Show download pdf controls
 • Ân xét bảo đảm hưu bổng

  Những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19

  Chúng tôi hiểu rằng quý vị có thể muốn nộp đơn đăng ký ân xét bảo đảm hưu bổng (ân xét) và có thể lo ngại rằng, do COVID-19 nên hoàn cảnh của quý vị có thể thay đổi và quý vị sẽ không thể trả được nợ.

  Nếu quý vị muốn được tham gia ân xét, theo luật định, quý vị phải nộp đơn chậm nhật là ngày 7 tháng 9 năm 2020.

  Tuy nhiên, chúng tôi sẽ làm việc với quý vị để thiết lập kế hoạch thanh toán linh hoạt nhằm giúp quý vị tiếp tục thực hiện các thanh toán. Những thỏa thuận này bao gồm:

  • điều khoản thanh toán linh hoạt và số tiền mà chúng tôi sẽ điều chỉnh nếu hoàn cảnh của quý vị thay đổi
  • khả năng gia hạn kế hoạch thanh toán đến hết ngày 7 tháng 9 năm 2020, kết thúc thời gian ân xét. Tuy nhiên, chỉ các khoản thanh toán được thực hiện muộn nhất vào ngày 7 tháng 9 năm 2020 thì mới được khấu trừ.

  Trong trường hợp sau khi chúng tôi làm việc với quý vị mà quý vị không thể duy trì các khoản thanh toán, căn cứ theo luật, chúng tôi phải loại quý vị khỏi diện ân xét và loại bỏ các quyền lợi ân xét. Tuy nhiên:

  • việc loại bỏ sẽ chỉ áp dụng cho bất kỳ quý nào chưa thanh toán
  • chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị những quý nào chưa thanh toán - trong những quý này, chúng tôi sẽ áp dụng lại mức phí quản trị 20 AUD cho mỗi nhân viên được bao gồm trong quý mà quý vị không đủ điều kiện
  • chúng tôi cũng sẽ tính đến hoàn cảnh của quý vị khi quyết định xem có nên áp dụng hình phạt Phần 7 cho việc khai báo của quý vị hay không - việc xem xét lại hoàn cảnh của quý vị có thể dẫn đến việc hình phạt Phần 7 được giảm xuống bằng không.

  Chúng tôi cũng ghi nhận rằng đối với một số chủ lao động, việc xin ân xét sẽ dẫn đến việc họ được hoàn lại tiền. Cụ thể:

  • đối với những người sử dụng lao động đủ điều kiện và nộp bản kê khai lệ phí bảo đảm hưu bổng (SGC) trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 5 năm 2018 đến ngày 6 tháng 3 năm 2020, chúng tôi sẽ sửa đổi tờ khai thuế của quý vị càng nhanh càng tốt để mọi khoản hoàn trả có thể được chuyển lại cho quý vị
  • nếu quý vị đã thực hiện thanh toán SGC hoặc đóng góp cho các quỹ hưu bổng nhân viên trong năm 2017-18 hoặc 2018-19 đủ điều kiện khấu trừ thuế lợi tức thì quý vị nên đưa khoản khấu trừ này vào tờ khai thuế của mình cho năm tương ứng. Sau khi sửa đổi tờ khai thuế của quý vị, chúng tôi sẽ thanh toán mọi khoản hoàn trả càng sớm càng tốt. Nói chung, việc này sẽ được thực hiện trong vòng 14 ngày.

  Để cho phép chúng tôi chuyển khoản hoàn trả của quý vị một cách kịp thời, hãy bảo đảm rằng chi tiết tài khoản của tổ chức tài chính của quý vị được cập nhật và chính xác. Quý vị có thể thực hiện việc này qua Cổng thông tin doanh nghiệp hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 13 28 66.

  Chúng tôi ghi nhận những thời điểm khó khăn mà cộng đồng đã trải qua gần đây với các vụ cháy rừng 2019-20 và COVID-19, tuy nhiên, pháp luật không cho phép chúng tôi thay đổi ngày đáo hạn để nộp đơn đăng ký ân xét. Nếu quý vị là một doanh nghiệp vừa hoặc nhỏ và quý vị cần hỗ trợ thêm về quản lý nghĩa vụ thuế và hưu bổng của mình, hãy liên hệ với Đường dây thông tin Hỗ trợ khẩn cấp của chúng tôi theo số 1800 806 218 hoặc nói chuyện với một cố vấn thuế vụ có uy tín.

