• Doanh nghiệp nhỏ - Bảo vệ các doanh nghiệp đàng hoàng

  Các doanh nghiệp nhỏ là phần quan trọng trong xã hội Úc. Các doanh nghiệp nhỏ giúp người dân có việc làm, là nguồn lợi tức cho nhiều người và giữ cho nền kinh tế Úc mạnh.

  Tiền thuế người dân và doanh nghiệp đóng cho Chính phủ Úc chi trả cho các dịch vụ cộng đồng quan trọng như trường học và bệnh viện, vì vậy điều quan trọng là quý vị đóng thuế đúng mức.

  Điều quan trọng không kém là chúng tôi làm điều phải với các doanh nghiệp nhỏ. Cách thức của chúng tôi là bảo vệ các doanh nghiệp đàng hoàng không bị cạnh tranh bất công.

  Hãy đọc thêm nữa để tìm hiểu thêm về:

  Thuế và nền kinh tế tiền mặt

  Đa số người thọ thuế đều làm điều phải. Tuy nhiên, một số chủ doanh nghiệp cố tình tránh đóng phần thuế công bằng của họ. Khi làm như vậy, họ có lợi thế bất công so các doanh nghiệp đàng hoàng.

  Nếu doanh nghiệp cố tình giấu lợi tức để tránh phải đóng thuế, họ dính líu đến
  'nền kinh tế tiền mặt'. Việc giấu lợi tức bao gồm trả lương bằng tiền mặt cho nhân viên mà không lưu trữ hồ sơ, không kê khai doanh thu tiền mặt, không ghi lại những giao dịch bán hàng trên mạng Internet và thực hiện những việc khác để tránh phải
  đóng thuế.

  Xưa nay cụm từ 'nền kinh tế tiền mặt' nói đến tiền mặt. Nhưng giờ đây chúng ta thấy người ta tìm cách giấu lợi tức bằng cách không khai những giao dịch bán hàng dạng EFTPOS, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và bán hàng trên mạng Internet.

  Bảo vệ các doanh nghiệp đàng hoàng

  Để bảo vệ các doanh nghiệp đàng hoàng, chúng tôi phân tích dữ liệu từ tất cả người thọ thuế liên quan để phát hiện điểm bất thường có thể chỉ ra một người nào đó đang làm điều sai trái. Sau đó chúng tôi tiến hành kiểm tra thêm nữa, bao gồm:

  • kiểm tra xem lợi tức từ doanh nghiệp có khớp với lối sống của chủ doanh nghiệp hay không
  • so sánh doanh nghiệp cá thể với những doanh nghiệp cá thể khác trong
   cùng ngành
  • đối chiếu dữ liệu từ các nguồn khác như ngân hàng Úc và nước ngoài, các nhà cung cấp và Centrelink
  • sử dụng thông tin do khách hàng và công chúng cung cấp.

  Nếu một doanh nghiệp không đóng phần thuế công bằng của họ, chúng tôi có thể có biện pháp để thu thuế, loại bỏ các yếu tố cạnh tranh bất công cho các doanh nghiệp khác. Trong nhiều trường hợp, doanh nghiệp này cũng phải đóng tiền phạt, và trong một số trường hợp, chủ doanh nghiệp có thể sẽ phải đi tù.

  Example

  Trường hợp điển hình: Việc đối chiếu dữ liệu tìm ra lợi tức giấu không khai

  Chúng tôi chọn Claudia, chủ nhà hàng Melbourne để thực hiện cuộc kiểm tra vì thấy giữa lợi tức chị ấy khai và dữ liệu chúng tôi nhận được từ ngân hàng có điểm khác biệt.

  Trước khi bắt đầu cuộc kiểm tra, chúng tôi hỏi xem Claudia đã phạm bất kỳ sai lầm nào không. Sau đó Claudia nói chuyện với ngân hàng và đại diện thuế của cô và tính ra rằng chị đã không khai toàn bộ doanh thu của mình.

  Chị ấy cho chúng tôi biết về sai lầm này và sử dụng Voluntary disclosure form (mẫu tự nguyện khai) để điều chỉnh tờ khai thuế doanh nghiệp cho năm tài chính 2011, 2012 và 2013. Kết quả là, Claudia chưa đóng thuế đủ và đóng thêm 756.678 đô-la tiền thuế.

