• Nộp tờ khai không bao giờ là muộn cả

  Nếu bạn nằm trong số ít các doanh nghiệp chưa nộp tờ khai Tường trình Hoạt động Kinh doanh (BAS) hàng quý cho khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 thì đến giờ vẫn chưa muộn lắm. Bạn có thể giảm thiểu lệ phí lời và tiền phạt bằng cách khai càng sớm càng tốt hoặc bằng cách liên lạc với chúng tôi để tìm ra một thỏa thuận phù hợp.

  Bạn thậm chí có thể bỏ lỡ một khoản tín dụng hoàn thuế. Hơn 200.000 trường hợp khai muộn đã được hưởng hoàn thuế năm tài khóa vừa qua.

  Nếu bạn lo ngại về một số tiền còn thiếu nợ thì thỏa thuận thanh toán là một cách làm tốt để kiểm soát lại tình hình. Tính đến thời điểm này của năm 2013-14, khoảng một phần năm các doanh nghiệp nợ thuế Hàng hoá và Dịch vụ (GST) đã thiết lập một thỏa thuận thanh toán để giúp trả nợ.

  "Chúng tôi hiểu mỗi doanh nghiệp có những hoàn cảnh khác nhau và có thể có nhiều lý do để không khai đúng thời hạn, từ điều kiện kinh doanh khó khăn tới các sự kiện đột xuất. Tuy nhiên, kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy rằng một vấn đề mà càng để lâu không coi sóc thì lại càng trở nên khó khăn hơn trong việc giải quyết ", Phó Tổng Ủy Viên Thuế Vụ Steve Vesperman nói

  Hãy ghi nhớ rằng kể cả nếu bạn không có gì để khai báo thì bạn vẫn cần phải khai vào một bản tường trình hoạt động ghi số không.

  Để có các mẹo và lời khuyên về việc khai BAS của bạn, hãy truy cập trang ato.gov.au/bas.

  Bạn cũng có thể xem các videos có phụ đề tiếng Việt về BAS và GST tại ato.gov.au/General/Other-languages/In-detail/Vietnamese/GST-video-tips---Vietnamese

  Để biết thông tin chung về thuế và hưu bổng, hãy truy cập trang ato.gov.au/Vietnamese

  Nếu bạn không nói được tiếng Anh tốt và muốn nói chuyện với một nhân viên thuế vụ, xin hãy gọi cho Bộ phận Dịch vụ Phiên dịch và Biên dịch (TIS) theo số 13 14 50 để trợ giúp cho cuộc gọi của bạn.

   Last modified: 12 Jun 2014QC 40572