  Để tìm hiểu thêm về các hỗ trợ hiện có cho quý vị, doanh nghiệp hoặc khách hàng của quý vị, hãy truy cập: 

  Ân xét bảo đảm hưu bổng

  Vào ngày 6 tháng 3 năm 2020, chính phủ đã đưa ra một chương trình ân xét về bảo đảm hưu bổng (SG), gọi tắt là ân xét Ân xét cho phép người sử dụng lao động khai báo và trả lệ phí bảo đảm hưu bổng (SGC) chưa thanh toán trước đó, bao gồm cả lãi suất danh nghĩa mà họ nợ nhân viên của mình, trong (các) quý bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 1992 đến ngày 31 tháng 3 năm 2018, mà không phát sinh phí quản trị (20 AUD cho mỗi nhân viên mỗi quý) hoặc hình phạt Phần 7.

  Ngoài ra, các khoản thanh toán của SGC được thực hiện cho ATO sau ngày 24 tháng 5 năm 2018 và trước 11:59 tối ngày 7 tháng 9 năm 2020 sẽ được khấu trừ thuế.

  Những chủ lao động đã khai báo các khoản SGC chưa thanh toán cho ATO trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 5 năm 2018 đến ngày 6 tháng 3 năm 2020 không cần phải nộp đơn hoặc đăng ký lại nữa - xem Khai báo SG chưa thanh toán trong khoảng thời gian từ 24 tháng 5 năm 2018 đến 6 tháng 3 năm 2020.

  Những chủ lao động gia nhập từ ngày từ ngày 6 tháng 3 năm 2020 cần phải nộp đơn đăng ký ân xét muộn nhất là ngày 7 tháng 9 năm 2020.

  ATO sẽ tiếp tục tiến hành rà soát và kiểm toán để xác định xem chủ lao động nào không trả SG cho nhân viên. Nếu chúng tôi phát giác được những chủ lao động này trước khi họ gia nhập thì họ sẽ không đủ điều kiện nhận các quyền lợi ân xét. Họ cũng sẽ bị yêu cầu phải thanh toán:

  • Khoản thiếu hụt SG
  • lãi suất danh nghĩa (10%)
  • phí quản trị (20 AUD mỗi nhân viên mỗi quý)
  • Hình phạt phần 7 (tối đa 200% SGC).

  Ngoài ra, các khoản thanh toán của SGC sẽ không được khấu trừ thuế.

  Việc trả tiền hưu bổng là một việc quan trọng đối với chủ lao động. Nếu quý vị không đủ điều kiện để ân xét, hoặc quý vị có số tiền chưa thanh toán cho các quý không đủ điều kiện, quý vị vẫn phải nộp một bản tường trình SGC.

  Tìm hiểu về:

  Media: [Super guarantee amnesty]
  https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiun3unsbf (Duration: 00:39)

  Xem thêm:

  Tại sao quý vị nên hành động ngay

  Khả năng xác định SG chưa thanh toán của ATO đã tăng lên nhờ khả năng hiển thị dữ liệu lớn hơn do các yêu cầu báo cáo thường xuyên hơn của các quỹ hưu bổng và chủ lao động.

  Chúng tôi đang tăng cường sử dụng khả năng này để phát giác các chủ lao động chưa thanh toán SG.

  Nếu chúng tôi xác định được số tiền SG chưa thanh toán trong một quý nằm trong diện ân xét mà quý vị không khai báo thì ngoài số tiền thâm hụt SG, quý vị cũng sẽ phải chịu trách nhiệm về:

  • phí quản trị (20 AUD mỗi nhân viên mỗi quý)
  • hình phạt Phần 7 lên tới 200% (tối thiểu 100% nếu áp dụng hình phạt)
  • lãi suất danh nghĩa (10%)
  • phí lãi suất chung (GIC).

  Ngoài ra, quý vị sẽ không thể yêu cầu khấu trừ thuế cho SGC đã thanh toán.

  Ví dụ: Không khai báo trong thời gian ân xét SG

  Ben sở hữu một thẩm mỹ viện có năm nhân viên. Anh đôi khi gặp khó khăn trong việc trả lương cho nhân viên của mình. Ben nghe nói về ân xét SG, nhưng anh cho rằng anh không có thời gian để tính toán về những gì anh chưa trả và sẽ sắp xếp tính toán nó sau.

  ATO sử dụng dữ liệu thanh toán có sẵn từ các quỹ hưu bổng và xác định rằng Ben chưa đáp ứng các nghĩa vụ SG của mình cho cả bốn quý trong năm 2017.

