Show download pdf controls
 • Chúng tôi bảo vệ doanh nghiệp trung thực như thế nào

  Thuật ngữ “nền kinh tế đen” nay đã được đổi thành “nền kinh tế bóng”. Thay đổi này được áp dụng để phản ánh định nghĩa của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho hoạt động kinh tế không được khai báo và phi trung thực.

  Chúng tôi biết hầu hết các chủ doanh nghiệp đều trung thực và điều hành một doanh nghiệp có thể gặp nhiều khó khăn.

  Đáng tiếc là, có những doanh nghiệp giành lợi thế không công bằng bằng cách không đáp ứng tất cả các nghĩa vụ thuế và hưu bổng của họ. Chúng tôi mong muốn bảo vệ các doanh nghiệp trung thực khỏi sự cạnh tranh không lành mạnh này bằng cách đưa ra ánh sáng các hoạt động kinh tế đen.

  Kinh tế đen là để nói về các hoạt động không trung thực và phạm pháp diễn ra ngoài luồng, hoặc liên quan đến việc sử dụng sai mục đích hay lạm dụng các hệ thống thuế và quy định. Ví dụ về các hoạt động kinh tế đen bao gồm:

  • không khai báo hết thu nhập
  • kê khai khấu trừ quá mức
  • đề nghị nhận (hoặc trả) lương bằng tiền mặt trao tay để tránh nghĩa vụ
  • các hoạt động bất hợp pháp khác, chẳng hạn như kinh doanh thuốc lá bất hợp pháp, hợp đồng giả mạo và gian lận số doanh nghiệp Úc (ABN).

  Chúng tôi làm việc với các hiệp hội ngành nghề, những người hành nghề thuế và doanh nghiệp để nắm được những vấn đề mà họ có thể vướng mắc. Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bên thứ ba cập nhật và phân tích rủi ro để tìm ra những người có thể đang làm không đúng hoặc những người có thể cần thêm trợ giúp. Tùy thuộc vào những điều chúng tôi thấy trong chuyến thăm, chúng tôi có thể liên hệ với các doanh nghiệp sau để thẩm tra.

  Cộng đồng của chúng tôi quyết không dung thứ cho những hành vi không công bằng. Nếu quý vị nhìn thấy một điều gì đó có vẻ không đúng, hãy cho chúng tôi biết chúng tôi có thể xử lý nó.

  Đăng ký tham dự buổi trao đổi thông tin

  Chúng tôi đang tổ chức các buổi trao đổi thông tin và thăm các doanh nghiệp trên cả nước nhằm bảo vệ các doanh nghiệp trung thực.

  Để đăng ký một buổi trao đổi thông tin:

  Chuyến thăm doanh nghiệp của chúng tôi

  Khi chúng tôi ghé thăm, chúng tôi sẽ nói chuyện với các doanh nghiệp về:

  • việc lưu trữ hồ sơ và phương tiện thanh toán, việc đăng ký, các khoản khai nộp quá hạn, nợ thuế và nghĩa vụ của chủ lao động chẳng hạn như hưu bổng
  • cách sửa sai sót
  • lợi ích của phương thức lưu trữ và thanh toán điện tử
  • Các công cụ ATO và các sản phẩm có sẵn có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp
  • bất kỳ trợ giúp nào khác mà doanh nghiệp có thể cần.

  Tùy thuộc vào những điều chúng tôi thấy trong chuyến thăm, chúng tôi có thể liên hệ với các doanh nghiệp sau để thẩm tra. Chúng tôi có thể liên hệ với doanh nghiệp bằng điện thoại, thư hoặc có một chuyến thăm nữa. Hệ quả của việc này có thể là một đợt rà soát hoặc kiểm toán.

  Nếu chúng tôi phát hiện một doanh nghiệp đang cố tình làm điều sai trái, chúng tôi có nghĩa vụ phải xử lý.

  Nếu quý vị đang kinh doanh và quý vị đang làm đúng thì quý vị không cần phải lo lắng.

  Nếu quý vị có sai sót

  Nếu quý vị nhận ra mình có sai sót, hoặc bỏ quên mất điều gì đó, tốt nhất là đến gặp chúng tôi trước. Quý vị có thể được giảm bất kì khoản phạt nào, ví dụ nếu quý vị:

  • chưa kê khai với chúng tôi về thu nhập quý vị đã kiếm được, gồm cả các khoản tiền mặt
  • các khoản khấu trừ đã kê khai mà quý vị không có quyền được hưởng
  • tường trình sai hoặc gây hiểu nhầm cho chúng tôi.

  Nếu quý vị cần trợ giúp để sửa sai sót, quý vị có thể:

  • liên hệ với đại diện thuế hoặc đại diện BAS đã đăng ký của quý vị
  • gọi điện thoại cho Bộ phận Dịch vụ Biên dịch và Phiên dịch miễn phí theo số 13 14 50

  Doanh nghiệp cần làm gì

  Tất cả các doanh nghiệp cần phải:

  • kê khai tất cả thu nhập, bao gồm các giao dịch mua bán bằng tiền mặt, trực tuyến, EFTPOS cùng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ
  • nộp tờ khai hoàn thuế
  • đáp ứng các nghĩa vụ GST áp dụng cho quý vị, chẳng hạn như đăng ký GST và nộp tờ tường trình hoạt động kinh doanh
  • đáp ứng các nghĩa vụ của chủ lao động nếu quý vị có thuê nhân viên, chẳng hạn như trả cho họ mức lương bổng và hưu bổng tối thiếu
  • thực hành lưu giữ hồ sơ tốt - hồ sơ cần phải giải thích được tất cả các giao dịch kinh doanh, viết bằng văn bản và bằng tiếng Anh, và được lưu giữ ít nhất 5 năm.

  Mật báo hành vi sai trái

  Nếu có người nào đó mà quý vị cho rằng có thể đang cố tình làm sai, quý vị có thể mật báo với chúng tôi.

  Hãy cố gắng cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt để chúng tôi có thể đánh giá đầy đủ thông tin. Quý vị có thể làm mật báo bằng cách gọi điện thoại tới bộ phận dịch vụ phiên dịch và biên dịch của chúng tôi theo số 13 14 50.

  Thông tin chi tiết bằng tiếng Anh hiện có tại Bảo vệ doanh nghiệp trung thực

   Last modified: 23 Jul 2019QC 52626