Show download pdf controls
 • Nếu quý vị là một nhân viên văn phòng

  Nếu bạn muốn tải xuống một bản sao riêng, vui lòng sử dụng liên kết sau: nhân viên văn phòng (PDF, 266KB)This link will download a file

  Nếu quý vị là một nhân viên văn phòng thì việc tìm hiểu những gì quý vị có thể yêu cầu hoàn lại vào mùa thuế là rất cần thiết

  Để yêu cầu khoản khấu trừ đối với các chi phí liên quan đến công việc

  • chính quý vị phải tiêu tiền và không được hoàn trả
  • nó phải có liên quan trực tiếp đến việc kiếm lợi tức của quý vị
  • quý vị phải có hồ sơ để chứng minh.

  Quý vị chỉ có thể yêu cầu hoàn lại các khoản chi phí liên quan đến công việc. Quý vị không thể yêu cầu khấu trừ đối với bất kỳ phần chi phí nào có liên quan đến sử dụng cá nhân.

  Ghi chú: Quý vị có thể sử dụng công cụ ứng dụng myDeductions của ATO để theo dõi chi phí và biên nhận của quý vị trong suốt cả năm.

  Chi phí xe hơi

  Quý vị có thể yêu cầu hoàn lại khoản khấu trừ khi quý vị:

  • lái xe đi làm giữa các công việc khác nhau trong cùng một ngày - ví dụnhư từ công việc văn phòng đến một công việc thứ hai là một nhạc sĩ
  • lái xe đến và đi từ một nơi làm việc khác cho cùng một chủ lao động trong cùng một ngày - ví dụ lái xe đến văn phòng khác để dự họp cho cùng một chủ lao động.

  Thông thường, quý vị không thể yêu cầu hoàn lại chi phí các chuyến đi lại từ nhà đến nơi làm việc và ngược lại, thậm chí nếu quý vị sống xa nơi làm việc thông thường của quý vị hoặc phải làm việc ngoài giờ làm việc thông thường - ví dụ như phải làm việc muộn để nói chuyện với một đồng nghiệp ở khác múi thời gian.

  Có những hoàn cảnh nhất định mà quý vị có thể yêu cầu hoàn lại chi phí các chuyến đi lại giữa nhà và nơi làm việc, chẳng hạn khi quý vị mang theo các dụng cụ hoặc thiết bị cồng kềnh cho công việc, ví dụ như các thùng hồ sơ lớn nặng đầy hồ sơ mà quý vị cần cho một cuộc họp nào đó. Chi phí của những chuyến đi này chỉ được khấu trừ nếu:

  • chủ lao động yêu cầu quý vị phải vận chuyển các thiết bị cho công việc
  • nó phải trực tiếp liên quan đến việc kiếm lợi tức của quý vị
  • không có khu vực an toàn để lưu trữ các thiết bị tại vị trí làm việc, và
  • thiết bị cồng kềnh - ít nhất 20kg hoặc cồng kềnh để vận chuyển.

  Nếu quý vị yêu cầu hoàn lại chi phí xe hơi thì quý vị cần giữ sổ lộ trình để xác định tỷ lệ phần trăm liên quan đến công việc hoặc có thể chứng minh cho ATO một phép tính hợp lý nếu quý vị sử dụng cách tính cent trên mỗi km để yêu cầu hoàn lại.

  Chi phí tự học

  Quý vị có thể yêu cầu hoàn lại khoản khấu trừ cho các chi phí tự học nếu khóa học của quý vị có liên quan trực tiếp đến công việc hiện tại của quý vị, ví dụ như tập huấn về nguồn nhân lực dành cho nhà quản lý.

  Quý vị không thể yêu cầu khoản khấu trừ nếu việc học của quý vị chỉ liên quan chung chung hoặc được thiết kế để giúp quý vị có được một công việc mới, ví dụ khóa học về sức khỏe và an sinh.

  Chi phí đi lại

  Quý vị có thể yêu cầu khoản khấu trừ cho chi phí đi lại nếu quý vị được yêu cầu đi qua đêm và không ở tại nơi làm việc thông thường của quý vị - ví dụ đến một văn phòng ở xa, miễn là các chi phí phải phát sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ công tác của quý vị. Khoản khấu trừ có thể bao gồm các bữa ăn, chỗ ở, giá vé và các chi phí phát sinh mà quý vị phải chịu và chủ lao động của quý vị đã không cung cấp hoặc hoàn trả cho quý vị.

  Nhận phụ cấp đi từ sử dụng lao động của quý vị không tự động cho phép quý vị khấu trừ. Quý vị vẫn cần chứng minh rằng quý vị đã đi công tác qua đêm, quý vị đã tự bỏ tiền túi và chuyến đi có liên quan trực tiếp đến việc kiếm lợi tức của quý vị.

  Chi phí văn phòng tại nhà

  Quý vị có thể yêu cầu hoàn lại một tỷ lệ phần trăm trong chi phí vận hành văn phòng tại nhà của quý vị nếu quý vị phải làm việc từ nhà, bao gồm khấu hao thiết bị văn phòng, các cuộc gọi điện thoại liên quan đến công việc và phí truy cập internet, cùng với điện để sưởi ấm, làm mát và chi phí chiếu sáng.

  Nếu quý vị giữ một cuốn nhật ký về việc sử dụng văn phòng tại nhà thì quý vị có thể tính toán yêu cầu của mình một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng bảng tính chi phí văn phòng tại nhà 'Home office expenses calculator' của Sở Thuế vụ Úc (ATO).

  Quý vị thường không thể yêu cầu hoàn lại chi phí thuế địa phương (rates), lãi suất thế chấp, tiền thuê và bảo hiểm.

  Chi phí quần áo

  Quý vị có thể yêu cầu khoản khấu trừ cho chi phí mua, thuê, sửa chữa hoặc giặt ủi một số đồng phục là duy nhất và mang đặc tính riêng cho công việc của quý vị - ví dụ như các loại quần áo mà quý vị phải mặc có một logo và là duy nhất và khác biệt đối với chủ lao động của quý vị - hoặc quần áo bảo hộ mà chủ lao động yêu cầu quý vị mặc.

  Quý vị không thể yêu cầu khoản khấu trừ cho chi phí mua hoặc giặt ủi quần áo thông thường mặc tại nơi làm việc, ngay cả khi chủ lao động của quý vị bảo quý vị mặc, ví dụ như một bộ đồ kinh doanh.

  Các chi phí liên quan đến công việc khác có thể được khấu trừ

  Miễn là các chi phí này liên quan đến việc làm của quý vị, thì quý vị có thể yêu cầu hoàn lại khoản khấu trừ cho chi phí của các cuộc hội thảo và hội nghị, ấn phẩm kỹ thuật hoặc nghề nghiệp, công đoàn phí và các lệ phí nghiệp đoàn.

  Đây chỉ là một bản tóm tắt khái quát. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập ato.gov.au/office

   Last modified: 03 Mar 2020QC 61580