  Vào ngày 14 tháng 10 năm 2020, Ben nhận được một lá thư từ ATO nói với anh rằng họ đã bắt đầu một cuộc kiểm toán. Họ yêu cầu bằng chứng thanh toán hưu bổng cho các quý được xác định.

  Ben xem qua hồ sơ của mình và phát hiện ra mình bị thâm hụt SG. Tổng số SGC phải trả là 12.800 AUD, bao gồm số tiền thâm hụt SG, lãi suất và phí quản trị.

  Ben nhớ lại ân xét và gọi điện thoại cho ATO để xem anh có đủ điều kiện không. ATO nói với anh rằng ân xét đã kết thúc vào ngày 7 tháng 9 năm 2020.

  Bởi vì Ben không khai báo về khoản thâm hụt trong thời gian ân xét nên anh phải trả toàn bộ số tiền SGC là 12.800 AUD, bao gồm 400 AUD cho phí quản trị (năm nhân viên × 20 × bốn quý). ATO cũng áp dụng mức phạt tối thiểu Phần 7 là 100% sau khi giảm từ 200%, tức là thêm 12.800 AUD.

  Tổng số tiền Ben nợ ATO là 25.600 AUD. Ben không thể yêu cầu khấu trừ thuế cho SGC là 12.800 AUD hoặc hình phạt bổ sung là 12.800 AUD.

  Nếu Ben xem xét hồ sơ của mình và khai báo các khoản thanh toán thâm hụt trong thời gian ân xét thì anh đã không phải chịu mức phạt 12.800 AUD và sẽ tránh được phí quản trị 400 AUD. Ngoài ra, anh đã có thể yêu cầu khấu trừ thuế cho SGC được trả trước ngày 7 tháng 9 năm 2020.

  End of example

  Bước tiếp theo:

  • Để tìm hiểu thêm về nghĩa vụ hưu bổng của quý vị với tư cách là chủ lao động, hãy xem khóa học trực tuyến miễn phí của chúng tôi về nghĩa vụ bảo đảm hưu bổng của chủ lao động

  Điều kiện để được ân xét

  Để đủ điều kiện được ân xét, quý vị phải đáp ứng và thực hiện tất cả các tiêu chí sau. Quý vị phải:

  • chưa được thông báo về việc ATO đang kiểm tra hoặc dự định kiểm tra nghĩa vụ SG của quý vị trong (các) quý mà việc khai báo của quý vị có liên quan đến
  • khai báo khoản thâm hụt SG cho một nhân viên mà quý vị chưa từng khai báo cho chúng tôi (hoặc khai báo số tiền thâm hụt SG trong một quý được khai báo trước đó)
  • khai báo cho (các) quý bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 1992 đến ngày 31 tháng 3 năm 2018.
  • nộp đơn đăng ký ân xét SG đã hoàn thành cho ATO để chúng tôi nhận được không muộn hơn ngày 7 tháng 9 năm 2020.

  Lưu ý: Quý vị cũng sẽ cần phải trả số tiền nợ ATO hoặc thiết lập kế hoạch thanh toán sau khi quý vị nộp đơn ân xét SG. Quý vị cần phải làm điều này để tránh bị loại và mất quyền lợi ân xét.

  Ví dụ: Đủ điều kiện để được ân xét

  Chloe sở hữu một quán cà phê với năm nhân viên. Xem qua hồ sơ của mình, cô thấy mình chưa thực hiện thanh toán SG cho nhân viên trong bốn quý trong năm tài chính 2015-16. Nhận ra lỗi này, Chloe hoàn thành và nộp các mẫu đơn ân xét SG cho các quý này.

  Chloe đủ điều kiện để áp dụng cho các quyền lợi ân xét SG vì:

  • cô đã không được thông báo rằng ATO đang kiểm tra hoặc dự định kiểm tra các nghĩa vụ SG của cô trong các quý mà các khai báo có liên quan đến
  • trước đây, cô chưa khai báo cho ATO về các nhân viên được liệt kê trong các đơn ân xét SG và trong các quý mà các khai báo này có liên quan đến
  • các khai báo là dành cho các quý đủ điều kiện được ân xét, tức là một quý từ ngày 1 tháng 7 năm 1992 đến và bao gồm cả quý kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2018
  • ATO đã nhận được đơn đăng ký ân xét SG trước ngày 7 tháng 9 năm 2020.
  End of example

  Lợi ích của ân xét

  Nếu quý vị đủ điều kiện để được ân xét, quý vị:

  • sẽ có thể yêu cầu khấu trừ thuế cho số tiền SGC mà quý vị phải trả cho ATO trước ngày 7 tháng 9 năm 2020
  • không phải thanh toán phí quản trị (20 AUD mỗi nhân viên mỗi quý) đối với lệ phí bảo đảm hưu bổng (SGC)
  • không bị áp hình phạt Phần 7.

