Show download pdf controls
 • Nếu quý vị là một người làm nghề chế biến thịt

  Nếu bạn muốn tải xuống một bản sao riêng, vui lòng sử dụng liên kết sau: người làm nghề chế biến thịt (PDF, 145KB)This link will download a file

  Nếu quý vị là một người làm nghề chế biến thịt thì việc tìm hiểu những gì quý vị có thể yêu cầu hoàn lại vào mùa thuế là rất cần thiết

  Để yêu cầu khoản khấu trừ đối với các chi phí liên quan đến công việc

  • chính quý vị phải tiêu tiền và không được hoàn trả
  • nó phải có liên quan trực tiếp đến việc kiếm lợi tức của quý vị
  • quý vị phải có hồ sơ để chứng minh.

  Quý vị chỉ có thể yêu cầu hoàn lại các khoản chi phí liên quan đến công việc. Quý vị không thể yêu cầu khoản khấu trừ cho bất kỳ phần chi phí nào có liên quan đến sử dụng cá nhân.

  Ghi chú: Quý vị có thể sử dụng công cụ myDeductions trong ứng dụng ATO để theo dõi chi phí và biên nhận của quý vị trong suốt cả năm.

  Chi phí quần áo và giặt là

  Quý vị có thể yêu cầu khoản khấu trừ cho chi phí mua, thuê, sửa chữa hoặc giặt ủi một số đồng phục là duy nhất và mang đặc tính riêng cho công việc của quý vị. Quý vị cũng có thể yêu cầu khoản khấu trừ cho quần áo bảo hộ mà chủ lao động muốn quý vị mặc - ví dụ: quần áo bảo hộ trùm kín, quần áo bó giữ ấm, găng tay và giày bảo hộ.

  Quý vị có thể yêu cầu hoàn lại chi phí giặt là quần áo cho các công việc đặc thù hoặc bộ đồng phục đặc biệt. Nếu chủ lao động mua, sửa chữa, hoặc làm sạch quần áo của quý vị thì quý vị không thể yêu cầu khoản khấu trừ

  Quý vị cũng không thể yêu cầu khoản khấu trừ cho chi phí mua hoặc giặt ủi quần áo thông thường mặc ở chỗ làm (chẳng hạn quần bò hoặc áo mặc bên trong bộ đồ bảo hộ), ngay cả khi quý vị chỉ mặc nó để làm việc và ngay cả khi chủ lao động bảo quý vị mặc.

  Các bữa ăn

  Quý vị có thể yêu cầu khoản khấu trừ cho chi phí ăn uống mà quý vị đã mua và sử dụng trong thời gian ngoài giờ nếu chủ lao động trả cho quý vị một khoản trợ cấp bữa ăn ngoài giờ theo luật công nghiệp, phần thưởng hoặc thỏa thuận cho thời gian ngoài giờ.

  Quý vị không thể yêu cầu hoàn lại khoản khấu trừ cho chi phí của bữa ăn trong một ngày làm việc bình thường vì nó là một chi phí cá nhân, ngay cả khi quý vị nhận được một khoản hỗ trợ để trang trải các chi phí bữa ăn.

  Các chi phí khác

  Miễn là các chi phí này liên quan đến công việc của quý vị thì quý vị có thể yêu cầu hoàn lại khoản khấu trừ cho chi phí của phần liên quan đến công việc đối với:

  • công đoàn phí và các lệ phí nghiệp đoàn
  • sử dụng điện thoại và internet nếu chủ lao động cần quý vị sử dụng các thiết bị cá nhân của quý vị để công việc.

  Quý vị không thể yêu cầu khoản khấu trừ cho vắc xin bệnh sốt Q, ngay cả khi chủ lao động đòi hỏi quý vị phải tiêm chủng.

  Quý vị không thể yêu cầu chiết khấu cho bất kì chi phí nào nếu chi phí đó được chủ lao động đáp ứng hoặc hoàn lại.

