• Mức chuẩn có thể giúp doanh nghiệp của bạn như thế nào?

  Mức chuẩn là một công cụ hữu ích để giúp bạn:

  • so sánh hiệu quả kinh doanh của bạn với những cơ sở khác trong cùng ngành nghề với bạn
  • kiểm tra xem bạn đã đáp ứng được nghĩa vụ thuế của mình hay chưa, bao gồm cả việc xác định liệu bạn đã ghi lại tất cả các giao dịch tiền mặt hay chưa
  • tính ra xem liệu bạn có cần điều chỉnh các thực hành về lưu giữ hồ sơ hay không
  • tìm hiểu xem những chi phí và các khoản chi tiêu có thể được điều chỉnh để nâng cao hiệu quả kinh doanh của bạn hay không
  • đánh giá xem liệu doanh nghiệp của bạn có thể được lựa chọn để kiểm toán hoặc rà soát hay không.

  Nếu doanh nghiệp của bạn không đạt mức chuẩn?

  Các số liệu mức chuẩn được công bố như là một tầm mức để nhận ra các biến động xảy ra giữa các doanh nghiệp do các yếu tố như vị trí và hoàn cảnh doanh nghiệp.

  Vì vậy, trong nhiều trường hợp, thường có một lý do chính đáng để giải thích cho việc một doanh nghiệp không đạt mức chuẩn, ví dụ, giá thuê địa điểm có thể cao hơn vì doanh nghiệp nằm ở trung tâm thành phố.

  Nếu doanh nghiệp của bạn không đạt mức chuẩn, chúng tôi khuyên bạn:

  • rà soát việc thực hành lưu giữ hồ sơ của bạn
  • xem xét cách doanh nghiệp của bạn đang vận hành
  • kiểm tra xem bạn có mắc sai sót hoặc không báo cáo các khoản lợi tức và chi tiêu của bạn trong tờ khai thuế hay tờ tường trình hoạt động hay không. Nếu có, bạn sẽ cần phải làm các việc sau:
   • cung cấp chính xác các thông tin, và
   • cho chúng tôi biết bằng cách tự nguyện khai báo.
    

  Chúng tôi khuyến khích bạn nên rà soát hiệu quả kinh doanh của bạn so với các mức chuẩn một cách thường xuyên. Nếu doanh nghiệp của bạn không đạt được mức chuẩn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn giải thích lý do tại sao.

  Attention

  Đại diện thuế có đăng ký của bạn hoặc đại diện BAS có thể tư vấn cho bạn về hoạt động kinh doanh và lưu giữ hồ sơ.

  End of attention

  Cách sử dụng mức chuẩn

  Chúng tôi sử dụng mức chuẩn để phát hiện các doanh nghiệp có thể đang hoạt động trong nền kinh tế tiền mặt bằng cách xác định những doanh nghiệp đang hoạt động ngoài phạm vi mức chuẩn trong ngành của họ.

  Chúng tôi xác định mức chuẩn phù hợp cho doanh nghiệp của bạn dựa trên những thông tin mà bạn cung cấp bao gồm:

  • doanh nghiệp của bạn hoạt động trong ngành nghề nào
  • sự mô tả hoạt động kinh doanh chính trong tờ khai thuế lợi tức
  • tên giao dịch của doanh nghiệp của bạn

  Bạn có thể được lựa chọn để kiểm toán

  Đạt mức chuẩn trong ngành nghề của bạn không có nghĩa là bạn sẽ tránh được một cuộc kiểm toán hoặc rà soát vì chúng tôi có thể xác định bạn bằng một hoặc nhiều chỉ số rủi ro khác của chúng tôi.

  Các chỉ số khác mà chúng tôi sử dụng để xác định người thọ thuế có thể đang trốn tránh nghĩa vụ thuế bao gồm

  • dữ liệu so với các nguồn bên ngoài cho thấy mâu thuẫn trong lợi tức được báo cáo, ví dụ lợi tức không được báo cáo từ:
   • các cơ quan chính phủ khác
   • các định chế tài chính
    
  • các doanh nghiệp có báo cáo lợi tức ròng có vẻ thấp hơn so với yêu cầu để bù đắp cho các chi phí sinh hoạt cá nhân của các nhà điều hành doanh nghiệp
  • các cáo buộc trốn thuế từ cộng đồng.

  Bạn đã tính đến việc tự nguyện khai báo?

  Nếu sau khi so sánh hiệu quả kinh doanh của bạn với các mức chuẩn, bạn thấy rằng bạn đã sai sót trong vấn đề thuế của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên tự nguyện khai báo.