  Lưu ý: Nếu quý vị đã được thẩm định trong một quý thì quý vị có thể sửa đổi khoản thâm hụt SG được khai báo trước đó. Tuy nhiên, chỉ số tiền bổ sung mới được khai báo mới được xem xét cho quyền lợi của ân xét.

  Cố vấn chuyên môn có thể cung cấp lời khuyên thêm về việc tham gia ân xét, dựa trên hoàn cảnh cụ thể của quý vị.

  Khai báo về SG chưa thanh toán từ ngày 24 tháng 5 năm 2018 đến ngày 6 tháng 3 năm 2020

  Nếu trước đây quý vị đã khai báo SG chưa thanh toán cho ATO để đề phòng việc ân xét SG thì quý vị không cần phải khai lại hoặc nộp đơn đăng ký ân xét SG.

  ATO sẽ xem xét tất cả các khai báo nhận được từ ngày 24 tháng 5 năm 2018 đến ngày 6 tháng 3 năm 2020.

  Nếu khai báo của quý vị đủ điều kiện, chúng tôi sẽ áp dụng luật ân xét và tư vấn cho quý vị về điều kiện của quý vị.

  Nếu quý vị định trả tiền hoặc thiết lập kế hoạch thanh toán, quý vị nên hành động ngay để tránh bị loại và mất quyền lợi ân xét.

  Quý vị nên bảo đảm rằng các chi tiết tài khoản của tổ chức tài chính của quý vị được cập nhật và chính xác thông qua Cổng thông tin doanh nghiệp hoặc bằng cách gọi điện cho chúng tôi theo số 13 28 66. Nếu quý vị đủ điều kiện hoàn lại bất kỳ số tiền nào đã áp dụng cho tài khoản của quý vị thì nó sẽ cho phép chúng tôi chuyển số tiền hoàn trả của quý vị một cách kịp thời.

  Ví dụ: Khai báo SG chưa thanh toán từ ngày 24 tháng 5 năm 2018 đến ngày 6 tháng 3 năm 2020

  Graham là giám đốc của một công ty xây dựng. Trong khi cập nhật hệ thống bảng lương của mình vào tháng 7 năm 2018, Graham phát hiện ra rằng công ty đã trả cho một số công nhân mức SG thấp hơn mức thông thường trong vài năm, kể từ năm 2012.

  Graham sau đó đã liên lạc với đại diện thuế của mình và làm việc với họ để chuẩn bị và nộp các báo cáo SGC trong tổng số 24 quý. Vào tháng 8 năm 2018, Graham đã tham gia vào một thỏa thuận thanh toán để trả SGC cho ATO theo từng đợt và đã thực hiện thanh toán thường xuyên.

  Graham được nghe về ân xét SG và hỏi đại diện thuế của anh xem anh đủ điều kiện hay không. Đại diện thuế của Graham giải thích rằng anh đủ điều kiện vì các khai báo:

  • có liên quan đến các quý trước ngày 31 tháng 3 năm 2018
  • được thực hiện sau ngày 24 tháng 5 năm 2018
  • không phải là kết quả của một cuộc kiểm tra của ATO.

  ATO xác định rằng Graham đã khai báo đủ điều kiện và thông báo cho anh bằng văn bản rằng anh đủ điều kiện. ATO cũng sửa đổi khoản nợ SGC của Graham bãi bỏ phí quản trị cho anh. Vì Graham đã kiểm tra và cập nhật thông tin chi tiết về tổ chức tài chính của mình thông qua Cổng thông tin doanh nghiệp, anh sẽ nhận được toàn bộ các khoản hoàn trả phí quản trị một cách kịp thời.

  Chừng nào Graham còn tuân thủ kế hoạch thanh toán của mình thì chừng đó anh sẽ vẫn đủ điều kiện nhận các quyền lợi của ân xét. Điều này bao gồm việc có thể yêu cầu khấu trừ thuế cho các khoản thanh toán được thực hiện trước ngày 7 tháng 9 năm 2020.

  End of example

  Làm thế nào để xin ân xét

  Để xin ân xét, quý vị phải:

  • tải xuống đơn đăng ký ân xét SGThis link will download a file đã được phê duyệt (XLS 613KB)
  • hoàn thành đơn đăng ký này hàng quý bằng cách sử dụng các hướng dẫn có trong đơn
  • kiểm tra số tiền là chính xác và không có lỗi trong đơn đăng ký
  • hoàn thành lời tuyên bố để xác nhận quý vị đang xin ân xét
  • lưu đơn lại dưới dạng tệp .xls.

