• Chuẩn bị cho SuperStream: hướng dẫn theo từng bước

  SuperStream là một tiêu chuẩn để xử lý dữ liệu hưu bổng và các khoản tiền trả bằng điện tử.

  Với SuperStream, quý vị cần phải trả tiền đóng góp hưu bổng cho nhân viên của mình bằng điện tử (EFT hoặc BPAY) và gửi các dữ liệu liên quan bằng điện tử.

  Các dữ liệu có định dạng chuẩn nên nó có thể được truyền đi nhất quán trên hệ thống hưu bổng - giữa chủ sử dụng lao động, các quỹ, các nhà cung cấp dịch vụ và ATO. Nó được kết nối với khoản tiền trả thông qua một số hiệu tiền trả duy nhất.

  Điều này có nghĩa là quý vị có thể thực hiện tất cả những đóng góp của mình trong một giao dịch duy nhất, ngay cả khi chúng đang đi đến nhiều quỹ hưu bổng.

  Đoạn video ngắn này sẽ cho quý vị biết SuperStream là gì và cách thức đóng hưu bổng theo phướng thức SuperStream.

   

  Thời lượng 1:47 Phụ đề SuperStream đơn giản hoá việc hưu bổng cho chủ sử dụng lao động cũng có sẵn.

  Dưới đây là những gì bạn cần phải làm gì để được SuperStream sẵn sàng:

  Bước 1: Chọn một phương án

  Để sử dụng SuperStream, quý vị cần phải trả tiền hưu bổng và gửi thông tin của nhân viên bằng điện tử. Nếu quý vị đang làm việc này thì quý vị chỉ cần phải tinh chỉnh hệ thống của quý vị để gửi dữ liệu đóng góp theo định dạng chuẩn. Quý vị có thể sử dụng:

  Quý vị cũng có thể yêu cầu kế toán viên hoặc nhân viên lưu giữ sổ sách giúp quý vị chọn một trong các phương án này.

  Nếu đóng góp duy nhất mà quý vị thực hiện là đóng góp cá nhân cho chính mình hoặc đóng góp cho một Quỹ hưu bổng tự quản lý (SMSF) có liên quan thì quý vị không cần phải sử dụng SuperStream vì đây là những khoản đóng góp được miễn trừ.

  Xem thêm:

  Hệ thống bảng lương

  Nếu quý vị sử dụng một hệ thống bảng lương, hãy kiểm tra với nhà cung cấp hệ thống của quý vị xem SuperStream sẵn sàng hay chưa. Quý vị có thể cần phải cập nhật hệ thống của mình.

  Một số hệ thống bảng lương bao gồm dữ liệu và các khoản tiền trả, và một số chỉ bao gồm dữ liệu, nghĩa là quý vị có thể cần phải thanh toán cho từng quỹ riêng. Cả hai cách đều phải bằng điện tử (EFT or BPAY).

  Xem thêm:

  Hệ thống trực tuyến quỹ hưu bổng của quý vị

  Các quỹ hưu bổng lớn có dịch vụ thanh toán trực tuyến, quý vị có thể sử dụng. Hãy kiểm tra quỹ của quý vị.

  Dịch vụ thanh toán hưu bổng

  Dịch vụ thanh toán hưu bổng trả hưu bổng tới quỹ của nhân viên của quý vị cho quý vị. Quý vị gửi một khoản tiền trả điện tử đơn nhất tới dịch vụ thanh toán hưu bổng, cùng với các dữ liệu đóng góp cho tất cả các nhân viên của quý vị, và dịch vụ thanh toán hưu bổng sẽ làm phần còn lại.

  Nếu quý vị có từ 19 nhân viên trở xuống, hoặc doanh thu ít hơn 2 triệu đô la một năm, quý vị có thể sử dụng Dịch vụ thanh toán hưu bổng dành cho doanh nghiệp nhỏ (Small Business Super Clearing House - SBSCH) miễn phí của chúng tôi.

