Show download pdf controls
 • Cách thức nộp tờ khai thuế

  Quý vị có thể nộp trực tuyến bằng myTax, thông qua một đại diện thuế có đăng ký hay hoàn thành một tờ khai thuế trên giấy. Việc khai thuế sẽ bao quát cả năm lợi tức từ mùng 1 tháng 7 đến 30 tháng 6. Nếu quý vị cần hoàn thành việc khai thuế, quý vị phải nộp hoặc tìm tới một đại diện thuế, chậm nhất là ngày 31 tháng 10.

  Khi quý vị nộp tờ khai thuế, quý vị bao gồm khoản tiền quý vị kiếm được là bao nhiêu (lợi tức) và bất kỳ chi phí nào quý vị có thể yêu cầu khấu trừ.

  Trong trang này:

  Các lựa chọn nộp

  Để khai hoàn thuế, quý vị có thể lựa chọn các tuỳ chọn sau dựa trên hoàn cảnh cá nhân.

  Tìm hiểu thêm về cách thức:

  Sau khi nộp quý vị có thể theo dõi tiến độ khai thuế sử dụng các tuỳ chọn tự phục vụ của chúng tôi

  Nếu quý vị cần giúp nộp tờ khai thuế, hãy xem Giúp đỡ và hỗ trợ nộp tờ khai thuế.

  Thông tin mà quý vị cần để nộp

  Trước khi nộp, xin tìm hiểu Thông tin mới cho cá nhân cho mùa thuế năm nay.

  Để nộp tờ khai thuế, chúng tôi khuyên quý vị nên chuẩn bị sẵn tất cả các thông tin sau. Quý vị sẽ cần:

  • chi tiết tài khoản ngân hàng (BSB và số tài khoản)
  • tường trình lợi tức hoặc tổng hợp thanh toán từ tất cả các chủ lao động của quý vị
  • các bản tóm tắt thanh toán từ Centrelink (Services Australia)
  • biên lai hoặc bảng sao kê cho các khoản chi phí mà quý vị khấu trừ
  • lợi tức của người phối ngẫu của mình (nếu quý vị có người phối ngẫu)
  • thông tin bảo hiểm y tế tư nhân (nếu quý vị có bảo hiểm).

  Nếu quý vị khai thuế trực tuyến bằng cách sử dụng myTax, chúng tôi sẽ điền trước hầu hết thông tin này cho quý vị. Để khai thuế trực tuyến, quý vị cần liên kết tài khoản myGov tới ATO.

  Bước tiếp theo:

  Ngày đáo hạn khai thuế

  Nếu quý vị tự nộp tờ khai thuế của mình, thì quý vị phải nộp chậm nhất là ngày 31 tháng 10.

  Nếu ngày 31 tháng 10 rơi vào ngày cuối tuần, ngày đến hạn nộp tờ khai thuế của quý vị sẽ là ngày làm việc tiếp theo sau ngày 31 tháng 10.

  Nếu quý vị chọn sử dụng dịch vụ từ một đại diện thuế đã đăng ký, họ sẽ đều có lịch nộp đặc biệt và có thể nộp tờ khai thuế cho khách hàng sau ngày 31 tháng 10. Nếu quý vị đang sử dụng một đại diện thuế, thì quý vị cần phải liên lạc với họ trước ngày 31 tháng 10.

  Nếu quý vị đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng các nghĩa vụ thuế hoặc không thể nộp trước ngày 31 tháng 10, hãy liên hệ với chúng tôi càng sớm càng tốt.

  Nếu quý vị tự nộp tờ khai thuế và nó dẫn đến một hóa đơn thuế, thì việc thanh toán sẽ đến hạn trước ngày 21 tháng 11 ngay cả khi quý vị nộp:

  • trong giai đoạn 1 tháng 7 và 31 tháng 10
  • sau 31 tháng 10.

  Nếu quý vị lỡ hạn

  Ngay cả khi đã lỡ thời hạn đáo hạn thì điều quan trọng là phải nộp càng sớm càng tốt.

  Nếu quý vị mong đợi một hóa đơn thuế, xin đừng trì hoãn việc khai thuế. Ngày đáo hạn thanh toán khi quý vị tự nộp tờ khai thuế là ngày 21 tháng 11 ngay cả khi quý vị nộp chậm. Lãi suất sẽ được áp dụng cho bất kỳ số tiền nào quý vị nợ sau ngày 21 tháng 11.

  Nếu quý vị thấy khó thanh toán đúng hạn thì quý vị có thể yêu cầu một kế hoạch thanh toán:

  • trực tuyến cho khoản nợ từ $100,000 trở xuống - quý vị sẽ cần phải có một tài khoản myGov được liên kết với ATO.
  • bằng dịch vụ điện thoại tự động đối với các khoản nợ từ $100,000 trở xuống
  • bằng điện thoại, liên hệ với chúng tôi cho các khoản nợ trên $100,000 để chúng tôi có thể làm việc với quý vị nhằm lập kế hoạch thanh toán phù hợp với hoàn cảnh của quý vị.

  Xem thêm:

   Last modified: 10 Jan 2022QC 49681