  Quý vị phải lưu giữ hồ sơ trong năm năm sau khi khai báo xác định các nhân viên và số tiền SGC mà quý vị đã khai báo.

  Chúng tôi ghi nhận rằng việc khai báo của quý vị có thể liên quan đến một năm nhất định vượt quá cả các yêu cầu về lưu trữ hồ sơ chung này cho các doanh nghiệp. Trong những trường hợp như vậy, việc khai báo của quý vị có thể dựa trên một loạt các nguồn thông tin.

  Lưu ý: Các bản tường trình SGC được nộp sau ngày 5 tháng 3 năm 2020 sẽ không được xem xét để ân xét. Nếu quý vị không sử dụng đơn đăng ký ân xét SG đã được phê duyệt hoặc quý vị không lưu nó dưới dạng loại tệp .xls thì đơn đăng ký của quý vị có thể không được chấp nhận.

  Ví dụ: Khai báo những sự việc quá năm năm trước

  Zhang điều hành một công ty đồ ăn thành công trong hơn 20 năm. Anh đã từng có nhiều nhân viên trong hơn 20 năm, một số chuyển đi nhanh chóng trong khi những người khác làm dài hạn. Vì anh đã tuyển dụng rất nhiều cá nhân nên anh không chắc chắn liệu anh có luôn trả đúng quyền lợi hưu bổng cho tất cả nhân viên của mình hay không. Anh quyết định xem lại hồ sơ của mình.

  Zhang đã nghe nói về việc ân xét SG và gọi điện thoại cho ATO. Anh muốn biết anh cần phải truy hồi đến thời gian nào, đặc biệt khi anh đã thay đổi hệ thống bảng lương một vài lần trong những năm qua.

  ATO đề nghị Zhang xem xét các khoản thanh toán của mình trong ít nhất năm năm qua, vì luật pháp yêu cầu những hồ sơ này phải được lưu giữ. Họ khuyên rằng nếu anh có hồ sơ cũ hơn thì anh nên tận dụng cơ hội để sửa bất kỳ khoản thanh toán nào trong quá khứ mà anh có thể xác định. Nó có thể bao gồm việc sử dụng sao kê ngân hàng, phiếu thanh toán và các giấy tờ giải thưởng làm tài liệu tham khảo.

  Điều này là do ngay cả khi chủ lao động không thể tìm thấy nó thì thông tin lịch sử được cung cấp bởi nhân viên hiện tại hoặc nhân viên cũ có thể dẫn đến một cuộc kiểm toán vào bất kỳ quý nào kể từ ngày 1 tháng 7 năm 1992. ATO không bị giới hạn thời gian khi thẩm định SGC

  End of example

  Các bước tiếp theo:

  • Tải xuống Đơn xin ân xét SGThis link will download a file (XLS 613KB)
  • Nếu quý vị có hơn 3.000 nhân viên, hãy gọi cho chúng tôi theo số 13 10 20 để có được mẫu đơn đăng ký lớn hơn
  • Nếu quý vị cần một định dạng đơn đăng ký ân xét SG đã được phê duyệt dễ dùng hơn, hãy gọi cho chúng tôi theo số 13 10 20.

  Gửi mẫu đơn ân xét SG của quý vị bằng thư bảo đảm

  Không sử dụng công cụ tính SGC trong Cổng thông tin doanh nghiệp nếu quý vị muốn xin ân xét.

  Để bảo đảm tính toán chính xác số tiền SGC mà quý vị nợ và xử lý hiệu quả đơn đăng ký ân xét của quý vị, quý vị cần phải:

  Cố vấn chuyên môn có thể cung cấp lời khuyên thêm về việc tham gia ân xét, dựa trên hoàn cảnh cụ thể của quý vị.

  Nhận được xác nhận về tình trạng đủ điều kiện của quý vị

  Nếu quý vị đủ điều kiện để ân xét, quý vị:

  • sẽ được thông báo bằng văn bản trong vòng 14 ngày làm việc kể từ khi chúng tôi nhận được đơn của quý vị
  • sẽ không bị tính phí phí quản trị (20 AUD mỗi nhân viên mỗi quý)
  • Không bị hình phạt phần 7
  • sẽ cần thanh toán hoặc thiết lập kế hoạch thanh toán để thanh toán tổng số tiền SGC mà quý vị nợ. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị số tham chiếu thanh toán (PRN).

