Show download pdf controls
 • Nộp khai thuế

  Việc khai thuế sẽ bao quát cả năm tài khoá từ 1 tháng 7 đến 30 tháng 6. Nếu quý vị đang nộp cho cá nhân quý vị thì hạn sẽ là ngày 31 tháng 10.

  Nộp khai thuế bằng myTax

  MyTax là cách nhanh chóng, dễ dàng, an toàn và bảo mật để nộp tờ khai thuế trực tuyến cho quý vị. MyTax hoạt động dựa trên web, do đó quý vị không cần phải tải bất cứ thứ gì về. Quý vị có thể nộp nhiều thiết bị khác nhau - máy tính, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng - chỉ cần đảm bảo nộp trước hạn chót ngày 31 tháng 10.

  Quý vị cần có một tài khoản myGov được liên kết với ATO. MyTax hiện đang có sẵn cho tất cả các cá nhân đang hoàn tất việc khai thuế của mình (bao gồm cả những người kinh doanh cá thể).

  MyTax được truy cập thông qua myGov. Nhấp vào liên kết này sẽ đưa quý vị rời khỏi trang ato.gov.au. Sau khi đăng nhập, hãy làm theo các tùy chọn menu sau: Thuế> Khai thuế > Thuế lợi tức

  Bắt đầu khai thuế với myTax

  Xem thêm:

  Xem:

  Hãy xem video dưới đây về cách thức tạo tài khoản myGov và liên kết đến ATO.

  Media: [Cách tạo tài khoản myGov và liên kết đến ATO]
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiubfo8e4mExternal Link (Thời lượng: 03:56)

  Hạn chót

  Quý vị cần nộp tờ khai thuế trước ngày 31 tháng 10.

  Nếu quý vị đang hoàn thành tờ khai thuế của riêng mình và không thể nộp trước ngày 31 tháng 10, hãy liên hệ với chúng tôi sớm nhất có thể.

  Hầu hết các đại diện thuế đã đăng ký đều có lịch nộp đặc biệt và có thể nộp tờ khai thuế cho khách hàng sau thời hạn thông thường 31 tháng 10. Nếu quý vị đang sử dụng đại diện thuế đã đăng ký, hãy nhớ liên hệ với họ trước ngày 31 tháng 10.

  Nếu quý vị đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng các nghĩa vụ thuế, hãy liên hệ với chúng tôi càng sớm càng tốt.

  Nếu quý vị nộp quá hạn

  Ngay cả khi thời hạn đã qua thì điều quan trọng là phải nộp càng sớm càng tốt.

  Nếu quý vị mong đợi một hóa đơn thuế, xin đừng trì hoãn việc khai thuế. Nếu quý vị thấy khó thanh toán đúng hạn thì quan trọng nhất là liên hệ với chúng tôi sớm để chúng tôi có thể làm việc với quý vị nhằm lập kế hoạch thanh toán phù hợp với hoàn cảnh của quý vị.

  Xem thêm:

   Last modified: 16 Sep 2019QC 49681