  Chi phí xe hơi

  Quý vị có thể yêu cầu khoản khấu trừ cho chi phí sử dụng xe hơi khi quý vị lái xe:

  • giữa các nơi làm việc riêng biệt trong cùng một ngày (ví dụ từ công việc là người chế biến thịt đến công việc thứ hai với một chủ lao động khác)
  • đến và đi từ một nơi làm việc khác của cùng một chủ lao động trong cùng một ngày (ví dụ giữa các lò mổ hay chỗ làm).

  Quý vị thông thường không thể yêu cầu hoàn lại chi phí các chuyến đi lại từ nhà đến nơi làm việc và ngược lại, thậm chí nếu quý vị sống xa nơi làm việc thông thường của quý vị hoặc phải làm việc ngoài giờ làm việc thông thường - ví dụ ca làm cuối tuần hoặc ca sáng sớm.

  Có những hoàn cảnh nhất định mà quý vị có thể yêu cầu hoàn lại chi phí các chuyến đi lại giữa nhà và nơi làm việc, chẳng hạn như khi quý vị chở các dụng cụ, thiết bị cồng kềnh để làm việc. Chi phí của những chuyến đi này chỉ được khấu trừ nếu:

  • chủ lao động yêu cầu quý vị phải vận chuyển các thiết bị cho công việc
  • nó phải trực tiếp liên quan đến việc kiếm lợi tức của quý vị
  • không có khu vực an toàn để lưu trữ các thiết bị tại vị trí làm việc, và
  • thiết bị cồng kềnh hoặc khá nặng để vận chuyển.

  Nếu dao, ống thép và quần áo bảo hộ là những thứ duy nhất mà quý vị muốn mang đi làm, những thứ này không được coi là cồng kềnh và quý vị không thể yêu cầu khấu trừ.

  Nếu quý vị yêu cầu chi phí xe hơi, quý vị có thể sử dụng phương pháp sổ lộ trình hoặc phương pháp tính cent trên mỗi cây số. Nếu quý vị sử dụng phương pháp sổ lộ trình, quý vị cần giữ một sổ lộ trình để xác định tỷ lệ sử dụng liên quan đến công việc cho xe của quý vị. Nếu quý vị sử dụng phương pháp tính cent trên mỗi cây số, quý vị cần cung cấp tính toán về số km liên quan đến công việc của quý vị và có thể chứng minh rằng những km đó có liên quan đến công việc.

  Dụng cụ và thiết bị

  Quý vị có thể yêu cầu khoản khấu trừ cho chi phí về thiết bị và dụng cụ mà quý vị sử dụng cho công việc, như dao và đá mài. Nếu quý vị sử dụng các dụng cụ và thiết bị cho các mục đích liên quan đến công việc cũng như các mục đích riêng tư - ví dụ: quý vị sử dụng dao tại nhà và tại chỗ làm - thì quý vị chỉ có thể yêu cầu khấu trừ cho việc sử dụng các dụng cụ và thiết bị liên quan đến công việc mà thôi.

  Nếu một dụng cụ hoặc vật dụng của thiết bị làm việc có giá:

  • trên 300 đô la Úc - quý vị có thể yêu cầu một khoản khấu trừ cho chi phí qua nhiều năm (khấu hao)
  • bằng hoặc dưới 300 đô la Úc - quý vị có thể yêu cầu khoản khấu trừ trực tiếp đối với toàn bộ chi phí:

  Quý vị không thể yêu cầu khấu trừ nếu các dụng cụ hoặc thiết bị do chủ lao động của quý vị hoặc người khác cung cấp.

  Quý vị có thể yêu cầu khoản khấu trừ cho chi phí sửa chữa thiết bị và dụng cụ mà quý vị sử dụng cho công việc. Nếu quý vị cũng sử dụng dụng cụ hoặc thiết bị phục vụ mục đích cá nhân thì quý vị không thể yêu cầu khấu trừ cho phần chi phí sửa chữa liên quan đến mục đích sử dụng cá nhân đó.

  Đây chỉ là một bản tóm tắt khái quát. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập ato.gov.au/meat

   Last modified: 03 Mar 2020QC 61578