  End of example

  Quý vị có thể làm những gì về nền kinh tế tiền mặt

  Quý vị có thể giúp ngăn chặn nền kinh tế tiền mặt bằng một số cách. Dù là chủ doanh nghiệp, khách hàng, nhân viên, hoặc cố vấn thuế, những lựa chọn và hành động hàng ngày của quý vị sẽ góp phần làm thay đổi tình hình.

  Lấy biên lai

  Nếu là khách hàng, việc phải lấy biên lai hoặc hóa đơn thuế sẽ giúp tạo ra môi trường mà tất cả doanh nghiệp đóng phần thuế công bằng. Lưu trữ bằng chứng những lần mua cũng giúp bảo đảm nhà cung cấp phải làm đúng theo cam kết bảo hành hoặc bảo đảm.

  Khai tất cả lợi tức và chi phí

  Nếu là doanh nghiệp, quý vị phải khai tất cả lợi tức và chi phí của quý vị cho chúng tôi, bao gồm tiền mặt và tất cả những giao dịch bán hàng dạng EFTPOS, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc bán hàng trên mạng Internet. Nếu không khai tất cả lợi tức của quý vị, hoặc cho rằng mình có thể đã phạm sai lầm, quý vị hãy liên lạc với chúng tôi để sửa thông tin lại cho đúng.

  Kiểm tra số liệu của quý vị

  Quý vị có thể sử dụng các tiêu chuẩn doanh nghiệp nhỏ của chúng tôi để giúp quý vị so sánh hiệu năng của doanh nghiệp của quý vị với các doanh nghiệp tương tự trong ngành của mình. Nếu các số liệu cho doanh nghiệp của quý vị rất khác so với những doanh nghiệp khác trong ngành của mình, quý vị có thể đã phạm sai lầm.

  Chúng tôi đúc kết các tiêu chuẩn này từ thông tin và dữ liệu các doanh nghiệp cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi có các tiêu chuẩn cho hơn 100 ngành công nghiệp. Ngoài việc giúp quý vị xác định xem liệu quý vị đã phạm sai lầm hay không, các tiêu chuẩn có thể giúp quý vị hiểu cách thức để làm cho doanh nghiệp của quý vị phát đạt hơn.

  Chúng tôi sử dụng các tiêu chuẩn này cũng như các chỉ dấu khác để phát hiện các doanh nghiệp có thể đang tránh thực hiện nghĩa vụ thuế của họ bằng cách không khai một phần hoặc tất cả lợi tức của họ. Nếu chúng tôi để ý thấy các số liệu của quý vị rất khác với những người khác trong ngành công nghiệp của quý vị, chúng tôi có thể liên lạc với quý vị để hiểu vì sao có điểm khác biệt.

  Báo cáo trường hợp trốn thuế

  Nếu nghi ngờ một người hoặc doanh nghiệp nào đó không khai lợi tức, quý vị nên báo cho chúng tôi biết để chúng tôi có thể giúp bảo vệ các doanh nghiệp làm đúng nghĩa vụ của họ. Chúng tôi xem xét tất cả báo cáo và bảo mật thông tin của quý vị - nếu không muốn, quý vị không bắt buộc phải cho biết tên. Thông tin của quý vị sẽ giúp bảo vệ các doanh nghiệp đàng hoàng và cộng đồng.

  Further information

  Tìm hiểu them

  • Kín đáo trình báo trường hợp trốn thuế
  • Nền kinh tế tiền mặt 
  • Tự nguyện khai báo
  • Các tiêu chuẩn doanh nghiệp nhỏ
  • Gọi điện thoại cho chúng tôi qua số 13 28 66 trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu
  • Nếu không thạo tiếng Anh và muốn nói chuyện với nhân viên thuế, xin quý vị gọi cho Dịch Vụ Thông Phiên dịch (TIS) qua số 13 14 50 để họ giúp quý vị trong cuộc gọi của quý vị.
  • Nếu bị khiếm thính, hoặc bị suy giảm thính lực hoặc nói khó, quý vị hãy liên lạc với chúng tôi qua National Relay Service (NRS). Muốn biết thêm thông tin, hãy truy cập trang mạng NRS, relayservice.gov.auExternal Link
  End of further information
   Last modified: 30 Nov 2015QC 44908