• Những điều căn bản về tiền hưu bổng dành cho chủ nhân

  Hướng dẫn căn bản về tiền hưu bổng, bổn phận của quý vị về tiền hưu bổng trong tư cách là chủ nhân và cách thức đáp ứng các bổn phận này.

  Tiền hưu bổng là gì?

  Tiền hưu bổng, thường được gọi là super, là tiền được tiết kiệm gởi trong một quỹ nào đó trong suốt cuộc đời đi làm của một người để khi nghỉ hưu người ta sống vào đó.

  Là chủ nhân, quý vị phải đóng góp tiền vào quỹ hưu bổng của nhân viên của mình và đây được gọi là khoản bảo đảm tiền hưu bổng.

  Quý vị được coi là chủ nhân nếu quý vị tuyển dụng công nhân trên cơ sở toàn thời, bán thời hoặc tạm thời theo một hợp đồng tuyển dụng bằng lời nói hoặc bằng giấy tờ.

  Tôi trả tiền hưu bổng cho những nhân viên nào?

  Thông thường, quý vị phải trả tiền hưu bổng cho các nhân viên của mình nếu họ là:

  • từ 18 tuổi trở lên, và được trả 450đô-la trở lên (trước thuế) trong một tháng lịch
  • dưới 18 tuổi, và đang được trả 450đô-la trở lên (trước thuế) trong một tháng lịch và làm việc hơn 30 giờ đồng hồ một tuần.

  Điều này được áp dụng bất kể là họ làm việc tạm thời, bán thời hay toàn thời, và là tạm trú nhân hay không. Quý vị cũng phải trả tiền hưu bổng cho những người làm hợp đồng nếu hợp đồng đó chủ yếu là cho công lao động của họ, ngay cả nếu người làm hợp đồng này có số doanh nghiệp Úc (Australian business number - ABN) của riêng họ.

  Danger

  Nếu không đáp ứng các bổn phận của mình về tiền hưu bổng, quý vị sẽ phải trả ATO một số tiền lớn hơn.

   

  End of danger

  Nếu tôi là tự làm chủ thì sao?

  Nếu là tự làm chủ, quý vị không phải đóng góp tiền hưu bổng vào một quỹ hưu bổng cho chính mình. Tuy nhiên, quý vị có thể chọn trả tiền hưu bổng như một cách tiết kiệm tiền cho mình khi nghỉ hưu.

  Hầu hết những người tự làm chủ có thể khai xin khấu trừ thuế cho các khoản đóng góp mà họ trả cho tiền hưu bổng của chính mình.

  Tôi phải trả bao nhiêu tiền hưu bổng?

  Số tiền hưu bổng quý vị phải trả là một tỉ lệ phần trăm trên số tiền mà nhân viên của quý vị kiếm được cho những giờ làm việc thông thường của họ. Đây được gọi là khoản ‘bảo đảm tiền hưu bổng’.

  Kể từ ngày 1 tháng Bảy năm 2014, quý vị cần phải trả một mức tối thiểu là 9,50% trên số tiền kiếm được trong giờ làm việc thông thường của mỗi nhân viên hội đủ điều kiện; mức này được ấn định để tăng dần lên qua các năm tới.

  Payments for overtime hours are generally not ordinary time earnings. Số tiền kiếm được trong giờ làm việc thông thường là những gì nhân viên của quý vị kiếm được cho những giờ làm việc thông thường của họ, bao gồm các khoản trả trên mức lương theo khế ước lao động, các khoản hoa hồng, tiền phụ trội theo ca làm, và một số các khoản tiền thưởng cũng như các khoản phụ cấp nhất định. Các khoản trả cho những giờ làm thêm (overtime) thường không được tính là số tiền kiếm được trong giờ làm việc thông thường.

  Further information

  Để tìm hiểu thêm về số tiền hưu bổng mà quý vị phải trả cho nhân viên của mình, xin hãy truy cập trang mạng ato.gov.au/otherlanguages

   

  End of further information

  Tôi trả các khoản đóng góp tiền hưu bổng vào đâu?

  Quý vị cần phải trả các khoản đóng góp vào một quỹ hưu bổng tuân thủ theo luật (complying super fund) hoặc một tài khoản tiết kiệm cho khi nghỉ hưu (retirement savings account). Nhân viên của quý vị có thể chọn quỹ hưu bổng mà quý vị trả các khoản đóng góp tiền hưu bổng của họ vào đó.

  Quý vị cần phải cung cấp Standard choice form (Mẫu đơn lựa chọn tiêu chuẩn) cho các nhân viên mới hội đủ điều kiện chọn một quỹ hưu bổng cho mình, để họ có thể đưa ra lựa chọn này của họ bằng giấy tờ. Quý vị cần phải cung cấp cho họ mẫu đơn này trong vòng 28 ngày kể từ ngày họ bắt đầu làm việc cho quý vị.