  Quý vị sẽ đủ điều kiện để yêu cầu khấu trừ thuế cho bất kỳ khoản thanh toán nào mà quý vị thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 5 năm 2018 đến ngày 7 tháng 9 năm 2020 đối với số tiền SGC đủ điều kiện được ân xét.

  Các khoản thanh toán của SGC được thực hiện sau ngày 7 tháng 9 năm 2020 sẽ không thể được khấu trừ thuế.

  Thanh toán đầy đủ hoặc thiết lập kế hoạch thanh toán

  Quý vị phải trả số tiền SGC còn nợ đọng để tránh việc mất quyền lợi của việc ân xét.

  Nếu quý vị đã thanh toán trực tiếp vào một quỹ hưu bổng và chưa nộp đơn đăng ký ân xét thì quý vị phải yêu cầu một khoản chiết giảm thanh toán chậm.

  Nếu quý vị nộp đơn đăng ký ân xét cho ATO, quý vị phải trả tiền cho chúng tôi. Đừng trả số tiền nợ SGC trực tiếp cho quỹ của nhân viên hoặc đến một cơ sở thanh toán bù trừ.

  Điều quan trọng là quý vị hành động nhanh chóng để:

  • trả số tiền nợ đầy đủ
  • thiết lập kế hoạch thanh toán cho số tiền SGC mà quý vị nợ.

  Quý vị sẽ cần biết PRN của mình. Quý vị có thể tìm thấy PRN của mình trên bất kỳ thông báo nào liên quan đến SGC hoặc phiếu thanh toán SGC mà quý vị đã nhận được trước đây từ chúng tôi cho cùng một ABN.

  Nếu quý vị không biết PRN, quý vị có thể nhận được từ chúng tôi bằng cách gọi điện thoại đến số 1800 815 886 trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Hãy nói với chúng tôi rằng quý vị cần yêu cầu PRN để thực hiện vai trò chủ lao động SG của quý vị. Hãy chắc chắn rằng quý vị có ABN và chi tiết liên lạc của quý vị sẵn sàng.

  Khi quý vị đã có PRN, hãy tham khảo Cách thức thanh toán để biết chi tiết về cách thức thanh toán.

  Lưu ý: Chỉ những khoản tiền được trả cho SGC được xác định là đủ điều kiện được ân xét và được trả trước ngày 7 tháng 9 năm 2020 mới đủ điều kiện để được khấu trừ thuế.

  Ví dụ 1: Thanh toán cho ATO đầy đủ

  Sue nộp đơn đăng ký ân xét SG trong sáu quý sau ngày 6 tháng 3 năm 2020. ATO nói với cô rằng cô đủ điều kiện để được ân xét cho tất cả các quý được khai báo.

  Sue nhận PRN của cô từ ATO và trả SGC cho ATO đầy đủ.

  Kết quả là Sue vẫn đủ điều kiện cho các quyền lợi ân xét. Mặc dù cô vẫn cần phải trả khoản thâm hụt SG và tiền lãi nhưng cô không bị tính phí quản trị và không phải chịu hình phạt Phần 7. Sue có thể yêu cầu khấu trừ thuế cho các khoản thanh toán cô đã thực hiện trước ngày 7 tháng 9 năm 2020

  End of example

   

  Ví dụ 2: Thiết lập và đáp ứng các điều kiện của kế hoạch thanh toán

  Bob nộp đơn đăng ký ân xét SG trong bốn quý sau ngày 6 tháng 3 năm 2020. ATO nói với anh rằng anh đủ điều kiện để được ân xét SG. Tổng số tiền thâm hụt của Bob cho tất cả các quý là 30.000 AUD.

  Bob không thể trả toàn bộ 30.000 AUD tại thời điểm nộp đơn đăng ký ân xét SG. Anh vào trang web ATO để thiết lập một kế hoạch thanh toán. Bob tham gia vào một kế hoạch thanh toán để thực hiện thanh toán hàng tháng bằng nhau nhằm trả số tiền SGC còn nợ.

  Bob thực hiện tất cả các khoản thanh toán cần thiết theo các điều kiện của kế hoạch thanh toán. Do đó, anh vẫn đủ điều kiện để được xét các quyền lợi của ân xét. Bob có thể yêu cầu khấu trừ thuế cho các khoản thanh toán mà anh thực hiện trước ngày 7 tháng 9 năm 2020.

  End of example

  Xem thêm:

  Tránh đánh mất quyền lợi của ân xét

  Luật đã đưa ra các điều kiện áp dụng cho việc đủ điều kiện để được ân xét.

