trừ thuế dần trong một số năm (khấu hao)
  • ogiá 300 đô la trở xuống – quý vị có thể xin khấu trừ thuế ngay cho tổng số tiền.

  Quý vị có thể xin khấu trừ thuế cho chi phí sửa chữa đồ dùng và thiết bị làm việc. Nếu đồ dùng hoặc thiết bị cũng sử dụng cả cho việc riêng, thì quý vị không thể xin khấu trừ thuế cho phần chi phí sửa chữa cho việc riêng.

  Chi phí tự học

  Quý vị có thể xin khấu trừ thuế cho chi phí tự học nếu khoá học trực tiếp liên quan tới việc làm hiện tại – ví dụ khoá học về pha chế đồ uống mà hiện tại quý vị đang làm ở quán cà phê.

  Quý vị không thể xin khấu trừ thuế nếu việc học chỉ liên quan một cách chung chung hoặc nhằm giúp quý vị có việc làm mới, ví dụ quý vị không thể xin khấu trừ thuế cho chi phí học hành để giúp quý vị chuyển từ việc lái xe giao hàng sang việc làm đầu bếp.

  Các khoản thông thường khác liên quan tới việc làm được khấu trừ thuế

  Quý vị có thể xin khấu trừ thuế cho các chi phí khác như:

  • phần liên quan tới việc làm của tiền điện thoại nếu phải gọi hoặc nhắn tin vì công việc
  • lệ phí hội viên nghiệp đoàn và hiệp hội chuyên môn
  • các ấn phẩm kỹ thuật và chuyên môn
  • gia hạn giấy phép làm việc đặc biệt hoặc giấy phép làm việc trong lãnh vực trò chơi đánh bạc. Quý vị không thể xin khấu trừ thuế cho khoản lệ phí lấy giấy phép lần đầu.

  Đây chỉ là phần tóm tắt khái quát. Muốn biết thêm chi tiết, hãy vào trang mạng ato.gov.au/hospitality

   Last modified: 26 Jun 2019QC 59454