Tạo điều kiện cho hàng triệu người dân Úc khai thuế nhanh chóng và dễ dàng

Hàng triệu người Úc sẽ có thể sử dụng myTax, là tiện ích khai thuế qua mạng Internet của Sở Thuế Úc (ATO) để khai thuế năm nay.

Phụ tá Tổng Ủy viên Thuế Vụ, Graham Whyte cho biết, năm nay myTax đã được mở rộng cho những người có vấn đề thuế hơi phức tạp hơn và họ có thể mong sẽ khai thuế nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Ông Whyte cho biết "Theo những ý kiến đóng góp chúng tôi nhận được trong năm qua, người dân thấy khai thuế bằng myTax ít phức tạp và ít tốn thời gian, và có một số người hoàn tất khai thuế chỉ trong mười phút."

Quý vị có thể sử dụng myTax tại myGov bằng điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy vi tính và myTax chỉ hỏi những câu hỏi liên quan đến người khai thuế và tự động bao gồm thông tin do chủ nhân, các ngân hàng và chính phủ cung cấp.

Năm nay, những người có lợi tức, các khoản chiết giảm thuế (tax offsets) hoặc các khoản khấu trừ từ tiền hưu bổng, khoản tiền trả gộp (lump sum payments), quỹ đầu tư quản lý và tiền cấp dưỡng nước ngoài cũng sẽ có thể sử dụng myTax để khai thuế.

Trong năm 2014 myTax được hơn một triệu người Úc với vấn đề thuế đơn giản sử dụng.

Ông Whyte nói "Người sử dụng myTax cũng có thể tự tin rằng nếu phạm sai lầm chân thật, họ sẽ không bị phạt."

"Theo nghiên cứu, chúng tôi biết một trong những rào cản lớn nhất đối với người tự làm tờ khai thuế là sợ phạm sai lầm."

"Nếu quý vị vô tình khai cái gì đó sai và rốt cuộc quý vị nợ ATO tiền, tất nhiên quý vị sẽ phải đóng thuế quý vị nợ. Tuy nhiên ATO sẽ không phạt quý vị vì sai lầm này."

"Tuy nhiên, nếu quý vị phạm sai lầm và rốt cuộc chúng tôi nợ quý vị tiền, chúng tôi sẽ trả cho quý vị cùng với bất kỳ khoản tiền lời nào quý vị được hưởng."

Thêm thông tin

  • Muốn biết thêm thông tin, hãy truy cập ato.gov.au/lodgeonline hoặc gọi điện thoại cho ATO qua số 13 28 61.
  • Nếu không nói thạo tiếng Anh, quý vị có thể gọi điện thoại cho Dịch vụ Thông Phiên dịch (TIS) qua số 13 14 50 để nhờ họ giúp quý vị nói chuyện.
  • Muốn biết thông tin tổng quát về thuế bằng lên đến 25 ngôn ngữ khác nhau, hãy truy cập ato.gov.au/otherlanguages
End of find out more

 

    Last modified: 15 Jun 2015QC 45620