  Đây là một dịch vụ trực tuyến miễn phí bằng tiếng Anh, cho phép chủ sử dụng lao động quy mô nhỏ trả khoản đóng góp hưu bổng tới một đích đến duy nhất trong một giao dịch điện tử đơn giản. SBSCH sẽ cung cấp một giải pháp tuân thủ theo SuperStream để người sử dụng lao động không gặp phải vấn đề gì khi quý vị đăng ký.

  Quý vị cũng có thể chọn từ một số phương án thương mại, hoặc quỹ hưu bổng của quý vị có thể có một dịch vụ thanh toán hưu bổng mà quý vị có thể sử dụng. Hãy nói chuyện với quỹ của quý vị để xem những gì họ cung cấp.

  Hãy ghi nhớ rằng, ngay cả khi quý vị thuê ngoài một số phần của việc đóng góp hưu bổng thì quý vị vẫn có trách nhiệm đảm bảo hưu bổng của nhân viên được trả một cách chính xác.

  Cổng Thông tin Gửi Tin nhắn

  Một cổng thông tin gửi tin nhắn có thể chuyển đổi dữ liệu những khoản đóng góp cho nhân viên của quý vị sang một định dạng tương thích với SuperStream và gửi đến các quỹ liên quan giùm quý vị. Quý vị vẫn cần phải thực hiện thanh toán theo hình thức điện tử. Hãy nói chuyện với nhà cung cấp cổng thông tin gửi tin nhắn và tổ chức tài chính của quý vị.

  Bước 2: Thu thập thông tin và cập nhật hồ sơ của quý vị

  Để sử dụng SuperStream, quý vị sẽ cần phải thu thập một số thông tin mới từ các nhân viên của mình, ngoài những thông tin mà quý vị đã sử dụng để trả tiền hưu bổng.

  Sau khi quý vị có thông tin này, hãy nhập nó vào hệ thống của quý vị, cùng với các chi tiết khác mà quý vị sử dụng để trả tiền hưu bổng, và quý vị đã sẵn sàng để sử dụng SuperStream.

  Quý vị chỉ cần thu thập thông tin này cho nhân viên hiện tại. Những nhân viên mới chọn quỹ hưu bổng của họ sẽ điền vào một mẫu đơn lựa chọn tiêu chuẩn, trong đó sẽ có tất cả các thông tin quý vị cần.

  Hãy hỏi nhân viên của quý vị các thông tin sau đây trong trường hợp quý vị chưa có:

  Xem thêm:

  Nếu nhân viên của quý vị có một quỹ hưu bổng tự quản lý (SMSF) thì họ cần phải cung cấp cho quý vị thông tin khác biệt một chút:

  Xem thêm:

  Nếu quý vị là một chủ sử dụng lao động đóng góp cho SMSF của riêng quý vị thì quý vị không cần phải thu thập thông tin này cho những đóng góp này.

  Tìm kiếm thông tin ở đâu

  Nhân viên có thể tìm thấy ABN và USI của quỹ mình tại bản tường trình hưu bổng mới nhất của họ hoặc bằng cách gọi điện cho quỹ của mình.

  Quý vị cũng có thể tìm thấy ABN và USI của quỹ mình bằng cách sử dụng Tra cứu Quỹ hưu bổngExternal Link bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, một quỹ có thể có nhiều hơn một USI, vì vậy quý vị sẽ cần phải xác nhận USI chính xác với nhân viên của mình.

  Nếu quý vị đang đóng góp cho các quỹ với tư cách là chủ sử dụng lao động bằng cách sử dụng một số nhận dạng sản phẩm hưu bổng (SPIN) thì quý vị sẽ cần có số USI mà số SPIN này tương ứng - quý vị có thể tìm thấy điều này bằng cách sử dụng Bảng tra cứu SPIN và USI của quỹExternal Link bằng tiếng Anh

  Xem thêm:

  Bước 3: Sử dụng SuperStream

  Bắt đầu sử dụng SuperStream càng sớm càng tốt.

  Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ không thực hiện biện pháp về vấn đề tuân thủ đối với các doanh nghiệp nhỏ không thực hiện kịp ngày hạn 30 tháng 6.

  Có thể mất thời gian để thu thập thông tin và làm quen với hệ thống mới. Nếu có bất kỳ thông tin nào không đầy đủ hoặc không chính xác, các khoản tiền trả hưu bổng có thể bị từ chối.

  Việc đáp ứng các nghĩa vụ bảo đảm hưu bổng trước hạn chót là hoàn toàn nằm trong tay quý vị.

  Nếu quý vị đang sử dụng dịch vụ thanh toán hưu bổng, hãy kiểm tra xem để gửi tiền và thông tin cho các quỹ hưu bổng sẽ mất bao lâu. Nói chung đóng góp hưu bổng của nhân viên được tính là được thanh toán vào ngày mà quỹ nhận được nó, chứ không phải là ngày mà dịch vụ thanh toán hưu bổng nhận được nó từ quý vị.

  Câu hỏi thường gặp với SuperStream cho chủ sử dụng lao động

  Những đóng góp gì được miễn trừ?

  Quý vị không cần phải sử dụng SuperStream cho:

  • các đóng góp vào quỹ hưu bổng tự quản lý (SMSF) của chính quý vị (tức là nếu quý vị là một chủ sử dụng lao động của bên có liên quan - ví dụ, nếu quý vị là một nhân viên của doanh nghiệp gia đình và phần đóng góp bảo đảm hưu bổng của quý vị đi tới được SMSF của quý vị)
  • các đóng góp cá nhân - ví dụ, nếu quý vị là một hộ kinh doanh cá thể và các quý vị đóng góp quỹ hưu bổng cho chính mình.

  Đối với các loại đóng góp này, quý vị có thể tiếp tục sử dụng các quy trình trước kia.

  USI là gì?

  Số định dạng hưu bổng duy nhất - hay còn gọi là USI - xác định các sản phẩm hưu bổng cụ thể đối với việc đóng quỹ của một nhân viên. Nó đảm bảo phần đóng góp đến được đúng chỗ. Tất cả các quỹ hưu bổng đều phải có ít nhất một USI.

  Hầu hết các quỹ hưu bổng đều có một USI cho tất cả các sản phẩm của họ. Đây là thông tin có sẵn công khai - USI và các thông tin nhận dạng khác cho các quỹ (như ABN) nói chung là có sẵn trên các trang web quỹ. Một số quỹ có nhiều hơn một USI, vì vậy điều quan trọng là nhân viên của quý vị cần cho quý vị biết sản phẩm mà họ đang dùng.

  Chủ sử dụng lao động có thể sử dụng Tra cứu Quỹ hưu bổngExternal Link bằng tiếng Anh để tìm kiếm USI và thông tin về các quỹ hữu bổng.

  Làm thế nào để tôi có thể nhận được một địa chỉ dịch vụ điện tử?

  Để nhận dữ liệu SuperStream, SMSF của quý vị cần một địa chỉ dịch vụ điện tử.

  Địa chỉ dịch vụ điện tử là một mật danh được SMSF của quý vị sử dụng, thể hiện bộ định vị tài nguyên thống nhất (URL) hoặc địa chỉ giao thức Internet (IP) của một nhà cung cấp tin nhắn. Địa chỉ e-mail không phải là một địa chỉ dịch vụ điện tử đang hoạt động.

  Quý vị có thể nhận được một địa chỉ dịch vụ điện tử từ một nhà cung cấp tin nhắn SMSF hoặc thông qua người quản trị SMSF, đại diện thuế, kế toán hoặc ngân hàng của quý vị. Phần lớn các tùy chọn này đều không đòi hỏi chi phí hoặc chi phí ở mức thấp.

  Nếu SMSF của quý vị không sử dụng nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp thì quý vị sẽ cần phải đăng ký trực tiếp với một nhà cung cấp tin nhắn SMSF.