  Sau khi chúng tôi thông báo quý vị đã đủ điều kiện được ân xét thì quý vị sẽ bị loại ra và sẽ mất quyền lợi của ân xét nếu quý vị không:

  • trả số tiền SGC phải trả, hoặc
  • tham gia vào một kế hoạch thanh toán để thanh toán số tiền SGC phải trả cho ATO và
  • tuân thủ các điều khoản trong kế hoạch thanh toán của quý vị đối với số tiền SGC

  Nếu việc khai báo của quý vị bị loại khỏi quá trình ân xét, chúng tôi sẽ:

  • thông báo cho quý vị bằng văn bản về quý hoặc các quý mà quý vị đã bị loại ra
  • tính cho quý vị phí quản trị (20 AUD mỗi nhân viên mỗi quý) của SGC
  • áp dụng PS LA 2019/1 để xác định xem quý vị có phải nhận hình phạt Phần 7 không
  • cung cấp cho quý vị thông báo về thẩm định sửa đổi với số tiền nợ tăng lên
  • tiếp tục làm việc với quý vị thông qua các quy trình thu nợ của chúng tôi để thu lại số tiền còn thiếu.

  Ngoài ra, bất kỳ khoản thanh toán nào quý vị thực hiện cho quý đó sẽ đều không được khấu trừ thuế. Điều này sẽ xảy ra ngay cả nếu quý vị thực hiện chúng trước ngày 7 tháng 9 năm 2020.

  Nếu quý vị bị loại khỏi quá trình ân xét sau khi đã nộp tờ khai thuế và yêu cầu khấu trừ thuế, quý vị sẽ cần phải sửa đổi tờ khai thuế của mình.

  Ví dụ: Kế hoạch thanh toán ân xét SG

  Lucia nộp đơn đăng ký ân xét SG trong năm quý từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 31 tháng 3 năm 2017. ATO nói với cô rằng cô đủ điều kiện để được ân xét cho tất cả các quý. Số tiền thâm hụt SG và tiền lãi danh nghĩa mà cô nợ là 500 AUD mỗi quý - tổng cộng là 2.500 AUD.

  Lucia thiết lập một kế hoạch thanh toán để trả 500 AUD một tháng trong vòng năm tháng.

  Lucia trả hai lần 500 AUD cho mỗi đợt (tổng cộng 1.000 AUD), bao gồm số tiền nợ trong các quý từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 30 tháng 6 năm 2016.

  Tuy nhiên, cô không trả được đợt định kỳ tiếp theo trong kế hoạch thanh toán của mình. Cô không đàm phán lại kế hoạch thanh toán của mình với ATO. Cô cũng không thực hiện các đợt thanh toán theo định kì trong tương lai.

  Hệ quả là, các khai báo và đợt thanh toán định kỳ mà Lucia trả, các quý từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 30 tháng 6 năm 2016, vẫn đủ điều kiện để được ân xét. Tuy nhiên, các khai báo từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 31 tháng 3 năm 2017 bị loại khỏi quá trình ân xét.

  ATO điều chỉnh các thẩm định nhằm thêm phí quản trị vào các quý bị loại khỏi ân xét và thông báo cho Lucia bằng văn bản. Hình phạt Phần 7 cũng được áp dụng cho các quý bị loại và vì việc khai báo được thực hiện trước khi kết thúc thời gian ân xét mà không bị ATO nhắc nhở nên hình phạt có thể ở mức dưới 100%.

  ATO tiếp tục hợp tác với Lucia thông qua các quy trình thu nợ của mình để thu số tiền SGC còn lại mà cô nợ nhân viên của mình. Đây là khoản 1.500 AUD SG chưa thanh toán cộng với phí quản trị và phí lãi suất chung.

  End of example

  Các đơn đăng ký không đủ điều kiện để ân xét

  Nếu chúng tôi xác định đơn đăng ký của quý vị không đủ điều kiện để ân xét thì quý vị:

  • sẽ được thông báo bằng văn bản về lý do khai báo của quý vị không đủ điều kiện
  • sẽ bị tính phí quản trị (20 AUD mỗi nhân viên mỗi quý) cho lệ phí bảo đảm hưu bổng (SGC)
  • có thể phải chịu hình phạt phần 7. Hình phạt tối thiểu 100% sẽ được áp dụng sau khi ân xét kết thúc nếu việc thẩm định được thực hiện mà không được khai báo hoặc khai báo được thực hiện sau khi có thông báo về một cuộc điều tra của ATO. Việc xóa bỏ hình phạt Phần 7 sẽ được xác định theo PS LA 2019/1.