  Một tài khoản quỹ mặc định (default fund account) là tài khoản do quý vị chọn cho những nhân viên không tự mình chọn quỹ hưu bổng. Các quỹ hưu bổng đang thay thế các tài khoản mặc định hiện có bằng một loại tài khoản mới, đơn giản, được gọi là ‘MySuper’. Bắt đầu từ ngày 1 tháng Một năm 2014, quý vị sẽ phải trả tiền vào một quỹ có cung cấp loại tài khoản MySuper nếu nhân viên của quý vị không chọn quỹ hưu bổng.

  Điều nên làm là hãy kiểm tra xem quỹ mặc định hiện nay của quý vị có cung cấp sản phẩm MySuper hay không.

  Attention

  Đừng quên chuyển số hồ sơ thuế (tax file number - TFN) của nhân viên của quý vị tới quỹ hưu bổng của họ – việc này quan trọng bởi nó sẽ giúp cho nhân viên của quý vị theo dõi tiền hưu bổng của mình dễ dàng hơn.

   

  End of attention

  Tôi trả các khoản đóng góp tiền hưu bổng vào khi nào?

  Ít nhất một năm bốn lần quý vị phải trả tiền này vào tài khoản tiền hưu bổng của các nhân viên hội đủ điều kiện. Các khoản trả tiền phải được thực hiện trễ nhất là vào những ngày đến hạn hàng quý sau đây:

  Bảng 1  

  Quý

  Ngày đến hạn trả tiền

  1 (tháng Bảy – tháng Chín)

  Ngày 28 tháng Mười

  2 (tháng Mười – tháng Mười Hai)

  Ngày 28 tháng Một

  3 (tháng Một – tháng Ba)

  Ngày 28 tháng Tư

  4 (tháng Tư – tháng Sáu)

  Ngày 28 tháng Bảy

  Nếu ngày đến hạn trả tiền là vào thứ Bảy, Chủ nhật hay ngày nghỉ lễ, quý vị có thể trả vào ngày làm việc kế tiếp sau ngày đó.

  Nếu không trả các khoản đóng góp tiền hưu bổng của mình đúng hạn, quý vị sẽ phải trả cho ATO khoản lệ phí bảo đảm tiền hưu bổng.

  Example  

  THÍ DỤ: Tiệm café của Ninh  

  Sau khi đến Úc sinh sống, tôi quyết định bắt đầu công cuộc kinh doanh của riêng mình và mở một tiệm café. Có rất nhiều điều phải tìm hiểu khi bắt đầu kinh doanh, và một trong những điều tôi đã phải tìm hiểu là trả tiền hưu bổng và tiền bảo đảm hưu bổng.

  Tôi có một nhân viên toàn thời và vài nhân viên tạm thời. Một năm bốn lần, tôi trả các khoản đóng góp vào các quỹ hưu bổng do họ chỉ định. Số tiền tôi trả là tỉ lệ phần trăm của số tiền họ kiếm được. Kể, từ ngày 1 tháng Bảy năm 2014, mức đó là 9,50% và từ từ tăng dần qua các năm tới. Tôi sẽ cần phải đảm bảo là hệ thống tính lương của tôi được cập nhật để tôi trả đúng số tiền.

   

  End of example

  Nhân viên có thể đóng thêm tiền hưu bổng cho mình không?

  Nhân viên của quý vị có thể đóng thêm tiền hưu bổng của họ lấy từ lợi tức trước thuế (hy sinh tiền lương – salary sacrifice) hoặc sau thuế của họ.

  Hy sinh tiền lương là một dàn xếp theo đó quý vị, thay mặt nhân viên của mình, đóng góp vào tiền hưu bổng của họ, lấy từ lợi tức trước thuế của họ.

  Further information

  Nếu quý vị đang xem xét việc thoả thuận cho nhân viên của mình hy sinh tiền lương, quý vị nên nói chuyện với một chuyên viên có đủ trình độ. Không có đòi hỏi pháp lý nào đối với quý vị về việc phải đưa ra thoả thuận cho các nhân viên của mình về hy sinh tiền lương.

   

  End of further information
  Attention

  Hãy nhớ là các khoản tiền do các nhân viên của quý vị trả vào quỹ hưu bổng của họ lấy từ lợi tức sau thuế của họ không được tính là tiền hưu bổng mà quý vị phải trả.

   

  End of attention

  Tuy nhiên, các khoản tiền mà quý vị trả qua một thoả thuận về hy sinh tiền lương thì có thể được tính.

  Có các giới hạn đối với số tiền nhân viên có thể trả thêm vào tiền hưu bổng của mình mỗi năm mà không phải trả thêm thuế.

  Dịch vụ Small Business Superannuation Clearing House (Trung Tâm Nhận và Phân Phối Tiền Hưu bổng cho Doanh nghiệp Nhỏ) là gì?

  Các doanh nghiệp có từ 19 nhân viên trở xuống có thể sử dụng dịch vụ miễn phí có tên là Small Business Superannuation Clearing House (clearing house). Đây là một dịch vụ không bắt buộc và sẽ giúp quý vị trả các khoản đóng góp bảo đảm tiền hưu bổng của mình vào một nơi duy nhất bằng một giao dịch điện tử đơn giản.