  Nếu bạn tự nguyện khai báo, chúng tôi có thể giảm hình phạt và lãi vốn thường sẽ được áp dụng, đặc biệt là nếu bạn khai báo tự nguyện trước khi chúng tôi cho bạn biết về kế hoạch chúng tôi kiểm toán bạn.

  Tìm hiểu thêm

  Để biết thêm thông tin bằng tiếng Anh về khai báo tự nguyện, hãy truy cập trang cách tự nguyện khai báo bằng cách nào

  End of find out more

  Những điều cần biết để xác định mức chuẩn

  Để xác định mức chuẩn hiệu quả kinh doanh của bạn, bạn sẽ cần:

  • mức chuẩn đặc thù dành cho doanh nghiệp của bạn (có sẵn bằng tiếng Anh tại mức chuẩn dành cho doanh nghiệp nhỏ)
  • hồ sơ kế toán của bạn (sổ sách tiền mặt hoặc phần mềm kế toán)
  • số liệu từ tờ khai thuế lợi tức hàng năm cho năm có liên quan.

  Để tính toán tỷ lệ chi phí bán hàng của doanh nghiệp, bạn sẽ cần:

  • tờ tường trình hoạt động trong năm có liên quan
  • báo cáo ngân hàng của bạn hoặc các hồ sơ khác liên quan đến việc bán hàng thu tiền qua thẻ ngân hàng.

  Để tính toán mức chuẩn thu nhập cho doanh nghiệp, bạn sẽ cần:

  • hoá đơn thuế mua và bán
  • sổ sách báo giá
  • nhật ký công việc
  • sổ chi phiếu
  • các tờ tường trình mua hàng từ các nhà cung cấp của bạn
  • các tờ tường trình ngân hàng

  Cách tính toán tỷ lệ mức chuẩn

  Để tính toán mức chuẩn hiệu quả, hãy chia tỷ lệ kinh doanh chính của bạn cho doanh thu và nhân với 100 để có được tỷ lệ phần trăm.

  Ví dụ:

  Tỉ lệ chi phí bán hàng so với doanh thu

  Để tính toán tỷ lệ chi phí bán hàng so với doanh thu, hãy chia chi phí bán hàng cho doanh thu và nhân với 100.

  (Chi phí bán hàng / doanh thu) x 100 = tỷ lệ chi phí bán hàng / doanh thu

  Thuật ngữ chúng tôi sử dụng

  Khi chúng tôi nói:

  • bạn, có nghĩa rằng bạn với tư cách là một doanh nghiệp, ví dụ, một người kinh doanh cá thể, một hợp doanh, người được ủy thác từ một quỹ uỷ thác hoặc quỹ hưu bổng, hoặc một công ty.
  • doanh nghiệp, có nghĩa rằng doanh nghiệp có doanh số lên đến 15 triệu.
  • doanh số, nghĩa là tổng doanh thu mà bạn nhận được từ việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ mỗi năm, ngoại trừ thuế hàng hoá và dịch vụ (GST).
  • mức chuẩn, nghĩa là các mức chuẩn cho doanh nghiệp nhỏ, bao gồm các tỷ lệ cụ thể cho các ngành nghề kinh doanh.
  • chi phí bán hàng, nghĩa là chi phí của bất cứ thứ gì được sản xuất, chế tạo, bán lại hoặc mua lại để cho mục đích:
   • sản xuất, hoặc
   • bán hoặc trao đổi để thu lợi tức, hoặc
   • thu nhập của doanh nghiệp
    
  • tổng doanh số bán hàng, nghĩa là tổng doanh số bán hàng được báo cáo trong tờ tường trình hoạt động; số lượng bao gồm GST.

  Tìm hiểu thêm

  • Thông tin đã được dịch về nền kinh tế tiền mặt, doanh nghiệp và thuế và các chủ đề kinh doanh khác có sẵn tại Các ngôn ngữ khác
  • Thông tin bằng tiếng Anh có tại:  
  • Gọi điện cho chúng tôi theo số 13 28 66 trong khoảng từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu
  • Nếu bạn không nói thạo tiếng Anh và muốn nói chuyện với một nhân viên thuế vụ, hãy gọi điện thoại cho Bộ phận Dịch vụ Biên dịch và Phiên dịch (TIS) theo số 13 14 50 để trợ giúp cho cuộc gọi của bạn.
  • Nếu bạn bị khiếm thính hoặc có vấn đề với việc nghe và nói, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua Dịch vụ Tiếp âm Quốc gia (NRS). Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web NRS relayservice.gov.auExternal Link
  End of find out more
   Last modified: 22 Jul 2015QC 23983