  Ngoài ra, mọi khoản thanh toán SGC và các khoản đóng góp được sử dụng để chiết giảm SGC sẽ không được khấu trừ thuế.

  Quyền lợi của nhân viên

  Khi quý vị thanh toán các khoản đóng góp SG quá hạn thì nhân viên của quý vị sẽ nhận được các khoản sau:

  • Thâm hụt SG
  • lãi suất danh nghĩa từ đầu quý có liên quan đến ngày ATO nhận được khai báo của quý vị
  • chi phí lãi suất chung lũy tiến trên số tiền thâm hụt SG cho đến khi số tiền SGC được thanh toán đầy đủ.

  Khi một nhân viên vượt quá mức giới hạn đóng góp do việc được nhận các khoản này thì Tổng Ủy viên Thuế vụ sẽ áp dụng quyền bỏ qua các khoản đóng góp được thực hiện theo diện ân xét.

  Các khoản đóng góp được thực hiện theo diện ân xét sẽ không được tính vào lợi tức hoặc đóng góp của nhân viên quý vị cho các mục đích của Thuế bổ sung 293.

  Ví dụ: Mức giới hạn đóng góp hưu bổng

  Ali làm việc cho một công ty vật tư văn phòng. Công ty nhận ra rằng họ đã không trả cho nhân viên các quyền lợi SG. Họ tự nguyện khai báo theo diện ân xét SG.

  Công ty trả 5.300 AUD cho ATO để ATO sau đó trả vào quỹ hưu bổng của Ali.

  Ali đóng góp một số tiền của mình vào hưu bổng. Anh lo lắng rằng phần 5.300 AUD sẽ đưa anh vượt quá mức giới hạn đóng góp được miễn giảm thuế hàng năm là 25.000 AUD.

  Ali gọi điện cho ATO để tìm hiểu xem phải làm gì. ATO nói với anh rằng họ sẽ không tính các khoản đóng góp thêm cho các mục đích của mức giới hạn đóng góp. Bởi vì chủ lao động của Ali đã đưa anh vào trong khai báo của họ như một phần của quá trình ân xét, Ali không phải làm gì cả. Các khoản đóng góp của công ty được thực hiện theo ân xét không được tính vào mức giới hạn đóng góp của anh.

  End of example

  Mốc thời gian quan trọng của việc ân xét bảo đảm hưu bổng

  Những mốc thời gian quan trọng của việc ân xét bảo đảm hưu bổng

  Mô tả

  Ngày

  Quý đủ điều kiện

  Ngày 1 tháng 7 năm 1992 đến ngày 31 tháng 3 năm 2018

  Quý không đủ điều kiện

  Quý bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2018 trở đi

  Giai đoạn ân xét

  24 tháng 5 năm 2018 đến 06/09/2020
  (xem Chú thích 1)

  Không cần phải nộp đơn hoặc đăng ký lại nếu đã thông báo cho chúng tôi về khoản hưu bổng chưa thanh toán

  24 tháng 5 năm 2018 đến 06/03/2020
  (xem Chú thích 2)

  Cần nộp đơn đăng ký ân xét theo mẫu đơn đăng ký ân xét SG để được xem xét

  Ngày phê chuẩn 06/03/2020 đến 07/09/2020
  (xem Chú thích 1)

  Các khoản thanh toán SGC đủ điều kiện khấu trừ thuế

  24 tháng 5 năm 2018 đến 07/09/2020 (xem Chú thích 1)

  Các khoản thanh toán SGC không đủ điều kiện khấu trừ thuế

  Trước ngày 24 tháng 5 năm 2018 và sau khi kết thúc thời gian ân xét 07/09/2020
  (xem Chú thích 1)

  Hình phạt tối thiểu Phần 7 là 100%
  (xem Chú thích 3)

  thường áp dụng mức phạt tối thiểu 100%  

  Từ ngày kết thúc thời gian ân xét 07/09/2020
  (xem Chú thích 1)

  Bảng chú thích:

  • Chú thích 1: sáu tháng sau ngày Ân xét nhận được sự phê chuẩn, tuy nhiên khi ngày kết thúc rơi vào cuối tuần thì các chủ lao động sẽ được tính đến 11:59 tối ngày 7 tháng 9 để khai báo, nộp và trả tiền theo diện ân xét.
  • Chú thích 2: ngày trước ngày phê chuẩn
  • Chú thích 3: hình phạt phần 7 tối thiểu là 100% của SGC

  Xem thêm:

   Last modified: 21 May 2020QC 62666