  Nếu tôi không nhận được những thông tin cần thiết từ các nhân viên có SMSF thì sao?

  Nếu một nhân viên có SMSF không cung cấp cho quý vị những thông tin mà quý vị cần để tiến hành đóng góp bằng SuperStream thì quý vị có thể chuyển các khoản đóng góp của nhân viên vào quỹ mặc định của quý vị, tùy thuộc vào một số điều kiện.

  Quý vị phải cho nhân viên biết những thông tin gì quý vị cần và cho họ một khoảng thời gian hợp lý để phúc đáp. Nếu quý vị không nhận được nó, hãy yêu cầu nhân viên hoàn thành mẫu đơn lựa chọn tiêu chuẩn và gửi lại trong vòng 28 ngày. Mẫu đơn này sẽ thu thập các thông tin mà quý vị cần để đóng góp SuperStream vào SMSF của họ.

  Nếu quý vị vẫn không nhận được thông tin thì quý vị có thể gửi phần đóng góp của họ vào quỹ mặc định của quý vị.

  Quý vị vẫn có thể cho nhân viên có thêm thời gian để phúc đáp.

  Xem thêm:

  Phụ đề - SuperStream đơn giản hoá việc hưu bổng cho chủ sử dụng lao động

  SuperStream làm đơn giản hoá việc hưu bổng. Tất cả các chủ sử dụng lao động cần sử dụng SuperStream khi trả hưu bổng và video ngắn này sẽ cho quý vị thấy cách làm.

  Cho đến hiện tại, trả tiền hưu bổng cho người lao động thường có nghĩa là phải thực hiện rất nhiều các khoản tiền trả cho các quỹ khác nhau theo những cách khác nhau, phải mất một vài giờ để hoàn thành.

  SuperStream có mặt là để thay đổi điều đó, làm cho công việc dễ dàng hơn, nhanh hơn, tốt hơn.

  Với SuperStream, trả tiền hưu bổng là bằng điện tử, và quý vị có thể trả tiền hưu bổng cho tất cả nhân viên của mình, và gửi thông tin của họ thông qua một kênh, giúp quý vị tiết kiệm thời gian và công sức.

  Để bắt đầu, quý vị cần phải chọn một phương án để đóng góp hưu bổng bằng điện tử.

  Chúng bao gồm: hệ thống bảng lương của quý vị, hệ thống trực tuyến quỹ hưu bổng của quý vị hoặc một dịch vụ thanh toán hưu bổng.

  Quý vị cũng có thể yêu cầu kế toán viên hoặc nhân viên lưu giữ sổ sách giúp quý vị chọn một trong các phương án này.

  Hãy kiểm tra xem phương án quý vị chọn đã sẵn sàng cho SuperStream chưa.

  Tiếp theo, quý vị cần phải thu thập các thông tin chính về nhân viên của mình, bao gồm cả hồ sơ thuế của họ

  số và số định dạng hưu bổng duy nhất.

  Sau khi quý vị có tất cả các thông tin, hãy nhập nó vào hệ thống của quý vị

  Cuối cùng, quý vị nên bắt đầu sử dụng SuperStream càng sớm càng tốt để có thể đảm bảo mọi thứ được vận hành trơn tru và tận hưởng những lợi ích.

  Nhiều chủ sử dụng lao động hiện đang trả tiền hưu bổng chỉ trong vài phút.

  Nếu có từ 19 nhân viên trở xuống, quý vị phải sẵn sàng cho việc sử dụng SuperStream không chậm hơn ngày ngày 30 tháng 6 năm 2016.

  Nếu có 20 nhân viên trở lên, quý vị nên sử dụng SuperStream ngay bây giờ.

  Để tìm hiểu thêm về việc sẵn sàng cho việc sử dụng SuperStream, hãy truy cập trang ato.gov.au/superstreamchecklist

   Last modified: 20 Jan 2017QC 44437