Show download pdf controls
 • Báo Cáo Thuế GST

  Giúp quí vị nộp thuế GST

  Bây giờ doanh nghiệp của quí vị đã đăng bạ thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), điều gì sẽ diễn ra kế tiếp? Hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu cách báo cáo, nộp và trả thuế GST.

  Thuế GST là gì?

  Thuế GST là thuế 10% đánh trên hầu hết hàng hóa và dịch vụ được bán ra hoặc tiêu thụ ở Úc. Các doanh nghiệp có đăng bạ GST phải tính thuế GST trên hầu hết hàng hóa và dịch vụ bán ra hoặc cung cấp và chuyển lại cho chúng tôi. Tiền này được chính phủ sử dụng để cung cấp các dịch vụ mà tất cả chúng ta sử dụng như đường xá, trường học và bệnh viện.

  Tập chỉ dẫn này dành cho quí vị nếu quí vị đã đăng bạ GST rồi và muốn biết các bước kế tiếp. Nếu cần biết thêm về những gì có thể khai, hãy đọc GST – Helping you understand your GST obligations (NAT 74240).

  Việc báo cáo GST chính xác, một phần trong việc giữ hồ sơ thích hợp là điều quan trọng cho doanh nghiệp của quí vị. Việc giữ hồ sơ thuế GST thích hợp cũng giúp quí vị biết được mình có thể khai khoản tín dụng GST không (có nghĩa là thêm nguồn tiền cho doanh nghiệp của quí vị).

  Báo cáo thuế GST như thế nào?

  Có 2 cách báo cho chúng tôi biết bao nhiêu thuế GST thu được để trả lúc đáo hạn. Đó là:

  • Bản khai hoạt động doanh nghiệp (BAS)
  • Tờ khai hoàn trả thuế GST hàng năm.

  Quí vị cũng có thể khai lấy lại thuế GST đã trả trong hoạt động thương vụ trên bản khai hoạt động doanh nghiệp hay tờ khai hoàn trả thuế GST hàng năm nếu quí vị có biên lai chi tiêu cho thương vụ.

  Khi nào có thể báo cáo thuế GST?

  Có 3 chu kỳ báo cáo thuế GST:

  • Hàng tháng
  • Mỗi tam cá nguyệt
  • Hàng năm.

  Sự chọn lựa có thể tùy vào:

  • Doanh thu thuế GST của quý vị là bao nhiêu
  • Loại doanh nghiệp của quý vị
  • Ý muốn của quý vị.
   Last modified: 09 Dec 2013QC 38018