  Các doanh nghiệp nhỏ đăng ký sử dụng dịch vụ này sẽ hoàn tất các bổn phận của mình về bảo đảm tiền hưu bổng nếu tất cả các điều sau đây được đáp ứng:

  • các doanh nghiệp này trả đúng số tiền
  • các doanh nghiệp này trả tiền đúng hạn
  • việc trả tiền này được clearing house chấp nhận
  • việc trả tiền này không bị quỹ hưu bổng từ chối.

  Sau khi nhận được lựa chọn của nhân viên về việc lựa chọn quỹ, các chủ nhân có 21 ngày để chuyển thông tin này đến clearing house.

  Further information

  Quý vị có thể tìm hiểu thêm và đăng ký tham gia dịch vụ này bằng cách:

  • truy cập trang mạng ato.gov.au/sbsch gọi điện thoại số 1300 660 048.

   

  End of further information

  Example  

  THÍ DỤ: Trở lại tiệm café của Ninh  

  Một trong số những người bạn của tôi cho tôi biết là Small Business Superannuation Clearing House có thể giúp các doanh nghiệp nhỏ như doanh nghiệp của tôi tuân thủ các bổn phận của mình về bảo đảm tiền hưu bổng.

  Cách này thật tiện lợi – lúc trước, tôi phải thực hiện các khoản trả tiền bảo đảm tiền hưu bổng riêng lẻ tới từng quỹ hưu bổng khác nhau của mỗi nhân viên của tôi; nhưng bằng cách qua Clearing House, tôi có thể làm xong tất cả trong chỉ một giao dịch trực tuyến mà thôi. Cách này đã tiết kiệm cho tôi rất nhiều thời gian.

   

  End of example

  Nếu tôi đã không trả tiền hưu bổng một cách đúng đắn thì sao?

  Nếu quý vị đã không đáp ứng các bổn phận của mình về tiền hưu bổng như là một chủ nhân, thì quý vị phải nộp một Superannuation guarantee charge statement – quarterly (Tờ báo cáo lệ phí bảo đảm tiền hưu bổng – hàng quý) và trả cho chúng tôi khoản lệ phí bảo đảm tiền hưu bổng.

  Further information

  Để có một bản của tờ báo cáo này và các hướng dẫn:

  • xin hãy truy cập trang mạng của chúng tôi tại địa chỉ ato.gov.au/employersuper và tìm mã số ‘NAT9599’

  gọi điện thoại đến chúng tôi ở số 1300 720 092.

   

  End of further information

  Tôi có thể khai xin khấu trừ thuế không?

  Thông thường, các khoản đóng góp tiền hưu bổng có thể được khấu trừ thuế trong năm tài khóa quý vị trả các khoản này.

  Quý vị không thể khai xin khấu trừ thuế cho khoản lệ phí bảo đảm tiền hưu bổng, nếu quý vị đã không đáp ứng các bổn phận của mình về tiền hưu bổng vào ngày đến hạn.

  Tôi cần phải giữ những hồ sơ nào?

  Quý vị cần phải giữ trong năm năm các hồ sơ cho thấy:

  • ngày và số tiền hưu bổng quý vị đã trả cho từng nhân viên
  • cách thức quý vị đã tính ra mức tiền hưu bổng quý vị trả
  • là quý vị đã cho các nhân viên hội đủ điều kiện của mình sự lựa chọn về quỹ hưu bổng
  • các chi tiết về quỹ hưu bổng mà quý vị đã trả tiền hưu bổng của nhân viên của mình vào đó.
  Attention

  Các hồ sơ của quý vị phải được viết bằng tiếng Anh hoặc theo một hình thức có thể dễ dàng tiếp cận được và chuyển được sang tiếng Anh bằng chữ viết.

   

  End of attention

  Các công cụ hữu ích

  Trang mạng của ATO cung cấp nhiều công cụ ra quyết định và các bản tính toán trên mạng để giúp quý vị đáp ứng các bổn phận của mình về tiền hưu bổng. Để tiếp cận các công cụ này, xin hãy truy cập trang mạng ato.gov.au/payingsuper

  Further information

  Thông tin thêm  

  Hãy truy cập trang mạng của chúng tôi tại địa chỉ ato.gov.au/payingsuper hoặc gọi điện thoại đến chúng tôi ở số 13 10 20.

  Nếu quý vị không nói thạo tiếng Anh và muốn nói chuyện với nhân viên thuế vụ, thì xin hãy gọi điện thoại đến Dịch vụ Biên dịch và Thông dịch (Translating and Interpreting Service – TIS) ở số 13 14 50 để cuộc gọi của quý vị được giúp đỡ.

  Quý vị còn có thể gọi điện thoại đến chúng tôi ở số 1300 720 092 để nhận các ấn phẩm của chúng tôi.

   

  End of further information
   Last modified: 31 Mar 2015QC 38408