Show download pdf controls
 • Chúng tôi bảo vệ doanh nghiệp đàng hoàng bằng cách nào

  Chúng tôi biết hầu hết các chủ doanh nghiệp đều đàng hoàng và điều hành doanh nghiệp có khi không dễ.

  Đáng tiếc rằng có những doanh nghiệp kinh doanh trong nền kinh tế tiền mặt và che giấu. Những doanh nghiệp này giành lợi thế bất công so với các doanh nghiệp khai lợi tức và tuân thủ luật lệ. Mục đích của chúng tôi là bảo vệ các doanh nghiệp đàng hoàng khỏi bị cạnh tranh bất công như thế.

  Chúng tôi hợp tác với các hiệp hội ngành nghề, những người hành nghề thuế vụ và các doanh nghiệp để hiểu bất kỳ vấn đề nào họ có thể có. Chúng tôi sử dụng dữ liệu và chi tiết phân tích rủi ro cập nhật của bên thứ ba để tìm ra những người có thể đang làm sai hoặc những người cần được giúp đỡ thêm.

  Cộng đồng không dung thứ các hành vi bất công. Nếu thấy một cái gì đó khác thường, hãy báo cho chúng tôi biết để chúng tôi có thể tìm hiểu thêm.

  Đăng ký dự buổi phổ biến thông tin

  Chúng tôi sẽ tổ chức các buổi phổ biến thông tin và tới thăm các doanh nghiệp trên toàn quốc để giúp bảo vệ các doanh nghiệp đàng hoàng.

  Muốn đăng ký dự buổi phổ biến thông tin:

  Tới thăm doanh nghiệp

  Sau các buổi phổ biến thông tin, chúng tôi sẽ tới thăm các doanh nghiệp trong khu vực. 

  Chúng tôi sẽ nói chuyện với các doanh nghiệp về:

  • lợi ích của việc thanh toán bằng hình thức điện tử và các phương tiện giữ sổ sách
  • công cụ của chúng tôi và biểu diễn cách sử dụng, kể cả nộp đơn trực tuyến
  • bảo đảm là họ đăng ký đúng đắn
  • bảo đảm tất cả doanh nghiệp phải đóng thuế và hưu bổng đúng mức, bằng cách khai tất cả lợi tức của họ và biết những khoản chi tiêu họ có thể xin khấu trừ
  • nộp tờ khai thuế và báo cáo hoạt động
  • giúp họ đáp ứng các nghĩa vụ thuế nếu họ đang gặp khó khăn. Chúng tôi có thể xem xét hoàn cảnh cụ thể và giúp họ đi đúng đường trở lại
  • bất kỳ điều nào khác mà họ có thể cần được giúp đỡ.

  Nếu phát hiện một doanh nghiệp nào đó cố ý làm sai, chúng tôi buộc phải có biện pháp. Điều này có thể là kiểm toán hoặc thậm chí truy tố.

  Nếu đang kinh doanh và không làm điều gì sai trái, quý vị không cần phải lo lắng.

  Nếu quý vị phạm sai lầm

  Nếu biết mình đã phạm sai lầm, hoặc bỏ sót một điều gì đó, tốt hơn là quý vị hãy tiếp xúc với chúng tôi trước. Bất kỳ khoản tiền phạt nào cũng có thể được giảm bớt, ví dụ nếu quý vị:

  • không cho chúng tôi biết về lợi tức quý vị kiếm được, bao gồm cả
   các khoản thanh toán bằng tiền mặt
  • xin khấu trừ những khoản chi tiêu mà quý vị không hội đủ điều kiện
  • khai báo bất kỳ chi tiết nào khác sai hoặc gây hiểu sai lệch với chúng tôi

  Nếu cần được trợ giúp để sửa sai, quý vị có thể:

  • liên lạc với đại diện BAS hoặc đại diện thuế có đăng ký của quý vị
  • gọi điện thoại cho dịch vụ thông phiên dịch miễn phí của chúng tôi qua số 13 14 50.

  Doanh nghiệp cần làm những gì

  Tất cả các doanh nghiệp cần phải:

  • khai tất cả lợi tức, bao gồm tiền mặt, trực tuyến, EFTPOS và thẻ tín dụng và thẻ trừ tiền từ tài khoản
  • nộp tờ khai thuế
  • đáp ứng các nghĩa vụ GST mà quý vị phải tuân thủ, chẳng hạn như đăng ký GST và nộp tờ khai hoạt động kinh doanh
  • đáp ứng các nghĩa vụ của chủ nhân nếu quý vị có nhân viên, chẳng hạn như trả lương cho họ ít nhất là ở mức quy định trong quy chế lao động và trả hưu bổng của họ
  • có cách thức lưu giữ hồ sơ tốt. Các hồ sơ cần phải giải thích tất cả các giao dịch kinh doanh, bằng văn bản và bằng tiếng Anh, và được lưu giữ ít nhất năm năm.

  Trình báo mối quan ngại

  Nếu có người nào đó mà quý vị cho rằng đang cố tình trốn thuế, quý vị có thể kín đáo trình báo cho chúng tôi biết.

  Hãy cố gắng cho chúng tôi biết càng nhiều chi tiết càng tốt để chúng tôi có thể đánh giá thông tin đầy đủ. Quý vị có thể trình báo mối quan ngại của mình bằng cách gọi điện thoại cho dịch vụ thông phiên dịch miễn phí của chúng tôi qua số 13 14 50.

   Last modified: 13 Mar 2019QC 52626