Show download pdf controls
 • Nếu làm ngành bán lẻ

  Để tải về các bản riêng, hãy dùng các đường dẫn trực tiếp sau đây: This link will download a fileNếu làm ngành bán lẻ (PDF 264KB)This link will download a file

  Nếu làm ngành bán lẻ, rất bõ công biết được những gì quý vị có thể xin khấu trừ thuế vào dịp thuế

  Để xin khấu trừ thuế cho các chi phí liên quan tới việc làm

  • quý vị phải là người chi tiền và chi phí đó không được hoàn trả lại cho quý vị
  • chi phí đó phải trực tiếp liên quan tới việc làm để có được thu nhập
  • quý vị phải có hoá đơn chứng từ để chứng minh khoản chi đó.

  Quý vị chỉ có thể xin khấu trừ thuế cho phần chi phí liên quan tới việc làm. Quý vị không thể xin khấu trừ thuế cho bất cứ phần chi phí nào liên quan tới việc riêng.

  Quý vị có thể sử dụng ứng dụng của ATO – công cụ khấu trừ thuế của tôi – myDeductions để theo dõi các chi phí và lưu giữ hoá đơn trong cả năm.

  Chi phí xe cộ

  Quý vị có thể xin khấu trừ thuế khi:

  • lái xe đi làm các việc khác nhau trong cùng một ngày – ví dụ, đi tới nơi làm việc thứ hai là chạy bàn.
  • Lái xe tới địa điểm làm việc khác cho cùng chủ hãng trong cùng một ngày – ví dụ như lái xe đi từ tiệm bán lẻ này tới tiệm bán lẻ khác của cùng một chủ hãng.

  Nói chung quý vị không thể xin khấu trừ thuế cho chi phí đi lại từ nhà tới nơi làm việc, dù rằng quý vị sống ở rất xa nơi làm việc hoặc phải đi làm ngoài giờ làm việc bình thường – chẳng hạn như tiệm mở bán hàng đến khuya hoặc ca làm vào cuối tuần.

  Nếu xin khấu trừ thuế cho chi phí xe cộ, quý vị cần phải giữ sổ lộ trình để xác định tỷ lệ phần trăm liên quan tới việc làm, hoặc cho ATO thấy cách quý vị tính là hợp lý nếu áp dụng phương pháp tính xu trên cây số để xin khấu trừ thuế.

  Chi phí trang phục

  Quý vị có thể xin khấu trừ thuế cho chi phí mua, thuê, sửa hoặc giặt ủi một số đồng phục là loại đặc biệt và mang đặc tính riêng cho việc làm, hoặc trang phục để bảo vệ mà chủ hãng yêu cầu quý vị mặc.

  Quý vị không thể xin khấu trừ thuế cho chi phí mua hoặc giặt ủi quần áo bình thường mặc khi làm việc, ngay cả trường hợp chủ hãng yêu cầu quý vị mặc như thế, và dù là quý vị chỉ mặc trang phục đó để đi làm ví dụ như quần đen và áo sơ mi trắng hoặc quần áo mặc hàng ngày – cả trong trường hợp quần áo được bán ở tiệm nơi quý vị làm việc.

  Chi phí bữa ăn

  Quý vị có thể xin khấu trừ thuế cho tiền ăn khi làm ngoài giờ trong các trường hợp như:

  • quý vị làm việc ngoài giờ và nghỉ ăn cơm trong lúc làm việc ngoài giờ, và
  • chủ hãng cấp cho quý vị phụ cấp ăn uống ngoài giờ theo quy định ngành nghề, quy định theo hợp đồng làm việc, hoặc thoả thuận.

  Quý vị không thể xin khấu trừ thuế cho tiền mua đồ ăn trong ngày làm việc bình thường vì đó là chi phí cá nhân, dù rằng quý vị được phụ cấp bữa ăn.

  Chi phí tự học

  Quý vị có thể xin khấu trừ thuế cho chi phí tự học nếu khoá học trực tiếp liên quan tới việc làm hiện tại – ví dụ khoá học về dịch vụ khách hàng.

  Quý vị không thể xin khấu trừ thuế nếu việc học chỉ liên quan một cách chung chung hoặc nhằm giúp quý vị có việc làm mới – ví dụ như khoá học về sức khoẻ và an sinh.

  Làm đẹp cá nhân

  Quý vị không thể xin khấu trừ thuế tiền làm đầu, mỹ phẩm, sản phẩm dưỡng da và dưỡng tóc, ngay cả trường hợp chủ hãng yêu cầu quý vị dùng các sản phẩm đó và quý vị làm việc ở tiệm có bán sản phẩm đó – vì đây là chi phí cá nhân.

  Các khoản thông thường khác được khấu trừ thuế

  Đối với các chi phí liên quan tới việc làm quý vị có thể xin khấu trừ thuế cho phần liên quan tới việc làm cho các chi phí như:

  • ohội thảo và hội nghị
  • ấn phẩm kỹ thuật và chuyên môn
  • lệ phí nghiệp đoàn và hiệp hội chuyên môn
  • tiền điện thoại và internet nếu chủ hãng cần quý vị dùng máy cá nhân để làm việc

  Quý vị không thể xin khấu trừ thuế cho khoản đã được chủ hãng thanh toán hoặc hoàn tiền cho quý vị.

  Đây chỉ là phần tóm tắt khái quát. Muốn biết thêm chi tiết, hãy vào trang mạng

  ato.gov.au/retail

   Last modified: 26 Jun 2019QC 59455