Show download pdf controls
 • Nếu quý vị là một người buôn bán nhỏ

  Nếu bạn muốn tải xuống một bản sao riêng, vui lòng sử dụng liên kết sau: người buôn bán nhỏ (PDF, 248KB)This link will download a file

  Nếu quý vị là một người buôn bán nhỏ thì việc tìm hiểu những gì quý vị có thể yêu cầu hoàn lại vào mùa thuế là rất cần thiết.

  Để yêu cầu khoản khấu trừ đối với các chi phí liên quan đến công việc

  • chính quý vị phải tiêu tiền và không được hoàn trả
  • nó phải có liên quan trực tiếp đến việc kiếm lợi tức của quý vị
  • quý vị phải có hồ sơ để chứng minh.

  Quý vị chỉ có thể yêu cầu hoàn lại các khoản chi phí liên quan đến công việc. Quý vị không thể yêu cầu khấu trừ đối với bất kỳ phần chi phí nào có liên quan đến sử dụng cá nhân.

  Ghi chú: Quý vị có thể sử dụng công cụ myDeductions trong ứng dụng ATO để theo dõi chi phí và biên nhận của quý vị trong suốt cả năm.

  Các chi phí xe hơi

  Quý vị có thể yêu cầu khoản khấu trừ cho chi phí đi lại trong khi thi hành nhiệm vụ. Nó bao gồm việc đi lại giữa các địa điểm làm việc khác nhau, bao gồm cả các chủ lao động khác nhau.

  Các chuyến đi thông thường giữa nhà và nơi làm việc là riêng tư và không thể yêu cầu khấu trừ được. Điều này áp dụng ngay cả khi quý vị:

  • sống xa nơi làm việc thông thường của mình, hoặc
  • phải làm việc ngoài giờ làm việc bình thường (ví dụ ca làm cuối tuần).

  Trong các trường hợp hạn chế, quý vị có thể yêu cầu hoàn lại chi phí của chuyến đi giữa nhà và nơi làm việc, nhưng chỉ khi mà quý vị:

  • không có nơi làm việc thông thường và quý vị đi lại giữa nhà và những nơi làm việc khác nhau cho cùng một chủ lao động ít nhất vài ngày một lần, hoặc
  • mang theo các dụng cụ hoặc thiết bị cồng kềnh cho công việc (ví dụ thang kéo dài) miễn là:
   • chủ lao động của quý vị yêu cầu quý vị vận chuyển thiết bị cho công việc
   • thiết bị phải trực tiếp liên quan đến việc kiếm lợi tức của quý vị
   • không có khu vực an toàn để cất giữ thiết bị tại nơi làm việc
   • thiết bị cồng kềnh - ít nhất 20kg - và khó vận chuyển.

  Nếu quý vị yêu cầu chi phí xe hơi, quý vị phải:

  • giữ một cuốn sổ lộ trình các chuyến đi công tác của quý vị, hoặc
  • có thể cho chúng tôi thấy yêu cầu của quý vị là hợp lý nếu quý vị sử dụng phương pháp tính cent trên mỗi cây số (chỉ đối với yêu cầu hoàn lại tối đa 5.000 km).

  Phương tiện của quý vị không được coi là xe hơi nếu đó là xe có khả năng chuyên chở:

  • một tấn trở lên, chẳng hạn như xe dạng ute hoặc panel van
  • chín hành khách trở lên, chẳng hạn như xe minivan.

  Trong những trường hợp này (ví dụ như nếu quý vị sử dụng một chiếc ute), quý vị có thể yêu cầu hoàn lại tỷ lệ chi phí của phương tiện có liên quan đến công việc - chẳng hạn như xăng, dầu, bảo hiểm, sửa chữa và phục vụ, lãi suất cho vay mua xe, đăng ký và khấu hao.

  Hãy giữ biên nhận của các chi phí thực tế. Quý vị không thể sử dụng phương pháp tính theo cents trên mỗi cây số cho những phương tiện này. Dù không nhất thiết phải giữ một cuốn sổ lộ trình nhưng đây là cách dễ nhất để chứng minh được quý vị đã tính toán việc sử dụng xe liên quan đến công việc ra sao.

  Các chi phí đi lại

  Nếu quý vị phải đi công tác xa nhà qua đêm, quý vị có thể yêu cầu khoản khấu trừ cho chi phí ăn ở.

  Việc nhận phụ cấp từ chủ lao động của quý vị không tự động cho phép quý vị khấu trừ. Quý vị cần phải có khả năng cho thấy quý vị đã đi làm qua đêm vì công việc và quý vị đã tiêu tiền.

  Chi phí quần áo

  Quý vị có thể yêu cầu khấu trừ đối với:

  • chi phí mua, sửa chữa hoặc giặt ủi các đồng phục là duy nhất và mang đặc tính riêng cho công việc của quý vị (ví dụ đồng phục mà chủ lao động yêu cầu quý vị mặc)
  • quần áo bảo hộ mà chủ lao động yêu cầu quý vị phải mặc (ví dụ như áo khoác hi-vis, ủng cao cổ và kính an toàn).

  Quý vị không thể yêu cầu khoản khấu trừ cho quần áo thông thường mặc tại nơi làm việc ngay cả khi chủ lao động của quý vị bảo quý vị mặc hoặc quý vị chỉ mặc nó khi đi làm (ví dụ như quần bò hay áo sơ-mi).

  Chi phí dụng cụ và thiết bị

  Quý vị có thể yêu cầu khoản khấu trừ cho các dụng cụ hoặc thiết bị mà quý vị phải mua để làm việc.

  Nếu quý vị cũng sử dụng dụng cụ hoặc thiết bị phục vụ mục đích cá nhân thì quý vị không thể yêu cầu khấu trừ cho mục đích sử dụng đó. Ví dụ: nếu quý vị có một bộ dụng cụ mà quý vị sử dụng cho mục đích riêng tư một nửa thời gian thì quý vị chỉ có thể khấu trừ 50% chi phí. Nếu các dụng cụ hoặc thiết bị do chủ lao động của quý vị hoặc người khác cungg cấp, quý vị không thể yêu cầu khấu trừ. Nếu một dụng cụ hoặc vật dụng của thiết bị làm việc mà quý vị chỉ sử dụng cho công việc:

  • có giá trên 300 đô la Úc - quý vị có thể yêu cầu một khoản khấu trừ cho chi phí qua nhiều năm (khấu hao)
  • có giá bằng hoặc dưới 300 đô la Úc - quý vị có thể yêu cầu khoản khấu trừ trực tiếp đối với toàn bộ chi phí:

  Chi phí khấu trừ khác

  Các khoản khấu trừ khác mà quý vị có thể yêu cầu gồm:

  • thiết bị bảo vệ như kem chống nắng, mũ chống nắng và kính râm
  • công đoàn phí
  • chi phí điện thoại nếu quý vị phải gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn cho công việc.

  Hãy nhớ, quý vị chỉ có thể yêu cầu khoản khấu trừ cho phần liên quan đến công việc.

  Để biết thêm thông tin, hãy truy cập ato.gov.au/tradie

   Last modified: 03 Mar 2020QC 61581